ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4D2N

รหัสสินค้า: TTIL193732
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4D2N

  • ☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน -ตึกไทเป 101
  • ☛ ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  • ☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG ☛ พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
เดินทางช่วง
26 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 11,111 11,111 แสดง - 0
9 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 10,999 10,999 แสดง - 0
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 10,999 10,999 แสดง - 0
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 14,444 14,444 แสดง - 0
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 18,888 18,888 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4D2N
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4D2N
ราคาเริ่มต้น 10,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน