ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โปรแกรมทัวร์พม่า
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ 
  📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย


หน้า  1 | 2


 


  

ทัวร์ Go Myanmar สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5วัด

รหัสทัวร์ DD-L05-GO1RGN-DD001_SEP

1.กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) – ย่างกุ้ง – วัดพระเขี้ยวแก้ว 
 พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-(พระนอนตาหวาน)–เจดีย์ชเวดากอง 
 เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) - พระงาทัตยี – ตลาดสก๊อต –ดอนเมือง


สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 4,994.- บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61  4,5,11,18,19,25,26,13
ก.ย.61  1,2,8,9,15,16,22,23,29,30,7,14,21,28

ทัวร์ ทัวร์พม่า SUPER SHOCK พม่าไหว้พระ 5วันดัง

รหัสทัวร์ SL-L120-JT_MMR02_OCT

1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน
วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ 
  

สายการบินTHAI  LION AIR
ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61 6-6,20-20,27-27
ก.ย.61 3-3,10-10,17-17,24-24
ต.ค.61 1-1,8-8

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด2วัน 1คืน

รหัสทัวร์ UB-L118-RGN03_SEP

1.กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – พระเขี้ยวแก้ว – เจดีย์มหาวิชยะ 
 พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
2.เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ)-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
วัดงาทัตจี – วัดบารมี –เจดีย์กาบาเอ – สนามบิน – กรุงเทพ


สายการบิน Myanmar National Airlines
ราคาเริ่มต้น 6,797 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  4-5,11-12,18-19,25-26
ก.ย.61  1-2,8-9,15-16,22-23,29-23ทัวร์  มหัศจรรย์ ..เมียนมาร์ 2วัน1คืน

รหัสทัวร์ DD-L120-MMR014_MM_SEP

  1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง- เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา
เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล – พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่างกุ้ง  
  2.ย่างกุ้ง – เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า
 เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต       

สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท
กำหนดการเดินทาง    
ก.ค.61  24-25,31ก.ค-1ส.ค
ส.ค.61  7-8,14-15,21-22,28-29
ก.ย.61  4-5,11-12,18-19,25-26


ทัวร์ Go Myanmar สุดจ๊าตต.. ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9วัด

รหัสทัวร์ DD-L05-G01RGN-DD02_SEP

 1.กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง –วัดพระเขี้ยวแก้ว- เจดีย์กาบาเอ
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง
 2.เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-วัดบารมี-ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก-ดอนเมือง

สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 6,500 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61  1-2,5-6,12-13,18-19,19-20,25-26,6-7,7-8,13-14,14-15
 15-16,20-21,21-22,22-23,26-27,27,28,28-29,29-30
ส.ค.61 2-3,8-9,9-10,16-17,23-24,29-30,30-31
ก.ย.61  3-4,5-6,10-11,11-12,12-13,17-18,18-19,19-20
24-25,25-26,26-27,31-1
ก.ย.61  1-2,2-3,7-8,8-9,9-10,14-15,15-16,16-17
  21-22,22-23,23-24,28-29,29-30,30-1
ก.ย.61  6-7,12-13,13-14,19-20,20-21,26-27,27-28

  

ทัวร์พม่า SUPER shock พม่า มัณฑะเลย์

รหัสทัวร์  FD-L120-MMR031_DEC

1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์
2.ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
วัดเจดีย์หยก-กรุงเทพฯ

สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61   4-5,11-12,17-18,24-25
ก.ย.61  1-2,8-9,15-16,22-23,29-30
ต.ค.61  6-7,27-28
พ.ย.61  3-4,10-11,17-18,23-24,30พ.ย-1ธ.ค
ธ.ค.61  1-2,8-9,14-15,15-16,21-22,22-23

 

ทัวร์  YANGON บุญทุ่ม 2วัน1คืน

รหัสทัวร์ FD-L09-RGN05_OCT

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง
 หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
2.เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ
 ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - สนามบินย่างกุ้ง - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 6,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61  23-30
ต.ค.61  1-8,28-29
 

ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2วัน1คืน

รหัสทัวร์ DD-L120-MMR01_DD_SEP

  1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุมุเตา
วังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวดากอง
  2.ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ 

สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 7,900  บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61  7-8,14-15,21-22,28-29
ก.ย.61  4-5,11-12,18-19,25-26

 

ทัวร์  ทันใจ...YANGON

รหัสทัวร์ FD-L09-RGN07 FD_MAR19

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี
วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือ
พระมหาเจดีย์มุเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
2.เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน
พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระหินอ่อน – ช้างเผือก
สนามบินย่างกุ้ง - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61   8-9,9-10,30-31,31 ธ.ค. – 01 ม.ค.
ม.ค.62   19-20,26-27
ก.พ.62   5-9,18-19,23-24
มี.ค.62   9-10,16-17,30-31

 

ทัวร์ มัณฑะเลย์ 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ FD-L187-JMM21-MM_AUG

1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-วัดตอจี-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา- Mandalay Hill
2.มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายงค์-พระราชวังมัณฑะเลย์
 พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-โรงงานทองคำเปลว
3.ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-เจดีย์หยก
สนามบินมัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 7,979 บาท

กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61  4 –06,25 –27

ทัวร์ ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน

รหัสทัวร์ PG-L05-GOT-RGN PG02_SEP

  1.กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เจดีย์กาบาเอ – พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี
  มหาวิชยเจดีย์ – มหาเจดีย์ชเวดากอง
  2.เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – วัดบารมี
 ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – กรุงเทพฯ  

        
สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น  7,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61  4-5,25-26
ก.ย.61  1-2,8-9,15-16,22-23,29-30
 

ทัวร์ RGN06 MYANMAR สุขใจ 2D1N

รหัสทัวร์ 8M-L09- RGN06-2D1N_MAR19


1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง
 เมืองย่างกุ้ง -หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เมืองย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
2.เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระหินอ่อน - ช้างเผือก - สนามบินย่างกุ้ง
ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


สายการบิน MYANMAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 8,599 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  6-7
พ.ย.61  3-4,10-11,17-18,24-25
ธ.ค.61  1-2,9-10,15-16,22-23
ม.ค.62  12-13,18-19,26-27
ก.พ.62  4-5,8-9,18-19,23-24
มี.ค.62  2-3,9-10 

ทัวร์ Go Myanmar อิ่มบุญ.. สุขใจ..

รหัสทัวร์ DD-L05-GO1RGNDD03_SEP

1.กรุงเทพฯ ดอนเมือง–ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย
เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน–หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว
เจดีย์ไจ๊ปุ่น–ย่างกุ้ง-สถูปพระสุพรรณกัลยา
พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง
3.เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) – ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์
(เทพทันใจ) ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต – วัดพระหินอ่อน
 ช้างเผือก กรุงเทพฯ


สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61  2-4,10-12,16-18,17-19,19-21,23-25,24-26
  25-27,27-29,30ส.ค-1ก.ค
ก.ย.61  1-3,6-8,7-9,8-10,13-15,14-16,15-17,20-22,21-23
  27-29,28-30,29-1
 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พัก4ดาว

รหัสทัวร์ DD-L120-BT-MMR001_MAR19


1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม
เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ย่างกุ้ง
2 หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น
พระราชวังบุเรงนอง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ 

สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 9,999.- บาท
กำหนดการเดินทาง               
พ.ย.61  2-4,3-5,9-11,10-12,16-18,23-25,24-26,30 พ.ย-2 ธ.ค.61
ธ.ค.61  1-3,7-9,8-10,14-16,15-17,21-23,22-24,28-30,29-30ฃ
 30 -1 ม.ค.62,31 ธ.ค.-2 ม.ค.62
ม.ค.62  4-6,5-7,11-13,12-14,18-20,19-21,25-27,26-28
ก.พ.62  1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,16-18,22-24,23-25
มี.ค.62  1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,16-18,22-24,23-25
 

ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ

รหัสทัวร์ DD-L120-BT-MMR04_DD_DEC

1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์
พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
2.พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  
3.ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์
เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ      
  

สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 10,900. บาท
กำหนดการเดินทาง   
ส.ค.61  3-5,4-6,10-12,11-13,17-19,18-20
  24-26,25-27,31ส.ค-2ก.ย
ก.ย.61  1-3,7-10,8-10,14-16,15-17,21-23
  22-24,28-30,29ก.ย-1ต.ค
ต.ค.61  5-7,6-8,12-14,13-15,19-21,20-22
  26-28,27-29,
พ.ย.61  2-4,3-5,10-12,16-18,23-25,30พ.ย-2ธ.ค
ธ.ค.61  1-3,14-16,15-17,21-23,22-24,30ธ.ค-1ม.ค.62
 31ธ.ค-2ม.ค.62
 

ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ SL-L120-BT-MMR04_SL_JAN19

1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง
คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า  (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
2.พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว
พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

                                                                       
สายการบินTHAI  LION AIR
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61 5-7,6-8,12-14,13-15,19-21,20-22
 21-23,26-28,27-29
พ.ย.61 2-4,3-5,9-11,10-12,16-18,17-19,23-25,24-6,30 พ.ย.-2 ธ.ค.61
ธ.ค.61 1-3,7-9,8-10,14-16,15-17,21-23,22-24,28-30,29-31,30ธ.ค-1ม.ค
ม.ค.62 4-6,11-13,12-14,18-20,19-21,25-27,26-28
 

ทัวร์   NAMO MANDALAY 3D2N

รหัสทัวร์ FD-L09-MDL03-3D2N_OCT

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์
 เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองสกายน์ - เจดีย์กวงมูดอร์ - วัดอูมินทงแส่ - ดอยสกายน์
2.เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุง - เจดีย์ชินพิวเม
วัดชเวนันดอร์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ - เขามัณฑะเลย์
3.เมืองมัณฑะเลย์ -  ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สะพานไม้สักอูเบ็ง
 ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61  22-24
ก.ค.61  13-15,27-29
ส.ค.61  31 ส.ค. – 02 ก.ย.
ก.ย.61  21-23
ต.ค.61  12-14,20-22
 

ทัวร์  SHINING IN MYANMAR 3D2N

รหัสทัวร์ SL-L09-RGN03 - 3D2N_SEP

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง
 หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา)
 ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
 เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง
3.เมืองย่างกุ้ง – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา – พระเจดีย์โบตะทาวน์
 เทพทันใจ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต -  พระหินอ่อน

สายการบินTHAI  LION AIR
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  6-8,20-22
ส.ค.61  3-5,10-12,17-19,31 ส.ค. – 02 ก.ย.
ก.ย.61  7-9
 

ทัวร์ RGN03  SHINING IN MYANMAR 3D2N

รหัสทัวร์ SL-L09-RGN03-MM_DEC

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง
 เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์
พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน - เมืองหงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
 พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - วัดเจ๊าทัตจี หรือวัดพระนอนตาหวาน
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ
เทพกระซิบ - เจดีย์คาบาเอ - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง
ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


สายการบินTHAI  LION AIR
ราคาเริ่มต้น 9,888บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  6-8,13-15,20-22,28-30
ส.ค.61  3-5,10-12,17-19,24-26,31ส.ค-2ก.ย
ก.ย.61 7-9,21-23
พ.ย.61  9-11,16-18,30พ.ย-2ธค
ธ.ค.61  8-10,14-16,21-23,29-31,30ธ.ค-1ม.ค
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์ SL-L118-RGN03_SEP


1.กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - เจดีย์กลางน้ำเลเยพญา - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
 เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
2.หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรพระ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
 พระธาตุมุเตา - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระธาตุอินแขวน (รวมกระเช้าขึ้นพระธาตุอินแขวน)
3.พระธาตุอินแขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น
 ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - วัดบารมี


สายการบินTHAI  LION AIR
ราคาเริ่มต้น 9,997 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ค.61   27 – 29 ,28 – 30 กค. 61
ส.ค.61  11 – 13
ก.ย.61  14-16,21-23 


 

ทัวร์ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์ UB-L118-RGN02 UB_SEP

1.กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์โบตาทาวน์
 (เทพทันใจ เทพกระซิบ) - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
2.หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรพระ 1,000 รูป ณ
วัดไจ๊คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา)- พระธาตุอินแขวน
3.พระธาตุอินแขวน (รวมค่ากระเช้า) - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต -วัดบารมี    


สายการบิน MYANMAR AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 9,997 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61   3-4,4-6,10-12,17-19,18-20,25-27,31 ส.ค. – 2 ก.ย.
ก.ย.61    1-3,7-9,8-10,15-17,21-23,22-24,28-30,29 ก.ย. – 1 ต.ค.
  

ทัวร์พม่าพม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ DD-L120-MMR012_DD_FEB62


1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
2.พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น
พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ


สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 10,900  บาท
กำหนดเดินทาง 
พ.ย.61  2-4,3-5,9-11,10-12,16-18,23-25,24-26,30พ.ย-2ธ.ค
ธ.ค.61  1-3,-7-9,8-10,14-16,15-17,21-24,28-30,29-31
30ธ.ค-1ม.ค.62,31ธ.ค-2ม.ค.62
ม.ค.61  4-6,5-7,11-13,12-14,18-20,19-21,25-27,26-28
ก.พ.62  1-3,2-4,8-10,15-17,16-18,22-24,23-25
มี.ค.62  1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,16-18,22-24,23-25
 

ทัวร์ มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์-อมรปุระ 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ FD-L187-JMM22-MM_AUG


1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ-โรงงานทองคำเปลว-Mandalay Hill
2.มัณฑะเลย์-ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ระฆังมิงกุน
ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี-เมืองสกายน์-เจดีย์กวงมูดอร์-เจดีย์อูมินทงแส่
3.ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
สนามบินมัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น10,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61  4-6,25-27
 

ทัวร์ EASY MYANMAR อิ่มบุญ

รหัสทัวร์ DD-L90-EASY MM_3D2N_OCT

1.กรุงเทพฯ – สนามบินมิงกาลาดง - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระธาตุมุเตา
 พระราชวังบุเรงนอง – วัดพระไฝเลื่อน -คิ้มปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน
 (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
2.พระธาตูอินทร์แขวน - คิ้มปูนแคมป์ – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระนอนยิ้มหวาน
 พระนอนตาหวาน – เจดีย์วิชชยะ - มหาเจดีย์ชเวดากอง
3.เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) - วัดบารมี – วัดพระหินอ่อน - ปางช้างเผือก
 ตลาดโบโจ๊ก อองซาน - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ

สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น10,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61  6-8,7-9,13-15,14-16,15-17,15-17
  21-23,22-24
ต.ค.61  4-6,5-7,12-14,14-16,20-22,21-23,27-29

 

ทัวร์ มหัศจรรย์ พม่าเมืองแปร

รหัสทัวร์ DD-L120-BT-MMR041 DD_SEP


1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เมืองแปร-พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร
เจดีย์เบเบพญา-เจดีย์บอว์บอว์จีพญา-เลเมียตหน่า-พญาจี-เจดีย์ชเวซันดอร์
2.ตลาดเช้าเมืองแปร–เมืองถ่นโบ่–เขาอะเกาก์เตาง์–แป
หลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน(พระสวมแว่น)–ย่างกุ้ง    
3.ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี
ตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ    


สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61   6-8,7-9,13-15,14-16,20-22,21-23,27-29,28-30
ส.ค.61   4-6,10-12,11-13,17-19,18-20,24-26,25-27
              31 ส.ค.6-2 ก.ย.
ก.ย.61   1-3,7-9,8-10,14-16,15-17,21-23,22-24,28-30


 


 

ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ

รหัสทัวร์ DD-L120-BT-MMRO04 DD_SEP


1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์
พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
2.พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61   6-8,7-9,13-15,14-16,20-22,21-23,27-29,28-30

ส.ค.61  3-5,4-6,10-12,11-13,17-19,18-20,24-26,25-27
             31 ส.ค.-2 ก.ย.

ก.ย.61  1-3,7-9,8-10,14-16,15-17,21-23,22-24,28-30
             29 ก.ย.-1 ต.ค.
 

ทัวร์ RGN02 -  BLESSING MYANMAR 3D2N

รหัสทัวร์ FD-L09-RGN02-MM_DEC

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง
 เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์
  พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน - เมืองหงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - วัดเจ๊าทัตจี หรือวัดพระนอนตาหวาน
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ
  เทพกระซิบ - เจดีย์คาบาเอ - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง
ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  5-7,6-8,12-14,19-21,21-23,26-29
ส.ค.61  2-4,3-5,16-18,17-19,23-25,30ส.ค-1ก.ย
ก.ย.61  6-8,7-9,13-15,20-22,27-29,38-30
ต.ค.61  4-6,5-7,11-13,18-20,19-21,25-27
  26-27,26-28
พ.ย.61  1-3,2-4,3-5,8-10,9-11,10-12,15-17
  16-18,17-19,22-24,23-25,24-26,30พ.ย-2ธค
ธ.ค.61  1-3,5-7,6-8,7-9,13-15,14-16,15-17,20-22,22-24
  27-29,28-30,29-31,30ธ.ค-1ม.ค,31ธ.ค-2ม.ค

 

ทัวร์ RGN04  THE HOLY MYANMAR 3D2N

รหัสทัวร์ 8M-L09-RGN04-MM_MAR19

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง
หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์
พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย - เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง
 พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
 พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.เมืองย่างกุ้ง -  พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์เจ๊าทัตจี
 หรือ พระนอนตาหวาน - พระหินอ่อน – ช้างเผือก – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ


สายการบิน MYANMAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 9,888บาท
ก.ค.61  20-22,27-29
ส.ค.61  10-12,24-26
ก.ค.61  7-9,28ก.ย-1ต.ค
ต.ค.61  5-7,12-14,13-15,19-21,20-22,21-23
พ.ย.61  2-4,9-11,16-18,23-25,30พ.ย-2ธค
ธ.ค.61  8-10,14-16,21-23,28-30,29-31,30ธ.ค-1ม.ค,31ธ.ค-2ม.ค
ม.ค.62  4-6,11-13,18-20,25-27
ก.พ.62  8-10,15-17,22-24
มี.ค.62  1-3,8-10,15-17,22-24,29-31

 

ทัวร์ EASY MYANMAR อิ่มใจ

รหัสทัวร์ DD-L90- MYANMAR-3D2N_MAR62

1.กรุงเทพฯ – สนามบินมิงกาลาดง – ย่างกุ้ง – หงสาวดี
 พระธาตุมุเตา -พระราชวังบุเรงนอง – วัดพระไฝเลื่อน
 คิ้มปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
2.พระธาตูอินทร์แขวน – คิ้มปูนแคมป์ – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ไจ๊ปุ่น
  พระนอนยิ้มหวาน -พระนอนตาหวาน – ตลาดโบโจ๊ก อองซาน
 เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)  เจดีย์วิชชยะ
 มหาเจดีย์ชเวดากอง
3.วัดบารมี – วัดพระหินอ่อน - ปางช้างเผือก
 สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ


สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
พ.ย.61  1-3,2-4,3-5,4-6,8-10,9-11,10-12,11-13
 15-17,16-18,17-19,18-20,22-24,23-25
 24-26,25-27,29พ.ย-1ธค,30พ.ย-2ธ.ค

ธ.ค.61  1-3,2-4,6-8,7-9,8-10,9-11,13-15,14-16
  15-17,16-18,20-22,21-23,22-24,23-25
  27-29,28-30,29-31,30ธ.ค-1ม.ค.62

ม.ค.62  3-5,4-6,5-7,6-8,10-12,11-13,12-14
  13-15,17-19,18-20,19-21,20-22
 24-26,25-27,26-28,27-29,31ม.ค-2ก.พ.62

ก.พ.62  1-3,2-4,3-5,7-9,8-10,9-11,10-12,14-16
  15-17,16-18,17-19,21-23,22-24,23-25,24-26,28ก.พ-2มี.ค62

มี.ค.61  1-3,2-4,3-5,7-9,8-10,9-11,10-12,14-16,15-17,16-18
  17-19,21-23,22-24,24-26,28-30


 

ทัวร์ MDL04 ROYAL MANDALAY BAGAN 4D3N

รหัสทัวร์ FD-L09-MDL04_MM_MAR19


1.ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์
 เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์
2.เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี
เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี – มัณฑะเลย์
3.เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม
วัดชเวนันดอร์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ 
4.เมืองมัณฑะเลย์ –  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สะพานไม้สักอูเบ็ง
ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น11,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  9-12,30 ส.ค. – 02 ก.ย.
ก.ย.61  13-16,27-30
ต.ค.61  11-14,19-22,26-29
พ.ย.61  9-12,22-25,30 พ.ย. – 03 ธ.ค.
ธ.ค.61  13-16,20-23,30 ธ.ค. – 02 ม.ค.
ม.ค.62  18 – 21,31 ม.ค. – 03 ก.พ.
ก.พ.62  7-10,21-24
มี.ค.62  7-10,14-17,21-24ทัวร์    ROYAL MANDALAY 4D3N

รหัสทัวร์ FD-L09-MDL04-4D3N_OCT


1.ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์
 เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์
2.เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี
 เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี – มัณฑะเลย์
3.เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม
 วัดชเวนันดอร์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ 
4.เมืองมัณฑะเลย์ –  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สะพานไม้สักอูเบ็ง
 ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61  12-15
ส.ค.61  9-12,30 ส.ค. – 02 ก.ย.
ก.ย.61  13-16,27-30
ต.ค.61  11-14,19-22,26-29


ทัวร์พม่าพม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน เทพทันใจ

รหัสทัวร์ FD-L120-MMR04_5STAR_SEP

1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์
พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
2.พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว
พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ
เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

สายการบิน  Thai Air Asia
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
กำหนดเดินทาง  

ก.ค.61   6-8,7-9,13-15,14-16,20-22,21-23
  27-29,28-29
ส.ค.61  3-5,4-6,10-12,11-13,12-14,17-19
  18-20,24-26,25-27,25-27,31 ส.ค.-2 ก.ย.61
ก.ย.61  1-9,7-9,8-10,14-16,15-17,21-23,22-24,28-30,29-1

 

ทัวร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ PG-L05-RGN-PG010_SEP

  1.กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์
พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
  2.พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว  – เจดีย์ไจ๊ปุ่น
ย่างกุ้ง –พระนอนตาหวาน– เจดีย์ชเวดากอง         
  3.ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ
ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต–กรุงเทพฯ

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น  12,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61  6-8,20-22,21-23,7-9,13-15,14-16
ส.ค.61  28-30,10-12,11-13,3-5,4-6,17-19,18-20,24-26,25-27
ก.ย.61  7-9,8-10,14-16,15-17,21-23,22-24,28-30,29ก.ย-1ต.ค

 

ทัวร์ มัณฑะเลย์ -พินอูลวิน 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ FD-L187-JMM23-MM_AUG


1.กรุงเทพฯ-พินอูลวิน-สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติกันดอว์จี
อาคารเก่า-วัดมหาอันทุกันตา  
2.พินอูลวิน-ตลาดตูมิงกะลา-หอนาฬิกา-แวะชิมกาแฟ-มัณฑะเลย์พระราชวังมัณฑะเลย์
พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอMandalay Hill 
3.ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-สนามบินมัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61  21 –23
ส.ค.61  04 –06,25 –27
ทัวร์   BLESSING MYANMAR 3D2N

รหัสทัวร์ FD-L09-RGN02-3D2N_SEP

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง
หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา)
ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง
3.เมืองย่างกุ้ง – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) - พระเจดีย์โบตะทาวน์
เทพทันใจ– ช้อปปิ้งตลาดสก็อต -  พระหินอ่อน - ช้างเผือก – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง
ท่าอากาศยานดอนเมือง -กรุงเทพ


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 10,888บาท

ก.ค.61  5-7,6-8,12-14,19-21,21-23,26-28
ส.ค.61  2-4,3-5,16-18,17-19,23-25,30ส.ค-1ก.ยฃ
ก.ย.61  6-8,7-9,13-15,20-22,27-29,28-30

ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน

รหัสทัวร์ SL-L120-MMR002_SEP


1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเนปิดอว์-มหาเจดีย์อุปปาตสันติ 
2 กรุงเนปิดอว์-หงสาวดี-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน                    
3.พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระธาตุมุเตา
ราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เทพทันใจ-ตลาดสก๊อต-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    
4 ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ   


สายการบินTHAI  LION AIR
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

กำหนดเดินทาง 
ก.ค.61  5-8,12-15,26-29
ส.ค.61  2-5,10-13, 30 ส.ค.-2 ก.ย.61       
ก.ย.61  6-9,20-23
 


 

ทัวร์พม่า โปร ยิ้มยิ้ม  เที่ยวพม่า เต็มอิ่ม 4 วัน

รหัสทัวร์ SL-L120-MMR02_SEP


1.กรุงเทพฯ-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา  
2 ย่างกุ้ง - หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง
คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน -นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่พระธาตุอินแขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)   
3.พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต|
เทพทันใจ-เจดีย์โบตาทาวน์- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
4.ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ      
   
                         
สายการบินTHAI  LION AIR
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

กำหนดเดินทาง   
ก.ค.61 5-8,12-15,26-29
ส.ค.61  2-5,10-13,30 ส.ค.-2 ก.ย.61
ก.ย.61  6-9,20-23
 

ทัวร์ โปรพม่า 5ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม

รหัสทัวร์ DD-L120-MMR004_5STAR_SEP

1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์
พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)            
2.พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง                     
3.ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์
เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

              
สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

กำหนดเดินทาง    
ก.ค.61  6-8,7-9,13-15,14-16,20-22
  21-23,27-29,28-30

ส.ค.61  3-5,4-6,10-13,11-13,17-19
  18-20,24-26,25-27,31 ส.ค.-2 ก.ย.61

ก.ย.61  1-3,7-9,8-10,14-16,15-17,21-23
  22-24,28-30,28 -30 ก.ย.61
  29 ก.ย.-1 ต.ค.61 

ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 5ดาว

รหัสทัวร์ SL-L120-MMR004_SEP


1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง
คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
2.พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว
พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ
เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ 

         
สายการบินTHAI  LION AIR
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

กำหนดเดินทาง      
ส.ค.61 3-5,4-6,10-13,11-13,17-19,18-20,24-26,25-27
31 ส.ค.-2 ก.ย.61

ก.ย.61  1-3,7-9,8-10,14-16,15-17,21-23
  22-24,28-30,28 -30 ก.ย.61,29 ก.ย.-1 ต.ค.61 

ทัวร์ มัณฑะเลย์-พุกาม-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มิงกุน 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ FD-L187-JMM26-MM_AUG


1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ-วชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ Mandalay Hill    
2.มัณฑะเลย์-ล่องแม่น้ำอิระวดี-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ระฆังมิงกุน
เจดีย์ชินพิวมินสะพานไม้อูเบ็ง-พุกาม (นั่งรถ)-เจดีย์ชเวสิกอง
เจดีย์ชเวซานดอร์ (ชมทะเลเจดีย์)
3.พุกาม-วัดติโลมินโล-เจดีย์สัพพัญญู-วิหารธรรมยันจี-วัดอนันดา
วัดมนุหา-วัดกุบยางกีเครื่องเขิน-มัณฑะเลย์ (นั่งรถ)

4.ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-แวะชมเจดีย์หยก
สนามบินมัณฑะเลย์กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61 2-5,9-12,16-19,23-26
 

ทัวร์ โปรน้องดีดี พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน

รหัสทัวร์ PG-L120-MMR021_DEC

1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ
พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
2.ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง
เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
3.พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 11,900บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  13-15,20-22,27-29,28-30
ส.ค.61  3-5,10-12,11-13,12-14,17-19
  24-26,31-2
ก.ย.61  7-9,14-16,21-23,25-30
ต.ค.61  5-7,12-14,19-21,20-22,26-28
พ.ย.61  2-4,9-11,16-18,17-19,23-25,30-2
ธ.ค.61  1-3,7-9,8-10,14-16,15-17,21-23
  22-24,28-30,29 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61 1 ม.ค.62
 


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน  2วัน 1คืน

เที่ยวพม่า รหัสทัวร์  8M-L110-RGN004_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–หงสาวดี– เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา)
พระธาตุอินทร์แขวน-ย่างกุ้ง–พระนอนตาหวาน– เจดีย์โบตะทาวน์
เทพทันใจ–สก๊อตมาร์เก็ต–เดินทางสู่สนามบิน มิงกะลาดง  
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ  
  
ทัวร์พม่า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์พม่า โดยสายการบิน AIR ASIA

กำหนดเดินทาง         
23-24   ก.ค.61  10900.-
24-25   ส.ค.61  11900.-
2-3,24-25   ก.ย.61  10900.-     
10-11   ต.ค.61  10900.-
22-23   ต.ค.61  11900.-
23-24   พ.ย.61  10900.-
5-6   ธ.ค.61  10900.-
 

ทัวร์ มัณฑะเลย์-พุกาม (นั่งรถ)-สกายน์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ FD-L187-JMM27-MM_AUG


1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ-วชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ Mandalay Hill    
2.มัณฑะเลย์-เมืองสกายน์-เจดีย์กวงมูดอร์-เจดีย์อูมินทงแส่-สะพานไม้อูเบ็ง
พุกาม (นั่งรถ)-เจดีย์ชเวสิกอง-เจดีย์ชเวซานดอร์ (ชมทะเลเจดีย์)
3.พุกาม-วัดติโลมินโล-เจดีย์สัพพัญญู-วิหารธรรมยันจี-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี
เครื่องเขิน-มัณฑะเลย์ (นั่งรถ)    
4.ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-แวะชมเจดีย์หยก
สนามบินมัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น14,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61  12-15 ,19-22,26-29
ส.ค.61  02-05,09-12,16-19,23-26
 

ทัวร์ มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ PG-L05-RGN-PG10_SEP

  1.กรุงเทพฯ – กรุงเทพฯ –มัณฑะเลย์ –พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ 
วัดกุโสดอ– พระราชวังมัณฑะเลย์– ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์  
  2.มัณฑะเลย์–สะพานไม้สักอูเบง – พุกาม  –ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ในมุม 360 องศา
ที่เจดีย์ชเวสันดอว์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
 3.พุกาม–ตลาดยองอู –วัดอนันดา – วิหารธรรมยังยี–เจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์
  4.มัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี– กรุงเทพฯ   


สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น  14,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61  2-5,16-19,23-26,10-13
ก.ย.61  6-9,13-16,27-30

ทัวร์พม่า พม่า สักการะ 5มหาบูชาสถาน บินFD

รหัสทัวร์ FD-L120-MMR08_JAN19

1. กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี
ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-มหาเจดีย์ชเวดากอง 
3.ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล
วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น
4.พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด
มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-เขามัณฑะเลย์                          
5 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ   

สายการบินAIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท
กำหนดเดินทาง     
ส.ค.61   9-13,23-27
ต.ค.61  5-9,11-15,20-24
พ.ย.61  8-12,22-26
ธ.ค.61  1-5,13-17,28-1ม.ค62
29ธ.ค-2ม.ค.62,30ธ.ค-3ม.ค.62
ม.ค.62 10-14,24-28

ทัวร์พม่า แกรนด์พม่า เจาะลึกเมืองน่าเที่ยว 6วัน

รหัสทัวร์ FD-L120-MMR09_6D_AUG


1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระราชวังบุเรงนอง
ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เจดีย์ชเวดากอง
3.ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล
วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี- จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น         
4.พุกาม-เฮโฮ- รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ
หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง         
5.เฮโฮ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
6 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ

สายการบินAIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท

กำหนดเดินทาง  
ก.ค.61  26-31
ส.ค.61  10-15

 

ทัวร์พม่า MMR061_อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล 3 วัน

 รหัสทัวร์ FD-L120-MMR061_3D_AUG


1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา 
2.มัณฑะเลย์-สนามบินเฮโฮ-รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู
ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง
3 เฮโฮ-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ    
              
สายการบิน  AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61 1-3,6-8,20-22,27-29
ส.ค.61  3-5,11-13,24-26

 

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน

รหัสทัวร์ FD-L120-MMR05_FD_AUG


1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน
วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
2.มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี
วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี- จุดชมวิวทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด             
3. พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี
ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง             
4 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯ    
        
สายการบินThai Air Asia
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

กำหนดเดินทาง  
ก.ค.61  12-15,19-22,27-30
ส.ค.61  10-13,16-19,23-26
 

 

ทัวร์พม่า เจาะลึกมัณฑะเลย์3วัน

รหัสทัวร์ PG-L120-MMR03_PG_SEP


1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ
นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์
2.พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน
ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล      
3.ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ
สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ           


สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  6-8,13-15,27-29
ส.ค.61  11-13,24-26,31ส.ค-2ก.ย
ก.ย.61  7-9,21-23,28-30


ทัวร์พม่าพม่า พม่า หลงรัก...พุกาม 3 วัน

รหัสทัวร์  FD-L120-MMR052_3D_AUG


1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา
โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก    
2.พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี
วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง      
3.มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ
               
             
สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

กำหนดเดินทาง   
มิ.ย.61  1-3
ก.ค.61  6-8,20-22,27-29
ส.ค.61  3-5,24-26

 

ทัวร์พม่า  พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน

 รหัสทัวร์ PG-L120-MMR05_PG_SEP


1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์      
2.มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา
วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู
วิหารธรรมยันจี- เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด
3.พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน
เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์
 พระราชวังไม้สักชเวนานจอง             
4.ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-วัดมหากันดายงค์
มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ  


สายการบิน BANGKOK AIRWAY
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

กำหนดเดินทาง         
ก.ค.61   5-8,19-22,26-29   
ส.ค.61  2-5,10-13,30ส.ค-2ก.ย.61
ก.ย.61  13-16,20-23,27-30 


 

ทัวร์พม่า พม่า พุกาม ทะเลสาบอินเล 4 วัน

รหัสทัวร์  FD-L120-MMR071_4D_AUG


1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
2.พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี
วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด     
3.พุกาม-เฮโฮ- รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ
หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง  
4 เฮโฮ-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ   
     
สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  12-15,19-22,27-30
ส.ค.61  2-5,10-13,16-19,23-26 


 

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 

รหัสทัวร์ FD-L120-MMR051_4D_JAN19

1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-ทะเลเจดีย์-จุดชมวิวทะเลเจดีย์
โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม    
2.พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล
วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์          
3.มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี
ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง             
4 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ  

  
สายการบินThai Air Asia
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ค.61   12-15,19-22,27-30
ส.ค.61   2-5,10-13,16-19,23-26          
ก.ย.61  6-9,13-16,20-23,27-30
ต.ค.61  4-7,11-14,12-15,18-21,21-24,25-28
พ.ย.61  1-4,8-11,15-18,22-25,29พ.ย-2ธ.ค
ธ.ค.61  6-9,7-10,13-16,20-23,27-30,28-30,29ธ.ค-2ม.ค
 31ธ.ค-3ม.ค
ม.ค.62  3-6,10-13,17-20,24-27


 


 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน หงสาวดี สิเรียม 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ FD-L47-FD101-MMR_APR19

1 .กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ๊คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอร์
พระราชวังบุเรงนอง – คิม ปูนแค้มป์  พระธาตุอินทร์แขวน
(รวมกระเช้าขึ้นพระธาตุ)
2 .พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว
 พระนอนตาหวาน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3 .ย่างกุ้ง – สิเรียม –เจดีย์เยเลพญา –เจดีย์โบตะทาวน์
เทพทันใจ – เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61  23-25
ธ.ค.61  3-5,9-11,31ธ.ค-2ม.ค.62
ม.ค.62  10-12,24-26
ก.พ.62  7-9,17-19
มี.ค.62  14-16,24-26
เม.ย.61  7-9,11-13,14-16
 

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4วัน

รหัสทัวร์ PG-L120-MMR051_PG_SEP


1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
2.พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา
วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู,วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์     
3.มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี
ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง    
4 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ


สายการบิน  BANGKOK AIRWAYS        
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ค.61   5-8,19-22,26-29
ส.ค.61  2-5,10-13,30-2
ก.ย.61  13-16,20-23,27-30
 

ทัวร์  มัณฑะเลย์-พุกาม 4D3N

รหัสทัวร์ PG-L118-MDL01-PG-6-9_SEP

1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์
วิหารชเวนันดอร์-ชมวิวยอด เขามัณฑะเลย์
2.มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบง-พุกาม
ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ชเวสันดอร์
3.พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยันจี
เจดีย์ชเวสิกอง-มัณฑะเลย์
4.มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-กรุงเทพฯ


สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น  15,900  บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61  6-9

ทัวร์ พม่า4เมือง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์

รหัสทัวร์ FD-L120-BT-MMR10-FD_FEB19

1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต
เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
2.ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา
วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี
เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
3 พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สัก
ชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-  เขามัณฑะเลย์     
4 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯ   

    
สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น18,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  12-15,19-22
พ.ย.61  2-5,16-19
ธ.ค.61  6-9,7-10,14-17,21-24,29ธ.ค-1ม.ค
  30ธ.ค-2ม.ค.62
ม.ค.62  18-21,25-28
ก.พ.62  2-5,16-19

 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

712 คน

 สถิติเมื่อวาน

2341 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

28178 คน

309540 คน

3273423 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official