ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โปรแกรมทัวร์เกาหลี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่นติดต่อ 02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac : 

092-272-7443

หน้าแรก | หน้า2
 

ทัวร์เกาหลี Funny Ski & Snow

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์  XJ-L18-GT-ICN XJ21_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน-หมู่บ้านเทพนิยาย - อินชอนไชน่าทาวน์
 The Garden of Morning Calm  -อิสระเล่นสกี - ไร่สตอเบอรี่-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
Cosmetic Shop-Duty Free - ถนนฮงอิก-พระราชชางด๊อกคุง  - น้ำมันสนเข็มแดง
พลอยอเมทิส- ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี- โซลทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งเมียงดง
ซุปเปอร์มาร์เก็ต -อินชอน – กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 16899 - 23899.
-

ธ.ค 60  7-11,11-15,13-17,19-23,25-29,27-31

ทัวร์เกาหลี FUNNY SKI สบาย สบาย

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ TG-L18-GT-ICN TG03_DEC    

        
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ - อินชอน-อินชอน–  อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน
 วัดชินฮันซา – สนุกกับลานสกี-เกาะนามิ –   ฟาร์มสตอเบอรี่
 โรงเรียนสอนทำกิมจิ + สวมชุดอันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
พระราชวังเคียงบ๊อคคุง – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรบำรุง ตับเกาหลี
 ( RAISON TREE ) -  COSMETIC SHOP – DUTY FREE – ช้อปปิ้งเมียงดง
น้ำมันสนเข็มแดง -  โซลทาวเวอร์ – Teddy Bear Museum – ช้อปปิ้งย่านฮงแด
 ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 24559 - 30559.-


ธ.ค 60  2-5,6-10,30-3,31-4

 

ทัวร์เกาหลี   Ice Fishing & Enjoy Ski

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ TG-L18-GT-ICN TG05 _JAN


กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน-อินชอน - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
 อิสระเล่นสกี - ซูวอน-ไร่สตรอเบอร์รี่ - กรุงโซล - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลล์ 
บุฟเฟต์อินเตอร์ระดับ Hi class - ช้อปปิ้งถนนฮงอิก-พระราชวังเคียงบ็อคคุง
 ศูนย์โสม -  ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic Shop - Duty Free - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
สวมชุดฮันบก+ทำคิมบับ - ตลาดเมียงดง-โซลทาวเวอร์ (รวมค่าขึ้นลิฟท์) - น้ำมันสนเข็มแดง
 พลอยอะเมทิส - Teddy Bear Museum - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเท
พฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 24,559

ม.ค.61  17-21,25-29

 

ทัวร์เกาหลี Soraksan & Ski Resort Super Chill 5 วัน 3 คืน

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ TG-L18-GT-ICN TG04_MAR18   

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ - อินชอน-อินชอน–  อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วัดชินฮันซา
 สนุกกับลานสกี-ฟาร์มสตอเบอรี่ -  โรงเรียนสอนทำกิมจิ + สวมชุดอันบก
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-พระราชวังเคียงบ๊อคคุง – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรบำรุง
 ตับเกาหลี ( RAISON TREE ) -  COSMETIC SHOP – DUTY FREE – ช้อปปิ้งเมียงดง
น้ำมันสนเข็มแดง -  โซลทาวเวอร์ – Teddy Bear Museum – ช้อปปิ้งย่านฮงแด
 ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 23999 - 24999


ก.พ 61  22-26,28-4
มี.ค 61  1-5,10-14
 

ทัวร์เกาหลี  Winter Ice fishing Memories5วัน 3

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XJ-L18- GT-ICN XJ19_FEB18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - อินชอน-อินชอน - อิสระเล่นสกี – สกีรีสอร์ท
เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ไร่สตรอเบอร์รี่ -กรุงโซล -COSMETIC SHOP
DUTY FREE - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลล์-ศูนย์โสม - น้ำมันสนเข็มแดง
พระราชวังชางด๊อกคุง - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี–พลอยอเมทิส– โซลทาวเวอร์-
ตลาดเมียงดง-ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 199999  บาท


ม.ค 61  12-16,18-22,19-23,26-30
ก.พ 6 1 8-12,23-27

 

ทัวร์เกาหลี   Impression of Seoul สบาย...สบาย 5 วัน 3 คืน

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์  KE-L18-GT-ICN KE05_MAR

          
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน-อินชอน - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล
สวนลอยฟ้า Seoullo 7017-พระราชวังเคียงบ็อคคุง+สวมชุดฮันบก - หมู่บ้านบุกชนฮันนก
 ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ช้อปปิ้งถนนฮงแด-โซลทาวเวอร์ - Cosmetic Shop - Duty Free -
คลองชองเกชอน - ตลาดเมียงดง-น้ำมันสนเข็มแดง - พลอยอะเมทิส - ย่านมหาวิทยาลัยอิฮวา
 ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบินEASTAR JET
ราคาเริ่มต้น 23559.-
กำหนดเดินทาง
มี.ค 61  14-18,21-25
 

ทัวร์เกาหลี Busan Culture สบาย...สบาย 5 วัน 3 คืน

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์  KE-L18-GT-PUS KE01_MAR 
           

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติกิมแฮ - เมืองปูซาน
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Skywalk - เมืองเคียงจู
วัดพุลกุกซา - หอดูดาวชมซงแด-เมืองเคียงจู - เมืองแดกู - วัดดองฮวาซา
 Okgol Village - Cosmetic Shop - ศูนย์โสม - สวนสนุก E-WORLD - 83 Tower
ช้อปปิ้งถนนทงซองโน-เมืองปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง
Duty Free - สวนยงดูซาน - หอคอยปูซาน - Nampodong Street - ตลาดปลาชาลกาชิ
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Nurimaru APEC House - ซุปเปอร์มาเก็ต - Lotte Outlet
สนามบินกิมแฮ - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบินEASTAR JET
ราคาเริ่มต้น 23559 - 24559.-

กำหนดเดินทาง
05-09   ม.ค. 61  24559.-
02-06 ก.พ. 61 23559.-
02-06  มี.ค. 61  23559.-
ทัวร์เกาหลี   WINTER LOVE SEOUL 5D3N

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ 7C-L185- KS11-WINTER L_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ  (สนามบินสุวรรณภูมิ) -สนามบินอินชอน – เกาะนามิ
 สนุกสนานกับลานสกีขนาดใหญ่-ไร่สตอเบอรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 สะพานลอยฟ้า SEOULLO 7017 - COSMETIC SHOP – ตึกดงแดมุน
 ดีไซน์ พลาซ่า-HERB (RED PINE) - HERB (HERGAENAMU)
 SEAWEED+KIMBAP+HANBOK – พระราชวังถ็อกซูกุง
 โซลทาวเวอร์ – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี
โรงงานพลอยสีม่วง – วัดโชเกซา – ย่านฮงแด – ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน JEJU AIR
ราคาเริ่มต้น 18900.-  บาท


ธ.ค.60  7-11,8-12 


 

ทัวร์เกาหลี  KOREA PLYS+SPECIAL WINTER

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XX-L89- KR PLYS+SPECIAL WINTER_FEB

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ -   ล๊อตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์  - โซลโล 7017
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์  - ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท  - เกาะนามิ  - ลานสกี
ร้านสมุนไพร  - ศูนย์โสม  - พระราชวังถ็อกซูกุง  - หอคอยกรุงโซล  - ตลาดเมียงดง  
 ดิวตี้ฟรี  - ร้านละลายเงินวอน 

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบินEASTAR JET // JEJU AIR // T’WAY
ราคาเริ่มต้น 12900-16900 บาท


ธ.ค 60  5-8,11-14,12-15,4-7 , 6-9 , 10-13,13-16,3-6,2-6 ,1-4 , 7-10 
   9-12 , 14-17,15-18 , 16-19 , 17-20,: 6-9,18-21,19-22 

ม.ค 61  7-10 ,8-11, 9-12 , 14-17 , 15-18 , 16-19 , 21-24 ,22-25 
   23-26 ,28-31 ,29 -1 ก.พ. , 30-2ก.พ,10-13 ,13-16 , 17-20 
   20-23, 24-27 ,27-30 ,31-3ก.พ.,11-14 ,12-15 ,18-21 , 19-22 
  25-28 , 26-29,3-6,4-7,5-8

ก.พ 61  4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 , 19-22 , 20-23 
  25-28 , 26-1 มี.ค. , 27-2 มี.ค.,3-6 , 7-10 , 10-13 , 14-17 , 17-20 
  21-24 , 24-27 , 28-3มี.ค.,1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 
   22-25 , 23-26 


ทัวร์เกาหลี  HOT PROMOTION JEJU SPRING

 เที่ยวเกาหลี  รหัสทัวร์ ZE-L89-JEJU SPRING_MAY


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ฮัลโหลคิตตี้เชจู – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – น้ำตกซอนจียอน
 วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค -ปั่นจักรยาน Rail Bike  - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง 
 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  - ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
 ทุ่งดอกยูเช หรือ ซอพจิโกจิ  -– ชายหาดวอลจองรี  -  ยงดูอัมร็อค - ร้านค้าสมุนไพร 
  ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง  -  ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน EASTAR JET
ราคาเริ่มต้น 10900 - 20900.-

พ.ค 61  20-23,21-24,-22-25,23-26,26-29,27-30,28-31
  6-9,7-10,8-11,13-16,14-17,15-18,19-22,24-27,25-28
  5-8,9-12,12-15,16-19,17-20,18-21
  2-5,3-6,4-7,10-13,11-14,1-4

มี.ค 61  4-7,5-8,3-6,6-9,1-4,2-5,7-10,11-14,12-15,13-16,18-21,19-22
  8-11,9-12,15-18,16-19,21-24,24-27,28-31,31-3 เม.ย.
   22-25,23-26,29-1 เม.ย.,30-2 เม.ย.

เม.ย 61  21-24,22-25,23-26,24-27- 8-11,17-20,18-21,19-22,20-23
  25-28,30-3 พ.ค., 7-10,9-12 ,16-19,26-29,
  10-13,14-17 ,17-20,20-23,25-28,26-29,27-30
  1-4,2-5,3-6,27-30,29-2 พ.ค., 6-9,10-13,15-18,4-7,28-1 พ.ค.
  11-14,14-17,5-8,12-15,13-16 
 

ทัวร์เกาหลี LET IT SNOW IN KOREA 4D3N 

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XJ-L09-KR27-LET IT SNOW_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุด 
ประจำชาติฮันบก -เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่
 สวนสนุก LOTTE WORLD-SEOUL SKY TOWER-น้ำมันสน - สมุนไพรโสมเกาหลี
COSMETIC OUTLET - TRICK EYE & ICE MUSEUM-พระราชวังถ็อกซูกุง - DUTY FREE
 ตลาดเมียงดง-พลอยอะเมทิส – สมุนไพรฮอตเกนามู - N SEOUL TOWER – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์
 เก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น  18900  - 26900  บาท

ธ.ค 60  2-5,8-11,9-12,10-13,11-14,12-15,13-16
  14-17,15-18,16-19,17-20,18-21,19-22
  20-23,21-24,22-25,29-1,30-2,31-3
 

