ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร 5 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์กัมพูชา REP001 : เสียมเรียบ - นครวัด - นครธม - โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด TTIL196184
เสียมเรียบ | ล่องเรือโตนเลสาบ | ศาลองค์เจ๊ก | องค์จอม | ชมโชว์ระบำอัปสรา | | ปราสาทบันทายศรี | นครธม | ปราสาทบายน | ปราสาทตาพรหม | นครวัด | ไนท์มาร์เก็ต |วัดพระพรหมรัตน์
ตลาดซาจ๊ะ | ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม | ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.