ทัวร์เกาหลี เชจู ROMANTIC JEJU IN FEBUARY'20

รหัสสินค้า: TTIL191615
ทัวร์เกาหลี เชจู ROMANTIC JEJU IN FEBUARY'20

  • (ราคานี้...เป็นราคาโปรโมชั่น) ปรับลดจากราคาเต็มในโปรแกรม ลูกค้าสามารถเช็คโปรแกรมและพีเรียดตามแบรนเนอร์ ได้เลยนะค่ะ เริ่มราคาโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 พ.ค.62 เท่านั้น)
เดินทางช่วง
1 ก.พ. 63 - 1 เม.ย. 63 ( 29 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ก.พ. 63 - 4 ก.พ. 63 9,500 14,000 แสดง - 25
2 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 9,200 13,700 แสดง - 25
3 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 8,600 13,100 แสดง - 25
4 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 9,200 13,700 แสดง - 25
5 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 9,500 14,000 แสดง - 25
6 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 13,500 18,000 แสดง - 25
7 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 15,500 20,000 แสดง - 25
8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 9,800 14,300 แสดง - 25
9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 9,500 14,000 แสดง - 25
10 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 9,200 13,700 แสดง - 25
11 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 9,200 13,700 แสดง - 25
12 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 9,500 14,000 แสดง - 25
13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 9,800 14,300 แสดง - 25
14 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 9,800 14,300 แสดง - 25
15 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 9,500 14,000 แสดง - 25
16 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 9,200 13,700 แสดง - 25
17 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 9,200 13,700 แสดง - 25
18 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 9,200 13,700 แสดง - 25
19 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 9,500 14,000 แสดง - 25
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 9,800 14,300 แสดง - 25
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 9,800 14,300 แสดง - 25
22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 9,500 14,000 แสดง - 25
23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 8,900 13,400 แสดง - 25
24 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 8,900 13,400 แสดง - 25
25 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 8,900 13,400 แสดง - 25
26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 9,200 13,700 แสดง - 25
27 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 9,200 13,700 แสดง - 25
28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 9,200 13,700 แสดง - 25
29 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 8,600 13,100 แสดง - 25

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาหลี เชจู ROMANTIC JEJU IN FEBUARY'20
ทัวร์เกาหลี เชจู ROMANTIC JEJU IN FEBUARY'20
ราคาเริ่มต้น 8,600
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน