ทัวร์เกาหลี เชจู ROMANTIC JEJU IN MAY'20

รหัสสินค้า: TTIL191603
ทัวร์เกาหลี เชจู ROMANTIC JEJU IN MAY'20

  • (ราคานี้...เป็นราคาโปรโมชั่น) ปรับลดจากราคาเต็มในโปรแกรม ลูกค้าสามารถเช็คโปรแกรมและพีเรียดตามแบรนเนอร์ ได้เลยนะค่ะ เริ่มราคาโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 พ.ค.62 เท่านั้น)
เดินทางช่วง
1 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63 ( 30 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63 8,600 13,500 แสดง - 25
2 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 8,300 13,200 แสดง - 25
3 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 8,300 13,200 แสดง - 25
4 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63 8,300 13,200 แสดง - 25
5 พ.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 8,300 13,200 แสดง - 25
6 พ.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 8,000 12,900 แสดง - 25
7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 8,000 12,900 แสดง - 25
8 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 8,000 12,900 แสดง - 25
9 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 7,700 12,600 แสดง - 25
10 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 7,400 12,300 แสดง - 25
11 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63 7,400 12,300 แสดง - 25
12 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63 7,400 12,300 แสดง - 25
13 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 7,700 12,600 แสดง - 25
14 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 8,000 12,900 แสดง - 25
15 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 8,000 12,900 แสดง - 25
16 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 7,700 12,600 แสดง - 25
17 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63 7,400 12,300 แสดง - 25
18 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63 7,400 12,300 แสดง - 25
19 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63 7,700 12,600 แสดง - 25
20 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 7,700 12,600 แสดง - 25
21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 7,700 12,600 แสดง - 25
22 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 7,700 12,600 แสดง - 25
23 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 7,400 12,300 แสดง - 25
24 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63 7,100 12,000 แสดง - 25
25 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63 7,100 12,000 แสดง - 25
26 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63 7,100 12,000 แสดง - 25
27 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 7,400 12,300 แสดง - 25
28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 7,700 12,600 แสดง - 25
29 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 7,700 12,600 แสดง - 25
30 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63 7,400 12,300 แสดง - 25

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์เกาหลี เชจู ROMANTIC JEJU IN MAY'20
ทัวร์เกาหลี เชจู ROMANTIC JEJU IN MAY'20
ราคาเริ่มต้น 7,100
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน