ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์นิวซีแลนด์ 13 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...

PNZ01-MH PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPY 6D3N

ทัวร์โค๊ด TTIL190142
3 ดาว
เดินทางช่วง
21 ก.ย. - 26 ก.ย. 62
 Malaysia Airlines
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 47,999 บ.

PNZ01-MH PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPY 6D4N

ทัวร์โค๊ด TTIL190369
4 ดาว
เดินทางช่วง
21 ก.ย. - 26 ก.ย. 62
 Malaysia Airlines
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 47,999 บ.

PNZ01-MH PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY 6D4N

ทัวร์โค๊ด TTIL190525
3 ดาว
เดินทางช่วง
21 ก.ย. - 26 ก.ย. 62
 Malaysia Airlines
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 47,999 บ.

PNZ02-MH PRO NEW ZEALAND SPRING SEASON 6D3N

ทัวร์โค๊ด TTIL192658
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Malaysia Airlines
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 51,999 บ.

PNZ03-MH PRO NEW ZEALAND COUNTDOWN TO NEWYEAR 2020 6D3N

ทัวร์โค๊ด TTIL194059
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Malaysia Airlines
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 57,999 บ.

Beautiful of Kiwi Land นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6DAYS 3NIGHTS โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

ทัวร์โค๊ด TTIL192911
เดินทางช่วง
 Singapore Airlines
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 69,888 บ.