เบตง ใต้สุดสยาม เมืองสวรรค์ในม่านหมอก 3 วัน 2 คืน-SL

รหัสทัวร์ : TTIL201919
 เบตง ใต้สุดสยาม เมืองสวรรค์ในม่านหมอก 3 วัน 2 คืน-SL

  • ขึ้นสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง สตรีทอาร์ตเบตง ตู้ไปรษณีย์โบราณ หอนาฬิกา อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ชมร้านเฉาก๊วยเบตง(วุ๊นดำ ก.ม.4) ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง สะพานแขวนแตปูชู อุโมงค์ปิยะมิตร"
เดินทางช่วง
30 พ.ย. 63 - 1 ก.พ. 64 ( 49 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 พ.ย. 63 - 2 ธ.ค. 63 7,990 9,490 แสดง - 9
1 ธ.ค. 63 - 3 ธ.ค. 63 6,990 8,490 แสดง - 9
2 ธ.ค. 63 - 4 ธ.ค. 63 6,990 8,490 แสดง - 9
3 ธ.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63 7,990 9,490 แสดง - 9
4 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 7,990 9,490 แสดง - 9
6 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63 6,990 8,490 แสดง - 9
7 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63 7,990 9,490 แสดง - 9
9 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 7,990 9,490 แสดง - 9
11 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 7,990 9,490 แสดง - 9
12 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 7,990 9,490 แสดง - 9
13 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63 7,990 9,490 แสดง - 9
14 ธ.ค. 63 - 16 ธ.ค. 63 6,990 8,490 แสดง - 9
15 ธ.ค. 63 - 17 ธ.ค. 63 6,990 8,490 แสดง - 9
16 ธ.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63 6,990 8,490 แสดง - 9
17 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63 7,990 9,490 แสดง - 9
18 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 7,990 9,490 แสดง - 9
19 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63 7,990 9,490 แสดง - 9
20 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63 7,990 9,490 แสดง - 9
21 ธ.ค. 63 - 23 ธ.ค. 63 6,990 8,490 แสดง - 9
22 ธ.ค. 63 - 24 ธ.ค. 63 6,990 8,490 แสดง - 9
23 ธ.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63 6,990 8,490 แสดง - 9
24 ธ.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63 7,990 9,490 แสดง - 9
25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 7,990 9,490 แสดง - 9
26 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 7,990 9,490 แสดง - 9
27 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63 7,990 9,490 แสดง - 9
5 ม.ค. 64 - 7 ม.ค. 64 6,990 8,490 แสดง - 9
6 ม.ค. 64 - 8 ม.ค. 64 6,990 8,490 แสดง - 9
7 ม.ค. 64 - 9 ม.ค. 64 6,990 8,490 แสดง - 9
8 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64 7,990 9,490 แสดง - 9
9 ม.ค. 64 - 11 ม.ค. 64 7,990 9,490 แสดง - 9
10 ม.ค. 64 - 12 ม.ค. 64 6,990 8,490 แสดง - 9
11 ม.ค. 64 - 13 ม.ค. 64 6,990 8,490 แสดง - 9
12 ม.ค. 64 - 14 ม.ค. 64 6,990 8,490 แสดง - 9
13 ม.ค. 64 - 15 ม.ค. 64 6,990 8,490 แสดง - 9
15 ม.ค. 64 - 17 ม.ค. 64 7,990 9,490 แสดง - 9
16 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64 7,990 9,490 แสดง - 9
17 ม.ค. 64 - 19 ม.ค. 64 6,990 8,490 แสดง - 9
18 ม.ค. 64 - 20 ม.ค. 64 6,990 8,490 แสดง - 9
19 ม.ค. 64 - 21 ม.ค. 64 6,990 8,490 แสดง - 9
20 ม.ค. 64 - 22 ม.ค. 64 6,990 8,490 แสดง - 9
21 ม.ค. 64 - 23 ม.ค. 64 6,900 8,400 แสดง - 9
22 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64 7,990 9,490 แสดง - 9
23 ม.ค. 64 - 25 ม.ค. 64 7,990 9,490 แสดง - 9
24 ม.ค. 64 - 26 ม.ค. 64 6,990 8,490 แสดง - 9
26 ม.ค. 64 - 28 ม.ค. 64 6,990 8,490 แสดง - 9
27 ม.ค. 64 - 29 ม.ค. 64 6,990 8,490 แสดง - 9
28 ม.ค. 64 - 30 ม.ค. 64 6,990 8,490 แสดง - 9
29 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 7,990 9,490 แสดง - 9
30 ม.ค. 64 - 1 ก.พ. 64 7,990 9,490 แสดง - 9

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

 เบตง ใต้สุดสยาม เมืองสวรรค์ในม่านหมอก 3 วัน 2 คืน-SL
เบตง ใต้สุดสยาม เมืองสวรรค์ในม่านหมอก 3 วัน 2 คืน-SL
ราคาเริ่มต้น 6,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน