ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์โครเอเชีย 33 พีเรียด จาก 5 โปรแกรม

Loading...

ZZAG02 โครเอเชีย ซาเกร็บ ดูบรอฟนิก พลิตวิเซ่ [เลสโก ซีฟิอัส] 7D4N

ทัวร์โค๊ด TTIL191623
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.

EK021 แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน

ทัวร์โค๊ด TTIL191812
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 43,900 บ.

ทัวร์โครเอเชีย EURO 18.1 : (EK) Croatia 8D

ทัวร์โค๊ด TTIL194567
ซาแกร๊บ – โอพาเทียร์ - ซาดาร์ - ซีเบนิค - โทรกีร์ - สปลิท - สตอน ดูบรอฟนิค ล่องเรือทะเลสาบอุทยานพริตวิตเซ่ นั่งกระเช้าชมวิวเมืองดูรอฟนิค กำหนดการเดินทาง
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 43,999 บ.

WINTER IS COMING CROATIA โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์โค๊ด TTIL195540
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 46,991 บ.

ทัวร์โครเอเชีย VWTK02 : โครเอเชีย ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา SRD

ทัวร์โค๊ด TTIL194443
เทียวเมืองสปลิท, เมืองซีบีนิค ชมมหาวิหารเซนต์เจมส์, ชมเมืองซาดาร์ ชมซี ออแกน , เที่ยวเมืองซาเกร็บ เข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ล่องเรือข้ามทะเลสาบ KOZJAK, ช็อปปิ้งที่ DESIGNER OUTLET CROATIA
ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม ลิ้มลองหอยนางรมสดๆ พร้อมจิบแชมเปญ
!!พิเศษ!! ชมเขตเมืองเก่าดูบรอฟนิก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา SRD
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
7วัน 6คืน / เริ่มเพียง 49,900 บ.