ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี ทัวร์บาหลีราคาถูก แพคเกจทัวร์บาหลี โปรแกรมทัวร์บาหลี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ
  📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วยทัวร์ BALI PRIME BALI  3D2N  (SL) 

รหัสทัวร์ SL-L96-BALI PRIME_MAR

1.กรุงเทพฯ – บาหลี – หาดจิมบารัน 
2.ชมบารองแดนซ์  – เทือกเขาคินตามณี – Bali Swing 
 วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ –   ตลาดปราบเซียน 
3.วิหารทานาล้อต – วิหารอูลูวาตู  - Garuda Wisnu - กรุงเทพฯ 

สายการบิน THAI LION AIR 
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.พ.62 8-10,15-17,22-24
มี.ค.62 1-3,8-10,15-17,22-24

ทัวร์ BZDPS03 IMPRESSIVE IN BALI 4D3N

รหัสทัวร์ SL-L09-BZDPS03_MAR

สวนวิษณุ - ทะเลสาบบาตัน - วัดอุลันดานู - ทานาล็อต 
 เทือกเขาเบดูกัล - วัดเม็งวี
 วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน 
ภูเขาไฟบาตูร์ - วัดเบซากีห์

สายการบิน THAI LION AIR 
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
ม.ค.62 31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562
ก.พ.62 16-19,21-24,22-25,23-26
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562
มี.ค.62 2-5,9-12,14-17,15-18,16-19
21-24,22-25,23-26
ทัวร์  เกาะบาหลี 4วัน3คืน

รหัสทัวร์  FD-L09-BZDPS04_AUG

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร 
เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู – ชายหาดจิมบารัน 
2.วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ 
ทะเลสาบบาตูร์ – วัดเบ
3.ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู 
ทะเลสาบบราตัน –วิหารทานาล็อท 
4.ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร  
ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ 

สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
เม.ย.62 6-9,11-14,12-15,13-16,27-30
พ.ค.62 11-14,16-19,25-28
มิ.ย.62 7-10,13-16,20-23,27-30
ก.ค.62 13-16,14-17,25-28
ส.ค.62 2-5

 

ทัวร์ มหัศจรรย์ BALI 4วัน2คืน

รหัสทัวร์ FD-L120-BAL002_MAY

1.กรุงเทพฯ – บาหลี – อนุสาวรีย์มหาภารตะ
วัดอูลูวาตู – ระบำเกอจัก – จิมบารัน
2.นั่งรถจี๊ปโฟล์คสวาเกน – วิหารทานาต์ลอต
 วัดบราตัน – นาข้าวขั้นบันได
3.บาหลีสวิงค์ – บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – หมู่บ้านคินตามณี
 วัดเบซากิห์ – ร้านกฤษณา   
4.บาหลี – กรุงเทพฯ 


สายการบิน THAI AIRASIA
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.พ.62  1-4,8-11,15-18,22-25,28 ก.พ.-03 มี.ค.62
มี.ค.62  8-11,15-18,22-25,29 มี.ค.-01 เม.ย.62
เม.ย.62  11-14,12-15,13-16,14-17,19-22,26-29
พ.ค.62  3-6,17-20,24-27

 

ทัวร์ PERFECTION BALI 5D3N 

รหัสทัวร์ FD-L09-BZDPS05_AUG

เกาะบาหลี -วัดเม็งวี -วัดเบซากีห์ -ชมระบำบารองแดนซ์
หมู่บ้านคินตามานี-ภูเขาไฟบาดูร์ -ทะเลสาบบาดูร์
วิหารเทมภัคศิริงค์ -ตลาดปาบเซียน -วานากิริฮิลล์
ประตูสวรรค์ -เทือกเขาเบดูกัล -วัดอุลัน ดานู -ทะเลสาบบราตัน
วิหารทานาล้อท-สวนพระวิษณุ -วิหารอูลูวาต


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น  16,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.62  21-25,28 ก.พ. - 04 มี.ค. 62
มี.ค.62  14-18,21-25,28 มี.ค. - 01 เม.ย. 62
เม.ย.62  10-14,11-15,13-17,18-22,27 เม.ย. - 01 พ.ค.62
พ.ค.62  9-13,23-27,30 พ.ค. - 03 มี.ค.
มิ.ย.62  13-17,20-27,27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
ก.ค.62  4-8,11-15,18-22
ส.ค.62  1-5

 

ทัวร์Bali - Borobudur 5 Days 3 Nights (FD)

รหัสทัวร์FD-L96-BI BOROBUDUR_APR

1. กรุงเทพ -  บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ -  วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน
2.บาหลี  - ย็อกยาการ์ตา - เทวลัยปรัมบานัน – พระราชวังสุลต่าน - ปราสาทสวนน้ำ 
 บุโรพุทโธ – วัดปะวน - วัดเมนดุต 
3. บาหลี – วัดบราตัน - วิหารทานาต์ลอต
4.บาร๊องแดนซ์ - หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก –บาหลี สวิงค์ Bali Swing- หมู่บ้านคินตามณี - ชิมกาแฟขี้ชะมด 
 วัดเทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน - ร้านKrisana
5.บาหลี - กรุงเทพ


สายการบิน AIR ASIA

ราคเริ่มต้น 21,999 บาท
กำหนดเดินทาง
มี.ค.62 27-31
เม.ย.62 4-8,11-15,12-16
ทัวร์ บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน  5 วัน 3 คืน

รหัวทัวร์ FD-L120-BAL03_FD_APR19

1.กรุงเทพ - บาหลี -อนุสาวรีย์มหาภารตะ- วัดอูลูวาตู
สวนวิษณุ -หาดจิมบารัน
 2.บาหลี -ย็อกยาการ์ตา-เทวลัยปรัมบานัน -พระราชวังสุลต่าน
ปราสาทสวนน้ำ-บุโรพุทโธ-วัดปะวน-วัดเมนดุต
3.ย็อกยาการ์ตา-บาหลี•วัดบราตัน-วิหารทานาต์ลอต
4.บาร๊องแดนซ์ -หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก-หมู่บ้านคินตามณี
ชิมกาแฟขี้ชะมด-วัดเทมภัคสิริงค์- ตลาดปราบเซียน-ร้านKrisana
5.บาหลี-กรุงเทพ


สายการบิน THAI AIR ASIA 
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  3-7,16-20,24-28,31ม.ค-4ก.พ.62
ก.พ.62  7-11,14-18,28ก.พ-4มี.ค
มี.ค.62  14-18,21-25,28มี.ค-1เม.ย
เม.ย.62  4-8,11-15,12-16,18-22,25-29
ทัวร์ Wonderful !! อินโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน 

รหัสทัวร์ TG-L05-GO1DPS-TG002_FEB19

1.กรุงเทพฯ-บาหลี-อนุสาวรีย์มหาภารตะ-คูต้า-วัดอูลูวาตู-หาดจิมบารัน 
2.วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) -ตลาดปราบเซียน-หมู่บ้านคินตามณี
วัดเลมปูยางค์-ปุระเบซากิห์
3.บาหลีสวิงค์-Coffee Plantation-วัดอูรันดานูบราตัน
ทานาต์ลอต-Kecak Dance
4.Pandawa Beach-บาหลี-กรุงเทพฯ


สายการบิน  THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ม.ค.62 11-14,18-21,23-26,25-28
ก.พ.62 1-4,8-11,14-17,21-24,28 ก.พ. – 3 มี.ค


ทัวร์ มหัศจรรย์ Bail 4D3N

รหัสทัวร์ TG-L120-BT-BAL01_FEB19

1.กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • หาดจิมบารัน
2.วัดเทมภัคสิริงค์• ตลาดปราบเซียน • หมู่บ้านคินตามณี
 ปุระเบซากิห์ • วัดเลมพูยางค์
3.หาดคารามาส•ร้านกฤษณา •สนามบิน •กรุงเทพ


สายการบิน THAI  AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 22,900บาท
กำหนดเดินทาง
ก.พ.61  7-10

 

ทัวร์BALI BOROBUDUR 5D3N

รหัสทัวร์ FD-L09-BZDPS02 5D3N_AUG19

1.กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร
 เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน
2.เกาะบาหลี - ย็อกยาการ์ตา - พระตำหนักปรัมบานัน - พระราชวังสุลต่าน
 ปราสาทสวนน้ำ - บุโรพุทโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุต 
3.ย็อกยาการ์ตา - เกาะบาหลี - วัดอุลันดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท
4.ชมระบำบารอง แดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์
  วิหารเทมภัคศิริงค์ หรือ วัดพุศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดปราบเซียน
5.เกาะบาหลี - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ 


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ม.ค.62  17-21,24-28
ก.พ.62  21-25,28ก.พ.-4มี.ค.62
มี.ค.62  14-18,21-25,28มี.ค.-1เม.ย.62
เม.ย.62  10-14,11-15,13-17,18-22,27เม.ย.-1พ.ค.62
พ.ค.62  9-13,23-27,30พ.ค.-3มิ.ย.62
มิ.ย.62  13-17,20-24,27มิ.ย.-1ก.ค.62
ก.ค.62  4-8,11-15,18-22
ส.ค.62  1-5ทัวร์ BALI - PREMIUM 4Days 

รหัสทัวร์ TG-L96-BALI - PREMIUM_MAY

1.กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน 
2.วัดเบซากีย์ - ชมบารองแดนซ์  – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – 
ตลาดปราบเซียน – วัดถ้ำช้าง    
3.วัดเม็งวี – เบดูกัล – วัดอูลัน ดานู – วัดเม็งวี – วิหารทะนาล็อต – ช็อปปิ้ง    
4.Shopping Kuta – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – กรุงเทพฯ 

สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
มี.ค.62 7-10,14-17,21-24,29มี.ค-1เม.ย.62
เม.ย.62 11-14,12-15,13-16,25-28
พ.ค.62 2-5,9-12,17-20,23-26,30พ.ค-2มิ.ย.62

ทัวร์ อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน 

รหัสทัวร์ TG-L05-GO1DPS-TG001_FEB19

1.กรุงเทพฯ-บาหลี-วัดอูลูวาตู- ระบำไฟ - หาดจิมบารัน
2.ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี 
 ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ -วัดทานาห์ล็อต
3.บาหลี-ยอร์คจาร์กาต้า-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-วัดปะวน 
วัดเมนดุท -วัดพราห์มนันต์-บาหลี
4.ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานู บราตัน 
ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ม.ค.62  11-14,18-21,23-26,25-28
ก.พ.62  1-4,8-11,14-17,21-24,28 ก.พ. – 3 มี.ค


ทัวร์  BALI-BUROBUDUR-BESAKIH 5D4N 

รหัสทัวร์ TG-L96-BALI_5D4N _APR

1.กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู -
 หาดจิมบารัน 
2.ยอร์คยาการ์ตา – มหาเจดีย์บุโรพุทธโธ - วัดปะวน 
 วัดเมนดุต– วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ - วัดพรามนันต์ 
3.บารอง แดนซ์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัลป์ – วัด Ulan Danu 
ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารตะนะล็อท
4.วัดเบซากิห์ – เทือกเขา Kintamani – วัดเทมพาสิริงค์ น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Bali Swing  
5.Shopping – กรุงเทพฯ 

สายการบิน THAI  AIRWAYS
ราคเริ่มต้น 31,999 บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.62 11-15,12-16,13-17
 

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

847 คน

 สถิติเมื่อวาน

1484 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

34915 คน

94862 คน

3663269 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official