ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์เอธิโอเปีย 2 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

14 วัน เปิดทริปแอฟริกาตะวันออก

ทัวร์โค๊ด TTIL200378
ชมสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมกับ6 ประเทศแอฟริกาตะวันออก
ท้องถิ่น
แอดดิส อาบาบา, จูบา, คาร์ทูม, ปิระมิดนูเบียน, ล่องเรือแม่น้ำไนล์, แอสมารา, จิบูตี, ทะเลสาบเกลือ, โชมาเลีย, โมกาดิชู, แอดิส อาบาบา
เดินทางช่วง
 Ethiopian Airlines
14วัน 11คืน / เริ่มเพียง 265,000 บ.