ทัวร์จีน DYG01 ZHANGJIAJIE อวตารปราบเซียน 5วัน3คืน BY CZ

รหัสสินค้า: TTIL190292
ทัวร์จีน DYG01 ZHANGJIAJIE อวตารปราบเซียน 5วัน3คืน BY CZ

  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
31 พ.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 ( 19 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
31 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 13,999 17,499 แสดง - 30
10 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 11,999 15,499 แสดง - 30
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 30
15 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 14,999 18,499 แสดง - 38
29 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 30
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 38
13 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 30
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 30
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 13,999 17,499 แสดง - 30
10 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 14,999 18,499 แสดง - 38
17 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 14,999 18,499 แสดง - 38
30 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62 14,999 18,499 แสดง - 38
8 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 15,999 19,499 แสดง - 38
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 15,999 19,499 แสดง - 30
14 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 15,999 19,499 แสดง - 38
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 15,999 19,499 แสดง - 30
29 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 15,999 19,499 แสดง - 36
31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 15,999 19,499 แสดง - 38

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์จีน DYG01 ZHANGJIAJIE อวตารปราบเซียน 5วัน3คืน BY CZ
ทัวร์จีน DYG01 ZHANGJIAJIE อวตารปราบเซียน 5วัน3คืน BY CZ
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน