ทัวร์พม่า FT-RGN FD01B พม่า เที่ยวฟิน แดนพุทธภูมิ 1 วัน

รหัสสินค้า: TTIL191705
ทัวร์พม่า FT-RGN FD01B  พม่า เที่ยวฟิน แดนพุทธภูมิ 1 วัน

  • พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) พระหินอ่อน-พระงาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) เทพกระซิบ-พระหินอ่อ
  • ตลาดสก็อต
เดินทางช่วง
29 พ.ค. 62 - 26 ก.ย. 62 ( 49 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
29 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
4 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
5 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
6 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
11 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
12 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
13 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
18 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
19 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
20 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
25 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
26 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
27 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
2 ก.ค. 62 - 2 ก.ค. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
3 ก.ค. 62 - 3 ก.ค. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
4 ก.ค. 62 - 4 ก.ค. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
9 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
10 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
11 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
18 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
23 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
24 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
25 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
30 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
31 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
1 ส.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
6 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
7 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
8 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
13 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
14 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
15 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
21 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
27 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
28 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 25
29 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
3 ก.ย. 62 - 3 ก.ย. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
4 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
5 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
10 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
11 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
12 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
17 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
18 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 25
19 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
24 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
25 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 3,555 3,555 แสดง - 25
26 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 3,555 3,555 แสดง - 25

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์พม่า FT-RGN FD01B  พม่า เที่ยวฟิน แดนพุทธภูมิ 1 วัน
ทัวร์พม่า FT-RGN FD01B พม่า เที่ยวฟิน แดนพุทธภูมิ 1 วัน
ราคาเริ่มต้น 2,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน