ทัวร์นิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์ โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
  📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย

หน้า 1 | 2  ทัวร์ NZ..HOBBIT North Island 6D

รหัสทัวร์ TG-L46-NZ_HOBBIT-6D_DEC

1.กรุงเทพ – อ็อคแลนด์
2.อ็อคแลนด์ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์  - เม้าท์อีเดน
ย่านควีนส์สตรีท ช้อปปิ้ง
3.ฮามิลตั้น– มาตามาตา ชมหมู่บ้านฮอบบิทและฟาร์ม
โรโตรัว – ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี
ชมการแสดงของชาวเมารี (พร้อมอาหารค่ำ)
4.โรโตรัว – เรนโบว์ สปริงค์ – อโกรโดม–ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า 
  ชมการกระโดดบันจี๋ – โรโตรัว
5.โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
6.อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  6-11,20-25
พ.ย.61  17-22
ธ.ค.61  1-6

 

ทัวร์ BEAUTIFUL New Zealand 6 Days 
  
รหัสทัวร์ QF-L46-NZ_ BEAUTIFUL-6D_NOV

1.กรุงเทพ – ควีนส์ทาวน์
2.ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีคชมความงามของทะเลสาบ
3.ควีนส์ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณ –วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ช็อปปิ้ง
4.ควีนส์ทาวน – ทะเลสาบเทคาโป  – ไคร้สท์เชิร์ช
5.ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรือ Wild Life– ไคร้สท์เชิร์ช
6.ไคร้สท์เชิร์ช – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ


สายการบิน QANTAS AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  11-16,18-23
พ.ย.61  8-13,22-27

 

ทัวร์ Amazing New Zealand 7D

รหัสทัวร์ SQ-L46-ZE_AMAZING-7D_NOV

1.กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช
2.ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น -ทะเลสาบเทคาโป
อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ -ทไวเซิล
3.ทไวเซิล – คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์
กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีคและเล่นลูจ
4.ควีนส์ทาวน์ – เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์
5.ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์
6.ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ -ไคร้สท์เชิร์ช
7.ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ


สายการบิน SINGAPORE AIRLINES

ราคาเริ่มต้น 97,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  11-16
พ.ย.61  15-20

 

ทัวร์ NZ  Highlight   Nth-Sth 7D

รหัสทัวร์ TG-L46-NZ_HIGHLIGHT-7D_DEC

1.กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
2.อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –ช็อปปิ้ง
3.อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดม-
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
4.โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์-ไคร้สท์เชิร์ช
5.ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-
โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์
6.ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ
วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
7.ควีนส์ทาวน์ – อ็อคแลนด์-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 104,900  บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  6-12,20-26
พ.ย.61  17-23
ธ.ค.61  1-7
ทัวร์ New Zealand  9 Day

รหัสทัวร์ TG-L23-WWV05 TG_MAR19

1.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์
2.โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว 
3.อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner
4.โรโตรัว - ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง - ไครส์เชิร์ช
5.ไครส์เชิร์ช - รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์ 
ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ
6.ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู 
ควีนส์ทาวน์- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
7.ควีนส์ทาวน์ - มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชม
ฟยอร์ด - ควีนส์ทาวน์
8.ควีนส์ทาวน์ - โอ๊คแลนด์ 
9.โอ๊คแลนด์ - กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 126,000 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 3-11,10-18,17-25,24 พ.ย. – 2 ธ.ค
ธ.ค.61 1-9,8-16,15-23,22-30,27 ธ.ค. 61 – 4 ม.ค. 62
28 ธ.ค. 61 – 5 ม.ค. 62,29 ธ.ค. 61 – 6 ม.ค. 62
ม.ค.62 5-13,12-20,19-27,26 ม.ค. – 3 ก.พ.
ก.พ.62 2-10,9-17,16-24,24 ก.พ. – 3 มี.ค
มี.ค.62 2-10,9-17,16-24
ทัวร์ NZ GRAND TOUR  Nth-Sth 9D

รหัสทัวร์ TG-L46- NZ GRAND-9D_DEC

1.กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
2.อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –ช็อปปิ้ง
3.อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดม-
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
4.โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์-ไคร้สท์เชิร์ช
5.ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ
โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์
6.ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ
วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
7.ควีนส์ทาวน์-ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
8.ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์–โฮกิติกะ–รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ไคร้สท์เชิร์ช
9.ไคร้สท์เชิร์ช –อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 121,900  บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 6-14,20-28
พ.ย.61 17-25
ธ.ค.61 1-9

 

 

ทัวร์ GRAND NEW ZEALAND 10 DAYS 8 NIGHTS

รหัสทัวร์ TG-L20-KIWI01 TG_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ  –  อ๊อคแลนด์
2.สนามบินอ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – โรโตรัว
3.Te Puia – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - เรนโบว์ สปริงซ์ - อโกรโดม
4.เทาโป - น้ำตกฮูก้า – เวลลิงตัน – ชมเมือง
5.เวลลิงตัน – ล่องเรือเฟอร์รี่ – พิคตัน –  เบลนแฮม
6.เบลมแฮม – ไคคูร่า – ไคร้สท์เชิร์ช
7.ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบปูคากิ – ควีนส์ทาวน์
8.เมืองแอร์โร่ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอเตอร์พีค ฟาร์ม
ชมการตัดขนแกะ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า+ลูท
9.ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ว์ทาวน์ - โอมาราม่า – เม้าท์คุ๊ก - ไคร้สเชิร์ท
10.ไคร้สท์เชิร์ช – อ๊อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 107,900  บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 5 – 14 , 14 – 23 , 19 – 28
พ.ย.61 2 – 11 , 16 - 25
ธ.ค.61 1 – 10

 

 

ทัวร์ SOUTH & NORTH ISLAND [TSS-FOX]  9D 7N 

รหัสทัวร์ TG-L20-KIWI03 TG_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ  –  อ๊อคแลนด์
2.ควีนส์ทาวน์
3.ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ว์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ
ชมการตัดขนแกะ – ควีนส์ทาวน์
4.ควีนส์ทาวน์ – แอร์โรว์ทาวน์ - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์
ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว - อิสระช้อปปิ้ง
5.ควีนส์ทาวน์ - เมืองฮาส – Puzzling World -ทะเลสาบวานากา
ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ กลาเซียร์
6.โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช
7.สนามบินไคร้สท์เชิร์ช - สนามบินโรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี
เรนโบว์ สปริงซ์
8.โรโตรัว – อโกรโดม – อ๊อคแลนด์ –ช้อปปิ้ง
9.อ๊อคแลนด์ – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 100,900  บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 3 – 11 , 17 - 25
ธ.ค.61 1 – 9
ทัวร์ New Zealand N-S 9 Day

รหัสทัวร์ TG-L23-WWV05 TG_OCT

1.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์
2.โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว 
3.อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner
4.โรโตรัว - ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง - ไครส์เชิร์ช
5.ไครส์เชิร์ช - รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์ 
ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ
6.ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู 
ควีนส์ทาวน์- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
7.ควีนส์ทาวน์ - มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชม
ฟยอร์ด - ควีนส์ทาวน์
8.ควีนส์ทาวน์ - โอ๊คแลนด์ 
9.โอ๊คแลนด์ - กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 117,000 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค. 61 13-21,20-28


 

 

ทัวร์ SOUTH & NORTH ISLAND [TSS-FOX]  10D 8N

รหัสทัวร์ TG-L20-KIWI03.1 TG_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ  –  อ๊อคแลนด์
2.ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า พร้อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค
3.ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ว์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – ชมการตัดขนแกะ
ควีนส์ทาวน์
4.ควีนส์ทาวน์ – แอร์โรว์ทาวน์ -ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์
ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว - อิสระช้อปปิ้ง
5.ควีนส์ทาวน์ - เมืองฮาส – Puzzling World -ทะเลสาบวานากา
ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ กลาเซียร์
6.โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช
7.สนามบินไคร้สท์เชิร์ช - สนามบินโรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี
เรนโบว์ สปริงซ์
8. โรโตรัว – อโกรโดม – เทาโป – ฟาร์มกุ้ง – น้ำตกฮูก้า 
 ชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ โรโตรัว
9.โรโตรัว – ฮอบบิตัน – บ้านฮอบบิท – อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
10.อ๊อคแลนด์ – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 110,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 24 – 2 , 14 - 23
ต.ค.61 5 – 14 , 14 - 23, 19 – 28
พ.ย.61 2 – 11 , 16 - 25
ธ.ค.61 1 – 10

 

 

ทัวร์ SOUTH ISLAND  TSS+AKA 7 DAYS 5 NIGHTS
  
รหัสทัวร์ TG-L20-KIWI05 TG_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ  –  สนามบินอ๊อคแลนด์ 
2.สนามบินอ๊อคแลนด์ -  สนามบินไคร้สเชิร์ท  - แอชเบอร์ตัน
3.แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์
4.ควีนส์ทาวน์ –  แอร์โร่ว์ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอเตอร์พีค ฟาร์ม
ชมการตัดขนแกะ - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว
5.ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ –แซลม่อนฟาร์ม –  เมืองทไวเซิล  - แอชเบอร์ตัน
ไคร้สท์เชิร์ช
6.ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว – ล่องเรือชมปลาโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช
7.สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินอ๊อคแลนด์
สนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 78,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 7 – 13 , 9 – 15 , 21 – 27
พ.ย.61 4 – 10 , 18 - 24
ธ.ค.61 4 – 10

 

 

ทัวร์ SOUTH ISLAND  MFM+FOX 7 DAYS 5 NIGHTS

รหัสทัวร์ TG-L20-KIWI08 TG_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ  –  อ๊อคแลนด์
2.อ๊อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช - ชมเมือง
3.ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์
4.ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์
5.ควีนส์ทาวน์ – วานากา – ฮาส – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
6.โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช
7.สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง)
สนามบินอ๊อคแลนด์- สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 81,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 7 – 13 , 9 – 15 , 21 - 27
พ.ย.61 4 – 10 , 18 -24
ธ.ค.61 4 – 10
ทัวร์  Beautiful New Zealand 6 Days 4 Nights

รหัสทัวร์ QF-L46-BEAUTIFUL_DEC

1.กรุงเทพ – ซิดนีย์ - ควีนส์ทาวน์
2.ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – พลัซซลิ่ง เวิลด์
3.วานาก้า – ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือสู่วอลเตอร์ พีคฟาร์ม 
 ครอมเวลล์ช้อปร้านผลไม้-โอมาราม่า
4.โอมาราม่า –ชิมปลาแซลม่อน – ทะเลสาบเทคาโป – แอชเบอร์ต้น – ไคร้สท์เชิร์ช 
5.ไคร้สท์เชิร์ช –  อะคารัว ล่องเรือชม Wild Life – ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง
6.ไคร้สท์เชิร์ช  – ซิดนีย์  -  กรุงเทพฯ

สายการบิน QANTAS AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 85,900  บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  28ธ.ค.-2ม.ค.62


 

 

ทัวร์ SOUTH ISLAND  8D6N

รหัสทัวร์ TG-L20-KIWI12 TG_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ  –  อ๊อคแลนด์
2. อ๊อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช - ชมเมือง
3.ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์
4.ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์
5.ควีนส์ทาวน์ – วานากา – ฮาส – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
6.โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช
7.ไคร้สท์เชิร์ช – ไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ไคร้สท์เชิร์ช
8.สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินอ๊อคแลนด์
สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 90,900  บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 4 – 11 , 18 - 25
ธ.ค.61 2 – 9
 

 

ทัวร์ PROMOTION NORTH ISLAND  6D4N

รหัสทัวร์ TG-L20-PROKIWI09 TG_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ  –  อ๊อคแลนด์
2.สนามบินอ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – แฮมิลตัล
3.ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า ) - TE PUIA – เมารีโชว์ – โรโตรัว
4.โรโตรัว -  เรนโบว์ สปริง – อโกโดม –  เตาโป – น้ำตกฮูก้า
5.ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – อ๊อคแลนด์
6.สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 9 – 14 , 17 – 22 , 18 - 23
พ.ย.61 6 – 11 , 20 - 25
ธ.ค.61 5 – 10

 

 

ทัวร์ SOUTH ISLAND  TSS 6 DAYS 4 NIGHTS

รหัสทัวร์ TG-L20-PROKIWI11 TG_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ  –  สนามบินอ๊อคแลนด์ 
2.สนามบินอ๊อคแลนด์ -  สนามบินไคร้สเชิร์ท  - เที่ยวชมเมือง
3.ไคร้สเชิร์ท – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์
4.ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอเตอร์พีค ฟาร์ม – ชมการตัดขนแกะ
ควีนส์ทาวน์- ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว
5.ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ –  เมืองทไวเซิล  - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช
6.สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินอ๊อคแลนด์
สนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 74,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 9 – 14 , 17 – 22 , 18 - 23
พ.ย.61 6 – 11 , 20 - 25
ธ.ค.61 5 – 10
ทัวร์ New Zealand  9 Day

รหัสทัวร์ TG-L23-WWV05 TG_MAR19

1.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์
2.โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว 
3.อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner
4.โรโตรัว - ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง - ไครส์เชิร์ช
5.ไครส์เชิร์ช - รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - อาเธอร์พาสส์ 
ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ
6.ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู 
ควีนส์ทาวน์- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
7.ควีนส์ทาวน์ - มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชม
ฟยอร์ด - ควีนส์ทาวน์
8.ควีนส์ทาวน์ - โอ๊คแลนด์ 
9โอ๊คแลนด์ - กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 126,000 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 3-11,10-18,17-25,24 พ.ย. – 2 ธ.ค
ธ.ค.61 1-9,8-16,15-23,22-30,27 ธ.ค. 61 – 4 ม.ค. 62
28 ธ.ค. 61 – 5 ม.ค. 62, 29 ธ.ค. 61 – 6 ม.ค. 62
ม.ค.62 5-13,12-20,19-27,26 ม.ค. – 3 ก.พ.
ก.พ.62 2-10,9-17,16-24,24 ก.พ. – 3 มี.ค
มี.ค.62 2-10,9-17,16-24

ทัวร์ BW.. Romantic South Island Tour 7Days/5Nights

รหัสทัวร์ SQ-L46-ROMANTIC_DEC

1.กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช
2.ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ
3.ทไวเซิ่ล – คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์ พีค -วานาก้า
4.วานาก้า - พลัซซลิ่ง เวิลด์ - ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์
5.ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ ไคร้สท์เชิร์ช
6.ไคร้สทเชิร์ช – ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า – ไคร้สท์เชิร์ช
7.ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ


สายการบิน SINGAPORE AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 26ธ.ค.-1ม.ค.62
 


 

ทัวร์ BW… PARADISE TOUR (NEW YEAR CELEBRATION)

รหัสทัวร์ SQ-L46-PARADISE_DEC

1.กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – อ็อคแลนด์
2.อ็อคแลนด์ – ชมเมือง – สกายทาวเวอร์
3.หมู่บ้านฮอบบิท – อโกรโดม – โรโตรัว
4.โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – ทะเลสาบเทาโป – อ็อคแลนด์
5.อ็อคแลนด์ - ดะนีดิน - ชมปราสาทลาร์นัค
6.ดะนีดิน – เมารากิ – โอมาราม่า – ฟาร์มปลาแซลมอน – ทะเลสาบเทคาโป
ฮนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ – แอชเบอร์ตัน 
7.แอชเบอร์ตั้น – ไครสต์เชิร์ช ชมเมือง
8.ไครสต์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรือชมโลมา – ช็อปปิ้งไครสต์เชิร์ช
9.ไคร้สท์เชิร์ช – สิงค์โปร์ – กรุงเทพฯ


สายการบิน SINGAPORE AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 119,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 25ธ.ค.-2ม.ค.62
 


 

ทัวร์  เกาะเหนือ-เกาะใต้ 8 วัน 6 คืน 

รหัสทัวร์ TG-L46-NEW ZEALAND_DEC

1.กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
2.อ็อคแลนด์ ชมเมือง
3.ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรีย์สุนัขต้องแกะ
แซลม่อนฟาร์ม - ทะเลสาบวานาคา
4.ทะเลสาบวานาคา – ครอมเวลล์ – ทะเลสาบเต อานาว - ล่องเรือชมทะเลสาบ
และหนอนเรืองแสง
5.เต อานาว – ควีนส์ทาวน์ นั่งกระเช้าพร้อมอาหารกลางวัน – อ็อคแลนด์
6.อ็อคแลนด์  - หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว – อะโกรโดม – ชมโชว์การแสดงของ
ชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
7.โรโตรัว –ศูนย์วัฒนธรรมเมารี- เรนโบว์ สปริงส์ – ล่องเรือชมทะเลสาบโรโตรัว
พร้อมอาหารกลางวัน – อ็อคแลนด์
8.อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

สายการบิน  THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 116,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 25ธ.ค.-1ม.ค.62
 


 

ทัวร์ BW Grand tour New Zealand Nth &Sth

รหัสทัวร์ TG-L46-NEW ZEALAND_DEC18

1.กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
2.อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –ช็อปปิ้ง
3.อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดม- ศูนย์วัฒนธรรมเมารี
ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
4.โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ไคร้สท์เชิร์ช
5.ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ
โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์
6.ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ - วอคเตอร์พีคฟาร์ม
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
7.ควีนส์ทาวน์-ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
8.ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์–โฮกิติกะ–รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ไคร้สท์เชิร์ช
9.ไคร้สท์เชิร์ช –อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 121,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 17-25
ธ.ค.61 1-9


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

607 คน

 สถิติเมื่อวาน

2162 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

27393 คน

511051 คน

3474934 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official