เมอริเดียน ครูซส์ SUNSET PROMOTION

รหัสทัวร์ : TTIL202112
เมอริเดียน ครูซส์ SUNSET PROMOTION

  • เริ่มขายได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค 64 เลือกวันเข้าใช้บริการ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึง 30 มิถุนายน 2564 เปิดล่องเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่าเรือไอคอนสยาม ลงทะเบียน 15.00-16.30น. เวลา 17.00-19.00น.
  • บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
เดินทางช่วง
26 ก.พ. 64 - 27 มิ.ย. 64 ( 46 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
26 ก.พ. 64 - 26 ก.พ. 64 399 399 แสดง - 0
27 ก.พ. 64 - 27 ก.พ. 64 399 399 แสดง - 0
28 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 399 399 แสดง - 0
6 มี.ค. 64 - 6 มี.ค. 64 399 399 แสดง - 0
7 มี.ค. 64 - 7 มี.ค. 64 399 399 แสดง - 0
13 มี.ค. 64 - 13 มี.ค. 64 399 399 แสดง - 0
14 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64 399 399 แสดง - 0
20 มี.ค. 64 - 20 มี.ค. 64 399 399 แสดง - 0
21 มี.ค. 64 - 21 มี.ค. 64 399 399 แสดง - 0
27 มี.ค. 64 - 27 มี.ค. 64 399 399 แสดง - 0
28 มี.ค. 64 - 28 มี.ค. 64 399 399 แสดง - 0
3 เม.ย. 64 - 3 เม.ย. 64 399 399 แสดง - 0
4 เม.ย. 64 - 4 เม.ย. 64 399 399 แสดง - 0
6 เม.ย. 64 - 6 เม.ย. 64 399 399 แสดง - 0
10 เม.ย. 64 - 10 เม.ย. 64 399 399 แสดง - 0
11 เม.ย. 64 - 11 เม.ย. 64 399 399 แสดง - 0
13 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64 399 399 แสดง - 0
14 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64 399 399 แสดง - 0
15 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64 399 399 แสดง - 0
17 เม.ย. 64 - 17 เม.ย. 64 399 399 แสดง - 0
18 เม.ย. 64 - 18 เม.ย. 64 399 399 แสดง - 0
24 เม.ย. 64 - 24 เม.ย. 64 399 399 แสดง - 0
25 เม.ย. 64 - 25 เม.ย. 64 399 399 แสดง - 0
1 พ.ค. 64 - 1 พ.ค. 64 399 399 แสดง - 0
2 พ.ค. 64 - 2 พ.ค. 64 399 399 แสดง - 0
3 พ.ค. 64 - 3 พ.ค. 64 399 399 แสดง - 0
4 พ.ค. 64 - 4 พ.ค. 64 399 399 แสดง - 0
8 พ.ค. 64 - 8 พ.ค. 64 399 399 แสดง - 0
9 พ.ค. 64 - 9 พ.ค. 64 399 399 แสดง - 0
10 พ.ค. 64 - 10 พ.ค. 64 399 399 แสดง - 0
15 พ.ค. 64 - 15 พ.ค. 64 399 399 แสดง - 0
16 พ.ค. 64 - 16 พ.ค. 64 399 399 แสดง - 0
22 พ.ค. 64 - 22 พ.ค. 64 399 399 แสดง - 0
23 พ.ค. 64 - 23 พ.ค. 64 399 399 แสดง - 0
26 พ.ค. 64 - 26 พ.ค. 64 399 399 แสดง - 0
29 พ.ค. 64 - 29 พ.ค. 64 399 399 แสดง - 0
30 พ.ค. 64 - 30 พ.ค. 64 399 399 แสดง - 0
3 มิ.ย. 64 - 3 มิ.ย. 64 399 399 แสดง - 0
5 มิ.ย. 64 - 5 มิ.ย. 64 399 399 แสดง - 0
6 มิ.ย. 64 - 6 มิ.ย. 64 399 399 แสดง - 0
12 มิ.ย. 64 - 12 มิ.ย. 64 399 399 แสดง - 0
13 มิ.ย. 64 - 13 มิ.ย. 64 399 399 แสดง - 0
19 มิ.ย. 64 - 19 มิ.ย. 64 399 399 แสดง - 0
20 มิ.ย. 64 - 20 มิ.ย. 64 399 399 แสดง - 0
26 มิ.ย. 64 - 26 มิ.ย. 64 399 399 แสดง - 0
27 มิ.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64 399 399 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

เมอริเดียน ครูซส์ SUNSET PROMOTION
เมอริเดียน ครูซส์ SUNSET PROMOTION
ราคาเริ่มต้น 399
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน