ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี ทัวร์บาหลีราคาถูก แพคเกจทัวร์บาหลี โปรแกรมทัวร์บาหลี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ
  📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วยทัวร์ PARADISE IN BALI

รหัสทัวร์ FD-L09-DPS01 FD_MAR62

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติ
 เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู -ชายหาดจิมบารัน
2.วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี
ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์
3.ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู 
ทะเลสาบบราตัน -วิหารทานาล็อท
4.ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ– ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร 
ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61     7-10,13-16,14-17,20-23,29 ธ.ค. – 01 ม.ค.62
                30 ธ.ค. – 02 ม.ค.62,
ม.ค.62     19-22,26-29,31 ม.ค. – 03 ก.พ
ก.พ.62    21-24,23-26
มี.ค.62     1-4,14-17,16-19,23-26,28-31,30 มี.ค. – 02 เม.ย.62

ทัวร์Bali - Borobudur 5 Days 3 Nights (FD)

รหัสทัวร์FD-L96-BALI BOROBUDUR_JAN19

1. กรุงเทพ -  บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ -  วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน
2.บาหลี  - ย็อกยาการ์ตา - เทวลัยปรัมบานัน – พระราชวังสุลต่าน - ปราสาทสวนน้ำ 
 บุโรพุทโธ – วัดปะวน - วัดเมนดุต 
3. บาหลี – วัดบราตัน - วิหารทานาต์ลอต
4.บาร๊องแดนซ์ - หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก –บาหลี สวิงค์ Bali Swing- หมู่บ้านคินตามณี - ชิมกาแฟขี้ชะมด 
 วัดเทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน - ร้านKrisana
5.บาหลี - กรุงเทพ


สายการบิน AIR ASIA

ราคเริ่มต้น 25,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  27-31,28ธ.ค-1ม.ค,29ธ.ค-2ม.ค.62
มี.ค.62  27-31
ม.ค.62  4-8,11-15,12-16
ทัวร์  โปรสุดคุ้ม บินลัดฟ้า...เที่ยวบาหลี

รหัสทัวร์ 
SL-L120-BAL02-4D3N_DEC

1.กรุงเทพ- บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู -สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน
2.หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก-ชมการแสดงบาร็อง -หมู่บ้านคินตามณี
บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันพร้อมชมวิวภูเขาไฟ -บาตูร์-ชิมกระแฟขี้ชะมด-วัดเทมภัคสิริงค์
ตลาดปราบเซียน- หาดคูต้า
3.ตลาดเมืองอูบุด-วัดบราตัน-วัดเม็งวี-วิหารทานาต์ลอต-คูต้า
4.คูต้า-ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก - กรุงเทพ


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
กำหนดเดินทาง

ธ.ค.61 6-9,8-11,13-16,20-23,22-25,27-30,28-31 


ทัวร์ บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน  5 วัน 3 คืน

รหัวทัวร์ FD-L120-BAL03_FD_DEC

1.กรุงเทพ - บาหลี -อนุสาวรีย์มหาภารตะ- วัดอูลูวาตู
สวนวิษณุ -หาดจิมบารัน
  2.บาหลี -ย็อกยาการ์ตา-เทวลัยปรัมบานัน -พระราชวังสุลต่าน
ปราสาทสวนน้ำ-บุโรพุทโธ-วัดปะวน-วัดเมนดุต
3.ย็อกยาการ์ตา-บาหลี•วัดบราตัน-วิหารทานาต์ลอต
4.บาร๊องแดนซ์ -หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก-หมู่บ้านคินตามณี
ชิมกาแฟขี้ชะมด-วัดเทมภัคสิริงค์- ตลาดปราบเซียน-ร้านKrisana
5.บาหลี-กรุงเทพ

สายการบิน THAI AIR ASIA  
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61 6-10,13-17,19-23,27-31,29ธ.ค-2ม.ค62,30ธ.ค-3ม.ค.62
ทัวร์ Wonderful !! อินโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน 

รหัสทัวร์ TG-L05-GO1DPS-TG002_FEB19

1.กรุงเทพฯ-บาหลี-อนุสาวรีย์มหาภารตะ-คูต้า-วัดอูลูวาตู-หาดจิมบารัน 
2.วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) -ตลาดปราบเซียน-หมู่บ้านคินตามณี
วัดเลมปูยางค์-ปุระเบซากิห์
3.บาหลีสวิงค์-Coffee Plantation-วัดอูรันดานูบราตัน
ทานาต์ลอต-Kecak Dance
4.Pandawa Beach-บาหลี-กรุงเทพฯ


สายการบิน  THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 5-8,6-9,7-10,13-16,22-25,27-30,28-31,29 ธ.ค. – 1 ม.ค
ม.ค.62 11-14,18-21,23-26,25-28
ก.พ.62 1-4,8-11,14-17,21-24,28 ก.พ. – 3 มี.ค


ทัวร์ มหัศจรรย์ Bail 4D3N

รหัสทัวร์ TG-L120-BT-BAL01_FEB19

1.กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • หาดจิมบารัน
2.วัดเทมภัคสิริงค์• ตลาดปราบเซียน • หมู่บ้านคินตามณี
 ปุระเบซากิห์ • วัดเลมพูยางค์
3.หาดคารามาส•ร้านกฤษณา •สนามบิน •กรุงเทพ


สายการบิน THAI  AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 22,900บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  6-9,12-16,20-23,27-30,28-31,29-1,30-2
ก.พ.61  7-10

 

ทัวร์BALI BOROBUDUR 5D3N

รหัสทัวร์ FD-L09-BZDPS02 5D3N_AUG19

1.กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร
 เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน
2.เกาะบาหลี - ย็อกยาการ์ตา - พระตำหนักปรัมบานัน - พระราชวังสุลต่าน
 ปราสาทสวนน้ำ - บุโรพุทโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุต 
3.ย็อกยาการ์ตา - เกาะบาหลี - วัดอุลันดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท
4.ชมระบำบารอง แดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์
  วิหารเทมภัคศิริงค์ หรือ วัดพุศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดปราบเซียน
5.เกาะบาหลี - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ 


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  20-24,28ธ.ค.-1ม.ค.,2ธ.คต.-2ม.ค.62
ม.ค.62  17-21,24-28
ก.พ.62  21-25,28ก.พ.-4มี.ค.62
มี.ค.62  14-18,21-25,28มี.ค.-1เม.ย.62
เม.ย.62  10-14,11-15,13-17,18-22,27เม.ย.-1พ.ค.62
พ.ค.62  9-13,23-27,30พ.ค.-3มิ.ย.62
มิ.ย.62  13-17,20-24,27มิ.ย.-1ก.ค.62
ก.ค.62  4-8,11-15,18-22
ส.ค.62  1-5


 

ทัวร์ BALI - PREMIUM 4D

รหัสทัวร์ TG-L96-BALI - PREMIUM _DEC

1.กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
2.วัดเบซากีย์ - ชมบารองแดนซ์  – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ 
ตลาดปราบเซียน – วัดถ้ำช้าง   
3.วัดเม็งวี – เบดูกัล – วัดอูลัน ดานู – วัดเม็งวี – วิหารทะนาล็อต – ช็อปปิ้ง
4.Shopping Kuta – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI  AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 25,999บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  7-10,13-16,20-23,28-31,29ธ.ค-1ม.ค.62,30ธค.-2ม.ค.62
 

ทัวร์ Bali - Borobudur 5 Days 3 Nights (FD)

รหัสทัวร์ FD-L96-BALI-BOROBUDUR_APR19

1.กรุงเทพ -  บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ -  วัดอูลูวาตู
สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน
2.บาหลี  - ย็อกยาการ์ตา - เทวลัยปรัมบานัน – พระราชวังสุลต่าน
ปราสาทสวนน้ำ – บุโรพุทโธ – วัดปะวน - วัดเมนดุต 
3.บาหลี – วัดบราตัน - วิหารทานาต์ลอต
4.บาร๊องแดนซ์ - หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก – หมู่บ้านคินตามณี - ชิมกาแฟขี้ชะมด
 วัดเทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน - ร้านKrisana
5.บาหลี - กรุงเทพ


สายการบิน AIR ASIA
ราคเริ่มต้น 23,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  27-31,28-1ม.ค62,29ธ.ค-2ม.ค.62
มี.ค.61  27-31
เม.ย.61  4-8,11-15,12-16
ทัวร์ อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน 

รหัสทัวร์ TG-L05-GO1DPS-TG001_FEB19

1.กรุงเทพฯ-บาหลี-วัดอูลูวาตู- ระบำไฟ - หาดจิมบารัน
2.ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี 
 ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ -วัดทานาห์ล็อต
3.บาหลี-ยอร์คจาร์กาต้า-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-วัดปะวน
วัดเมนดุท -วัดพราห์มนันต์-บาหลี
4.ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานู บราตัน
ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 5-8,6-9,7-10,13-16,22-25,27-30,28-31,29 ธ.ค. – 1 ม.ค
ม.ค.62 11-14,18-21,23-26,25-28
ก.พ.62 1-4,8-11,14-17,21-24,28 ก.พ. – 3 มี.ค


ทัวร์ Bali - Borobudur - Besakih 5Days (TG)

รหัสทัวร์ TG-L96-BALI-5D_DEC

1.กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
2.ยอร์คยาการ์ตา – มหาเจดีย์บุโรพุทธโธ - วัดปะวน – วัดเมนดุต
 วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ – วัดพรามนันต์
3.บารอง แดนซ์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัลป์ – วัด Ulan Danu 
 ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารตะนะล็อท
4.วัดเบซากิห์ – เทือกเขา Kintamani – วัดเทมพาสิริงค์ น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – วัดถ้าช้าง 
5.Shopping – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI  AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 32,999บาท
กำหนดเดินทาง  
ธ.ค.61  5-9,20-24,26-30,28ธ.ค-1ม.ค,29ธ.ค-2ม.ค.62

 

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

1180 คน

 สถิติเมื่อวาน

2518 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

28024 คน

574274 คน

3538157 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official