พม่า บุญผลา ทันใจ ไหว้พระเต็มวัน

รหัสสินค้า: TTIL190183
พม่า บุญผลา ทันใจ ไหว้พระเต็มวัน

  • -สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) -ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ -ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ -สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) -สักการะวัดพระหินอ่อน
  • -ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
  • -อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มิ.ย. 62 - 1 มิ.ย. 62 5,990 5,990 แสดง - 0
2 มิ.ย. 62 - 2 มิ.ย. 62 5,990 5,990 แสดง - 0
7 มิ.ย. 62 - 7 มิ.ย. 62 5,555 5,555 แสดง - 0
8 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 5,990 5,990 แสดง - 0
13 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 5,555 5,555 แสดง - 0
15 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 5,990 5,990 แสดง - 0
19 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 5,555 5,555 แสดง - 0
22 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 5,990 5,990 แสดง - 0
23 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 5,990 5,990 แสดง - 0
29 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 5,990 5,990 แสดง - 0
30 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 5,990 5,990 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

พม่า บุญผลา ทันใจ ไหว้พระเต็มวัน
พม่า บุญผลา ทันใจ ไหว้พระเต็มวัน
ราคาเริ่มต้น 5,555
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน