เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส ศ.-ส.-อา. MAR-MAY

รหัสทัวร์ : TTIL210081
เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส ศ.-ส.-อา. MAR-MAY

  • ท่าเรือ : ไอคอนสยาม (ICONSIAM) เวลา 19.30 – 21.30น. ( 2 ชั่วโมง ) ใช้ล่องเรือได้ทุกวันตั้งแต่วันที่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2564
  • อาหารบนเรือบุฟเฟ่ต์นานาชาติ + ซีฟู้ด
เดินทางช่วง
5 มี.ค. 64 - 30 พ.ค. 64 ( 37 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 มี.ค. 64 - 5 มี.ค. 64 790 790 แสดง - 0
6 มี.ค. 64 - 6 มี.ค. 64 790 790 แสดง - 0
7 มี.ค. 64 - 7 มี.ค. 64 790 790 แสดง - 0
12 มี.ค. 64 - 12 มี.ค. 64 790 790 แสดง - 0
13 มี.ค. 64 - 13 มี.ค. 64 790 790 แสดง - 0
14 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64 790 790 แสดง - 0
19 มี.ค. 64 - 19 มี.ค. 64 790 790 แสดง - 0
20 มี.ค. 64 - 20 มี.ค. 64 790 790 แสดง - 0
21 มี.ค. 64 - 21 มี.ค. 64 790 790 แสดง - 0
26 มี.ค. 64 - 26 มี.ค. 64 790 790 แสดง - 0
27 มี.ค. 64 - 27 มี.ค. 64 790 790 แสดง - 0
28 มี.ค. 64 - 28 มี.ค. 64 790 790 แสดง - 0
2 เม.ย. 64 - 2 เม.ย. 64 790 790 แสดง - 0
3 เม.ย. 64 - 3 เม.ย. 64 790 790 แสดง - 0
4 เม.ย. 64 - 4 เม.ย. 64 790 790 แสดง - 0
9 เม.ย. 64 - 9 เม.ย. 64 790 790 แสดง - 0
10 เม.ย. 64 - 10 เม.ย. 64 790 790 แสดง - 0
11 เม.ย. 64 - 11 เม.ย. 64 790 790 แสดง - 0
16 เม.ย. 64 - 16 เม.ย. 64 790 790 แสดง - 0
17 เม.ย. 64 - 17 เม.ย. 64 790 790 แสดง - 0
18 เม.ย. 64 - 18 เม.ย. 64 790 790 แสดง - 0
23 เม.ย. 64 - 23 เม.ย. 64 790 790 แสดง - 0
24 เม.ย. 64 - 24 เม.ย. 64 790 790 แสดง - 0
25 เม.ย. 64 - 25 เม.ย. 64 790 790 แสดง - 0
30 เม.ย. 64 - 30 เม.ย. 64 790 790 แสดง - 0
1 พ.ค. 64 - 1 พ.ค. 64 790 790 แสดง - 0
2 พ.ค. 64 - 2 พ.ค. 64 790 790 แสดง - 0
7 พ.ค. 64 - 7 พ.ค. 64 790 790 แสดง - 0
14 พ.ค. 64 - 14 พ.ค. 64 790 790 แสดง - 0
15 พ.ค. 64 - 15 พ.ค. 64 790 790 แสดง - 0
16 พ.ค. 64 - 16 พ.ค. 64 790 790 แสดง - 0
21 พ.ค. 64 - 21 พ.ค. 64 790 790 แสดง - 0
22 พ.ค. 64 - 22 พ.ค. 64 790 790 แสดง - 0
23 พ.ค. 64 - 23 พ.ค. 64 790 790 แสดง - 0
28 พ.ค. 64 - 28 พ.ค. 64 790 790 แสดง - 0
29 พ.ค. 64 - 29 พ.ค. 64 790 790 แสดง - 0
30 พ.ค. 64 - 30 พ.ค. 64 790 790 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส ศ.-ส.-อา. MAR-MAY
เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส ศ.-ส.-อา. MAR-MAY
ราคาเริ่มต้น 790
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน