ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โปรแกรมทัวร์เวียดนาม
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ  02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac : 

092-272-7443

1 | 2 | 3 


 

ทัวร์ VZ77 Amazing Dalat Muine 4 Day3Night

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ VZ-L47-VZ77_VN_MAR

รายละเอียดโปรแกรม:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ดาลัด สถานีรถไฟดาลัด สวนดอกไม้เมืองหนาว
 เจดีย์มังกร-นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัด –วัดตั๊กลัม- น้ำตกดาดันลา – นั่งรถเลื่อน
 พระราชวังเบ๋าได่ -Crazy House- Dalat Night Market-ดาลัด-มุ๋ยเน่ – ทะเลทรายแดง
หมู่บ้านชาวประมง-ลำธารนางฟ้า-Wine Castle -ฟานเทียด ดาลัด   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    

       
ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน  THAI VIETJET
กำหนดเดินทาง           
22–25    ธ.ค.60   11888.-
29ธ.ค.–1 ม.ค.   ธ.ค.60   14888.-
12–15    ม.ค.61   9888.-
2-5    ก.พ.61 10888.-
16–19   ก.พ.61   12888.-
23–26   ก.พ.61  12888.-
9–12    มี.ค.61   11888.-
23-26    มี.ค.61   11888.- 


 

ทัวร์ VZ88 Discovery Dalat ทัวร์ดาลัด เวียดนาม 3วัน2คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ VZ-L47-VZ88_VN_MAR

รายละเอียดโปรแกรม:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –ดาลัด-สถานีรถไฟดาลัด
สวนดอกไม้เมืองหนาว-เจดีย์มังกร-นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัด
วัดตั๊กลัม – น้ำตกดาดันลา- นั่งรถเลื่อน -พระราชวังเบ๋าได่    
  Crazy House - Dalat Night Market-เอ็กซ์คิวเอ็มบรอยเดอรี่วิลเลจ
ดาลัด -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     
     

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน  THAI VIETJET
กำหนดเดินทาง  
18–20   ธ.ค.60 7888.-
5 -7   ม.ค.61  8888.-
19-21  ม.ค.61  9888.-
26–28   ม.ค.61  9888.-
9-11   ก.พ.61  9888.-
2- 4    มี.ค.61  9888.-
16-18  มี.ค.61  9888.-
 


 

ทัวร์ เวียดนามใต้ สบาย...สบาย    4วัน 3คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L18-GT-SGN DD02_MAR


รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์-ชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม-ชมที่ทำการไปรษณีย์ -ดาลัด
ดาลัด- Datalla Water Fall (นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า -ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋
สวนดอกไม้เมืองหนาว -มุยเน่ -มุยเน่- Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายแดง -นครโฮจิมินห์-นครโฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี -วัดเทียนเฮา-
ช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ 

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง   
4-7,5-8,6-9,11-14 ม.ค 61  11991.-
12-15,13-16,18-21  ม.ค 61  11991.-
19-20,20-23,25-28  ม.ค 61  11991.-
26-29,27-30  ม.ค 61  11991.-
1-4,2-5,3-6,8-11,9-12  ก.พ 61  11991.-
15-18,16-19,17-20  ก.พ 61  11991.-
22-25,23-26,24-27  ก.พ 61  11991.-
1-4   มี.ค 61  12991.-
2-5   มี.ค 61  11991.-
3-6   มี.ค 61  12991.-
8-11,9-12,10-13,15-18  มี.ค 61  11991.-
1619,17-20,22-25 มี.ค 61  11991.-
23-26,24-27  มี.ค 61  11991.-
29มี.ค-1เม.ย  มี.ค 61  11991.-
30  มี.ค -02เม.ย 61  มี.ค 61  11991.-
31  มี.ค -03เม.ย 61  มี.ค 61  11991.-
 


 

ทัวร์ เวียดนามเหนือ สบาย...สบาย ฮานอย 4วัน 3คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ FD-L18-GT-HAN FD01_MAY

รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพฯ-สนามบินนอยไบ-ฮานอย-เมืองลาวไก -ซาปา- Silver Water Fall
Cat Cat Village -ตลาดเมืองซาปา ( Love market)-ซาปา(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.)
ซาปา-ยอดเขาฮัมรอง-ฮานอย(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.)-ฮานอย-นิงห์บิงห์+ล่องเรือฮาลองบก
ถ้ำตำก๊อก-ฮาลอง-ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮาลอง-ฮาลอง+ล่องเรืออ่าวฮาลอง +ถ้ำนางฟ้า-ฮานอย
อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย - กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
18-21,25-28   ม.ค.61  13991.-
01-04   ก.พ 61  13991.-
08-11,15-18 ,22-25   ก.พ 61  12991.-
01-04    มี.ค.61  13991.-
08-11,15-18    มี.ค 61  12991.-
22-25    มี.ค 61  12991.-
29  มี.ค -01 เม.ย.61  มี.ค 61  12991.-
05-08  เม.ย 61  14991.-
13-16   เม.ย 61  16900.-
14-17   เม.ย 61  16900.-
19-22,26-29   เม.ย 61  12991.-
04-07    พ.ค.61  12991.-
10-13   พ.ค.61  14991.-
17-20   พ.ค.61  12991.-
26-29   พ.ค.61  14991.-

 

ทัวร์  เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่อุโมงค์กู๋จี 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L05-GH SGN-DD04_DEC


รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ -ดาลัด-ดาลัด- Datalla Water Fall (นั่งรถราง)
กระเช้าไฟฟ้า -ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ -สวนดอกไม้เมืองหนาว -มุยเน่  
นครโฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี -วัดเทียนเฮา-ช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
 8 – 11     ธ.ค. 60   11900.-
 14 – 17 , 21 - 24   ธ.ค. 60   12900.-
29 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61    ธ.ค. 60     16900.-
30 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61    ธ.ค. 60    16900.-
 

ทัวร์ SGN05  FLOWER BLOOM IN DALAT 3D2N
  
เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์  VZ-L09-SGN05_VN_APR


รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG
เมืองดาลัด  -น้ำตก DATANLA – นั่งรถราง ROLLER COASTER
 นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน-เมืองดาลัด
CRAZY HOUSE - พระราชวังฤดูร้อน – สถานีรถไฟเก่า – วัดหลิงเฝือก
  โบสถ์รูปไก่-เมืองดาลัด – – DALAT FLOWER GRADENS
สนามบิน LIEN KHUONG – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR
กำหนดเดินทาง   
5-7,12-14   ม.ค.61  9888.-
19-21   ม.ค.61  10888.-
2-4   ก.พ.61  9888.-
9-11   ก.พ.61  10888.-
9-11   มี.ค.61  9888.-
16-18   มี.ค.61  10888.-
30 มี.ค.-01 เม.ย.61  มี.ค.61  9888.-
13 – 15   เม.ย.61  11888.-
20 – 22   เม.ย.61  9888.-
27 – 29    เม.ย.61  10888.-

 

ทัวร์ SGN06 FLORA FRESH DALAT NHATRANG 4D3N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์  VZ-L09-SGN06_VN_APR


รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG - เมืองญาจาง 
วัดลองเซิน - เจดีย์โพนากา - ตลาดญาจาง-ญาจาง – นั่งกระเช้ามข้ามทะเล
วินเพิร์ล แลนด์ - เมืองดาลัท - ไนท์มาร์เก็ต-ดาลัท - น้ำตก DATANLA
 นั่งรถราง ROLLER COASTER- นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม- พระราชวังฤดูร้อน
CRAZY HOUSE - สถานีรถไฟเก่า-ดาลัท - DALAT FLOWER GRADENS
 สนามบิน LIEN KHUONG - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR
กำหนดเดินทาง
12 – 15,19 – 22  ม.ค.61  11888.-
25 – 28    ม.ค.61  12888.-
02 – 05    ก.พ.61  11888.-
09 – 12    ก.พ.61  12888.-
09 – 12   มี.ค.61  11888.-
16 – 19    มี.ค.61  12888.-
30 มี.ค. – 02 เม.ย.   มี.ค.61  11888.-
06 – 09    เม.ย.61  12888.-
13 – 16   เม.ย.61  13888.-
20 – 23   เม.ย.61  11888.-
27 – 30   เม.ย.61  13888.-
 


 

ทัวร์ เวียดนามเหนือ สบาย...สบาย   4วัน 3คืน
  
เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ PG-L18-GT-DAD PG01-VN_MAY


รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมือง เว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ -เมือง เว้
เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา–ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น
บ้านเลขที่ 101-เมือง ฮอยอัน – ดานัง-ดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park
สะพานแห่งความรัก-สะพานมังกร-ตลาดฮานดานัง-ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง
ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน Bangkok Airways
กำหนดเดินทาง
26-29   ม.ค.61  12991.-
17-20,24-27  ม.ค.61  12991.-
31ม.ค.-2ก.พ.61  ม.ค.61  12991.-
2-5,7-10,9-12  ก.พ.61  12991.-
28ก.พ-3มี.ค.61  ก.พ.61  12991.-
2-5,7-10,9-12,14-17  มี.ค.61  12991.-
16-19,21-24,23-26  มี.ค.61  12991.-
28-31,30มี.ค-2เม.ย.61  มี.ค.61  12991.-
4-7,11-14,18-21,25-28  พ.ค.61  12991.-

 

ทัวร์  เวียดนามเหนือ... สบาย เบาเบา

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L18-GT-HAN QR003_APR


รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพฯ-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง็อกเซิน-ช้อปปิ้งถนน 36 สาย -ฮานอย
ฮานอย-ลาวไก-ซาปา- Fansipan – อิสะเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา-ซาปา
ซาปา-ฮานอย –กรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.)


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
12-14,26-28  ม.ค.61  12991.-
2-4,23-25   ก.พ.61  12991.-
2-4,16-18,15-18  มี.ค.61  129991.-
23-25   มี.ค.61  12991.-
30 มี.ค-01 เม.ย  มี.ค.61  129991.-
6-8   เม.ย.61  14900.-
13-15,14-16,15-17  เม.ย.61  15900.-
  

ทัวร์เวียดนาม HALONG’S FLOATING 3D2N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ VJ-L09-HAN10_VN_MAR

รายละเอียดโปรแกรม:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – ตลาด NIGHT MARKET
เมืองฮาลอง - ท่าเรือโห่งไก - ฮาลอง เบย์ – ถ้ำสวรรค์ - เกาะไก่ชน
นั่งกระเช้า2ชั้น นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNW HEEL - เมืองฮานอย - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
ถนน 36 สาย-เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - ท่าอากาศยานนอยไบ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน  VIET JET AIR
กำหนดเดินทาง
12-14,19-21,26-28  ม.ค.61  9888.-
2-4,9-11,23-25 ก.พ.61  9888.-
2-4,9-11,16-18,23-25  มี.ค.61  10888.-
 

ทัวร์เวียดนาม  FANSIPAN DOUBLE

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ FD-L09-HAN11_VN_JAN

รายละเอียดโปรแกรม:
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย
 จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET-หมู่บ้าน CAT CAT
 SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - กระเช้าไฟฟ้า - เขาฟานซิปัน
เมืองซาปา – ด่านชายแดนเวียดนามจีน  - เมืองฮานอย – วัดหงอกเซิน
 ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน  AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
10-12,23-25  ก.พ.61  11888.-
1-3,9-11,16-18,17-19  มี.ค.61  11888.-
23-25,24-26  มี.ค.61  11888.-
30มี.ค-1เม.ย  มี.ค.61  11888.-
5-7   เม.ย.61  12888.-
14-16   เม.ย.61  15888.-
15-17   เม.ย.61  14888.-
16-18   เม.ย.61  11888.-
29เม.ย-1พ.ค  เม.ย.61  13888.-
4-6   พ.ค.61  12888.-
8-10,15-17,22-24  มิ.ย.61  11888.-


 

ทัวร์เวียดนาม  TOUCHING SAPA HALONG

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ SL-L09-HAN12_VN_JUN


รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย
ลาวไก – เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - ตลาด LOVE MARKET-เมืองซาปา
 หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน)
 ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย-เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์
สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว
เมืองฮาลอง- ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET-เมืองฮาลอง - ฮาลอง เบย์
ถ้ำสวรรค์ - เกาะไก่ชน - เมืองฮานอย - ท่าอากาศยานนอยไบ
 ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน THAI LION AIR
กำหนดเดินทาง  
5-8,19-22,26-29  ม.ค.61  13888.-
2-5,9-12   ก.พ.61  13888.-
2-5,9-12   มี.ค.61  13888.-
16-19,23-26  มี.ค.61  12888.-
6-9   เม.ย.61  13888.-
13-16   เม.ย.61  15888.-
20-23,27-30  เม.ย.61  12888.-
4-7,11-14,18-21  พ.ค.61  12888.-
8-11,22-25   มิ.ย.61  12888.- 

ทัวร์เวียดนาม  UNIQUE DALAT MUINE 4D3N 

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ SL-L09-SGN04_VN_APR


รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT
เมืองโฮจิมินท์ – เมืองมุยเน่-เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง
 FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน – เมืองดาลัด – NIGHT MARKET
เมืองดาลัด – CRAZY HOUSE – DALAT FLOWER GRADENS
 น้ำตก DATANLA – นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน – เมืองดาลัด
เมืองดาลัด – สนามบิน LIEN KHUONG – สนามบิน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์
ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ตลาดเบ๋นถั่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน THAI LION AIR
กำหนดเดินทาง 
12 – 15,19 – 22   ม.ค.61  12888.-
25 – 28,26 – 29  ม.ค.61  13888.-
02 – 05,09 – 11   ก.พ.61  13888.-
01 – 04,09 – 12  มี.ค.61  12888.-
16 – 19   มี.ค.61  13888.-
30 มี.ค. – 02 เม.ย.   มี.ค.61  13888.-
12 – 15 ,13 – 16  เม.ย.61 15888.-
14 – 17    เม.ย.61  15888.-


 

ทัวร์เวียดนาม ซินจ่าว.....เวียดนาม 3วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ SL-L120-VN04_SL_MAR18


รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก
วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง
ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-ฮานอย-ร้านหยก
ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน
ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์
ทำเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์
ถนน36สาย-กรุงเทพฯ     

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน THAI LION AIR
กำหนดเดินทาง    
15 -17    ธ.ค.60  10900.-
5 -7,12 -14   ม.ค.61  9900.-
26-28   ม.ค.61  9900.-
2-4    ก.พ.61  9900.-
9 -1    ก.พ.61  9900.-
23 -25    ก.พ.61  9900.-
9 -11    มี.ค.61  9900.-
16 -18    มี.ค.61  9900.-

ทัวร์เวียดนาม ไฮฟอง ฮาลอง ฮานอย 3 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์VZ-L150-SXC12-VZ_3D_DEC


รายละเอียดโปรแกรม:
สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – นั่งกระเช้า QUEEN CABLE CAR
 สวนสนุก SUN WORLD HALONG PARK -นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNWHEEL
 NIGHT MARKET-ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้านางฟ้า – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน – ชอปปิ้ง 36 สาย-จัตุรัสบาดิงห์ – กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน  VIET JET AIR
กำหนดเดินทาง
01 – 03    ธ.ค 60   9888.-
08 – 10,22 – 24   ธ.ค 60  10888.-
29-31   ธ.ค 60  12888.-ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L120-VN_03_MAR


รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อน
ยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือโฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)
ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM-ดาลัท-Crazy house
พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท 
ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม
ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ      
  

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
1-4   ธ.ค 60  11900.-
2-5   ธ.ค 60  11900.-
3-6,7-10   ธ.ค 60  11900.-
8-11   ธ.ค 60  13900.-
9-12,14-17,15-18  ธ.ค 60  11900.-
16-19,21-24,22-25  ธ.ค 60  11900.-
23-26   ธ.ค 60  11900.-
28-31   ธ.ค 60  12900.-
29ธ.ค - 1ม.ค 61  ธ.ค 60  13900.-
30ธ.ค -2ม.ค 61  ธ.ค 60  14900.-
31ธ.ค-3ม.ค6 1  ธ.ค 60  13900.-
4-7,5-8,6-9,11-14  ม.ค 61  11900.-
12-15,13-16,18-21  ม.ค 61  11900.-
19-22,20-23,25-28  ม.ค 61  11900.-
26-29,27-30  ม.ค 61  11900.-
1-4,2-5,3-6,8-11  ก.พ 61  11900.-
9-12,10-13,15-18  ก.พ 61  11900.-
16-19,17-20,22-25  ก.พ 61  11900.-
23-26,24-27  ก.พ 61  11900.-
1-4   มี.ค 61  12900.-
2-5,3-6,8-11,9-12  มี.ค 61  11900.-
10-13,15-18,16-19  มี.ค 61  11900.-
17-20   มี.ค 61  11900.-

 

ทัวร์เวียดนาม  UNIQUE DALAT MUINE 4D3N BY VJ

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ VJ-L09-SGN04-UNIQUE_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT
 เมืองโฮจิมินท์ – เมืองมุยเน่ -เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง
 FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน – เมืองดาลัด – NIGHT MARKET
เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM
ท่าเรือมุยเน – เมืองดาลัด – NIGHT MARKET-เมืองดาลัด – สนามบิน
 LIEN KHUONG – สนามบิน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์
 ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ตลาดเบ๋นถั่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 กรุงเทพฯ 


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินVIETJET AIR
กำหนดเดินทาง
2-5,8-11,15-18   ธ.ค 60  13888.-
22-25    ธ.ค 60  14888.-
ทัวร์เวียดนาม  DOUBLE SAPA 3D2N 

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ FD-L09-HNA11_DEC


รายละเอียดโปรแกรม:
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย
จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ
 วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET-หมู่บ้าน CAT CAT
 SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - กระเช้าไฟฟ้า - เขาฟานซิปัน
เมืองซาปา – ด่านชายแดนเวียดนามจีน  - เมืองฮานอย – วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
3-5,4-6,8-10  ธ.ค 60  12888.-
15-17,16-18  ธ.ค 60  11888.-
23-25   ธ.ค 60  12888.-
28-30   ธ.ค 60  13888.-
 


 

ทัวร์เวียดนาม THE HIGHEST FANSIPAN 4D3N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L09-HAN05_VN_JUN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย
 ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET
เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – กระเช้าไฟฟ้า
ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET-เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จีน
ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)-เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)
ถ้ำตามก๊ก – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย
ท่าอากาศยานนอยไบ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
08 – 11     ก.พ.61  12888.-
01 – 04     มี.ค.61  13888.-
08 – 11,15 – 18,22 - 25  มี.ค.61  12888.-
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 61   มี.ค.61  12888.-
05 – 08,06 – 09   เม.ย.61  13888.-
15 – 18,19 – 22 ,26 – 29  เม.ย.61  12888.-
03 – 06,10 – 13,24 – 27  พ.ค.61  12888.-
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2561  พ.ค.61  12888.-
07 – 10,14 – 17,21 – 24  มิ.ย.61  12888.-
28 มิ.ย. – 01 ก.ค.61   มิ.ย.61  12888.-ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่อุโมงค์กู๋จี   4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L05-SGN-DD04_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ -ดาลัด-ดาลัด- Datalla Water Fall
(นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า -ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ -สวนดอกไม้เมืองหนาว
มุยเน่ -มุยเน่- Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว -ทะเลทรายแดง
นครโฮจิมินห์-นครโฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี -วัดเทียนเฮา-ช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน –กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
2-5,8-11  ธ.ค 60  14900.-
14-17,21-24  ธ.ค 60  12900.-
29-1,30-2  ธ.ค 60  16900.- 

ทัวร์เวียดนาม AQUATIC IN VIETNAM 4D3N 

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L09-HAN06_AQUATIC- VN_ 4D3N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย
 วัดเฉินก๊วก – เมืองฮาลอง – นั่งกระเช้า – นั่งชิงช้า SUNW HEEL – ตลาด NIGHT MARKET
เมืองฮาลอง – ท่าเรือโห่งไก - ฮาลอง เบย์ – ถ้ำสววรค์ – เกาะไก่ชน – เมืองนิงบิงห์    (ฮาลองบก)
เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ -  ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ -  วัดเจดีย์เสาเดียว
 พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดหงอกเซิน – นั่งรถกอล์ฟชมเมือง – ถนน 36 สาย
 ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
2-5   ธ.ค 60  13888.-
7-10,15-18,23-26  ธ.ค 60  12888.-
28-31   ธ.ค 60  14888.-

 

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด - มุยเน่ 3วัน 2คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ VZ-L208-VN_3D2N_MAR


รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพ –ดาลัด – มุยเน่ - ลำธาร FAIRY STREAM – ทะเลทรายแดง
หมู่บ้านชาวประมง-ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง) – พระราชวังฤดูร้อน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า-สวนดอกไม้เมืองหนาว
สนามบินดาลัด – สนามบินสุวรรณภูมิ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน VIETJETAIR
กำหนดเดินทาง
 5 – 7,12 – 7,19 – 21   ม.ค.61  9699.-
26 – 28   ม.ค.61  9699.-
2 – 4 , 9 – 11   ก.พ.61  9699.-
 16 – 18    ก.พ.61  11399.-
 23 – 25    ก.พ.61  10699.-
2 – 4,9 – 11,16 – 18  มี.ค.61  9699.-

 
 

ทัวร์เวียดนามTOUCHING HANOI SAPA 3D2N 

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L09-HAN07_TOUCHING- VN_ 3D2N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก
เมืองซาปา – ตลาด LOVE MARKET-เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT – SILLVER WATER FALL
 (น้ำตกสีเงิน) – เมืองฮานอย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์
 ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม
วัดหงอกเซิน - นั่งรถกอล์ฟชมเมือง - ถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนอยไบ
ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
04 - 06,10 - 12   พ.ย 60  11888.-
18 - 20    พ.ย 60  11888.-.
04 - 06,10 - 12   ธ.ค 60  11888-.
16 – 18    ธ.ค 60  11888-.-
28 - 30    ธ.ค 60 13888.-

 

ทัวร์เวียดนามWISDOM OF NINHBINH 3D2N 

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L09-HAN08_WISDOM_ VN_ 3D2N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – วัดเจิ่น   กว๊อก
วิหารวรรณกรรม – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)-เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด
 ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ -  ทำเนียบประธานาธิบดี
 บ้านพักลุงโฮ -  วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดหงอกเซิน
นั่งรถกอล์ฟชมเมือง – ถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
03 - 05,08 - 10   ธ.ค 60  11888.-
15 – 17,23 - 25    ธ.ค 60  11888.-
 

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L120-VN03-VN 4D_MAR18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยาม
โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร
ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้
ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท-ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ 


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
1 -4         ธ.ค.60   11900.-
2 -5        ธ.ค.60   12900.-
3 -6,7 -10       ธ.ค.60   11900.-
8 -11        ธ.ค.60   13900.-
9 -12,14-17,15 -18      ธ.ค.60   11900.-
16 -19 ,21 -24 ,22 -25    ธ.ค.60   11900.-
23 -26        ธ.ค.60   11900.-
28 -31        ธ.ค.60   12900.-
29 -1 ม.ค    ธ.ค.60   13900.-
30 -2 ม.ค    ธ.ค.60   14900.-
31 -3 ม.ค    ธ.ค.60   13900.-
5-8,12-15,19-22,26-29  ม.ค 61  11900.-
2-5,9-12    ก.พ 61  11900.-
16-19,23-26   ก.พ 61  12900.-
1-4    มี.ค 61  12900.-
9-12,16-19,23-26,30-2  มี.ค 61  11900.-

 

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน

 เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L120-VN03_MAR


รายเอียดโปรแกรม
กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยาม
โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร
ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้
ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท-ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ 


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
1 -4             ธ.ค.60   11900.-
2 -5              ธ.ค.60   12900.-
3 -6,7 -10           ธ.ค.60   11900.-
8 -11             ธ.ค.60   13900.-
9 -12,14-17,15 -18         ธ.ค.60   11900.-
16 -19 ,21 -24 ,22 -25   ธ.ค.60   11900.-
23 -26            ธ.ค.60   11900.-
28 -31            ธ.ค.60   12900.-
29 -1 ม.ค        ธ.ค.60   13900.-
30 -2 ม.ค        ธ.ค.60   14900.-
31 -3 ม.ค        ธ.ค.60   13900.-
5-8,12-15,19-22,26-29   ม.ค 61  11900.-
2-5,9-12        ก.พ 61  11900.-
16-19,23-26       ก.พ 61  12900.-
1-4          มี.ค 61  12900.-
9-12,16-19,23-26  มี.ค 61  11900.-
30 มี.ค.61 2 เม.ย.61  มี.ค 61  11900.-


 

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L120-VN03_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
 กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืน
พร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ-โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM -ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท-ดาลัท-โฮจิมินห์
จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม
ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ              

                                                                               
ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
1 -4           ธ.ค.60    11900.-
2 -5           ธ.ค.60    12900.-
3 -6,7 -10         ธ.ค.60    11900.-
8 -11           ธ.ค.60    13900.-
9 -12,14-17,15 -18        ธ.ค.60    11900.-
16 -19 ,21 -24 ,22 -25    ธ.ค.60    11900.-
23 -26           ธ.ค.60    11900.-
28 -31           ธ.ค.60    12900.-
29ธ.ค.60 -1 ม.ค.61       ธ.ค.60    13900.-
30ธ.ค.60 -2 ม.ค.61       ธ.ค.60    14900.-
31ธ.ค.60 -3 ม.ค.61       ธ.ค.60    13900.-
5-8,12-15,19-22,26-29  ม.ค 61   11900.-
2-5,9-12       ก.พ 61   11900.-
16-19,23-26     ก.พ 61   12900.-
1-4       มี.ค 61   12900.-
2-5,3-6,8-11 มี.ค.61  11900.-
9-12,10-13  มี.ค.61 11900.-
15-18,16-19,17-20   มี.ค.61  11900.-
 

ทัวร์เวียดนาม  ซินจ่าว...เกาะฟู้โกว๊กไข่มุกแห่งเวียดนามใต้ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ PG-L120-VN09_PG_MAR18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
 กรุงเทพฯ-เกาะฟูโกว้ก - วัดดิงชาว- น้ำตกเสือยแจง – ตลาดฟูโกว้กไนท์มาเก็ต
ดำน้ำตื้นเกาะฮอมดำ– ชมเครื่องประดับไข่มุก–เรือนจำฟูโกว้ก–ไร่พริกไท–ซิมไวน์
หาดเยืองดอง-เมืองเยืองดอง–หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน Bangkok Airways
กำหนดเดินทาง
08 -10,22 -24   ธ.ค. 60  11900
12-14,26 -28   ม.ค. 61  11900
09 -11,23 -25   ก.พ. 61 11900
09 -11    มี.ค. 61  11900
 


 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ...4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์SL-L120-VN05_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน
ลาวไก+ตลาดซาปา-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งกระเช้า
ขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์
วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน THAI LION AIR
กำหนดเดินทาง
1-4,3 -6                            ธ.ค.60   12900.-
8 -11,10 -13     ธ.ค.60   12900.-
15-18,17-20,22 -25    ธ.ค.60   11900.-
24 -27       ธ.ค.60   11900.-
29-1,31 -3 ม.ค.61    ธ.ค.60   13900.-
5-8,7-10,12-15,14-17  ม.ค 61  11900.-
19-22,21-24,26-29,28-31  ม.ค 61  11900.-
2-5,4-7,9-12,11-14   ก.พ 61  11900.-
16-19,18-21   ก.พ 61  12900.-
23-26    ก.พ 61  12900.-
2-5,4-7    มี.ค 61  12900.-
9-12,11-14,16-19,18-21  มี.ค 61  11900.- 


 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ...4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ VJ-L120-VN006_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ– กรุงฮานอย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย-ลาวไก-ซาปา
ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-ซาปา-เขาฮามลอง
ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย-วัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน
36 สาย-ฮานอย –กรุงเทพฯ  


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินVIETJET AIR
กำหนดเดินทาง
21-24   ธ.ค.60  10999.-
29 ธ.ค.60 1 ม.ค.61  ธ.ค.60  13900.-
30 ธ.ค.60 2 ม.ค.61  ธ.ค.60  13900.-
4 -7,11 -14,18 -21   ม.ค.61  10999.-
25 -28   ม.ค.61  10999.-
1-4,8 -11    ก.พ.61  10999.-
15-18,22-25  ก.พ.61  13999.-
1-4,8-11,15-18,22-25 มี.ค.61  10999.-
29 มี.ค.61 1 เม.ย.61  มี.ค.61  10999.-
19-22   เม.ย.61 10999.-
26-29  เม.ย.61  13999.-

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง 5วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์SL-L120-VN07_SL_5D_MAR18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน
ตลาดซาปา-ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน
ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก-ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ
สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง
ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง
29 -3     ธ.ค.60  14900.-
6 -10     ธ.ค.60  14900.-
13 -17,20 -24    ธ.ค.60  13900.-
27 -31     ธ.ค.60  15900.-
3 -7     ม.ค.61  15900.-
10 -14,24 -28,31 -4    ก.พ.61  13900.-
7 -11     ก.พ.61  13900.-
14 -18    ก.พ.61  14900.-
21 -25     ก.พ.61  13900.-
28-4     มี.ค.61  14900.-
7 -11,14 -18   มี.ค.61  13900.-

 

ทัวร์เวียดนาม ROMANTIC BANA HILLS 4D3N
เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ FD-L09-DAD03-VN_AUG
รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – เมืองดานัง
 เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน
 สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง-เมืองดานัง – บานาฮิล
 (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – FANTASY PAKR - สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร
ดานัง-เมืองดานัง – หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
24 – 27   ก.พ.61 13888.-
08 – 11   มี.ค.61 13888.-
15 – 18  มี.ค.61 13888.-
12 – 15   เม.ย.61 16888.-
26 – 29  เม.ย.61 12888.-
03 – 06   พ.ค.61 12888.-
07 – 10   มิ.ย.61 12888.-
19 – 22   ก.ค.61 12888.-
09 – 12   ส.ค.61 12888.-
30 ส.ค. – 02 ก.ย.61 12888.-
 


 

ทัวร์เวียดนาม MEMORIES DANANG 3D2N
เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ FD-L09-DAD04_VN_AUG
รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้
 ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-เมืองเว้ - วัดเทียนมู่
 สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – เมืองฮอยอัน -หมู่บ้านแกะสลัก -ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
 สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง-หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง - สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ
ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
03 – 05   ก.พ.61 11888.-
03 – 05,10 – 12,17 – 19  มี.ค.61 11888.-
24 – 26    มี.ค.61 10888.-
05 – 07    เม.ย.61 11888.-
12 – 14    เม.ย.61 14888.-
15 – 17    เม.ย.61 15888.-
12 – 14,19 – 21   พ.ค.61 11888.-
15 – 17    มิ.ย.61 10888.-
13 – 15    ก.ค.61 10888.-
03 – 05   ส.ค.61 10888.-
 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย - ซาปา - ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ SL-L208-VN_HAN_DEC


รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพฯ - ฮานอย – ซาปา – โบสถ์หินที่เก่าแก่ – ตลาดไนต์เมืองซาปา
นั่งกระเช้าฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้า) – น้ำตกสีเงิน – หมู่บ้าน Cat Cat
ชมด่านฮาโคว – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ลาวกาย – ฮานอย-สุสานลุงโฮ
 ทำเนียบ - วัดเสาเดียว – วัดเฉินก๊วก – ช้อปปิ้ง36สาย – วัดเนินหยก
 สนามบิน-กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน THAI LION AIR
กำหนดเดินทาง
8-11  ธ.ค 60  14899.-
29-1  ธ.ค 60  16899.-
 

ทัวร์เวียดนาม BREEZES IN DALAT MUINE 4D3N 

 เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ VN-L09-SGN03_ BREEZES_MAR18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT
เมืองโฮจิมินท์ – เมืองมุยเน่ -เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง
FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน – เมืองดาลัด – NIGHT MARKET-เมืองดาลัด
 CRAZY HOUSE – DALAT FLOWER GRADENS – น้ำตก DATANLA
 นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน – เมืองดาลัด-เมืองดาลัด
สนามบิน LIEN KHUONG – สนามบิน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์
 ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ตลาดเบนถัน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กรุงเทพฯ 

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
02 – 05,09 – 12   ธ.ค 60  16888.-
23 – 26    ธ.ค 60  15888.-
28 – 31   ธ.ค 60  17888.-
30  – 02    ธ.ค 60  18888.-
27 – 30    ม.ค 61  14888.-
24 – 27    ก.พ 61  14888.-
01 – 04,10 – 13  มี.ค 61  15888.-
17 – 20    มี.ค 61  15888.-
 


 

ทัวร์เวียดนามเวียดนามกลาง เว้ ดานัง  ฮอยอัน4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L120-VN08_FD_4D_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba
ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม-เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์
เมืองโบราณฮอยอัน–วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู
ฮอยอัน-บาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร-ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน
กรุงเทพฯ          
       

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
2-5,8-11    ธ.ค 60  15900.-
15-18    ธ.ค 60  11900.-
22-25    ธ.ค 60  14900.-
29-1    ธ.ค 60  15900.-
30-2    ธ.ค 60  17900.-
31-3    ธ.ค 60  14900.-

 

ทัวร์เวียดนามเวียดนามกลาง เว้ ดานัง  ฮอยอัน4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์PG-L120-VN08_FD_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba
ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม-เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์
เมืองโบราณฮอยอัน–วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู
ฮอยอัน-บาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร-ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน
กรุงเทพฯ                

  
ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน Bangkok Airway

กำหนดเดินทาง
4 -7,11 -14,18 -21   ม.ค.61 12900.-
25 -28   ม.ค.61  12900.-
1-4,8 -11    ก.พ.61 12900.-
15-18 ,22 -25   ก.พ.61  14900.-
1-4    มี.ค.61  13900.-
8 11 ,15 -18 ,22 -25   มี.ค.61  12900.-
29 มี.ค.61-1 เม.ย.61  มี.ค.61  12900.-
5 -8   เม.ย.61  13900.-
12 -15,13 -16  เม.ย.61  18900.-
19 -22 ,26 -29  เม.ย.61  12900.- 


 

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-นิงห์บิงห์-ฟานซีปัน 4วัน 3คืน
  

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ FD-L187-JVN04-VN_JAN18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-ซาปา-หุบเขาปากมังกร-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต
น้ำตกซิลเวอร์-ฟานซีปัน-ซาปา-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน 36สาย
ฮานอย-นิงห์บิงห์-กรุงเทพ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินTHAI AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
02-05    ธ.ค.60  13900.-
07-10    ธ.ค.60  12900.-
08-11    ธ.ค.60  13900.-
09-12    ธ.ค.60  14900.-
14-17,15-18 ,16-19   ธ.ค.60  12900.-
21-24,22-25 ,23-26 ธ.ค.60  13900.-
31 ธ.ค.-03 ม.ค.61  ธ.ค.60  15900.-
04-07 ,05-08   ม.ค.61  13900.-
06-09,11-14,12-15  ม.ค.61  12900.-
13-16,18-21,19-22   ม.ค.61  12900.-
20-23 ,25-28   ม.ค.61  12900.-
26-29 ,27-30   ม.ค.61  12900.-
 


 

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L05-HAN – QR07_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน -ฮาลอง
ฮาลอง + ล่องเรืออ่าวฮาลอง+ถ้ำนางฟ้า –นิงห์บิงห์ -นิงห์บิงห์
ล่องเรือฮาลองบก+ถ้ำตำก๊อก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง๊อกเซิน
การแสดงโชวร์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย-ฮานอย-สุสานลุงโฮ- วัดเจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย- กรุงเทพฯ
(อาหารกลางวัน ที่ BUFFET SEN )


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
 07-10   ธ.ค 60  13900.-
 29 - 1,30 - 2 ,31 - 3 ธ.ค 60  15900.- 

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5 วัน 4 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L05-SGN-DD05_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ -ดาลัด
ดาลัด- Datalla Water Fall (นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า -ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋
สวนดอกไม้เมืองหนาว -มุยเน่ -มุยเน่- Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายแดง -นครโฮจิมินห์-นครโฮจิมินห์ – อุโมงค์กู๋จี – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม
ที่ทำการไปรษณีย์-ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ-นครโฮจิมินห์-นครโฮจิมินห์
ช้อปปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน - กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
7-11  ธ.ค 60  15900.-
28-1  ธ.ค 60  17900.-
 


 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L120- VN06_FD_APR18

รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน
ตลาดซาปา-ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย
ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา
ตลาดราตรีฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า
หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
6-9,13-16,20-23  ธ.ค 60  11900.-
27-30   ธ.ค 60  13900.-
6-9   ม.ค 61  12900.-
20-23,27-30  ม.ค 61  13900.-
10-13,17-20,24-27 ก.พ 61  12900.-
3-6   มี.ค 61  12900.-
10-13,17-20,24-27 มี.ค 61  11900.-
31-3   มี.ค 61  11900.-
7-10   เม.ย 61  12900.-
12-15   เม.ย 61  15900.-
21-21   เม.ย 61  11900.-
28-1   เม.ย 61  13900.-
 

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ซิตี้ ทะเลทรายมุ่ยเน่ 3 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L120-VN02_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:                     
กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง          
มุยเน่ - โฮจิมินห์–พิพิธภัณฑ์สงคราม - ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์
โฮจิมินห์ -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม–กรมไปรษณีย์กลาง-ไชน่าทาวน์–วัดเทียนหาว
มื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติณPALACESAIGON–อนุสาวรีย์ลุงโฮ
ตลาดเบนถัน – กรุงเทพ  

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง
1-3      ธ.ค.60   9900.-
3-5      ธ.ค 60   11900.-
8-10      ธ.ค 60   10900.-
9-11      ธ.ค 60   11900.-
15-17      ธ.ค 60   9900.-
30 ธ.ค.60 1 ม.ค.61   ธ.ค 60   12900.-
31 ธ.ค.60 2 ม.ค.61   ธ.ค 60   12900.-
12-14,26-28    ม.ค.61  9900.-
9 -11,23 -25    ก.พ.61  9900.-
1 -3     มี.ค.61  10900.-
16 -18     มี.ค.61  9900.- 


 

ทัวร์เวียดนาม ดานัง - ฮอยอัน - เว้ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์: PG-L208-VN-DANAN_JUL


รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพ –ดานัง - สินค้าOTOP – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-พระราชวังไดโน้ย - สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์
ดานัง – วัดหลิงอึ๋ง-กระเช้าบานาฮิลล์ + สวนสนุก – หมู่บ้านหินอ่อน – เมืองฮอยอัน
ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – ชมสะพานมังกรพ่นไฟ
ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน Bangkok Airways
กำหนดเดินทาง
4-7,11-14,18-21,25-28  ม.ค 61  12899.-
1-4    ก.พ 61  12899.-
1-4    มี.ค 61  13899.-
8-11,15-18,22-25,29-1  มี.ค6 1  12899.-
3-6,10-13,17-20,24-27  พ.ค 61  12899.-
7-10,14-17,21-24,28-1  มิ.ย 61  12899.-
5-8,12-15    ก.ค 61  12899.-
26-29    ก.ค6 1  13899.-
 

ทัวร์เวียดนามฮานอย - ซาปา - ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์:SL-L208-VIETNAM-4D3N_DEC

รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพฯ - ฮานอย – ซาปา – โบสถ์หินที่เก่าแก่ – ตลาดไนต์เมืองซาปา
นั่งกระเช้าฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้า) – น้ำตกสีเงิน – หมู่บ้าน Cat Cat
ชมด่านฮาโคว – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ลาวกาย – ฮานอย- สุสานลุงโฮ - ทำเนียบ
 วัดเสาเดียว – วัดเฉินก๊วก – ช้อปปิ้ง36สาย – วัดเนินหยก – สนามบิน  
กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง
8-11  ธ.ค 60  15899.-
29-1  ธ.ค 60  17899.-
 


 

ทัวร์เวียดนาม ซินจ่าว...เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ดาลัด 4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L120-VN_03_FD_MAR18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์: 
กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อน
ยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ-โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)
ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM -ดาลัท-Crazy
 house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้
ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท-ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์
ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ

      
ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
1 -4       ธ.ค.60  11900.-
2-5 ,8 -11 ,9 -12     ธ.ค.60  12900.-
10 -13,15 -18,22 -25   ธ.ค.60  11900.-
29 -1,30 -2,31-3    ธ.ค 60  13900.-
5 -8,12-15,19 -22     ม.ค.61  11900.-
26 -29       ม.ค.61  11900.-
2 -5       ก.พ.61  11900.-
9 -12       ก.พ.61  11900.-
16 -19       ก.พ.61  12900.-
23 -26       ก.พ.61  12900.-
1 -4      มี.ค.61  12900.-.
9 -12,16 -19     มี.ค.61  11900-
23 -26,30 -2    มี.ค 61  11900.-


ทัวร์เวียดนามเหนือ  ฟานซิปัน ฮานอย ซาปา

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ FD-L120-VN07-5D_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ต
น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้า
ขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน
ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์
วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา
ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง-ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพ
รอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Thai Air Asia
กำหนดเดินทาง
29-3         ธ.ค.60    16900.-
1 -5         ธ.ค.60    17900.-
6 -10,13 -17      ธ.ค.60    16900.-
20 -24         ธ.ค.60    17900.-
27 -31         ธ.ค.60    16900.-
28 -1ม.ค.61     ธ.ค.60    18900.-
29 -2 ม.ค.61     ธ.ค.60    18900.-
3 -7         ม.ค.61    14900.-
10-14         ม.ค.61    14900.-
17-21         ม.ค.61    14900.-
24-28,31-4    ม.ค 61   14900.-
7-11      ก.พ 61   13900.-
14-18      ก.พ 61   14900.-
21-25      ก.พ 61   13900.-
28-4      ก.พ 61   14900.-
7 -11,14-18,21 -25     มี.ค.61   13900.-
28 มี.ค.-1 เม.ย.61    มี.ค.61   13900.-
4 -8       เม.ย.61 14900.-
11 -15       เม.ย.61   15900.-
12 -16,13 -17     เม.ย.61   14900.-
25 -29,18 -22     เม.ย.61 14900.-
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงก์บิงห์ ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ FD-L120-VN061_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน
ตลาดซาปา-ซาปา-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ฮานอย-ฮานอย-นิงบิงห์
ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง 
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย
ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน  Air Asia
กำหนดเดินทาง
6 -9,13 -16,20 -23  ธ.ค.60  12900.-
27 -30    ธ.ค.60  13900.-
6 -9    ม.ค.61  13900.-
20-23,27 -30   ม.ค.61  14900.-
10 -13,17 -20   ก.พ.61  13900.-
24 -27    ก.พ.61  13900.-
3 -6   มี.ค.61  13900.-
10 -13,17 -20  มี.ค.61  12900.-
ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ FD-L120-VN08_FD_JUN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba
ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม-เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์
เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน
บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์
ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร-ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ        
               

ทัวร์เวียดนาม แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน  Air Asia
กำหนดเดินทาง
5 -8,12-15 ,19 -22   ม.ค.61  12900.-
26 -29    ม.ค.61  12900.-
2 -5    ก.พ.61  12900.-
9 -12,16 -19   ก.พ.61  13900.-
23 -26    ก.พ.61  13900.-
2 -5,9 -12   มี.ค.61  13900.-
16 -19,23 -26   มี.ค.61  12900.-
6 -9   เม.ย.61  13900.-
13 -16    เม.ย.61  16900.-
20 -23   เม.ย.61  12900.-
27 -30    เม.ย.61  13900.-
4 -7    พ.ค.61  15900.-
11 -14    พ.ค.61  13900.-
18 -21    พ.ค.61  13900.-
25 -28    พ.ค.61  15900.-
1 -4,8 -11,15 -18   มิ.ย.61  12900.-
22 -25,29 มิ.ย.-2 ก.ค.61 12900.-

 
 

ทัวร์เวียดนาม JVN03A-ฮานอย-ฮาลอง-กาวบัง-น้ำตกบ๋านยก 4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ FD-L187- JVN03_FEB18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ฮานอย-กาวบัง-น้ำตกบ๋านยก-ถ้ำเหงือมงาว-หลั่งเซิน-ตลาดชายแดน
หลั่งเซิน-ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์-ฮาลอง ปาร์ค-ตลาดNight Market
ฮาลอง-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-ถนน 36 สาย-กรุงเทพ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA

กำหนดเดินทาง
02-05     ธ.ค.60  13900.-
07-10    ธ.ค.60  12900.-
08-11     ธ.ค.60  13900.-
09-12     ธ.ค.60  14900.-
14-17     ธ.ค.60  12900.-
15-18,16-19    ธ.ค.60  12900.-
21-24,22-25,23-26    ธ.ค.60  13900.-
31-03 ม.ค.61   ธ.ค.60  15900.-
04-07,05-08    ม.ค.61  13900.-
06-09 ,11-14    ม.ค.61  12900.-
12-15,13-16 ,18-21    ม.ค.61  12900.-
19-22,20-23,25-28    ม.ค.61  12900.-
26-29,27-30    ม.ค.61  12900.-
01-04,02-05,03-06    ก.พ.61  12900.-
 

 

ทัวร์เวียดนาม JVN03-ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L187-JVN03-HN-VN_JAN18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่-ซาปา-ฮานอย
ฮานอย-ฮาลอง-ฮาลอง-ฮานอย


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินTHAI AIR ASIA
02-05    ธ.ค.60  13900.-
07-10    ธ.ค.60  12900.-
08-11    ธ.ค.60  13900.-
09-12    ธ.ค.60  14900.-
14-17 ,15-18,16-19   ธ.ค.60  12900.-
21-24,22-25,23-26   ธ.ค.60  13900.-
31 -03     ธ.ค.60  15900.-
04-07 ,05-08   ม.ค.61  13900.-
06-09 ,11-14   ม.ค.61  12900.-
12-15,13-16,18-21   ม.ค.61  12900.-
19-22 ,20-23 ,25-28 ม.ค.61  12900.-
26-29 ,27-30   ม.ค.61  12900.-ทัวร์  VN003A_HANOI-SAPA-FANSIPAN 4D3N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L110-VN003A_JUN


รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพฯ – ฮานอย– ถนนย่านการค้า 36 สาย -ฮานอย
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ตึกทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านโฮจิมินห์  -ลาวกาย – ซาปา – ตลาดแห่งความรัก -ซาปา
หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต– ตลาดซาปาน้ำตกซิลเวอร์ – ยอดเขาฟาสนซิปัน
ซาปา– ลาวกาย – ฮานอย– กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
30ธ.ค – 2 ม.ค.61  ธ.ค.60  17900.-
31ธ.ค – 3ม.ค.61  ธ.ค.60  17900.-
25-28     ม.ค.61  14900 .-
04-07,11-14,25-28  ก.พ.61  14900.-
14-17 ,18-21 ,28-31   มี.ค.61  14900.-
13-16    เม.ย.61  15900.-
25-28   เม.ย.61  14900.-
06-09,16-19,20-23   พ.ค.61  14900.-
13-16,17-20 ,27-30  มิ.ย.61  14900.- 


 

ทัวร์เวียดนามGRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์PG-L09-DAD02_4D3N_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมือง เว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก
เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา–ฮอยอัน
สะพานญี่ปุ่นบ้านเลขที่ 101 –เมือง ฮอยอัน-ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์
วัดลิงห์อึ้ง-Fantasy Park-สะพานแห่งความรัก-สะพานมังกร-ตลาดฮานดานัง
ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
08 – 11     ธ.ค 60  14888.-
29 ธ.ค. – 01 ม.ค.    ธ.ค 60  19888.- 
 

ทัวร์เวียดนามSAPA IN LOVE 4D3N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์QR-L09-HAN09_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย
 ถนน 36 สาย - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ-เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์
สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว
เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET-เมืองซาปา -  หมู่บ้าน CAT CAT
SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า
 ตลาด LOVE MARKET-เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก
ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
02 – 05 ,08 – 11    ธ.ค 60  14888.-
16 – 19 ,22 – 25,23 – 26   ธ.ค 60  15888.
28 - 31     ธ.ค 60  15888-

 

ทัวร์เวียดนามDELIGHT SOUTH VIETNAM 4D3N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L09-SGN01_VN_JUN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินดอนเมือง – นครโฮจิมินท์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม - เมืองดาลัท
เมืองดาลัท – CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ
นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – หุบเขาแห่งความรัก - น้ำตก DATANLA
 เมืองมุยเน่-เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM
 ท่าเรือมุยเน่ – โฮจิมินท์ – ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ
โฮจิมินห์ - ทำเนียบรัฐบาล - วัดเทียนหาว – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ๋นถั่น
 สนามบินดอนเมือง

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
04 – 07 ,11 – 14,18 – 21,25 – 28   ม.ค.61  11888.-
01 – 04,08 – 11    ก.พ.61  11888.-
22 – 25     ก.พ.61  12888.-
08 – 11,15 – 18,22 – 25   มี.ค.61  11888.-
29 มี.ค. – 01 เม.ย.61   มี.ค.61  11888.-
06 – 09     เม.ย.61  12888.-
12 – 15    เม.ย.61  14888.-
13 – 16    เม.ย.61  16888.-
14 – 17    เม.ย.61  15888.-
15 – 18    เม.ย.61  12888.-
19 – 22    เม.ย.61  11888.-
28 เม.ย. – 01 พ.ค. 61 เม.ย.61  13888.-
10 – 13 ,17 – 20 ,24 – 27   พ.ค.61  11888.-
14 – 17,21 – 24  มี.ย.61  11888.-
28 มิ.ย. – 01 ก.ค.61  มิ.ย.61  11888.-
 
 


 


 

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน 4วัน 3คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L187-JVN09_JAN18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ดานัง-เว้-เว้-พระราชวังไดโนย-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-ดานัง
บานาฮิลล์-ฮอยอัน-ดานัง-บานาฮิลล์-ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
02-05 ธ.ค.60  15900.-
08-11 ธ.ค.60  15900.-
14-17 ธ.ค.60  12900.-
28-31 ธ.ค.60  15900.-
29 -01 ม.ค.61  15900.-
11-14 ม.ค.61  12900.-
18-21 ม.ค.61  12900.-
25-28 ม.ค.61  12900.-   


 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

210 คน

 สถิติเมื่อวาน

1173 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

20786 คน

20786 คน

2984669 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official