ทัวร์เกาหลี เชจู ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 4วัน2คืน

รหัสสินค้า: TTIL191602
ทัวร์เกาหลี เชจู ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 4วัน2คืน

  • (ราคานี้...เป็นราคาโปรโมชั่น) ปรับลดจากราคาเต็มในโปรแกรม ลูกค้าสามารถเช็คโปรแกรมและพีเรียดตามแบรนเนอร์ ได้เลยนะค่ะ เริ่มราคาโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 พ.ค.62 เท่านั้น)
เดินทางช่วง
31 ส.ค. 62 - 2 ต.ค. 62 ( 29 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
31 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 6,900 11,800 แสดง - 25
1 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 6,900 11,800 แสดง - 25
2 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 6,900 11,800 แสดง - 25
3 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 6,900 11,800 แสดง - 25
4 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 7,200 12,100 แสดง - 25
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 7,500 12,400 แสดง - 25
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 7,500 12,400 แสดง - 25
7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 7,200 12,100 แสดง - 25
8 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 6,900 11,800 แสดง - 25
9 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 6,900 11,800 แสดง - 25
11 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 7,200 12,100 แสดง - 25
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 7,500 12,400 แสดง - 25
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 7,500 12,400 แสดง - 25
14 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 7,200 12,100 แสดง - 25
15 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 6,900 11,800 แสดง - 25
16 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 6,900 11,800 แสดง - 25
17 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 6,900 11,800 แสดง - 25
18 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 7,200 12,100 แสดง - 25
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 7,500 12,400 แสดง - 25
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 7,500 12,400 แสดง - 25
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 7,200 12,100 แสดง - 25
22 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 6,900 11,800 แสดง - 25
23 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 6,900 11,800 แสดง - 25
24 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 6,900 11,800 แสดง - 25
25 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 7,200 12,100 แสดง - 25
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 7,500 12,400 แสดง - 25
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 7,500 12,400 แสดง - 25
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 7,200 12,100 แสดง - 25
29 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 6,900 11,800 แสดง - 25

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาหลี เชจู ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 4วัน2คืน
ทัวร์เกาหลี เชจู ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 4วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น 6,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน