ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์สเปน 16 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์สเปน EURO11 : โมโนสเปน 7วัน4คืน

ทัวร์โค๊ด TTIL192007
🔴เมืองบาเซโลน่า (BARCELONA) 🔴ถ่ายรูปด้านหน้าของโบสถ์อันศักดิ์สิทธิ์ 🔴ชมตลาดดอกไม้และสินค้าพื้นเมือง ณ ถนนลา รัมบลา 🔴ถ่ายภาพด้านหน้ากับมหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ 🔴ชมภายนอกมหาวิหารแห่งโทเลโด 🔴ชมภายนอกพระราชวังหลวง 🔴ชมสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงมาดริด ชมรูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.

EK006A สเปน โปรสุเกต 8 วัน **รวมทุกอย่างยกเว้นทิป**

ทัวร์โค๊ด TTIL191538
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 47,900 บ.

ทัวร์สเปน (HG15B) Portugal Spain 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด TTIL191694
ชม 5 มรดกโลก เมืองโทเลโด เมืองเซโเวีย เมืองซาลาบังก้า เมืองซินทรา เมืองแอวูร่า มหาวิหารแอวูร่า ชมเมืองลิสบอน มาดริด พิเศษ ชมระบําฟลาเมงโก
เดินทางช่วง
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 49,900 บ.

EK006 โปรตุเกส สเปน 8 วัน

ทัวร์โค๊ด TTIL190238
4 ดาว
เดินทางช่วง
28 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62
 Emirates Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 50,900 บ.