(Cruise Only) 8 วัน 7 คืน ล่องเรือสำราญ Norwegian Joy เรือล่องอลาสก้า เส้นทางซีแอตเทิล-เคตชิแกน-จูโน่-ไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์-วิคตอเรีย-ซีแอตเทิล

รหัสทัวร์ : TTIL201107
(Cruise Only) 8 วัน 7 คืน ล่องเรือสำราญ Norwegian Joy เรือล่องอลาสก้า เส้นทางซีแอตเทิล-เคตชิแกน-จูโน่-ไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์-วิคตอเรีย-ซีแอตเทิล

  เดินทางช่วง
  26 ก.ย. 63 - 3 ต.ค. 63 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

  จองเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  26 ก.ย. 63 - 3 ต.ค. 63 38,900 38,900 แสดง - 30
  Sold Out

  แผนการเดินทางท่องเที่ยว

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  (Cruise Only) 8 วัน 7 คืน ล่องเรือสำราญ Norwegian Joy เรือล่องอลาสก้า เส้นทางซีแอตเทิล-เคตชิแกน-จูโน่-ไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์-วิคตอเรีย-ซีแอตเทิล
  (Cruise Only) 8 วัน 7 คืน ล่องเรือสำราญ Norwegian Joy เรือล่องอลาสก้า เส้นทางซีแอตเทิล-เคตชิแกน-จูโน่-ไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์-วิคตอเรีย-ซีแอตเทิล
  ราคาเริ่มต้น 38,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน