เรือริเวอร์สตาร์ ปริ๊นเซส ครูซส์

รหัสทัวร์ : TTIL202113
เรือริเวอร์สตาร์ ปริ๊นเซส ครูซส์

  • ท่าเทียบเรือ ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค (ปาคลองตลาด) ลงทะเบียน 18.00 น. เวลาล่องเรือ 19.30-21.30 น.
  • บุฟเฟ่ต์นานาชาติ l ซีฟู้ด
เดินทางช่วง
9 เม.ย. 64 - 9 พ.ค. 64 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 เม.ย. 64 - 9 เม.ย. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
10 เม.ย. 64 - 10 เม.ย. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
11 เม.ย. 64 - 11 เม.ย. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
12 เม.ย. 64 - 12 เม.ย. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
13 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
14 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
15 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
16 เม.ย. 64 - 16 เม.ย. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
17 เม.ย. 64 - 17 เม.ย. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
18 เม.ย. 64 - 18 เม.ย. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
19 เม.ย. 64 - 19 เม.ย. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
20 เม.ย. 64 - 20 เม.ย. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
21 เม.ย. 64 - 21 เม.ย. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
22 เม.ย. 64 - 22 เม.ย. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
23 เม.ย. 64 - 23 เม.ย. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
24 เม.ย. 64 - 24 เม.ย. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
25 เม.ย. 64 - 25 เม.ย. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
26 เม.ย. 64 - 26 เม.ย. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
27 เม.ย. 64 - 27 เม.ย. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
28 เม.ย. 64 - 28 เม.ย. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
29 เม.ย. 64 - 29 เม.ย. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
30 เม.ย. 64 - 30 เม.ย. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
1 พ.ค. 64 - 1 พ.ค. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
2 พ.ค. 64 - 2 พ.ค. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
3 พ.ค. 64 - 3 พ.ค. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
4 พ.ค. 64 - 4 พ.ค. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
5 พ.ค. 64 - 5 พ.ค. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
6 พ.ค. 64 - 6 พ.ค. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
7 พ.ค. 64 - 7 พ.ค. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
8 พ.ค. 64 - 8 พ.ค. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out
9 พ.ค. 64 - 9 พ.ค. 64 699 699 แสดง - 50
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

เรือริเวอร์สตาร์ ปริ๊นเซส ครูซส์
เรือริเวอร์สตาร์ ปริ๊นเซส ครูซส์
ราคาเริ่มต้น 699
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน