เรือริเวอร์สตาร์ ปริ๊นเซส ครูซส์

รหัสทัวร์ : TTIL202113
เรือริเวอร์สตาร์ ปริ๊นเซส ครูซส์

  • **ระยะเวลาโปรโมชั่น ใช้บริการได้ถึง 30 มิ.ย. 64
  • ท่าเทียบเรือ ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค(ปากคลองตลาด) **ปรับเวลาเฉพาะเดือน มราคม** ลงทะเบียน 17.30 - 18.30 น. เวลาล่องเรือ 19.00-21.00 น.
  • บุฟเฟ่ต์นานาชาติ l ซีฟู้ด
เดินทางช่วง
24 ม.ค. 64 - 28 ก.พ. 64 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
24 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64 750 750 แสดง - 0
29 ม.ค. 64 - 29 ม.ค. 64 750 750 แสดง - 0
30 ม.ค. 64 - 30 ม.ค. 64 750 750 แสดง - 0
31 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 750 750 แสดง - 0
1 ก.พ. 64 - 1 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0
2 ก.พ. 64 - 2 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0
3 ก.พ. 64 - 3 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0
4 ก.พ. 64 - 4 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0
5 ก.พ. 64 - 5 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0
6 ก.พ. 64 - 6 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0
7 ก.พ. 64 - 7 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0
8 ก.พ. 64 - 8 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0
9 ก.พ. 64 - 9 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0
10 ก.พ. 64 - 10 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0
11 ก.พ. 64 - 11 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0
12 ก.พ. 64 - 12 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0
13 ก.พ. 64 - 13 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0
15 ก.พ. 64 - 15 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0
16 ก.พ. 64 - 16 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0
17 ก.พ. 64 - 17 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0
18 ก.พ. 64 - 18 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0
19 ก.พ. 64 - 19 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0
20 ก.พ. 64 - 20 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0
21 ก.พ. 64 - 21 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0
22 ก.พ. 64 - 22 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0
23 ก.พ. 64 - 23 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0
24 ก.พ. 64 - 24 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0
25 ก.พ. 64 - 25 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0
26 ก.พ. 64 - 26 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0
27 ก.พ. 64 - 27 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0
28 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 750 750 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

เรือริเวอร์สตาร์ ปริ๊นเซส ครูซส์
เรือริเวอร์สตาร์ ปริ๊นเซส ครูซส์
ราคาเริ่มต้น 750
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน