ทัวร์ไต้หวัน VZRMQ01 : ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2

รหัสสินค้า: TTIL192080
ทัวร์ไต้หวัน VZRMQ01 : ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง | อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว | เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
  • ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน
  • เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี พัก:ไทเป 2 คืน ไทจง 1คืน
เดินทางช่วง
30 ส.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
4 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
18 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 16,888 21,388 แสดง - 30
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ไต้หวัน VZRMQ01 : ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2
ทัวร์ไต้หวัน VZRMQ01 : ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2
ราคาเริ่มต้น 14,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน