[สงกรานต์] เรือวีว่า อลังกา ครูซ

รหัสทัวร์ : TTIL210299
[สงกรานต์] เรือวีว่า อลังกา ครูซ

  • 1.ใช้ล่องเรือ 12-15 เมษายน 2564❌ยกเว้น เกิดเหตุสุดวิสัยอื่นๆ 2️.จอง/ซื้อ ได้ทั้งแบบกำหนดวันและไม่กำหนดวันล่องเรือ ลูกค้ากำหนดวันล่องเรือล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 3️.เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการใช้บริการโดยขอเงินคืนได้ในทุกกรณี 4️.ค่าธรรมเนียมในการเลื่อนใช้บริการในวันเดินทาง 200.-/ท่าน 5️.กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต มีค่าชาร์จดังนี้ บัตรในประเทศไทย3%
เดินทางช่วง
12 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
12 เม.ย. 64 - 12 เม.ย. 64 750 750 แสดง - 0
Sold Out
13 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64 750 750 แสดง - 0
Sold Out
14 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64 750 750 แสดง - 0
Sold Out
15 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64 750 750 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

[สงกรานต์] เรือวีว่า อลังกา ครูซ
[สงกรานต์] เรือวีว่า อลังกา ครูซ
ราคาเริ่มต้น 750
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน