ทัวร์์ไต้หวัน FJL (S04) : TAIWAN TIGER โปรโมชั่น (9,999 )

รหัสสินค้า: TTIL190431
ทัวร์์ไต้หวัน FJL (S04) : TAIWAN TIGER โปรโมชั่น  (9,999 )

  • ล่องเรือทะเลสาบ | นมัสการเทพเจ้ากวนอู ณ วัด้หวิ่นหวู่ | อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ | ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 | อุทยานเหย่หลิว | หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
  • ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง
  • แช่น้ำแร่ส่วนในห้องพัก
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
26 ก.ย. 62 - 21 ต.ค. 62 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 9,999 9,999 แสดง - 0
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 12,555 12,555 แสดง - 0
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 12,555 12,555 แสดง - 0
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 12,555 12,555 แสดง - 0
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 12,555 12,555 แสดง - 0
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 14,999 14,999 แสดง - 0
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 14,999 14,999 แสดง - 0
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 12,555 12,555 แสดง - 0
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 12,555 12,555 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์์ไต้หวัน FJL (S04) : TAIWAN TIGER โปรโมชั่น  (9,999 )
ทัวร์์ไต้หวัน FJL (S04) : TAIWAN TIGER โปรโมชั่น (9,999 )
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน