ทัวร์ไตัหวัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก แพคเกจทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ   02-1742214-5 , 02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 

หน้า  1 | 2

 

ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา  5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ XW-L47-XW-T29_SEP

1. ท่าอากาศยานดอนเมือง  
2.ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่-ไทจง -  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3.ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง –ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ -ไทเป -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
4.ไทเป – จิ่วเฟิ่น- เหย๋หลิ๋ว – ปล่อยโคมผิงซี-ถ่ายรูปตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต         
5.ท่าอากาศยานเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง   

   
สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 13,981 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  7-11 ,13-17,14-18 ,21-25 ,27-31,28ก.ค-1ส.ค 61
ส.ค.61  3-7,4-8,10-14 ,11-15,17-21,18-22 ,24-28
  25-29 ,31ส.ค-4ก.ย 61
ก.ย.61  1-5 ,7-11
ทัวร์ XW-T27_Taiwan 5D3N

รหัสทัวร์ XW-L47- XW-T27_JUN


1.ท่าอากาศยานดอนเมือง
2.ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

3.ไทจง - ไทเป  - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง   
4.ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
5.สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง      

สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท
กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  2-6,8-12,9-13,15-19,16-20,22-26,23-27
  30มิ.ย-4ก.ค 61


  ทัวร์   IT98 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น  4 วัน3คืน 

 รหัสทัวร์ IT-L47-IT98_TAIWAN_OCT

1 .ท่าอากาศยานดอนเมือง 
2 .เถาหยวน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋ลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี
 ไทเป อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต 
3 .ไทเป กระเช้าเมาคง ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง                   
4 .วัดหลงซาน มิตซุยเอ้าเล็ท สนามบินเถาหยวน ท่าอาศยานดอนเมือง 

สายการบิน TIGER AIR TAIWAN     
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท   
กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61 22-25
ก.ค.61 6-9,20-23,26-29
ส.ค.61 10-13,24-27
ก.ย.61 6-9,13-16,20-23,274-30
ต.ค.61 11-14,18-21
 

ทัวร์ T-DED TAIWAN โดนใจ  4D3N

รหัสทัวร์CI-L09-TPE24-T-DED TW_SEP

1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน
2.ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
 วัดเหวินหวู่ – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
3.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
4.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น – วัดหลงซาน
COSMETIC SHOP – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน


สายการบิน CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 12,777 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  5-8,6-9,12-15,13-16,19-22,20-23
ส.ค.61  3-6,10-13,11-14,17-20,24-27,31ส.ค-3ก.ย
ก.ย.61  7-10,14-17,21-24,28ก.ย-1ต.ค
 

ทัวร์ Wow!!! Taiwan 4D2N

รหัสทัวร์ SL-L66-WOW-TW_OCT

1.กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน –เหย๋หลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์
เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซื้อหลินไนท์มาร์เกต
3.ไทเป – ร้านพายสัปปะรด –ตึกไทเป 101- เครื่องสำอาง – ตลาดปลาไทเป
 วัดหลงซันซื่อ- ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
4.สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง


สายการบินTHAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  1-4,3-6,8-11,17-20,24-27,29มิ.ย-2ก.ค
ก.ค.61  1-4,6-9,8-11,13-16,15-18,22-25
ส.ค.61  5-8,31ส.ค-3ก.ย
ก.ย.61  7-10,14-17,21-24,27-30,28ก.ย-1ต.ค
  30ก.ย-3ต.ค
ต.ค.61  7-10,15-18,23-26
 

ทัวร์ T-DED บอกรัก TAIWAN 4D3N

รหัสทัวร์ TG-L09-TPE12_4D3N_JUN

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
  วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
2.เจี่ยอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
3.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป
COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
  ตลาดซีเหมินติง
4.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน  THAI  AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น  17,900 บาท
กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  22-25

 

ทัวร์ T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่

รหัสทัวร์ SL-L09-TPE31 SL_OCT


1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP
ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
3.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101
(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
4.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน
ร้านนาฬิกา – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
5.สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


สายการบิน THAI LION
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61   22-26
ส.ค.61   19-23,26-30
ก.ย.61   2-6,16-20,23-27,30 ก.ย. – 04 ต.ค.
ต.ค.61   7-11,14-18,21-25,28 ต.ค. – 01 พ.ย.
 

ทัวร์ TAIPEI TAIWAN 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ SL-L120-TPE002_SL_OCT


1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – บ้านสายรุ้ง
  หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง
  วัดเหวินหวู่ – ร้านใบชา - ไถจง
3.ไถจง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง 
  ถนนคนเดินซีเหมินติง
4.ไทเป - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
  อุทยานเย๋หลิ่ว – ศูยน์เครื่องสำอางค์ - ซือหลินไนท์มาเก็ท 
5.ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  1-5,8-12,15-19,29มิ.ย-3ก.ค
ก.ค.61  6-10,13-17
ส.ค.61  3-7,7-11,10-14,17-21,17-21,24-28
ก.ย.61  7-11,14-18,21-25,25-29,28ก.ย-2ต.ค
ต.ค.61  2-6,5-9,9-13,12-16,16-20,19-23,23-27

   


 

ทัวร์ TAIWAN เที่ยวไทเป สุขใจไปกับ ไทเกอร์แอร์ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ IT-L05-GHTPEIT001_AUG

1.สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-เข้าที่พัก
2.เถาหยวน-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101
 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89 ) ซื่อหลินไนท์
3.Germanium Power – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด -ตลาดปลาไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซัน (ขอพรความรัก ด้ายแดง!) -ซีเหมินติง
4.ร้านคอสเมติค-นั่งรถไฟหัวจรวด-เถาหยวน-Gloria Outlet 
 สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง


สายการบิน  TIGER AIR
ราคาเริ่มต้น 14,900บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  4-7,25-28,17-20,11-14
 


 

ทัวร์  TAIPEI TAIWAN 5วัน3คืน เที่ยว2อุทยาน อาลีซาน เย๋หลิ่ว

รหัสทัวร์ SL-L120-TPE003_SL_OCT


1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – หนานโถว
 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เจียอี้ 
3.เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ร้านใบชา
ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต
4.ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM
และ ปะการังแดง – อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ชอปปิ้งซีเหมินติง
5.ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  1-5,8-12,15-19,29มิ.ย-3ก.ค.61
ก.ค.61  13-17
ส.ค.61  7-11,10-14,17-21,24-28
ก.ย.61  7-11,14-18,21-25
ต.ค.61  2-6,5-9,9-13,12-16,16-20,19-23,23-27

  
ทัวร์ FJL (M02) CI ไต้หวัน อาลีซาน ได้ใจ

รหัสทัวร์ CI-L109-FJL-M02-4D3N_DEC

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – ตึกไทเป 101
(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-  แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
2.เมืองเจียอี้-ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
3.ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านพายสับปะรด
Cosmetics Shop – ซีเหมินติง
4.ศูนย์ GERMANIUM–อุทยานเหย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น–หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค
MITSUI OUTLET PARKสนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน CHINA  AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  21-24,22-25,23-26,27-30,28มิ.ย-1ก.ค
  29มิ.ย-2ก.ค
ก.ค.61  7-10,13-16,18-21,21-24,26-29,27-30
ส.ค.61  2-5
ก.ย.61  2-5,15-18,22-25,29ก.ย-2ต.ค
ต.ค.61  6-9,13-16,17-20,20-23,28-28
พ.ย.61  1-4,8-11,22-25,29พ.ย-2ธค
ธ.ค.61  7-10,13-16,20-23
ทัวร์ XW-T27_Taiwan 5D3N

รหัสทัวร์ XW-L47- XW-T26_OCT


1.ท่าอากาศยานดอนเมือง  
2.ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่-ไทจง -ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  -วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3. ไทจง - ไทเป  - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี - ตลาดซีเหมินติง
4.ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ถ่ายรูปตึกไทเป 101 - เอาท์เล็ทมอลล์- พักโรงแรมอาบน้ำแร่   
5.สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง    

                                                                                      
สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท

กำหนดเดินทาง

มิ.ย.61  6-10,13-17,17-21,20-24,24-28,27มิ.ย-1ก.ค 61

ก.ค.61  1-5,4-8,8-12,11-15,15-19,18-22,22-26,25-29
 26-30,29 ก.ค-2ส.ค 61

ส.ค.61  1-5,5-9,8-12,9-13,12-16,15-19,19-23,22-26
  26-30,29ส.ค-2ก.ย 61

ก.ย.61  2-6,5-9,9-13,12-16,16-20,19-23,23-27,26-30
  30ก.ย-4ต.ค 61

ต.ค.61  3-7,7-11,10-14,14-18,17-21,21-25,22-26,24-28

  
 

ทัวร์ TAIWAN สะดุดรัก...ที่พักใจ

รหัสทัวร์ XW-L09-TPE01 XW_SEP


  1.กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
  2.สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ -ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
  3.เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน -ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
  4.ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ -วัดหลงซาน 
 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -COSMETIC SHOP – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  5.ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101-ย่านซีเหมินติง
  6.สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 15,987 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61   5-10,12-17,26 มิ.ย. – 01 ก.ค.
ก.ค.61   10-15,17-22,24-29,27 ก.ค. – 01 ส.ค.
ส.ค.61   7-12,10-15,17-22,24-29,28 ส.ค. – 02 ก.ย.
ก.ย.61   4-9,11-16,18-23,25-30 


 

ทัวร์ XW-T28 Taiwan Alishan 6D4N

รหัสทัวร์ XW-L47-XW-T28-TW_JUN


1.ท่าอากาศยานดอนเมือง 
2.ท่าอากาศยานดอนเมือง  เถาหยวน  หนานโถว  ผู่หลี่ -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง   วัดเหวินหวู่  -วัดจงไถ่ฉานซื่อ  ชิมชา  ไทจง  ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3.ไทจง  พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ  อาหลี่ซัน   ป่าสนพันปี  เจี๊ยอี้    
4. เจี๊ยอี้   ไทเป   ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ช้อปปิ้งซีเหมินติง     
5.ไทเป   หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น   อุทยานเหย๋หลิว  ดิวตี้ฟรี    Germanium -ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
6.ท่าอากาศยานเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง 
   

สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61 7-12,24-29,21-26,28มิ.ย-3ก.ค.61

  
 

ทัวร์ EASY BLINK BLINK IN TAIWAN

รหัสทัวร์ XW-L90- BLINK BLINK TW_JUN

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
2.สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
3.ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับGERMANIUM - COSMETIC CENTER
 ช้อปปิ้งซื่อหลิงไนท์มาร์เก็ต
4.ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)
ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
5.สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 


สายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  8-12,12-16,26-30
 

ทัวร์  TAIWAN รัก...รสแซ่บ

รหัสทัวร์ BR-L09-TPE17 BR_NOV


  1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน
  2.ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
  3.อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ผิงซี 
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง
วัดซงซานฉือโย่ว – ตลาดกลางคืนเหราเหอ
  4.วัดหลงซาน – ร้าน COSMETIC – ถนนโบราณต้าซี
Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน

สายการบิน EVA AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 17,777 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61   7-10
ส.ค.61   4-7
ก.ย.61   8-11
พ.ย.61   3-6ทัวร์  COYOTE TAIWAN SEASON2

รหัสทัวร์ SL-L66-COYOTE TW SEASON2_OCT


1 .กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง       
2 .สนามบินเถาหยวน -ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินอู่
ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3 .ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก
ตึกไทเป101-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
4 .ไทเป-วัดหลงซาน-ผิงซี-ซื่อเฟิ่น -เหย๋หลิ่ว–ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
พักอาบน้ำแร่
5 .สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง


สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 14,555  บาท
กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  6-10,13-17,20-24,27มิ.ย-1ก.ค.61

ก.ค.61  4-8,11-15,18-22,25-29,26-30,27-31

ส.ค.61  1-5,8-12,9-13,10-14,15-19,22-26 

ก.ย.61  5-9,12-16,19-23,26-30

ต.ค.61  3-7,4-8,5-9,10-14,11-15,12-16,13-17
  17-21,18-22,19-23,20-24,21-25
  24-28,25-29,26-30

   

ทัวร์ hello บินสบายไป ไทเป

รหัสทัวร์ SL-L120-TPE04_OCT


1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) –หนานโถว
  วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินหวู่–เจียอี้
3.เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต
4.ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว –ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
5.ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง– พิพิธภัณฑ์กู้กง– ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
  ศูนย์เครื่องสำองค์ -อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค–ชอปปิ้งซีเหมินติง
6.ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง


สายการบิน LION AIR
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท


มิ.ย.61  6-11,13-18,27มิ.ย-2ก.ค.61

ก.ค.61  4-9,18-23,25-30

ส.ค.61  1-6,8-13,22-27,29ส.ค-3ก.ย.61

ก.ย.61  5-10,19-24

ต.ค.61  3-8,10-15,17-22

  

 

ทัวร์ TAIWAN พาชมอาหลี่ซัน พาเที่ยวผิงซี  6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ XW-L05-GO1G1-TPE-XW001_AUG

1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว – ร้านอู่หลง -  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
3.อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - เมืองไถจง
 หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี่ยไนท์
4.ไถจง-ไทเป-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- Germanium shop-ตึกไทเป101
(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)
5.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน-  ไทเป- ร้านคอสเมติค
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-เถาหยวน                                                                   
6.สนามบินเถาหยวน-ดอนเมือง กรุงเทพฯ


สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  29มิ.ย-4ก.ค
ก.ค.61  5-10,6-11,12-17,13-18,19-24,20-25,26-31,27ก.ค-1ส.ค
ส..ค61  2-7,3-8,10-15,11-16-21,17-22,23-28,24-29

 

ทัวร์ TAIWAN อาหลี่ซัน  เพลิน เพลิน 

รหัสทัวร์ BR-L05-GHTPE BR001_DEC


1.สนามบินสุวรรณภูมิ 
2.สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน
จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ 
3.อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน 
เมืองไถจง - ฝงเจี่ยไนท์
4.เดินทางไทเป -ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง
5.อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101ไม่รวมชมวิวชั้น89 
ร้านคอสเมติค-Germanium Power-เมืองเถาหยวน
Gloria Outlet-สนามบินเถาหยวน 

สายการบิน EVA AIR 
ราคาเริ่มต้น 20,991 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61    15-19
ต.ค.61    4-8,12-16
พ.ย.61    7-11,17-21
ธ.ค.61     8-12,15-19,22-26

ทัวร์  ไต้หวัน เป๊ะเวอร์ 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ TG-L109-FJL L01.2_DEC

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้
2.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
เมืองไถจง-ชิมชาอู่หลง-แช่น้ำแร่ส่วนตัว5ดาวส่วนตัวในห้องพัก
3.ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
Cosmetic shop-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ตลาดซีเหมินติง
4.หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย่หลิว- Mitsui Outlet Park 
สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI  AIRWAYS  
ราคาเริ่มต้น 20,999บาท
กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  21-24,28มิ.ย-ก.ค.61
ก.ค.61  5-8,12-15,26-29
ส.ค.61  2-5,16-19
ก.ย.61  20-23,27-30
ต.ค.61  4-7,18-21
พ.ย.61  22-25,29พ.ย-2ธ.ค
ธ.ค.61  13-16

 

ทัวร์ TPE32 - T-DED มนต์รัก TAIWAN   7D5N BY SL

รหัสทัวร์ SL-L09- TPE32T-DED_OCT


1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เจียอี้
3.เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
4.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
5.ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
6.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน
 ร้านนาฬิกา – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
7.สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 23,777 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  23 – 29
ส.ค.61  27 ส.ค. – 02 ก.ย.61
ก.ย.61  24 – 30
ต.ค.61  08 – 14,15 – 21,22 – 28
  29 ต.ค. – 04 พ.ย. 61
ทัวร์ มหัศจรรย์ ไทเป เกาสง 6วัน4คืน

รหัสทัวร์ CI-L120-BT-TPE05CI_SEP

1.กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – รถไฟความเร็วสูง – เกาสง
 ตลาดกลางคืนเลี่ยวเหอ
2.โดมแห่งแสง – พุทธอุทยานพระใหญ่ โฝ กวง ซาน – เจดีย์คู่
 ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืนไถจง
3.วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่
ร้านชา – ตลาดกลางคืนซีเหมินติง
4.ร้านขนมพายสัปปะรด – ร้านสร้อยคอสุขภาพเจอร์มาเนียม
 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – คอสเมติค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – โรงแรมน้ำแร่
5.อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน– สนามบินเถาหยวน
สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ


สายการบิน CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 24,900บาท
ส.ค.61  9-13
ก.ย.61  25-29

 

ทัวร์ TPE22 TAIWAN BEST VACATION 6D5N

เที่ยวไต้หวัน รหัสทัวร์ CI-L09-TPE22 TW BEST_AUG

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติเกาสง-DOME OF LIGHT – เจดีย์มังกรเสือ
ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – นมัสการพระใหญ่ ณ วัดฝอกวงซาน – เมืองเจียอี้
ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไทจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
 ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – COSMETIC SHOP
 พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-สนามบินนานาชาติเถาหยวน - กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
กำหนดเดินทาง
25 – 30    ก.ค.61  27900.-
08 – 13    ส.ค.61  27900.-

    

ทัวร์ไต้หวัน TPE09  PARADISE IN TAIWAN 4D3N

 รหัสทัวร์ TG-L09-TPE09_TW_SEP


1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
2.เจี่ยอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง
3.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป 
 COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ตลาดซีเหมินติง
4.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK       
  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  26-29,27-30
ส.ค.61  9-12,10-13
ก.ย.61  13-16


  
ทัวร์   TAIWAN TAIPEI 4D3Nซุปตาร์ ฮาลาล

รหัสทัวร์ CI-L197-CI01-TW_4D3N_OCT

1.กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-อาบน้ำแร่เป่ยโถว
2.ไทเป – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – แวะชิมชา – เมืองเจียอี้
  หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเจียอี้
3.เมืองเจียอี้ – ขึ้นอุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี
ไทจง –ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต
4.ไทจง – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – อุทยานเหยหลิ่ว – ชมตึกไทเป 101
(ไม่รวมขึ้นตึก) – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


สายการบิน CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น  24,900 บาท

กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  10-13
ต.ค.61  13-16


 

ทัวร์ TPE11 AMAZING IN TAIWAN 6D5N 

รหัสทัวร์ TG-L09-TPE11 AMAZING_AUG


1.สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินเถาหยวน – ไทเป
 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง
2.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยสุขภาพ
ย่านซีเหมินติง
3.หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่
วัดจงไถซานซื่อ -ไทจง
4.เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
5.เกาสง – วัดฝอกวงซาน – ห้างสรรพสินค้า E-DA OUTLET MALL
 DOME OF LIGHT – ช้อปปิ้งย่านซินจือเจียง 
6.ศาลาฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง –  DIY PINEAPPLE CAKE SHOP
 (ทำขนมพายสับปะรด) – สนามบินเกาสง – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 29,777 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  25-30
ส.ค.61  8-13

  
 

ทัวร์ FJL (M03) BR 5D4N  ไต้หวัน บรรเจิด

รหัสทัวร์ BR-L109-FJL-M03-5D4N_AUG

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองเถาหยวน
2.เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่
วัดจงไถซานซื่อ- เมืองเจียอี้
3.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง
แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก                
4.เมืองไทเป- ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์ Germanium- Cosmetic shop– ตึกไทเป 101
  (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) –ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
5.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย่หลิว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 19,888บาท
กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61 7-11,21-25
ส.ค.61  16-20,23-27


  
ทัวร์ EXCLUSIVE IN TAIWAN 7วัน5คืน

รหัสทัวร์ XW-L09-TPE06 XW_SEP

1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้
3.ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไจง
4.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101         
พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
5.ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
6.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว – COSMETIC SHOP
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ย่านซีเหมินติง
7.สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 21,777 บาท
กำหนดการเดินทาง

มิ.ย.61    02-08,09-15,16-22,23-29,30 มิ.ย.-06ก.ค

ก.ค.61    07-13,14-20,21-27,28ก.ค.-03ส.ค.

ส.ค.61    04-10,11-17,18-24,25-31 

ก.ย.61    01-07,08-14,15-21,22-28,29ก.ย.-05ต.ค.


  
ทัวร์ เที่ยวครบไต้หวัน 3 อุทยาน

รหัสทัวร์ CI-L109-FJL-L02-5D_DEC

1.กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)
2.นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน
ร้านขนมพายสับปะรด-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
3. ศูนย์ Germanium-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
4.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี- ชิมชาอู่หลง
เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
5.Cosmetic shop–อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท
กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  22-26,23-27,27มิ.ย-2ก.ค,28มิ.ย-2ก.ค,29มิ.ย-3ก.ค
ก.ค.61  4-8,11-15,18-22,25-29,26-30
ส.ค.61  9-13,10-14,22-26
ก.ย.61  5-9,19-23
ต.ค.61  10-14,19-23
พ.ย.61  1-5,8-12,15-19,29พ.ย-3ธ.ค
ธ.ค.61  13-17,,21-25

   

ทัวร์  เที่ยวครบไต้หวัน 3 อุทยาน 

รหัสทัวร์ TG-L109-FJL-L03-5D_NOV

1.กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)
2.นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน
ร้านขนมพายสับปะรด-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
3.ศูนย์ Germanium-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้
4.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
5.Cosmetic shop–อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน THAI  AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 24,999บาท
กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  27มิ.ย-1ก.ค
ต.ค.61  10-14,31ต.ค-4พ.ย
พ.ย.61  14-18,28พ.ย-2ธ.ค
 

ทัวร์ ไต้หวันชิงจิง ลั่นเลย

รหัสทัวร์ CI-L109-FJL-L04-4D3N_OCT

1. กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
2.ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 
3.เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-อุทยานเหย่หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ตลาดซีเหมินติง
4.Cosmetic shop-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ


สายการบิน CHINA AIRLINES 
ราคาเรื่มต้น 19,999 บาท
ก.ค.61  21-24,26-29
ส.ค.61  10-13
ต.ค.61  11-14,20-23 

ทัวร์  6D4N Taiwan Eva 3 อุทยาน

รหัสทัวร์ BR-L109-FJL-L05-6D_NOV

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
3.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
4.เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)- ผิงซีปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย)
เมืองยีหลานเจียวซี
5.นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับเมืองไทเป
ศูนย์ Germanium-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
6.อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ


สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 22,555 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  19-24
ส.ค.61  2-7
ก.ย.61  6-11,20-25
ต.ค.61  4-9,25-30
พ.ย.61  8-13,15-20,20-25 

ทัวร์ FJL (M01) CI ไต้หวัน ปังเว่อร์

รหัสทัวร์ CI-L109-FJL-M01_DEC

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน -แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
2.ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่
ชิมชาอู่หลง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3.เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง
4.Duty Free-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น(รวมค่าโคมลอย)
ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-Gloria Outlet-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ


สายการบิน CHINA  AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 13,555 บาท
กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  21-24,22-25,25-28,28มิ.ย-1ก.ค
ก.ค.61  12-15,28-15,28-31,30ส.ค-2ก.ย
ก.ย.61  13-16,27-30
ต.ค.61  4-7,5-8,18-21
พ.ย.61  1-4,8-11,15-18,22-25,29พ.ย-2ธ.ค
ธ.ค.61  6-9,13-16,20-23 

ทัวร์ FJL (S02) SL ตะลุยไต้หวัน อาลีซาน 5D3N

รหัสทัวร์ SL-L109-FJL-S02-5D3N_OCT

1.กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน–เมืองเจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ชิมชาอู่หลง
3.เมืองไถจง–หนาวโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่
  ร้านขนมพายสับปะรด- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
4.ศูนย์ Germanium – Cosmetic shop– อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง
5.สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ


สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 12,555 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ค.61 4-8,18-22
ส.ค.61  8-12,29ส.ค-2ก.ย
ก.ย.61  19-23,26-30
ต.ค.61  3-7,4-8,23-27

  
 

ทัวร์ FJL (M04) BR 5D3N  Taiwan อาลีซาน EVAเป๊ะปัง

รหัสทัวร์ BR-L109-FJL-M04-5D3N_NOV

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว
วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
3.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก
4.เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์Germanium-ตึกไทเป 101
(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง  
5.อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-Cosmetic shop-Taipei Fish Market
Mitsui Outlet Park-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ


สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 19,555บาท
กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  26-30,28มิ.ย-2ก.ค
ก.ค.61  11-15,18-22,26-30
ส.ค.61  9-13,22-26,29ส.ค-2ก.ย
ก.ย.61  5-9,12-16
ต.ค.61  11-15,20-24,30ต.ค-4พ.ย
พ.ย.61  21-25,26-30

   

ทัวร์ FJL (M05)BR TAIWAN ชิงจิ้ง FOR YOU 

รหัสทัวร์ BR-L109-FJL-M05-FOR YOU_DEC

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน-แช่น้ำแร่ส่วนตัว
2.ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
3  เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-ตึกไทเป101
(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
4.หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย่หลิว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ


สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 17,888.บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ค.61 12-15,21-24,28-31
ส.ค.61  25-28
พ.ย.61  17-20
ธ.ค.61  1-4ทัวร์ EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN

รหัสทัวร์ SL-L90-BEAUTIFUL TW_JUN

1.ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานเถาหยวน
2.ไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่
 ตลาดฟ่งเจีย
3.ไทเป – แวะชิมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ -ช็อปปิ้ง Duty Free – ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องสำอางค์
ตลาดซือหลิน
4.ไทเป – หมู่บ้านจิ่วเฟิน - อุทยานเหย่หลิว – ตึกไทเป101
(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ชั้น89) - ตลาดซีเหมินติง
5.ท่าอากาศยานเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  1-5,19-23,27มิ.ย-1ก.ค.61


  


 


 

ทัวร์ TAIWAN อาหลี่ซัน  ทานอาหารมิชลินสตาร์  

รหัสทัวร์ TG-L05-GHTPE TG001_DEC


1.สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน 
เดินทางเมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ
2.อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - เดินทางไถจง
ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์-อาบน้ำแร่
3.เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เดินทางไทเป 
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์
4.เดินทางไทเป-Germanium Power-ตึกไทเป101  
(ไม่รวมชมวิวชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง 
5.หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-วัดหลงซาน(ขอพรความรัก) - ร้านคอสเมติค
ช้อปปิ้งGloria Outlet  - สนามบินเถาหยวน 

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 35,991 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61    25-29
ต.ค.61   20-24
ธ.ค.61    5-9

  


 

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

56 คน

 สถิติเมื่อวาน

1132 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

25486 คน

227523 คน

3191406 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official