ทัวร์มาเก๊า

 ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โปรแกรมทัวร์เกาหลี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ 
  
📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย
 ทัวร์ มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ FD-L137- MFM02-3D2N_SEP


1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า– จูไห่- ตลาดใต้ดินกงเป่ย 
2.จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - ศูนย์สมุนไพรจีน
บัวหิมะ / ไข่มุก – ร้านผ้าไหม – ร้านหยก – สวนหยวนหมิงหยวน
 หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ - พิเศษ !! โชว์วัฒนธรรม         
3.เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า  -  ซากโบสถ์เซนต์ปอล  -  ร้านขายของฝาก
 จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน  -มาเก๊า-  สนามบินมาเก๊า
กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)      
       
  
สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 4,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  2-4,9-11,16-18

 

ทัวร์ มาเก๊า จู่ไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง

รหัสทัวร์ HX-L137-HKG07-MFM_SEP

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)
 เมืองมาเก๊า –วัดอาม่า- ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้
ร้านขายของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า – เมืองจู่ไห่     
2.เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ-ร้านผ้าไหม
สวนหยวนหมิงหยวน   หรือพระราชวังฤดูร้อนโบราณชมโชว์ แสง สี เสียง เมนูพิเศษ เป่าฮื้อ
3.เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ -
 พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง    + ไวน์แดง       
4.เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก -ถนนนาธาน
ย่านจิมซาจุ่ย-ดิวตี้ ฟรี-เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   

   
สายการบิน HONG KONG AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  6-9,27-30 

ทัวร์ Hilight..!! มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ NX-L05-GO1 MFM-NX002_DEC

1.กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
2.จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า
วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
3.จูไห่-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซ็นต์ปอล
 เวเนเชี่ยน-The Parisian Macao - กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR MACAU
ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 14-16,15-17,19-21,21-23,22-24
ต.ค.61 12-14,13-15,19-21,20-22,21-23,23-25
24-26,26-28,27-29,28-30,30 ต.ค.- 01พ.ย.
พ.ย.61 3-5,4-6,6-8,7-9,10-12,11-13,12-14,13-15
14-16,15-17,17-19,18-20
             19-21,20-22,21-23,22-24,24-26,26-28
27-29,28-30,29 พ.ย. – 01 ธ.ค.
ธ.ค.61 1-3,2-4,3-5,5-7,8-10,9-11,10-12,12-14,13-15
16-18,22-24,30 ธ.ค.- 01 ม.ค.62
            31 ธ.ค.- 02 ม.ค.62
ทัวร์ EASY POPULAR IN MACAU

รหัสทัวร์ FD-L90- EASY MACAU_DEC


1.กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์
2.จูไห่ – วัดผุ่ถ่อ – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน -ร้านหยก
พระราชวังหยวนหมิง -ชมโชว์ Huang Jia Shen Dian Show
ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย -พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
3.จูไห่ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดอาม่า
โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ -The Venetian Resort 
 สนามบินนานาชาติมาเก๊า  -กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61     1-3,7-9,8-10,14-16,21-23,22-24
ต.ค.61      5-7,6-8,12-14,14-16,20-22,21-23,26-28,27-29
พ.ย.61     02-04,03-05,09-11,10-12,16-18,17-19,23-25
                24-26,30 พ.ย. – 02 ธ.ค.
ธ.ค.61      01-03,07-09,09-11,14-16,15-17,21-23
 

ทัวร์ มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1 MFM-FD003_DEC

1.กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่
2.จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
3.จูไห่-มาเก๊า-กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 7,888  บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 15-17,21-23,22-24,23-25,28-30,29 ก.ย.-01 ต.ค.
ต.ค.61 5-7,6-8,12-14,13-15,19-21,20-22,21-23,26-28,27-29
พ.ย.61 2-4,3-5,9-11,10-12,16-18,17-19,23-25,24-26
ธ.ค.61 1-6,7-9,8-10,14-16,15-17,21-23,22-24,29-31,30ธ.ค.-01ม.ค.62
            31ธ.ค.-02ม.ค.62
 

ทัวร์ มาเก๊า จู่ไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง

รหัสทัวร์ HX-L137-HKG07-MFM_OCT

1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)
 เมืองมาเก๊า –วัดอาม่า- ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้
ร้านขายของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า – เมืองจู่ไห่     
2.เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ-ร้านผ้าไหม
สวนหยวนหมิงหยวน   หรือพระราชวังฤดูร้อนโบราณชมโชว์ แสง สี เสียง เมนูพิเศษ เป่าฮื้อ
3.เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ -
 พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง    + ไวน์แดง       
4.เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก -ถนนนาธาน
ย่านจิมซาจุ่ย-ดิวตี้ ฟรี-เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)      

    
สายการบิน HONG KONG AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  6-9,27-30
ต.ค.61  7-10,11-14,14-17,21-24
ทัวร์ มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง แก้ปีชง เปิดดวงเศรษฐี

รหัสทัวร์ FD-L137-MFM01 FD_DEC

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า – วัดอาม่า - ซากประตูโบสถ์เซนต์
ปอล – เซนาโด้ สแควร์ ร้านขายของฝาก - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียง มาเก๊า – จูไห่
2.จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - ศูนย์สมุนไพรจีน
บัวหิมะ / ไข่มุก – ร้านผ้าไหม – ร้านหยก – ตลาดใต้ดินกงเป่ย 
สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ -พิเศษ !! โชว์วัฒนธรรม
3.เซินเจิ้น – วัดกวนอู - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ – หมู่บ้านชาวจีน
พื้นเมืองโบราณ Splendid of    China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อม
โชว์ศิลปะวัฒนะธรรม   พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง
4.เซินเจิ้น – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน -ร้านจิวเวอรี่
ร้านหยก -  จิมซาจุ่ย –  ถนนนาธาน -  มาเก๊า -สนามบินมาเก๊า


สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย. 61    6-9,13-16,20-23
ต.ค.61     11-14,14-17,18-21,22-25,25-28,27-30
พ.ย.61   1-4,8-11,15-18,22-25,29 พ.ย. – 2 ธ.ค.
ธ.ค. 61    6-9,8-11,13-16,20-23,30 ธ.ค. – 02 ม.ค.62,31 ธ.ค. – 03 ม.ค.62

 

ทัวร์ มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง

รหัสทัวร์  FD-L09-HKG01-4D3N_MAY19

1.กรุงเทพฯ - มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
 วิหารเซนต์ปอล - เวเนเชี่ยน - เดอะปาริเซียน - จูไห่
2.ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค
3.วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่
4.เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ


 สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  10-13,17-20,19-22,21-24,22-25,23-26
มี.ค.62  9-12,14-17,16-19,21-24,22-25,23-26
  28-31,29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562
  30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562
เม.ย.62  4-7,11-14,13-16,18-2119-22,20-23
พ.ค.62  9-12,23-26

ทัวร์ มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1 MFM-FD02_DEC

1.กรุงเทพฯ – มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้สแควร์ -  เวเนเชี่ยน – จูไห่
2.จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-พระราชวังหยวนหมิง
หยวน+โชว์
3.จูไห่-ฮ่องกง- วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน -กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 22-24,28-30,29 ก.ย.-01 ต.ค.
ต.ค.61 5-7,6-8,12-14,13-15,19-21,20-22,21-23,26-28,27-29
พ.ย.61 2-4,3-5,9-11,10-12,16-18,17-19,23-25,24-26,30 พ.ย.-02 ธ.ค.
ธ.ค.61 1-3,7-9,14-16,15-17,21-23,22-24,29-31,30 ธ.ค.-01 ม.ค 62
            31 ธ.ค.-02 ม.ค.62
 

ทัวร์ มาเก๊า ฮ่องกง 2 Night (3D2N)

รหัสทัวร์  FD-L137-MFM06-3D2N_JAN19

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า – ฮ่องกง – ย่านมงก๊ก - ย่านเลดี้ มาร์เก็ต-
พิเศษ !! ชมโชว์แสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก  
2.เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ – วิคตอเรียพีค - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - ร้านจิวเวอรี่ –ร้านหยก - ถนนนาธาน - ย่านจิมซาจุ่ย  
3.เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า – วัดกวนไท -  ซากโบสถ์เซนต์ปอล  -  จตุรัสเซนาโด้
 เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า  - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า –- สนามบินมาเก๊า
  กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)


สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 2-4,9-11,16-18
ต.ค.61  12-14,19-21,21-23,26-28,28-30
พ.ย.61  4-6,11-13,18-20,25-27
ธ.ค.61  2-4,9-11,14-16,16-18,21-23,23-25
30 ธันวาคม – 1 มกราคม 62
  31 ธันวาคม – 2 มกราคม 62
ม.ค.62  1-3 

ทัวร์ มาเก๊า ..ทอดมันกุ้ง 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ NX-L104-SHNXMFM7_DEC

1.กรุงเทพฯ-มาเก๊า -โบสถ์เซนต์พอล-ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์
ร้านขนมพื้นเมือง-THE VENETIAN-จูไห่
2.จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-ร้านบัวหิมะ
ร้านผ้าไหม-CHIMELONG OCEAN KINGDOM
3.ร้านหยก-ล่องเรือชมสะพานข้ามทะเล ฮ่องกง
จูไห่ มาเก๊า ที่ยาวที่สุดในโลก-จูไห่-มาเก๊า-กรุงเทพ ฯ


สายการบิน AIR MACAU
ราคาเริ่มต้น  12,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61 2-4,13-15,16-18
ต.ค.61  21-23,28-30
พ.ย.61  4-6,8-10,18-20,22-24,29พ.ย-1ธค
ธ.ค.61  6-8,16-18

ทัวร์ สุดคุ้มเที่ยว 4 เมือง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1MFM-FD004_OCT

1.กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่
2.จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
3.จูไห่ –เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ
 (3D Water Show)
4.เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกง -วิคตอเรียพีค-รีพลัสเบย์ -อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน


สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 12,900บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  6-9,13-16,20-23,27-30
ต.ค.61  4-7,11-14,20-23,27-30

ทัวร์ จูไห่ มาเก๊า ฮ่องกง เซิยเจิ้น 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ HX-L09-AZHKG29_FEB

1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น
2.เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน
ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค
3.ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวน
อิม/ชิมขนมพื้นเมือง -  วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน 
แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่  
4.ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

สายการบิน HONG KONG AIRLINES
ราคาเริ่มต้น13,999บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 14 – 17,28 – 31 
ก.พ.62 15-19 

ทัวร์ เหนย์ โหว !! บินตรงเชียงใหม่ มาเก๊า จู่ไห่  3 วัน 2 คืน 

รหัสทัวร์ FD-L05-GO1MFMCNX-FD001_DEC

1.เชียงใหม่ – มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์
วัดอาม่า - เวเนเชี่ยน – จูไห่
2.จู่ไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – วัดผู่โถว – พระราชวังหยวนหมิงหยวน +โชว์
3.จูไห่ – ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย - มาเก๊า – เชียงใหม่


สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค. 61 08 - 10
ทัวร์  มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน

รหัสทัวร์ FD-L09-HKG02 FD_NOV

1.กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง
2.วิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
3.กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน 
CITYGATE OUTLET – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61  7-9,14-16,21-23
ต.ค.61  12-14,19-21,26-28,27-29
พ.ย.61  2-4,3-5,9-11,10-12,16-18,17-19

ทัวร์ มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ FD-L09-HKG02_3D2N_APR19

1.กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง
2.วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
3กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน 
 CITYGATE OUTLET-กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  17-19
ก.พ.62  21-23,23-25
มี.ค.62  9-11,14-16,16-18,23-25,28-30
  30มี.ค-1เ.มย
เม.ย.62  4-6,12-14,14-16,20-22,11-13

 

ทัวร์ มาเก๊า เกี๊ยวกุ้ง นอนฮ่องกง 2คืน

รหัสทัวร์ NX-L145-CSMFMNX07_DEC

1.กรุงเทพฯ-มาเก๊า-ฮ่องกง(โดยเรือเฟอร์รี่)
2.วัดแชกงหมิว-รีพลัสเบย์-วิคตอเรียพีค-โรงงานจิวเวอร์รี่-
ร้านหยก-วัดหวังต้าเซียน-วัดชีหลิน-อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
3.ฮ่องกง-มาเก๊า(โดยเรือเฟอร์รี่)-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
  โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-ร้านขนมของฝาก-The Venetian
มาเก๊า-กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR MACAU
ราคเริ่มต้น 13,899 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  6-8,23-25,9-11,20-22
ต.ค.61  18-20,25-27
พ.ย.61  1-3,11-13,15-17,25-27
ธ.ค.61  2-4,9-11,13-15

 

ทัวร์ ครบสูตร มาเก๊า มาก มาก 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ NX-L05-GO1 MFM-NX005_DEC

1.กรุงเทพฯ – มาเก๊า – อาร์ตสตรีท (Patio de Chon sau) – โบสถ์เพนญ่า-นั่งรถ
Open top bus ชมเมืองมาเก๊า
2.มาเก๊า - หมู่บ้านวัฒนธรรม(A Ma Cultural Village)-หมู่บ้านโคโลอาน
ร้านลอร์ด สโตว์ Lord Stow’s Bakery -หมู่บ้านไทปา(Taipa Village)
3.มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าอาม่า-โบสถ์เซ็นต์ปอล -  เวเนเชี่ยน
The Parisian Macao - กรุงเทพฯ

สายการบิน AIR MACAU
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 12-14,13-15,19-21,20-22,21-23,23-25
24-26,26-28,27-29,28-30,30 ต.ค.- 01พ.ย.
พ.ย.61 3-5,4-6,6-8,7-9,10-12,11-13,12-14,13-15
14-16,18-20,19-21,20-22,21-23,22-24,24-26
26-28,27-29,28-30,29 พ.ย. – 01 ธ.ค.
ธ.ค.61 1-3,2-4,3-5,5-7,8-10,9-11,10-12,12-14,12-15,15-17,16-18

 

ทัวร์ ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 5D4N
รหัสทัวร์ FD-L137-MFM08-5D4N_DEC
1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า – วัดอาม่า
ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล-ร้านขายของฝาก
เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียง มาเก๊า – จูไห่ 
2.จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ
ไข่มุก – ร้านผ้าไหม – ร้านหยก – ตลาดใต้ดินกงเป่ย  - สวนหยวนหมิงหยวน
 หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ - พิเศษ !! โชว์วัฒนธรรม
3.เซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านยางพารา -  หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณที่ สวยงาม -  หมู่บ้านวัฒนธรรม
 พิเศษ !! เมนู เป็ดปักกิ่ง
4.เซินเจิ้น – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ
 รีพลัสเบย์  - ร้านเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนนนาธาน – จิมซาจุ่ย
5.กระเช้านองปิง – วัดพระใหญ่โปหลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลท – เมืองมาเก๊า
 สนามบินมาเก๊า –  กรุงเทพ ฯ (สนามบินดอนเมือง) 
สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 19,999บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61 31ธ.ค-4ม.ค.62 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

82 คน

 สถิติเมื่อวาน

1867 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

52030 คน

399260 คน

3363143 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official