ทัวร์เกาหลี SNOW FROST IN KOREA 5D3N

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XJ-L09-KR28-SNOW FROST _DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – เกาะนามิ
เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - สกีรีสอร์ท -ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่
 โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก – สวนสนุก
EVERLAND - สมุนไพรโสมเกาหลี - COSMETIC OUTLET
 N SEOUL TOWER – รร.โซล}น้ำมันสน - สมุนไพรฮอตเกนามู
TRICK EYE & ICE MUSEUM – พลอยอะเมทิส-พระราชวังชางด็อกกุง
 DUTY FREE – ตลาดเมียงดง – รร.โซล}ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
 สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ  


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น  19900  - 23900  บาท


ธ.ค 60  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13
  10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19
  16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25
  22-26,23-27,24-28,25-29,26-30,27-31
  28-1,29-2
 
 

ทัวร์เกาหลี KOREA BEST WINTER

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XX-L106-KOREA BEST_FEB


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
 ENGLISH VILLAGE - ปั่น RAIL BIKE - เกาะนามิ - เล่นสกีสุดมันส์
 (ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก)-สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND
 (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) – ศูนย์เวชสำอาง- เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก
 TRICK ART MUSEUM - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN
 DESIGN PLAZA(DDP)-บลูเฮ้าส์ - ศูนย์โสม - พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์น้ำมันสนแดง
 ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง- LINE FRIENDS STORE - FANTA STICK SHOW
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์พลอยอเมทิส - DUTY FREE
จตุรัสกลางเมืองควางฮวามุน - SUPERMARKET


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน  EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY
ราคาเริ่มต้น  18900 -25900   บาท

ธ.ค 60  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11
  8-12,-9-13,10-14,11-15,12-16
  13-17,15-19,18-22,19-23,20-24
  22-26,23-27,28-1,29-2,30-3

ม.ค 61  2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,9-13,13-17
  15-19,16-20,17-21,18-22,20-24,24-28
  25-29,26-30,27-31,28-1,29-2,30-3,31-4 


 

ทัวร์เกาหลี  WINTER PLAY SKI

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XX-L125-WINTER SKI _DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - กรุงโซล-LA PROVANCE – เกาะนามิ - เล่นสกี
ไร่สตอรเบอรรี่ –  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –COMESTIC SHOP
 N SEOUL TOWER- ช้อปปิ้งทงแดมุน-ศูนย์โสม – COSMETIC SHOP
บลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบ็อค –ทำข้าวห่อสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก -คลองชองเกชอน 
DUTY FREE - ชมวิว SEOULLO 7017 - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู
RED PINE  –TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM-KITTY CAFE
ซุปเปอร์มาร์เก็ต–กรุงเทพ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน JEJU AIR/TWAY
ราคาเริ่มต้น 18900-24900.-


ธ.ค 60  6-10,20-24,23-27,28ธ.ค-1ม.ค,31ธ.ค-4ม.ค61

 

ทัวร์เกาหลีKOREA SKI DELUXE

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์XX-L106-KRSN_KR SKI_MAR18 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ENGLISH VILLAGE - ปั่น RAIL BIKE 

 เกาะนามิ - เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก)

สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) 

ศูนย์เวชสำอาง - เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM 

ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน -บลูเฮ้าส์ - ศูนย์โสม - พระราชวังชางด๊อก

 ศูนย์น้ำมันสนแดง - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE 

 FANTA STICK SHOW  -  บุฟเฟ่ต์นานาชาติขาปูยักษ์-N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) 

ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์พลอยอเมทิส - DUTY FREE - จตุรัสกลางเมืองควางฮวามุน 

SUPERMARKET

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบินEASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 

ราคาเริ่มต้น 17900 - 19900.-

ธ.ค 60 1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13

10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19

16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25

22-26,23-27,24-28,25-29,26-30,27-31,31-4

ม.ค 61 1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13

10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20

17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27

24-28,25-29,26-30,27-31,28-1,29-2,30-3

31-4

กพ 61 1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13

10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19

16-20,17-21,18-22,19-23,20-22,21-25

มี.ค 61 1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13

10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19

16-20

 

ทัวร์เกาหลี HIKOREA WINTER SO COOL

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ LJ-L196-P8_HIKOREA_FEB18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – สนามบินอินชอน -หมู่บ้านเทพนิยาย –  เกาะนามิ –  เล่นสกี
ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุก EVERLAND  – น้ำมันสนเข็มแดง – คอสเมติก
พระราชวังถ๊อกซูกุง -หมู่บ้านบุกชอนฮันอก– ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร
 คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์– ดิวตี้ฟรี–ตลาดเมียงดง -พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
ฮันบก -ตลาดฮงอิก - Seoullo 7017- ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น  16900  - 26900  บาท


ธ.ค 60  17 – 21, 18 – 22 ,03 – 07 ,04 – 08 , 05 – 09
  09 – 13 , 10 – 14 , 11 – 15, 12 – 16,16 – 20
   19 - 23 ,02 – 06 , 08 – 12 , 15 – 19 ,01 – 05
  06 – 10 , 07 – 11,13 – 17, 14 – 18 , 20 – 24
   21 – 25 ,22 – 26 ,23 – 27 , 24 – 28 , 25 – 29
  26 – 30 ,27 – 31,28 – 01 ,29 – 02  , 30  – 03

ม.ค 61  06 – 10 ,07 – 11 ,08 – 12, 09 – 13 ,13 – 17
  14 – 18 ,16 – 20 ,20 – 24 , 21 – 25 ,22 – 26
  23 – 27 , 27 – 31  ,28 – 01, 30 – 02,01 – 05
  02 – 06 , 03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 , 10 – 14
  11 – 15 ,12 – 16,17 – 21 , 18 – 22  ,19 – 23
  24 – 28 , 25 – 29 , 26 – 30 ,31 – 04

ก.พ 61  12 – 16 ,26 – 02 ,03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09
  06 – 10 ,10 – 14 ,11 – 15 , 13 – 17 , 17 – 21
  18 – 22 , 19 – 23 ,20 – 24, 24 – 28  , 25 – 01
  27 – 03 ,01 – 05 ,02 – 06 , 07 – 11 , 08 – 12
  09 – 13 , 14 – 18 ,15 – 19 ,16 – 20 , 21 – 25
  22 – 26 ,23 – 27 , 28 – 04
 


 

ทัวร์เกาหลี  WELCOME SPRING IN KOREA 5D3N   
      
เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์   LJ-L92- SPRING  KR_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
อินชอน - ไชน่าทาวน์ - หมู่บ้านเทพนิยาย DONGHWA MAEUL
 ชมบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิ ณ - เกาะนามิ ( เกาะชื่อดัง )
หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำซีรีย์เกาหลีชื่อดัง -วัดวาวูจองซา  - ไร่สตอเบอรรี่
 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - COSMETICS OUTLET 
 ช้อปปิ้งจุใจที่ - ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น อาทิ
เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า ฯลฯ-น้ำมันสนแดง - ศูนย์ฮ็อกเกตนามู – ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี
( ฮันบก ) + ทำคิมบับ ( ข้าวห่อสาหร่าย )  พระราชวังเคียงบ็อกคุง – ดิวตี้ฟรี - ตลาดอินซาดง
 ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง - อิ่มอร่อยกับ !!- บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + พร้อมอาหารนานาชาติ
และ น้ำจิ้มรสเด็ด จัดจ้าน-ศูนย์โสมเกาหลี – คล้องกุญแจคู่รัก N’Seoul Tower - พลอยแอมมาทีส
 ละลายเงินวอน -สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น  16900  - 17900  บาท

มี.ค.61  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
  11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21
  18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28
 

ทัวร์เกาหลี KOREA ICE FISHING & SKI RESORT 5D3N
เที่ยวเกาหลี รหัสทัวรื  LJ-L92-KR_ ICE FISHING _JAN
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - อินชอน-เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song)
 ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง(รวมอุปกรณ์ตกปลา)-( นอกช่วงเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
เปลี่ยนเป็น >> ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย )-ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นไม่จำกัดรอบ) – ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก
ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี COSMETICS OUTLET  - อิสระช้อปปิ้งจุใจ
 ที่ตลาดฮงแด ตลาดช้อปปิ้งชื่อดังย่านมหาลัยฮงอิก-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู
พระราชวังชางด๊อกกุง - น้ำมันสน (RED PINE) - ดิวตี้ฟรี - ตลาดอินซาดง
 (ถนนวัฒนธรรมเกาหลี ) ช็อปปิ้งกับตลาดดัง “ตลาดเมียงดง” -ศูนย์โสมเกาหลี
ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น  19900  - 23900  บาท
ม.ค.61 1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
 11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21
 17-21,18-22,19-23,20-23,20-24,21-25,22-26
 23-27,24-28,25-29,27-31
 28 ม.ค. – 01 ก.พ. 61, 29 ม.ค. – 02 ก.พ. 61
  30 ม.ค. – 03 ก.พ. 61, 31 ม.ค. – 04 ก.พ. 61

 

ทัวร์เกาหลี  SKI WINTER IN KOREA 5D3N

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XJ-L09-KR30-SKI WINTER_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน-เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่
 ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุด-ประจำชาติฮันบก
EVERLAND - รร.โซล-น้ำมันสน - COSMETIC  - SEOUL TOWER
 หมู่บ้านนัมซานฮันอก - ศูนย์สมุนไพรโสม -TRICK EYE & ICE MUSEUM
ตลาดเมียงดง - รร.โซล -พลอยอะเมทิส – พระราชวังชางด็อกกุง – สมุนไพรออตเกนามู
 DUTY FREE – GREVIN - SEOUL – อีแด – PAJU OUTLET - ละลายเงินวอน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน (สนามบิน)-สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบินAIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น  17900  - 27900  บาท


ธ.ค 60  1-5,2-6,6-10,7-11,8-12,9-13,15-19
  16-20,21-25,22-26,22-26,23-27,24-28
  25-29,26-30,27-31,28-1,29-2,30-3,31-4 


 

ทัวร์เกาหลี เกาหลี Wow Ski & Snow5วัน 3 คืน

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XJ-L18-GT-ICN XJ15_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ - อินชอน-อินชอน- เกาะนามิ – สกีรีสอร์ท
ไร่สตอเบอรี่ -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
สวมชุดฮันบก+ทำคิมบับ- ศูนย์โสม-Cosmetic Shop -โซลทาวเวอร์
พระราชถ๊อกซูกุง – วัดพงอึนซา - น้ำมันสนเข็มแดง – พลอย
อเมทิส-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี- Duty Free –  Line Friends Store
ช้อปปิ้งเมียงดง -ซุปเปอร์มาร์เก็ต -อินชอน - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 19899 - 28899.-


ธ.ค 60  2-6,4-8,6-10,8-12,10-14,12-16,14-18
  16-20,22-26,24-28,26-30,28-1

ทัวร์เกาหลี [KR31] ICE FREEZING IN KOREA 4D3N 

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XJ-L09-KR31_KR  ICE_FEB18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ - เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก 

ซูวอน-ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ 

 ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ -จากไร่ – สวนสนุก LOTTE WORLD -COSMETIC OUTLET 

 น้ำมันสน - ศูนย์โสม – TRICK EYE & ICE MUSEUM – พระราชวัง 

 ชางด็อกกุง – DUTY FREE - หอคอยโซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง - รร.โซล                  

ฮ็อตเกนามู – พลอยอะเมทิส – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน  

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน AIR ASIA X 

ราคาเริ่มต้น  16900  - 17900  บาท 

ม.ค 61 2-5,3-6,4-7,5-8,6-9,7-10,8-11,9-12

10-13,11-14,12-15,13-16,14-17,15-18

16-19,17-20,18-21,19-22,20-23,21-24

22-25,23-26,24-27,25-28,26-29,27-30

28-31,29-1,30-2,31-3

ก.พ 61 1-4,2-5,3-6,4-7,5-8,6-9,7-10,8-11,9-12

10-13,11-14,12-15,13-16,14-17,15-18

16-19,17-20,18-21,19-22,20-23,21-24

22-25,23-26,24-27,25-28,26-1,27-2,28-3

ทัวร์เกาหลี KR32 SNOW FISHING IN KOREA 5D3N 

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XJ-L09-KR32_KR SNOW _FEB18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน-ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 

 ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ - จากไร่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก

EVERLAND - รร.โซล-เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – น้ำมันสน - COSMETIC  

 N SEOUL TOWER – ศูนย์  -สมุนไพรโสม   DUTY FREE – ตลาดเมียงดง 

 รร.โซล -เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – น้ำมันสน - COSMETIC  - N SEOUL TOWER 

 ศูนย์  - สมุนไพรโสม   DUTY FREE – ตลาดเมียงดง - รร.โซล-พลอยอะเมทิส 

 TRICK EYE & ICE MUSEUM - พระราชวังชางด็อกกุง – สมุนไพรฮอตเก  

 นามู - PAJU OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน (สนามบิน)

สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน AIR ASIA X 

ราคาเริ่มต้น  17900  - 18900  บาท 

ม.ค 61 7-11,8-12,11-15,12-16,13-17,14-18,17-21,18-21,18-22

19-23,20-24,24-28,25-29,26-30,26-30,27-31

ก.พ6 1 1-5,26,3-7,7-11,8-12,9-13,10-14,14-18,15-19

16-20,17-21,21-25,22-26,23-27,24-28,28-4
 


ทัวร์เกาหลี [KR33]  FISHING & SKI IN KOREA 5D3N 

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XJ-L09-KR33_KR FISHING _FEB18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 

 เล่นสกีบนลานสกี  -ขนาดใหญ่ – สกีรีสอร์ท -ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ 

 โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก  -EVERLAND 

COSMETIC OUTLET – สมุนไพรโสมเกาหลี - N SEOUL TOWER – รร.โซล

สมุนไพรฮอตเกนามู – น้ำมันสน – TRICK EYE & ICE MUSEUM – พลอยอะเมทิส   

พระราชวังชางด็อกซูกุง - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต

สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ  

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน AIR ASIA X 

ราคาเริ่มต้น  19900  - 20900  บาท    

ม.ค 61 4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,11-15,12-16,13-17

14-18,17-21,18-21,18-22,1923,20-24,24-28

25-29,26-30,26-30,27-31

ก.พ6 1 1-5,26,3-7,7-11,8-12,9-13,10-14,14-18,15-19

16-20,17-21,21-25,22-26,23-27,24-28,28-4
 

ทัวร์เกาหลี PERFECT SKI IN KOREA 5D3N 

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XJ-L09-KR29-PERFECT SKI_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – เกาะนามิ - ซอรัคซาน
วัดชินฮึงซา – สนุกกับลานสกี-ขนาดใหญ่ - สกีรีสอร์ท*-ไร่สตอเบอร์รี่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ
ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – N SEOUL-TOWER - รร.โซล -ศูนยสมุนไพรโสม - น้ำมันสน
 พระราชวังคยองบกกุง - COSMETIC - DUTY FREE - GREVIN SEOUL - ตลาดเมียงดง - รร.โซล 
ฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM – ถนนฮงแด – PAJU
OUTLET – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบินTHAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น  24900  -30900  บาท


ธ.ค 60  1-5,2-6,4-8,5-9,6-10,8-12,9-13,10-14
  11-15,12-16,19-23,20-24,21-25,22-26
  23-27,24-28,25-29,26-30,27-31,31-4 


 

ทัวร์เกาหลีKOREA GRAND WINTER

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์XX-L106-KRSN_KR GRAND_MAR18 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - หมู่บ้านฝรั่งเศส PETITE FRANCE 

เกาะนามิ - เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์และครูฝึก) หรือ 

ONEMOUNT SNOW PRAK (ไม่รวมบัตรเข้า) **กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดจะเข้า

 ONEMOUNT SNOW PRAK แทน**เรียนทำกิมจิ+ชุดฮันบก - สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม 

สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - FANTA STICK SHOW OR

 WAPOP SHOW-พระราชวังเคียงบ๊อก - นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์  

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  - ฮงอิกวอคกิ้งสตรีท - TRICK EYE MUSEUM+ ICE MUSEUM 

ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศุนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี 

ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) 

 ศูนย์โสม - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์สมุนไพร - DUTY FREE - คลองชองเกซอน - ศูนย์พลอยอเมทิส 

 ศูนย์น้ำมันสนแดง - SUPERMARKET

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบินKOREAN AIR  / THAI AIRWAYS / ASIANA AIRLINES

ราคาเริ่มต้น 22900 - 30900.-

ธ.ค 60 1-5,2-6,3-7,4-9,6-10,7-11,8-12,9-13

10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-16

16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25

22-26,23-27,24-28,25-29,26-30,27-31

28-1,29-2,30-3

ม.ค6 1 9-13,10-14,11-15,12-16,13-17,14-18

15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24

21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30

27-31,28-1,29-2,30-3,31-4

ก.พ 61 1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13

10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19

16-20,21-25,22-26,23-27,24-28,26-2

27-3,28-4

มี.ค 61 1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13

10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19

16-20


 

ทัวร์เกาหลี Winter Ski Resort 5 วัน 3 คืน

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ TG-L05-ICN-TG009-KR_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน-อินชอน-เมืองใหม่ซงโด -GTower-สวนสาธารณะ
 Central Park -NC Cube Canal Walk – หมู่บ้านเทพนิยายเจ้าชายน้อย Petite
 France  อิสระเล่นสกี - สกีรีสอร์ท-ไร่สตรอเบอร์รี่ - Lotte World Tower (SeoulSky) 
สวนสนุกล๊อตเต้เวิลล์  - Shopping Coexmall -พระราชวังเคียงบ็อคคุง - ศูนย์โสม
 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี -Cosmetic Shop - Duty Free - บุฟเฟต์อินเตอร์ระดับ Hi class
ตลาดเมียงดง-โซลทาวเวอร์ - น้ำมันสนเข็มแดง - พลอยอะเมทิส - Teddy Bear Museum
 ซุปเปอร์มาเก๊ต - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 27900 - 37900 บาท

ธ.ค 60  1-5,2-6,7-11,20-24,21-25,6-10
  28-1,29-2,30-3,31-4

 

ทัวร์เกาหลีSki&Snow Super Cool5วัน 3 คืน

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XJ-L05-ICN- XJ024_KR_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน-อินชอน - เกาะนามิ– สกีรีสอร์ท
ไร่สตอเบอรี่-สวนสนุกLotte World-ศูนย์โสม-Cosmetic Shop- Dutty Free 
Dongdaemun Design Plaza-หมู่บ้านบุกชอนฮันนก–พระราชวังเคียงบ็อค
น้ำมันสนเข็มแดง–พลอยอเมทิส - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี- โซลทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งเมียงดง
ซุปเปอร์มาร์เก็ต– อินชอน– กรุงเทพ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน  AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 23900 - 30900 บาท


ธ.ค 60  3-7,7-11,15-19,19-23,21-2,29-2
  30-3

 

ทัวร์เกาหลี Snow Special Winter 5วัน 3 คืน

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XJ-L05-ICN- XJ025_KR_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน-หมู่บ้านเทพนิยาย - อินชอนไชน่าทาวน์
 The Garden of Morning Calm  -อิสระเล่นสกี - ไร่สตอเบอรี่
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - Cosmetic Shop-Duty Free - ถนนฮงอิก
พระราชชางด๊อกคุง  - น้ำมันสนเข็มแดง–พลอยอเมทิส- ศูนย์โสม
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี- โซลทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งเมียงดง
ซุปเปอร์มาร์เก็ต -อินชอน – กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน  AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 21900 - 27900 บาท


ธ.ค 60  3-7,7-11,15-19,19-23,21-25,27-31,29-2
  30-3
 


 

ทัวร์ HAPPY KOREA WINTER SEORAK & SKI 5D 3N

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ LJ-L142-HKS-C01_FEB


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินอินชอน– เกาะนามิ – สกี
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน-แห่งชาติโซรัคซาน– วัดชินฮึงซา
ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล)* - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– กรุงโซล
ตลาดทงแดมุน-พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี
COSMETIC GALLERY – ดิวตี้ ฟรี –ย่านฮงแด –ทริคอาย แอนด์ไอซ์มิวเซียม
โรงงานสาหร่าย – ทำคิมบับ– สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ย่านเมียงดง
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทิสซุปเปอร์มาเก็ต
สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน JINAIR
ราคาเริ่มต้น 16999-27999 บาท


 ธ.ค   61   1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12
    9-13,10-14,11-15,12-16,13-17,14-18
    15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24
    21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30
    27-31,28-1,29-2,30-3,31-4

ม.ค  61   1-5,2-6,3-7,4-8,5-6,6-10,7-11,8-12,9-13
    10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,
    16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25
    22-26,23-27,24-28,25-29,26-30,27-31
    28-1,29-2,30-3,31-4 

ก.พ 61    1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13
                10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19
    16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25
    22-26,23-27,24-28,25-1,26-2,27-3,28-4 


ทัวร์ HAPPY KOREA WINTER SEORAK&SKI 5วัน

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ TW-L142-HKS-C01_FEB


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ -  สนามบินอินชอน– เกาะนามิ – สกี
 อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน-อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน– วัดชินฮึงซา
ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล)* - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– กรุงโซล
ตลาดทงแดมุน -พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี
 COSMETIC GALLERY – ดิวตี้ ฟรี –ย่านฮงแด
ทริคอาย แอนด์ไอซ์มิวเซียม–โรงงานสาหร่าย – ทำคิมบับ
สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ย่านเมียงดง-N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
 สมุนไพรฮอกเกนามู– ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
 พลอยแอมมาทิสซุปเปอร์มาเก็ต– สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน   T-WAY AIRLINE
ราคาเริ่มต้น  15999-25999 บาท

ธ.ค 61   1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13
         10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20
  17-21,18-22.19-23,20-24,21-25,22-26
   23-27,24-28,25-29,26-30,27-31,28-1,29-2
   30-3,31-4

ม.ค 61   1-5,2-6,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
            11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21
   18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,25-29
   26-30,27-31,28-1,29-2,30-3,31-4

ก.พ 61   1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
   11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21
   18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28
   25-1,26-2,27-3,28-4

 

ทัวร์ HAPPY KOREA SUPER SURPRISE SPRING

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XX-L142-HKS-S02_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ- สนามบินอินชอน– ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE
 HYUNDAE OUTLET – เกาะนามิ-วัดวาวูจองซา – ทำกิมจิ
 สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล
ตลาดทงแดมุน –  โชว์ FANTA STICK-พระราชวังชางด๊อก
 ศูนย์โสมเกาหลี – COSMETIC GALLERY – ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู
 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทิส ซุปเปอร์มาเก็ต
 สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน สายการบิน XX
ราคาเริ่มต้น 16999-26999 บาท

มี.ค  61   1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
   11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21
   18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28
   25-29,26-30,27-31,28-1,29-2,30-3,31-4

เม.ย 61   1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
   11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21
   18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28
   25-29,26-30,27-1,28-2,29-3


 

ทัวร์เกาหลี KOREA WINTER SEORAKSAN &SKI

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์:LJ-L142- HKS-LJ53-C01 _DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – สกี – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วัดชินฮึงซา – ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล)* - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 กรุงโซล - ตลาดทงแดมุน -พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี – COSMETIC GALLERY – ดิวตี้ ฟรี
 ย่านฮงแด – ทริคอาย แอนด์ไอซ์มิวเซียม –โรงงานสาหร่าย – ทำคิมบับ – สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก)
 ย่านเมียงดง-N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
 พลอยแอมมาทิส ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน  JIN AIR
ราคาเริ่มต้น  16999  - 27999  บาท


ธ.ค 60  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12
  9-13,10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19
  16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26
 23-27,24-28,25-29,26-30,27-31,28-1,29-2
  30-3,31-4

 

ทัวร์เกาหลี EASY LIKE SNOW IN KOREA

เที่ยวเกาหลี  รหัสทัวร์ LJ-L90-LIKE SNOW  KR_JAN18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)- อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN
 เล่นสกี-วัดวาวูจองซา - ไร่สตรอเบอร์รี่ –โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ฮันบก
เอเวอร์แลนด์  - Seoullo 7017-ศูนย์โสม– ผ่านชมบลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบ๊อค
 ศูนย์เครื่องสำอาง – DUTY FREE – คลองชองเกชอน - โซล ทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟต์)
ช้อปปิ้งเมียงดง-ศูนย์สมุนไพร –RED PINE–TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM
ช้อปปิ้งย่านฮงแด - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - กรุงเทพฯ 


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น  17900 - 23900.-
ธ.ค 60  4-8,5-9,8-12,9-13,11-15,12-16,15-19
  16-20,17-21,19-23,20-24,21-25,24-28
  25-29,28-1

ม.ค 61  2-6,3-7,4-8,5-9,6-10
ทัวร์เกาหลี  EASY LANLA SNOW IN KOREA

เที่ยวเกาหลี  7C-L90- LANLA SNOW_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-อินชอน – เล่นสกี – สตรอว์เบอร์รี - โซลทาวเวอร์
COSMETIC SHOP – ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์ – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์
ทงแดมุน-ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ
(ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก – วัดโซเกซา- พระราชวังชางด็อกกุง –DUTY FREE
 คลองชองเกชอน –  ช้อปปิ้งเมียงดง -ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้งย่านฮงแด
ถ่ายภาพ  3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน
 กรุงเทพฯ
 

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบินJEJU AIR 
ราคาเริ่มต้น18900 - 23900.-


ธ.ค 60  2-6,3-7,4-8,10-14,12-16,13-17
  15-19,16-20,17-21,18-22,21-25
 30-3
 

ทัวร์เกาหลีEASY LOVE SNOW IN KOREA

เที่ยวเกาหลี  รหัสทัวร์ LJ-L90-LOVE SNOW KR_JAN18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-เกาะนามิ - เล่นสกี ณ ลานสกี (เต็มอิ่มสกี)
ศูนย์โสม– ผ่านชมบลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบ๊อค – ศูนย์เครื่องสำอาง
 DUTY FREE – คลองชองเกชอน - โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟต์)
ช้อปปิ้งเมียงดง -ศูนย์สมุนไพร –RED PINE–โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ
 (ข้าวห่อสาหร่าย) +ชุดฮันบก-TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM
 ช้อปปิ้งย่านฮงแด - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - กรุงเทพฯ  

      
ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น  20900 - 28900.-


ธ.ค 60  2-6,6-10,10-14,13-17,14-18,22-26
  23-27,26-30,30-3

ม.ค6 1 1-5


 

ทัวร์เกาหลี LIKE SUN SKI SNOW IN KOREA 4D3N 

ทัวร์เกาหลี รหัสทัวร์ XJ-L66-001LIKESKISNOW_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)–เกาหลีใต้(สนามบินอินชอน)–หมู่บ้านเทพนิยาย
ไชน่าทาวน์ -SKI – สวนสนุก LOTTE WORLD – SEOUL SKY – ศูนย์เครื่องสำอาง
ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ใส่ชุดฮันบก
 เรียนทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)-DUTY FREE – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง -ศูนย์สมุนไพร
พลอยสีม่วง – ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 19900 - 26900.-

ธ.ค 60  09-12,29 - 01 ,30 - 02
 

ทัวร์เกาหลีLIKE WELCOME SKI SNOW IN KOREA 5D3N

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์XJ-L66-002-LIKE WELCOME SKI _DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)–เกาหลีใต้(สนามบินอินชอน)
หมู่บ้านเทพนิยาย–ไชน่าทาวน์ -สนามบินอินชอน(ประเทศเกาหลีใต้)
 ตามรอยซีรี่ย์ WINTER LOVE SONG เกาะนามิ - SKI-ชิมสตอร์เบอร์รี่
ลูกใหญ่ๆลูกโตๆ – เรียนทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ใส่ชุดประจำชาตเกาหลี
(ฮันบก) สนุกสนานที่ EVERLAND (รวมค่าเข้า สามารถเล่นเครื่องเล่นไม่จำกัดจำนวน
รอบ) – LINE FRIEND STORE -  ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์เครื่องสำอาง
ผ่านชม บลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบ็อคคุง – หมู่บ้านบุกชอน ฮันอก - ศูนย์สมุนไพร
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ชมวิวกรุงโซล ที่ SEOUL SKY (ตึกที่สูงติดอันดับโลก)
DUTY FREE – ช้อป ชิม แชะ ที่ตลาดเมียงดง-SUPERMARKET - สนามบินอินชอน
(ประเทศเกาหลีใต้) – ดอนเมือง (ประเทศไทย)


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 22900 - 26900.-

ธ.ค 60  1-5,8-12,28-1,29-2
 

ทัวร์เกาหลีLIKE DREAM SKI SNOW IN KOREA 5D3N

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์XJ-T66- DREAM SKI SNOW-5D3N_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)–เกาหลีใต้(สนามบินอินชอน)
สนามบินอินชอน(ประเทศเกาหลีใต้) - ตามรอยซีรี่ย์ WINTER
 LOVE SONG เกาะนามิ - SKI -ชิมสตอร์เบอร์รี่ ลูกใหญ่ๆลูกโตๆ
 เรียนทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ใส่ชุดประจำชาตเกาหลี (ฮันบก)
 สนุกสนานที่ EVERLAND (รวมค่าเข้า สามารถเล่นเครื่องเล่นไม่จำกัดจำนวนรอบ)
 LINE FRIEND STORE -  ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์เครื่องสำอาง-ผ่านชม บลูเฮ้าส์
 พระราชวังเคียงบ็อคคุง – หมู่บ้านบุกชอน ฮันอก - ศูนย์สมุนไพร – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
 ชมวิวกรุงโซล ที่ SEOUL SKY (ตึกที่สูงติดอันดับโลก) – DUTY FREE – ช้อป ชิม แชะ
 ที่ตลาดเมียงดง -SUPERMARKET - สนามบินอินชอน(ประเทศเกาหลีใต้)
 ดอนเมือง (ประเทศไทย)


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบินสายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น22900 - 26900 บาท


ธ.ค 60 1-5,8-12,28-1,29-2 

 

ทัวร์เกาหลี  KOREA WINTER 5 วัน 3คืน

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ LJ-L208-KOREA WINTER _5D3N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -  เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
ENGLISH VILLAGE ไม่รวม RAIL BIKE – PAJU OUTLET -  เกาะนามิ 
 SKI RESORT- สตอเบอร์รี่ – กิมจิแลนด์ + ฮันบก –สวนสนุก LOTTE WORLD
COSMETIC  SHOP - SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) - ช้อปปิ้งทงแดมุน
ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE - บลูเฮาส์ -พระราชวังชางด็อกกุง – คลองชองเกชอน
 DUTY FREE –  ช้อปปิ้งเมียงดง – ชมโชว์สุดประทับใจ NANTA SHOW
ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู – TRICK   EYE  MUSEUM + ICE MUSEUM
ช้อปปิ้งย่านฮงอิค -SUPER MARKET - กรุงเทพฯ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน JUN AIR
ราคาเริ่มต้น  17900  - 25900  บาท


ธ.ค 60  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,9-13,10-14
  11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21,18-22
  19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29
  26-30,27-31,28-1,29-2,30-3,31-4 


ทัวร์เกาหลี SNOW SEOUL 5D3N

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ TW-L185-KS09-SNOW_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ  (สนามบินสุวรรณภูมิ) -สนามบินอินชอน – เกาะนามิ
 สนุกสนานกับการเล่นสกี-ไร่สตอเบอรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แวนด์
 Cosmetic shop – ตลาดทงแดมุน-HERB (RED PINE) - HERB
 (HERGAENAMU) – GIMCHI SCHOOL + HANBOK
 VIA BLUE HOUSE – พระราชวังคยองบกกุง – หมู่บ้านบกชอนฮันอก
 ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง-โซลทาวเวอร์ – ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี
โรงงานพลอยสีม่วง –ย่านฮงแด – ซุปเปอร์มาร์เก็ต


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน T-WAY AIRLINE
ราคาเริ่มต้น  26999.- บาท   

ธ.ค 60  27-31
 


 

ทัวร์เกาหลีกด LIKE DREAM KOREA ICE FISHING  5D3N

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XJ-L66-DREAM KR ICE_JAN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ -อินชอน-อินชอน - เกาะนามิ - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
 สนุกสนานกับการเล่น สกี ณ สกีรีสอร์ท-ไร่สตรอเบอรี่- สวนสนุก EVERLAND
 LINE FRIEND - โรงเรียนสอนทำคิมบับ... ถ่ายรูปชุดฮันบก – TRICK EYE MUSUEM
 ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี-ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบ็อคคุง – ศูนย์โสมรัฐบาล 
DUTY FREE - ตลาดเมียงดง-ศูนย์สมุนไพร – น้ำมันสนเข็มแดง – N SEOUL TOWER
 ซุปเปอร์มาเก็ต–สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น  17900.-  บาท


ม.ค 61   11-15 ,17-21,18-22,25-29 


 

ทัวร์เกาหลี กด LIKE SUN KOREA ICE FISHING  5D3N

เที่ยวเกาหลี รหัสทัวร์ XJ-L66-SUN KR  ICE_JAN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ -อินชอน-อินชอน - เกาะนามิ - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
ไร่สตรอเบอรี่ - สนุกสนานกับการเล่น สกี ณ สกีรีสอร์ท - สวนสนุก EVERLAND
 LINE FRIEND – TRICK EYE MUSEUM – COSMETIC - ตลาดเมียงดง
ศูนย์โสมรัฐบาล - Duty Free – ศูนย์สมุนไพร – น้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
 ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - SUPERMARKET-สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ


ทัวร์เกาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เกาหลี โดยสายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น  15555-16900  บาท

ม.ค 61  11-15 ,12-16,18-22,19-23,25-29,26-30 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

1312 คน

 สถิติเมื่อวาน

1713 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

15447 คน

482623 คน

2944422 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official