ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-SC03 KOREA SEORAKSAN SUMMER

รหัสสินค้า: TTIL191637
ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-SC03 KOREA SEORAKSAN SUMMER

  • อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา - ไม่รวมกระเช้าไฟฟ้า ซอรัคซาน - กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี – ซากุระเกาหลี (ตามฤดกาล) ร้านเช่าชุดฮันบก (ไม่รวมค่าเช่าชุด) - พระราชวังเคียงบ็อค เอเวอร์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ)
  • ฮุนไดเอ้าท์เล็ท , ซุปเปอร์มาเก็ต , เมียงดง ย่านฮงแด , ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE
  • เมนูจิมดัก (JIMDAK) , เมนูหมูย่างเกาหลีหรือพอร์คคาลบี้ เมนูโอซัมบุลโกกิ , เมนูปลาย่างเกาหลี
เดินทางช่วง
27 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 ( 18 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
27 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 12,987 17,987 แสดง - 0
31 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
1 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 12,987 17,987 แสดง - 0
3 มิ.ย. 62 - 7 มิ.ย. 62 12,987 17,987 แสดง - 0
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 12,987 17,987 แสดง - 0
8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 12,987 17,987 แสดง - 0
10 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 12,987 17,987 แสดง - 0
11 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 12,987 17,987 แสดง - 0
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 12,987 17,987 แสดง - 0
17 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 12,987 17,987 แสดง - 0
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 12,987 17,987 แสดง - 0
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 13,987 18,987 แสดง - 0
29 มิ.ย. 62 - 2 ส.ค. 62 12,987 17,987 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-SC03 KOREA SEORAKSAN SUMMER
ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-SC03 KOREA SEORAKSAN SUMMER
ราคาเริ่มต้น 12,987
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน