ทัวร์พม่า FT-RGN FD04X : พม่า เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง เติมบุญ ทันใจ 1 วัน

รหัสสินค้า: TTIL194335
ทัวร์พม่า FT-RGN FD04X : พม่า เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง เติมบุญ ทันใจ 1 วัน

  • 📍พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 📍เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) 📍อะมาดอว์เมี๊ยะ (เทพกระซิบ) 📍ร้านหยกพม่า 📍วัดงาทัตจี
เดินทางช่วง
3 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 ต.ค. 62 - 3 ต.ค. 62 1,990 1,990 แสดง - 0
Sold Out
3 ต.ค. 62 - 3 ต.ค. 62 1,990 1,990 แสดง - 0
Sold Out
3 ต.ค. 62 - 3 ต.ค. 62 1,990 1,990 แสดง - 0
Sold Out
3 ต.ค. 62 - 3 ต.ค. 62 1,990 1,990 แสดง - 0
Sold Out
3 ต.ค. 62 - 3 ต.ค. 62 1,990 1,990 แสดง - 0
Sold Out
3 ต.ค. 62 - 3 ต.ค. 62 1,990 1,990 แสดง - 0
Sold Out
3 ต.ค. 62 - 3 ต.ค. 62 1,990 1,990 แสดง - 0
Sold Out
3 ต.ค. 62 - 3 ต.ค. 62 1,990 1,990 แสดง - 0
Sold Out
7 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 1,990 1,990 แสดง - 0
Sold Out
8 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 1,990 1,990 แสดง - 0
Sold Out
9 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 1,990 1,990 แสดง - 0
Sold Out
10 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 1,990 1,990 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์พม่า FT-RGN FD04X : พม่า เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง เติมบุญ ทันใจ 1 วัน
ทัวร์พม่า FT-RGN FD04X : พม่า เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง เติมบุญ ทันใจ 1 วัน
ราคาเริ่มต้น 1,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน