ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย ทัวร์รัสเซียราคาถูก แพคเกจทัวร์รัสเซีย โปรแกรมทัวร์รัสเซีย
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ
  📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย

 หน้า 1 | 2  

ทัวร์ Delight Moscow

รหัสทัวร์ EK-L136-HG01B EK_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
2.ดูไบ – มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์
3.จัตุรัสแดง – วิหารเวนต์บาซิล -ห้างสรรพสินค้ากุม -  สวน Zaryadye Park
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ -พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ -โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ -ระฆังพระเจ้าซาร์
5.มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัท
6.ดูไบ – กรุงเทพฯ


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น  29,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61   4-9,13-18,21-26
ต.ค.61   10-15,11-16,17-22,18-23 


 

ทัวร์ SPACE, DELICIOUS VODKA AND CAVIAR

รหัสทัวร์ EK-L05-GO3 DME-EK002_OCT

1.กรุงเทพฯ
2.กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์  - ถนนอารบัต
3.มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่  IZMAILOVO MARKET               
4.สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – ละครสัตว์ 
5.พิพิธภัณฑ์อวกาศ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ล่องเรือ  –  OUTLET – สนามบินมอสโคว์                                      
6.ดูไบ – กรุงเทพ


สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61   5-10, 19-24
ต.ค.61   11-16, 19-24
 

ทัวร์ Delight Moscow 6 วัน

รหัสทัวร์ EK-L136-HG01B EK_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
2.ดูไบ – มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์
3.จัตุรัสแดง – วิหารเวนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม -  สวน Zaryadye Park
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์
เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์
5.มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัท
6.ดูไบ – กรุงเทพฯ


สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 4-9,13-18,21-26
ต.ค.61 10-15,11-16,17-22,18-23

ทัวร์ RUSSIA GOOD DEAL

รหัสทัวร์ EY-L09-DME05 EY_DEC


1.สุวรรณภูมิ -อาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี หรับเอมิเรตส์
2.อาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี - โดโมเด  เมืองมอสโคว์ -มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ -ถนนอารบัต
3.เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ -เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ 
 บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ -โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
4.เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ
มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์
ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์
ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
5.เมืองมอสโคว์ - โดโมเดโดโว -เมืองมอสโคว์
อาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี 
6.สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 


สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61   8-13,17-22
ต.ค.61   3-8,16-21,23-28
พ.ย.61  6-11,27 พ.ย. - 2 ธ.ค.
ธ.ค.61   9-14,29 ธ.ค. – 3 ม.ค. 


ทัวร์ Delight Moscow

รหัสทัวร์ EK-L136-HG01A EK_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
2.ดูไบ – มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์
3.Space Museum พิพิธภัณฑ์ยูริ กาการิน
ถนนอารบัท - ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโก – รัสเซียนเซอร์คัส
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ -พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ -โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์
5.มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – สวน Zaryadye Park
6.ดูไบ – กรุงเทพฯ


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น  32,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61   4-9,13-18,21-26
ต.ค.61   10-15,11-16,17-22,18-23 


 

ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ EK-L155-EK001B_RUS_DEC

1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
2.ดูไบ – มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม 
3. เมืองหิมะ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน – สแปร์โร่ฮิลล์
 รัสเซี่ยนเซอร์คัส -มหาวิทยาลัยมอสโคว์
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ
ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
5.ซากอร์ส-โบสถ์อัสสัมชัญ-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์-ดูไบ
6.กรุงเทพฯ


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น  34,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61  9-14
ธ.ค.61  1-6
 

ทัวร์  รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ TG-L05-GO3 DME-TG008_DEC

1.กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ 
2.มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่  IZMAILOVO MARKET 
วิหาร เซนท์ซาเวียร์ – ล่องเรือชมกรุงมอสโคว์              
3.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – เซนต์บาซิล – ละครสัตว์  
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต – สนามบินมอสโคว์
5.กรุงเทพ


สายการบิน THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61    8-12, 22-26
ก.ย 61    5-9, 19-23, 26-30
พ.ย. 61   7-11, 21-25
ธ.ค. 61   5-9, 10-14, 12-16, 17-21, 19-23

 

ทัวร์ DME08 RUSSIA SHOCK PRICE 6D3N

รหัสทัวร์ QR-L09-DME08-RUS_SEP


1.สุวรรณภูมิ
2.ฮาหมัด เมืองโดฮา -โดโมเดโดโว -เมืองมอสโคว์
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์- ถนนอารบัต
3.เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
 โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่       
4.เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
  ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
  จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล   
5.เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์
 สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - สนามบินโดโมเดโดโว
 เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา
6.ฮาหมัด เมืองโดฮา  - สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 36,888บาท

กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  9-14,23-28
ก.ย.61  4-9,13-19
 

ทัวร์ DME14_ANGELA RUSSIA 7D4N

รหัส SQ-L09-DME14-RUS_DEC

1.สุวรรณภูมิ-สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ 
2.สิงคโปร์ชางงี -โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ -เมืองมอสโคว์
 มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
3.เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้
 เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่        
4.เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
 ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
 จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม
อนุสรณ์สถานเลนิน
5.เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล- พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์- โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
6.เมืองมอสโคว์ - ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ - สนามบินโดโมเดโดโว
 เมืองมอสโคว์ -รัสเซีย -สนามบินสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ 
7.สนามบินสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์- สนามบินสุวรรณภูมิ -กรุงเทพฯ   
  

สายการบิน  SINGAPORE AIRLINE
ราคาเริ่มต้น  36,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61 08 - 14
ก.ย.61 12 - 18
ต.ค.61 24 - 30
พ.ย.61 14 - 20
ธ.ค.61 05 - 11,27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 

ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ EK-L155-EK001A_OCT

1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
2.ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
3.ซากอส – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
5. จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม 
Shopping Mall Alexander Garden
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบิน
6.กรุงเทพฯ


สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย. 61   12-17,26 ก.ย. – 1  ต.ค
ต.ค. 61   12-17,19-24


 

ทัวร์ RUSSIA ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 5 วัน 3 คืน 

รหัสทัวร์ TG-L47-RUS-TG93_DEC

1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว
กรุงมอสโคว์ - ล่องเรือแม่น้ำ Moskva
2.มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล -  ห้างกุม – อนุสรณ์สถานเลนิน - ถนนอารบัต       
3.มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ
ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET – ชมโชว์ละครสัตว์    
4.มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์
สนามบินมอสโคว์
5.สนามบินสุวรรณภูมิ


 สายการบิน THAI AIRWAYS   
ราคาเริ่มต้น 38,988 บาท

กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  22-26
ก.ย.61  5-9,12-16
พ.ย.61  7-11,21-25
ธ.ค.61  12-16


ทัวร์ HASHTAG  RUSSIAมอสโคว์ ซากอร์ส 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ TG-L40-RUS-5D3N_DEC


1.กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ –  ล่องเรือแม่น้ำ  Moskva
2.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
 โบสถ์เซนต์บาซิล – ถนนอารบัต
3.ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ 
 IZMAILOVO MARKET –  CIRCUS  
4.เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ 
 วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว์
5.กรุงเทพ ฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 39,991 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ย.61  7 – 11 / 14 – 18 / 21 – 25 / 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61
ธ.ค.61  5 – 9 / 12 – 16 /19 – 23

 

ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์-ซาร์กอร์ส

รหัสทัวร์ QR-L120-BT-RUS02_QR_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ •สนามบินโดฮา
2.สนามบินโดฮา•สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล•ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา
3.เมืองมอสโคว • พระราชวังเคลมลิน • พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์
โบถส์อัสสัมชัญ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้าง GUM
สุสานเลนิน • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ • ถนนอาร์บัตสตรีท
4.ซาร์กอร์ส • โบสถ์โฮลีทรีนิตี้ • โบสถ์อัสสัมชัญ • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ •
ตลาดอิสไมโลโว • ชมการแสดงละครสัตว์
5.สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย•สนามบินโดฮา
6.สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  3-8,17-22,31ต.ค-5พ.ย
พ.ย.61  14-19
ธ.ค.61  5-10

 

ทัวร์ Discovery Russia 8 วัน

รหัสทัวร์ EK-L136-HG03 EK_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สุวรรณภูมิ - ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร – ถนนอารบัท
3.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
หอระฆังพระเจ้าอีวาน – สแปร์โรว์ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัส
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิหาซาวิเออร์
ห้างกุม – ล่องเรือ
5.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว
6.พระราชวังฤดูร้อน เปโตรคาวาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล
กาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัส
7.มหาวิหารไอแซค – Outlet Village Pulkovo
8.ดูไบ – กรุงเทพฯ

สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 5-12,25 ก.ย.-2 ต.ค.
ต.ค.61 3-10,9-16,16-23,8-15,21-28,19-26,22-29,25 ต.ค. – 1 พ.ย.
พ.ย.61 4-11 ,7-14,13-20,29 พ.ย. – 6 ธ.ค.
ธ.ค.61 25 ธ.ค.-1 ม.ค.,26 ธ.ค.-2 ม.ค.,28 ธ.ค.-4 ม.ค.
29 ธ.ค.-5 ม.ค.,30 ธ.ค.-6 ม.ค.

 

ทัวร์ RUSSIA IN LOVE 8 DAYS
รหัสทัวร์ QR-L09-LED01 QR_NOV
1.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
ท่าอากาศยานนานาชาติปูลโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย
มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟกี้ - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล
3.เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
4.เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองมอสโคว์     
5.เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ
มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์
ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม
อนุสรณ์สถานเลนิน   
6.เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - ชมการแสดงละครสัตว์
7.เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว
เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย  
8.ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศ
ยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 24 ก.ย. – 01 ต.ค.,28 ก.ย. – 05 ต.ค.
ต.ค.61 3-10,10-17,15-22,17-24,24-31,31 ต.ค. – 07 พ.ย.
พ.ย.61 2-9,4-11
 

ทัวร์ DISCOVERY RUSSIA 8วัน

รหัสทัวร์ EK-L136-HG03_RUS_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สุวรรณภูมิ - ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร – ถนนอารบัท
3.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ -ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
  หอระฆังพระเจ้าอีวาน – สแปร์โรว์ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัส
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล
หอนาฬิหาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ
5.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว 
6.พระราชวังฤดูร้อน เปโตรคาวาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล
  กาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัส
7.มหาวิหารไอแซค – Outlet Village Pulkovo
8.ดูไบ – กรุงเทพฯ


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น  49,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61  20-27 / 23-30 ก.ค./25 ก.ค.-1 ส.ค. / 26 ก.ค.-2 ส.ค.
ส.ค.61  6-13 / 9-16 / 10-17 / 11-18 / 15-22 /28 ส.ค.-4 ก.ย.
ก.ย.61  5-12 /25 ก.ย.-2 ต.ค.
พ.ย.61  6-13
ก.ค.61  22-29 / 23-30  ก.ค.
ต.ค.61  1-8 / 2-9 /10-17 / 13-20 / 15-22
18-25 / 19 -26 /3-10 / 9-16 / 16-23
 

ทัวร์ มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน

รหัสทัวร์ EK-L22-EUR07 RUS_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท
3.มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - สแปร์โรว์ ฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่  - ละครสัตว์
4.มอสโคว์-สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโคว์-วิหารเซนต์บาซิล-จัตุรัสแดง
หอนาฬิกาซาวิเออร์- ห้างสรรพสินค้ากุม-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
5.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ชมเมือง
6.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ –พระราชวังฤดูหนาว-ประเทศไทย
7. เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ –พระราชวังฤดูหนาว-ประเทศไทย
8.ดูไบ  - สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น  48,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61  23-30
ต.ค.61  13-20,18-25 


 

ทัวร์ Discovery Russia

รหัสทัวร์ EK-L136-HG03 EK_OCT


1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สุวรรณภูมิ - ดูไบ – มอสโคว์ -มหาวิหารเซนต์ซาเวียร – ถนนอารบัท
3.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ -โบสถ์อัสสัมชัญ 
 ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ -หอระฆังพระเจ้าอีวาน – สแปร์โรว์ฮิลล์ -รัสเซียนเซอร์คัส
4.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ -โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
หอระฆังพระเจ้าอีวาน – สแปร์โรว์ฮิลล์ -รัสเซียนเซอร์คัส
5.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก -โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว
6.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด -พระราชวังฤดูหนาว
7.มหาวิหารไอแซค – Outlet Village Pulkovo
8.ดูไบ – กรุงเทพฯ


สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61     20-27,23-30,.25 ก.ค.-1 ส.ค.,26 ก.ค.-2 ส.ค.
ส.ค.61     6-13,9-16,10-17,11-18,15-22,28 ส.ค.-4 ก.ย.
ก.ย.61      5-12,25 ก.ย.-2 ต.ค.
ต.ค.61      3-10,9-16,16-23,19-26 

ทัวร์ AMAZING ST. PETERSBURG – MOSCOW 7D4N

รหัสทัวร์ QR-L127-MOSCOW 7D4N_SEP

1.กรุงเทพฯ
2.โดฮา – นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มหาวิหารเซนต์ไอแซค 
 โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี้
3.ปีเตอร์ฮอฟ (พระราชวังฤดูร้อน)- พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน
4.พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังนิโคลัส
รถไฟความเร็วสูง Sapsan -  มอสโคว์
5.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสวิหาร
จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล  -  หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างกุม - สุสานเลนิน
6.มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ -สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต
IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET - เนินเขาสแปร์โร่
7.โดฮา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


สายการบิน QATAR AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย. 61    23-29


ทัวร์ รัสเซีย in Train (รถไฟตู้นอน) [มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก]

รหัสทัวร์ AY-L05-GO3 SVO-AY001_NOV

1.กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – มอสโคว์
2.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
โบสถ์เซนต์บาซิล – ละครสัตว์
3.สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์
ล่องเรือในแม่น้ำมอสควา – เนินเขาสแปร์โรว์
รถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส (First class)
4.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล
โบสถ์แห่งหยดเลือด – ถนนเนฟสกี้ 
5.พระราชวังแคทเธอรีน – พระราชวังปีเตอร์
6.พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
สนามบิน – เฮลซิงกิ 
7.กรุงเทพฯ


สายการบิน FINN AIR
ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย. 61     14-20
ต.ค. 61     23-29
พ.ย. 61     2-8

 


ทัวร์ AURORA HUNTER IN RUSSIA

รหัสทัวร์ KC-L03-SMRS12_KC_MAR

1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - มอสโคว์
2.พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
3.มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - ขับรถสโนโมบิล - ตามล่าหาแสงเหนือ
4.อนุสาวรีย์อโลชา - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - ตามล่าหาแสงเหนือ
5.มูรมันสก์ - มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต
6.มอสโคว์ - อัลมาตี
7.อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


สายการบิน AIR ASTANA
ราคาเริ่มต้น 54,888 บาท

พ.ย.61  9-15,17-23,30 พ.ย. 61 - 06 ธ.ค. 61
ธ.ค.61  7-13,10-16
ม.ค.62  21-27,28 ม.ค. 62 - 03 ก.พ.
ก.พ.62  4-10,11-17,18-24
มี.ค.61  4-10 


 

ทัวร์ รัสเซีย in Train (รถไฟด่วน)
  
รหัสทัวร์ EK-L05-GO3 DME-EK010_OCT

1.กรุงเทพฯ
2.กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์
3.มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO  MARKET - ละครสัตว์
4.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล
5.นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ                            
6.ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – รับประทานอาหารค่ำ ณ พระราชวังนิโคลัส
7.ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – สนามบิน
8..กรุงเทพ


สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค. 61   17-24, 22-29
 


 

ทัวร์ โปรรัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส จัดจ้าน

รหัสทัวร์ QR-L03-SMRS11_QR_DEC


1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา
2.โดฮา - มอสโคว์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ถนนอารบัต
3.ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - สแปร์โร่ฮิลล์
4.พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล
ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดิน 
5.วิหารเซนต์ซาเวียร์  - ตลาดอิสมายลอฟกี้ -  โดฮา 
6.โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
 

สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 33,555 บาท

กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  4-9,11-16,18-23
พ.ย.61  11-16,14-19,23-25,30 พ.ย. 61 - 05 ธ.ค.
ธ.ค.61  5-10,13-18 


 

ทัวร์ RUSSIA COLORFUL AUTUMN

รหัสทัวร์ W5-L03-SMRS13_W5_OCT


1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน (อิหร่าน)
2.เตหะราน (อิหร่าน) - มอสโคว์ - วิหารเซนต์
ซาเวียร์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ตลาดอิสมาย ลอฟกี้
3.ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - สแปร์โร่ฮิลล์ - ถนนอารบัต
4.พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดิน 
5.เตหะราน (อิหร่าน) - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
6.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


สายการบิน MAHAN AIR
ราคาเริ่มต้น 30,555 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  26-31,27 ก.ค. 61 - 01 ส.ค.
ส.ค.61  1-6,10-15,23,25-28
ก.ย.61  6-11,12-17,19-24,27 ก.ย. 61 - 02 ต.ค.
ต.ค.61 1-6,5-10,11-16,19-24  

ทัวร์ DME03 WONDERFUL RUSSIA 6D4N

รหัสทัวร์ TG-L09-DME03 RUS_DEC

1.กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – สถานีรถไฟใต้ดิน
2.มอสโคว์ – รถไฟความเร็วสูงจากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ป้อมปีเตอร์และปอล– มหาวิหารเซนต์ไอแซค
3.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
พระราชวังฤดูหนาว -พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด
4.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน
 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ชมการแสดงละครสัตว์
5.มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
สนามบินมอสโคว์ – กรุงเทพฯ
6.เดินทางถึงกรุงเทพฯ 

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 54,888 บาท

กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  11-16
ก.ย.61  15-20
ต.ค.61  13-18,20-25
พ.ย.61  10-15
ธ.ค.61  1-6,8-13,27 ธ.ค. – 01 ม.ค.,29 ธ.ค. – 03 ม.ค.
 

ทัวร์  GREATEST OF RUSSIA

รหัสทัวร์ QR-L09-DME10 QR_AUG


1.สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
2.สุวรรณภูมิ -ฮาหมัด เมืองโดฮา -โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์
 เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต
3.เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ -ตลาดอิสไมโลโว่
4.เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พระราชวังเครมลิน 
มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์
บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม 
อนุสรณ์สถานเลนิน       
5.เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์
ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน   
6.เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด
7.เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล
มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ถนนเนฟกี้ 
ท่าอากาศยานนานาชาติปูนโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา
ประเทศกาต้าร์   
8.ฮาหมัด เมืองโดฮา-สุวรรณภูมิ 

สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 55,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61    8-15,22-29
 

ทัวร์ มหัศจรรย์ รัสเซีย 6วัน4คืน

รหัสทัวร์ TG-L120-BT-RUS01_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ •สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว
  ประเทศรัสเซีย•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
2.เมืองมอสโคว์ พระราชวังเคลมลิน•โบถส์อัสสัมชัญ•พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์
 จัตุรัสแดง •ห้างสรรพสินค้า GUM•ถนนอาร์บัตสตรีท •ชมการแสดงละครสัตว์
3.สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก• วิหารเซนต์ไอแซค •ป้อมปิเตอร์ และปอล
4.พระราชวังฤดูหนาว •พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ • โบสถ์หยดเลือด
 พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
5.สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์•ตลาดอิสไมโลโว่
สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว
6.สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  6-11,18-23
พ.ย.61  3-8,17-22
ธ.ค.61  8-13,22-27 


 

ทัวร์ DME02 HILIGHT RUSSIA 7D5N BY TG

รหัสทัวร์ TG-L09- DME02 RUS_NOV


1.กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
2.รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล
3.พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 โบสถ์หยดเลือด –  ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
4.มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว
5.พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล
ถนนอารบัต  - CIRCUS
6.เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว
7.สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 57,888 บาท

กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  8-14
ก.ย.61  19-25
ต.ค.61  10-16,17-23
พ.ย.61  7-12 


 

ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์  EK-L155-EK002_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท
3.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ -  โบสถ์อัสสัมชัญ
ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน  สแปร์โร่ฮิลล์ -สเซี่ยนเซอร์คัส                   
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้  - จตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล
หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ
5.มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว
6.พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
7.พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค -  Outlet Village
8.ดูไบ – กรุงเทพฯ

สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61    11-18,17-24,18-25,24 ก.ย. -1 ต.ค.
ต.ค. 61    2-9,6-13,8-15,9-16,16-23 ,18-25,19-26,22-29


 

ทัวร์ มหัศจรรย์..รัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รหัสทัวร์ EK-L120-BT-RUS03_EK_NOV

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินสุวรรณภูมิ •สนามบินนานาชาติดูไบ
สนามบินโดโมเดโดโว•เทือกเขาสแปร์โรว์ฮิล-มหาวิหารเซนต์เดอะ
3.ตลาดอิสไมโลโว่ •สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา
4.พระราชวังเคลมลิน•โบถส์อัสสัมชัญ•พิพิธภัณฑ์อเมอรี่
แชมเบอร์ • จัตุรัสแดง•มหาวิหารเซนต์บาซิล•
ถนนอาร์บัตสตรีท •การแสดงละครสัตว์
5.สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก
พระราชวังฤดูหนาว•พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ •โบสถ์หยดเลือด
6.วิหารเซนต์ไอแซค • ป้อมปิเตอร์และปอล •พระราชวังฤดูร้อน
หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ•รับประทานอาหารเย็น
ณ พระราชวังนิโคลัส พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านของชาวรัสเซีย
7.พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์
ชอปปิ้งที่เอาท์เลต วิลเลจ •สนามบินพัลโคโวเซนต์ปิเตอร์เบิร์ค
8.สนามบินนานาชาติดูไบ•สนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น  57,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61  7-14,21-28,28พ.ย-5ธ.ค

 

ทัวร์ AMAZING MOSCOW-ST. PERTERBURG   7 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ TK-L127-AMAZING RUS_DEC

1.กรุงเทพฯ - อิสตันบูล
2.อิสตันบูล – มอสโคว์ -เนินเขาสแปร์โร่-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET-ถนนอารบัต
3.สถานีรถไฟใต้ดิน -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
จัตุรัสวิหาร - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล  - หอนาฬิกาซาวิเออร์
ห้างกุม - สุสานเลนิน - ชมละครสัตว์
4.มอสโคว์-รถไฟความเร็วสูง Sapsan -เซนปีเตอร์เบิร์ก
ปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังฤดูร้อน
5.พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังนิโคลัส
6.โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ถนนเนฟสกี้-สนามบิน
7.สุวรรณภูมิ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 57,300 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61    18-24,25-31
ก.ย.61    1-7,8-14,15-21,22-28,29 ก.ย.-5 ต.ค.
ต.ค.61     6-12,27 ต.ค-2พ.ย
พ.ย.61    10-16,17-23,24-30
ธ.ค.61    1-7,8-14,15-21,22-28


 
 

ทัวร์CLASSIC RUSSIA รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รหัสทัวร์ TG-L05-GO3 DME-TG006_JAN19

1.กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
2.มอสโคว์ – นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก
พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ – ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้
3.พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน
4.มหาวิหารเซนท์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด –
ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ช็อปปิ้งที่ห้าง Galeria
นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์
5.มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน 
พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ – จตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล
ห้างกุม – ละครสัตว์
6.ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – สนามกีฬาเลนิน
สนามบิน                                          
7.กรุงเทพฯ


สายการบิน  THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้น 62,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61   1-7, 8-14, 12-18, 15-21, 22-28,29 ก.ย.-5 ต.ค.
ต.ค.61   6-12, 10-16, 17-23, 20-26, 24-30
             27 ต.ค.-2 พ.ย.,31 ต.ค.-6 พ.ย.
พ.ย.61  3-9, 14-20, 17-23 , 24-30 , 28 พ.ย.-4 ธ.ค.
ธ.ค.61   8-14, 12-18, 15-21, 19-25, 22-28, 24-30
             26 ธ.ค.-1 ม.ค. 62, 29 ธ.ค.-4 ม.ค. 62
             31 ธ.ค.-6 ม.ค. 62

 

ทัวร์ มอสโคว์ 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ TG-L19-MOSCOW-6D4N_OCT

1.กรุงเทพฯ – มอสโคว์ 
2.มอสโคว์    
3.มอสโคว์
4.มอสโคว์   
5.กรุงเทพมหานคร
6.กรุงเทพมหานคร
 

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 59,500 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 4-9,25-30
 

ทัวร์ รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รหัสทัวร์ KC-L03-SMRS14_KC_FEB

1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี
2.สแปร่โร่ฮิลล์ - รถไฟใต้ดิน - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง
 วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
3.พระราชวังเครมลิน - รถไฟซัปซาน Sapsan Fast Train - เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก
4.พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว
5.เซ็นปีเตอร์เบิร์ก - อัลมาตี
6.อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

สายการบิน AIR ASTANA
ราคาเริ่มต้น 45,555 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  2-7,16-21
ก.ย.61  14-19,28 ก.ย. 61 - 03 ต.ค.
พ.ย.61  10-15,24-29
ธ.ค.61  8-13
ม.ค.62  174-22,31 ม.ค. 62 - 05 ก.พ.
ก.พ.61  21-26


 

ทัวร์  AURORA IN RUSSIA 7D5N

รหัสทัวร์ TG-L09- DME12_RUS_DEC

1.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย -เมืองมอสโคว์               
2.เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว
เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ เมืองมูร์มันสค์
ประเทศรัสเซีย - เมืองมูร์มันสค์ - ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า  
3.เมืองมูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามี่ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า 
4.เมืองมูร์มันสค์ - พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์
ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ เมืองมูร์มันสค์ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์
ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย           
5.เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง
  มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
ชมการแสดงละครสัตว์                                                                  
6.เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ห้างเวกัส เมกะ สโตร์
  ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
7.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 66,999บาท
กำหนดการเดินทาง 
ธ.ค.61  3-9,5-11,8-14,10-16,12-18
22-28,29ธ.ค-4ม.ค 

ทัวร์ รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5คืน
รหัสทัวร์ TG-L47-TG94-ALOLA_DEC
1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว -กรุงมอสโคว์
2.มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 ถนนอารบัต – ละครสัตว์
3.มอสโคว์ – เมอร์มังส์ – กิจกรรมตามหาแสงเหนือ
4.Husky farm – ช้อปปิ้ง Local Market – สนามบินเมอร์มังส์
 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
5.พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช -โบสถ์แห่งหยดเลือด - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
มหาวิหารเซนต์ไอแซค -หมู่บ้านพุชกิน
6.Saspan train – กรุงมอสโคว์- อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
7.ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ
สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 66,900 บาท
กำหนดการเดินทาง    
พ.ย.61 5-11,19-25
ธ.ค.61 26-2,3-9,10-16,24-30 

ทัวร์ RUSSIA AURORA HUNTING

รหัสทัวร์ TG-L05-GO3 DME-TG001_DEC

1.กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
2.มอสโคว์ – มูร์มันสค์ – คิรอฟสค์ – ขับรถสโนว์โมบิล – นำท่านตามล่าแสงเหนือ
3.คิรอฟสค์ – หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – นั่งรถสุนัขลากเลือนและกวางลากเลื่อน
มูร์มันสค์ – นำท่านตามล่าแสงเหนือ
4.มูร์มันสค์ – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ – อนุสาวรีย์อโลชา – มอสโคว์
5.มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ – จตุรัสแดง
วิหารเซนท์บาซิล – ห้างกุม – ละครสัตว์
6.ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – สนามกีฬาเลนิน –   สนามบิน                                          
7.กรุงเทพฯ


สายการบิน  THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 76,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61     17-23,28 พ.ย.-4 ธ.ค.
ธ.ค. 61    12-18, 19-24
 

ทัวร์ รัสเซีย แกรนทัวร์ 8 วัน

รหัสทัวร์ TG-L19-RUS GRAND-8D_OCT


1.กรุงเทพฯ – กรุงมอสโคว์  
2.กรุงมอสโคว์  
3.กรุงมอสโคว์ 
4.กรุงมอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
5.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  
6.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  
7.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – กรุงมอสโคว์ – กรุงเทพฯ
8.กรุงเทพฯ 

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 88,000 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61  9-16
ก.ย.61  6-13
ต.ค.61  11-18,18-25 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

708 คน

 สถิติเมื่อวาน

2341 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

28174 คน

309536 คน

3273419 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official