ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร 25 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

REP-001 SIEM REAP 5995 2D1N WE

ทัวร์โค๊ด TTIL198001
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 5,995 บ.

BT-REP01_FD กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ FD

ทัวร์โค๊ด TTIL191326
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

ทัวร์กัมพูชา REP001 : เสียมเรียบ - นครวัด - นครธม - โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด TTIL196184
เสียมเรียบ | ล่องเรือโตนเลสาบ | ศาลองค์เจ๊ก | องค์จอม | ชมโชว์ระบำอัปสรา | | ปราสาทบันทายศรี | นครธม | ปราสาทบายน | ปราสาทตาพรหม | นครวัด | ไนท์มาร์เก็ต |วัดพระพรหมรัตน์
ตลาดซาจ๊ะ | ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม | ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

BT-REP02_FD กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ FD

ทัวร์โค๊ด TTIL191321
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.