ทัวร์เกาหลี เชจู ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 4วัน2คืน

รหัสสินค้า: TTIL191604
ทัวร์เกาหลี เชจู ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 4วัน2คืน

  • (ราคานี้...เป็นราคาโปรโมชั่น) ปรับลดจากราคาเต็มในโปรแกรม ลูกค้าสามารถเช็คโปรแกรมและพีเรียดตามแบรนเนอร์ ได้เลยนะค่ะ เริ่มราคาโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 พ.ค.62 เท่านั้น)
เดินทางช่วง
1 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 ( 30 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62 7,900 12,800 แสดง - 25
2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 8,200 13,100 แสดง - 25
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 8,800 13,700 แสดง - 25
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 8,800 13,700 แสดง - 25
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 8,500 13,400 แสดง - 25
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 8,500 13,400 แสดง - 25
7 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 8,500 13,400 แสดง - 25
8 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 8,800 13,700 แสดง - 25
9 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 9,100 14,000 แสดง - 25
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 11,800 16,700 แสดง - 25
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 14,800 19,700 แสดง - 25
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 9,400 14,300 แสดง - 25
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 9,100 14,000 แสดง - 25
14 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 8,800 13,700 แสดง - 25
15 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 8,800 13,700 แสดง - 25
16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 9,100 14,000 แสดง - 25
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 9,400 14,300 แสดง - 25
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 9,400 14,300 แสดง - 25
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 9,100 14,000 แสดง - 25
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 9,100 14,000 แสดง - 25
21 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 9,100 14,000 แสดง - 25
22 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 10,100 15,000 แสดง - 25
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 9,100 14,000 แสดง - 25
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 9,400 14,300 แสดง - 25
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 9,400 14,300 แสดง - 25
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 9,100 14,000 แสดง - 25
27 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 8,800 13,700 แสดง - 25
28 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 8,800 13,700 แสดง - 25
29 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 8,800 13,700 แสดง - 25
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 9,100 14,000 แสดง - 25

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาหลี เชจู ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 4วัน2คืน
ทัวร์เกาหลี เชจู ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 4วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น 7,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน