ทัวร์เกาหลี : EXPRESS JEJU IN NOVEMBER 3D1N

รหัสสินค้า: TTIL192399
ทัวร์เกาหลี : EXPRESS JEJU IN NOVEMBER 3D1N

  • ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – สวนส้มไร้เมล็ด - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน – ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ร้านน้ำมันสน -หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน -ล๊อตเต้ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเชจู
เดินทางช่วง
1 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 ( 30 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 7,900 12,800 แสดง - 25
2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 25
3 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 25
4 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 25
5 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 25
6 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 25
7 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 25
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 7,900 12,800 แสดง - 25
9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 25
10 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 25
11 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 25
12 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 25
13 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 25
14 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 25
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 7,900 12,800 แสดง - 25
16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 25
17 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 25
18 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 25
19 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 25
20 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 25
20 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 7,900 12,800 แสดง - 25
21 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 25
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 25
24 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 25
25 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 25
26 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 25
27 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 6,700 11,600 แสดง - 25
28 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง - 25
29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 7,900 12,800 แสดง - 25
30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 7,300 12,200 แสดง - 25

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาหลี : EXPRESS JEJU IN NOVEMBER 3D1N
ทัวร์เกาหลี : EXPRESS JEJU IN NOVEMBER 3D1N
ราคาเริ่มต้น 6,700
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน