ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน 220 พีเรียด จาก 33 โปรแกรม

Loading...

แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 3 วัน หรือ 4 วัน

ทัวร์โค๊ด TTIL200574
ทัวร์ไทเปเต็มวัน กำหนดวันเดินทาง:เฉพาะวันเสาร์และ อาทิตย์เท่านั้น เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป สถานที่เที่ยวสำคัญ ทำเนียบประธานาธิบดี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน ปล่อยโคมสือเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
3 ดาว
เดินทางช่วง
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 4,600 บ.

แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 4 วัน Muslim FIT TAIWAN (สำหรับชาวมุสลิม เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป)

ทัวร์โค๊ด TTIL200870
อุทยานเย๋หลิ่ว ร้านพายสับปะรด อาหารกลางวันฮาลาลสไตล์ไทย ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิว) ปล่อยโคมสือเฟิน(ไม่รวมค่าโคม) ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น/แวะถ่ายภาพเจียงไคเช็ค เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
3 ดาว
เดินทางช่วง
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 7,200 บ.

ทัวร์ไต้หวัน VWTPE-02 : BEST PRICE TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด TTIL197479
ทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินอู่ | เมืองไทเป | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค| ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน | ตึกไทเป 101 | เจอร์เมเนียม | วัดหลงซานซื่อ
ร้านใบชา | ร้านพายสัปปะรด
ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน VWTPE-01 : WOW TAIWAN 4D2N

ทัวร์โค๊ด TTIL194474
เดินทางช่วง
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,111 บ.

ทัวร์ไต้หวัน VWTPE-07N : Taiwan First Step ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D2N

ทัวร์โค๊ด TTIL193872
เดินทางช่วง
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,555 บ.

ทัวร์ไต้หวัน FJL (S10) : ไต้หวัน ไลอ้อน พาจ๊วด 5D3N

ทัวร์โค๊ด TTIL198000
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน VWTPE-04 : HIGHLIGHT TAIWAN 5D3N

ทัวร์โค๊ด TTIL196607
เดินทางช่วง
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 12,555 บ.

ทัวร์ไต้หวัน VWTPE-03 : COYOTE GURU TAIWAN 5D3N

ทัวร์โค๊ด TTIL196605
เดินทางช่วง
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 13,333 บ.

ทัวร์ไต้หวัน VWTPE-08N : Lover Taiwan 5D3N

ทัวร์โค๊ด TTIL197092
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,333 บ.

HTP-XW53-V02 HAPPY TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ UPDATE 24/01/2020

ทัวร์โค๊ด TTIL200542
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,วัดหลงซาน,ตึกไทเป101
ซีฟู๊ดเหย่หลิว,เสี่ยวหลงเปา
ตลาดซีเหมินติง,ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต,ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,876 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 33 โปรแกรม