สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด ขอพรพระคู่เมือง เสริมบุญ หนุนบารมี 1 วัน โดยรถบัสปรับอากาศ

รหัสทัวร์ : TTIL201706
สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด ขอพรพระคู่เมือง เสริมบุญ หนุนบารมี 1 วัน โดยรถบัสปรับอากาศ

  • วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร l วัดโพธิ์เก้าต้น l วัดขุนอินทประมูล วัดสังกระต่าย l วัดม่วง l ตลาดไทยย้อนยุคบ้านบางระจัน
เดินทางช่วง
30 ม.ค. 64 - 27 มี.ค. 64 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 ม.ค. 64 - 30 ม.ค. 64 999 แสดง - 8
6 ก.พ. 64 - 6 ก.พ. 64 999 แสดง - 8
13 ก.พ. 64 - 13 ก.พ. 64 999 แสดง - 8
20 ก.พ. 64 - 20 ก.พ. 64 999 แสดง - 8
27 ก.พ. 64 - 27 ก.พ. 64 999 แสดง - 8
6 มี.ค. 64 - 6 มี.ค. 64 999 แสดง - 8
13 มี.ค. 64 - 13 มี.ค. 64 999 แสดง - 8
20 มี.ค. 64 - 20 มี.ค. 64 999 แสดง - 8
27 มี.ค. 64 - 27 มี.ค. 64 999 แสดง - 8

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด ขอพรพระคู่เมือง เสริมบุญ หนุนบารมี 1 วัน โดยรถบัสปรับอากาศ
สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด ขอพรพระคู่เมือง เสริมบุญ หนุนบารมี 1 วัน โดยรถบัสปรับอากาศ
ราคาเริ่มต้น 0
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน