ทัวร์เกาหลี

 ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โปรแกรมทัวร์เกาหลี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ 02-1742214-5 ,  02-174-2346-7

 

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 

หน้าต่อไป | หน้า2 | หน้า3 | หน้า4 | หน้า5 | หน้า6 | หน้า7

 

ทัวร์เกาหลี KOREA HIPHIP PRO 5วัน
รหัสทัวร์ LJ & TW -L04-KHHPRO12988_JUN
กรุงเทพฯ - อินชอน-ป้อมมรดกโลกฮวาซอง –  วัดแดซุงวอน –  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -เกาะนามิ” –  กรุงโซล –  ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสามมิติ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Museum
ชมโชว์ - กรุงโซล  – พระราชวังมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์
ศูนย์โสมเกาหลี – ดิวตรี้ฟรี – คลองชองเกชอน – หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก
เมียงดอง - ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP) – ตลาดพื้นเมืองทงแดมุน
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง Red Pine - หอคอย N Tower
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ละลายเงินวอน - อินชอน – กรุงเทพฯ
สายการบิน  JIN AIR & T' WAY
กำหนดเดินทาง

15-19   พ.ค.59  12988.-
29 พ.ค.-02 มิ.ย.59  มิ.ย.59  12988.-
30 พ.ค.-03 มิ.ย.59  มิ.ย.59  12988.-
03-07 , 05-09 , 06-10  มิ.ย.59  12988.-
10-14 , 12-16 . 13-17  มิ.ย.59  12988.-
17-21 , 19-23 , 20-24  มิ.ย.59  12988.-
24-28 , 26-30  มิ.ย.59  12988.-
27 มิ.ย.-01 ก.ค.59  ก.ค.59  12988.- 

 

ทัวร์เกาหลี KOREA ZA V.2 5วัน
รหัสทัวร์ LJ & TW -L04-PROKZA.V2_JUN
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้
เคียงกีโด - กรุงโซล -กรุงโซล-สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ
สายการบิน JIN AIR & T' WAY
กำหนดเดินทาง

11-15 , 14-18 , 18-22 , 19-23  พ.ค.59  12988.-
21-25 , 24-28 , 25-29 , 26-30  พ.ค.59  12988.-
28 พ.ค.-01 มิ.ย.59   มิ.ย.59  12988.-
31 พ.ค.-04 มิ.ย.59   มิ.ย.59  12988.-
01-05 , 02-06 , 04-08 , 07-11  มิ.ย.59  12988.-
08-12 , 09-13 , 11-15 , 14-18  มิ.ย.59  12988.-
15-19 , 16-20 , 18-22 , 21-25  มิ.ย.59  12988.-
22-26 , 23-27 , 25-29   มิ.ย.59  12988.-
28 มิ.ย.-02 ก.ค.59   ก.ค.59  12988.-
29 มิ.ย.-03 ก.ค.59   ก.ค.59  12988.-
30 มิ.ย.-04 ก.ค.59   ก.ค.59  12988.-
 

 

ทัวร์เกาหลี TOUR KOREA JOYFUL BUSAN 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ ZE-L60-PUS05ZEST_MAY

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ปูซาน (สนามบินกิมแฮ) - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
 (GAMCHON CULTURE VILLAGE) - Oryukdo Sunrise Park
Bride Rail Bike – Raspberry Wine Tunnel - เมืองแทกู
Otgol Villge – วัดดองฮวาซา - COSMETIC OUTLET - สมุนไพรโสมเกาหลี
สวนสนุก E-WORLD - 83 ทาวเวอร์ -  Magic Art - ช้อปปิ้งถนนทงซองโน
วัดแฮดง ยงกุงซา - DUTY FREE -  RED PINE –  สวนยงดูซาน –  หอคอยปูซาน
Busan International Film Festival - ตลาดปลาชาลกาชิ 
ฮ็อตเกนามู– ซุปเปอร์มาร์เก็ต - APEC House Nurimaru – Lotte DongBusan -
สะพานแขวนควังอัน-กรุงเทพฯ

สายการบิน EASTAR JET
กำหนดเดินการ
03-07 พ.ค.59 17900.-
20-24 พ.ค.59 17900.-
06-10 , 18-22 , 19-23 พ.ค.59  18900.-
05-09 พ.ค.59  19900.-
04-08 พ.ค.59  20900.-
 

 

ทัวร์เกาหลี KOREA WONDERFUL BUSAN 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ ZE-L60-PUS05ZEST1_MAY

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ปูซาน (สนามบินกิมแฮ) - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
(GAMCHON CULTURE VILLAGE) 
อุทยานแทจงแด – Oryukdo Sunrise Park - เมืองแทกู
Otgol Village – วัดดองฮวาซา - COSMETIC OUTLET - สมุนไพรโสมเกาหลี -
สวนสนุก E-WORLD - 83 ทาวเวอร์ -  Magic Art - ช้อปปิ้งถนนทงซองโน
วัดแฮดง ยงกุงซา - DUTY FREE -  RED PINE –  สวนยงดูซาน –  หอคอยปูซาน -
Busan International Film Festival - ตลาดปลาชาลกาชิ 
ฮ็อตเกนามู– ซุปเปอร์มาร์เก็ต - Nurimaru APEC House – Lotte DongBusan -
สะพานแขวนควังอัน-กรุงเทพฯ

สายการบิน EASTAR JET
กำหนดเดินการ

17-21 พ.ค.59    15900.-
24-28 พ.ค.59    15900.-
29 พ.ค.-01 มิ.ย.59    15900.-
30 พ.ค.-03 มิ.ย.59    15900.-
13-17 , 14-18 พ.ค.59    16900.-
21-25 , 25-29 , 26-30 , 27-31 พ.ค.59 16900.-
 

ทัวร์เกาหลี KOREASHOPING SOUL 5วัน2คืน

รหัสทัวร์ XX-L106-KOREA_SHOP_SOUL_5D2N_AUG

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
LA PROVENCE - PAJU OUTLET -ONEMOUNT SNOW PARK (ไม่รวมค่าเข้า)
เรียนทำกิมจิ+ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DRUMCAT SHOW OR FANTA STICK SHOW
ศูนย์โสม – ศูนย์พลอยอเมทิส – ศูนย์เวชสำอาง - บลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบ๊อก
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – N SEOUL TOWER – ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท
TRICK EYE MUSEUM+ ICE MUSEUM - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง
วัดโชเกซา – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – DUTY FREE – คลองชองเกชอน
ศูนย์สมุนไพร – ศูนย์น้ำมันสนแดง  - SUPERMARKET - กรุงเทพฯ 

สายการบิน EASTAR JET , JEJU AIR , JIN AIR ,  T’WAY
กำหนดเดินทาง
21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 เม.ย.59   13900.-
14-18 , 15-19 , 16-20 พ.ค.59    13900.-
23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27-31 พ.ค.59   13900.-
28 เม.ย. - 01 มิ.ย.59     13900.-
29 เม.ย. - 02 มิ.ย.59     13900.-
30 เม.ย. - 03 มิ.ย.59     13900.-
31 เม.ย. - 04 มิ.ย.59     13900.-

07-11 , 08-12 , 09-13 , 10-14 พ.ค.59   14900.-
11-15 , 12-16 , 13-17 พ.ค.59    14900.-
17-21 พ.ค.59     14900.-
21-25 , 22-26 พ.ค.59     14900.-
01-05 , 03-07 , 06-10 พ.ค.59    15900.-
18-22 , 19-23 , 20-24 พ.ค.59    15900.-
 04-08 , 05-09 , 06-10 , 11-15 มิ.ย.59   13900.-
12-16 , 13-17 , 18- 22 , 19-23 , 20-24 มิ.ย59   13900.-
25-29 , 26-30 มิ.ย.59     13900.-
27 มิ.ย.-01 ก.ค.59     13900.-
01 - 05 , 02 - 06 , 03 - 07 มิ.ย.59    14900.-
07-11 , 08-12 , 09-13 , 10-14 มิ.ย.59   14900.-
14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 มิ.ย.59   14900.-
21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 มิ.ย.59   14900.-
28 มิ.ย. - 02 ก.ค.59     14900.-
29 มิ.ย.-03 ก.ค.59     14900.-
30 มิ.ย.-04 ก.ค.59     14900.-

02-06 , 03-07 , 04-08 ก.ค.59    13900.-
09-13 , 10-14 , 11-15 ก.ค.59    13900.-
01-05 , 05-09 , 06-10 , 07-11 , 08-12 ก.ค.59   14900.-
12-16 , 13-17 , 18-20 , 19-23 ก.ค.59   14900.-
20-24 , 21-25 , 22-26 , 26-30 , 27-31 ก.ค.59   14900.-
28 ก.ค.-01 ส.ค.59     14900.-
30 ก.ค.-02 ส.ค.59     14900.-
31 ก.ค.-04 ส.ค.59     14900.-
14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 ก.ค.59   15900.-


 

 

ทัวร์เกาหลี HELLO SUMMER IN KOREA
โปรแกรมทัวร์เกาหลี รหัส  XJ-L09-HELLO_SUMMER_MAY-SEP

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เกาหลีใต้ – หมู่บ้านเทพนิยาย
ย่านไชน่าทาวน์ - ONE MOUNT (SNOW PARK)
ตามรอยซีรี่ย์ WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ
รร.ซูวอน เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND
LINE FRIEND – โสมเกาหลี-คอสเมติค – BIBAB SHOW
รร.โซลน้ำมันสน – ALIVE MUSEUM – ตลาดอินซาดง
ถนนสายกาแฟซัมชองดง - ฮ็อตเกนามู-พลอยอะเมทิส
พระราชวังชางด็อกกุง - หอคอยโซลทาวเวอร์ - DUTY FREE
ตลาดเมียงดง - รร.โซล-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน AIR ASIA X
กำหนดเดินทาง

10-14 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 15-19 พ.ค.59   15900.-
16-20 , 17-21 , 22-26 , 23-27 , 24-28 พ.ค.59   15900.-
29 พ.ค.-02มิ.ย.59  15900.-
30 พ.ค.-03มิ.ย.59  15900.-
11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 21-25 พ.ค.59   16900.-
25-29 , 26-30 ,27-31 , 28 พ.ค.-01มิ.ย.59   16900.-
30 เม.ย.-04พ.ค.59      17900.-
1-5 , 2-6 , 3-7 , 7-11 , 20-24 พ.ค.59    17900.-
6-10 , 18-22 , 19-23 พ.ค.59   18900.-
4-8 , 5-9 พ.ค.59   19900.-

6-10 , 7-11 , 12-16 , 13-17 มิ.ย.59   14900.-
14-18 , 19-23 , 20-24 , 21-25 มิ.ย.59   14900.-
26-30 , 27 มิ.ย.-01 ก.ค. , 28 มิ.ย.-02 ก.ค.59  14900.- 
8-12 , 9-13 , 10-14 , 11-15 , 15-19 มิ.ย.59  15900.-
16-20 , 17-21 , 18-22 , 22-26 , 23-27 มิ.ย.59  15900.-
24-28 , 25-29  มิ.ย.59    15900.-
29 มิ.ย.-03 ก.ค.59     15900.-
30 มิ.ย.-04 ก.ค.59     15900.-

5-9 , 12-16 ก.ค.59   14900.-
1-5 , 2-6 , 6-10 , 7-11 , 8-12 ก.ค.59   15900.-
9-13 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 27-30 ก.ค.59  15900.-
28 ก.ค.-01 ส.ค.59     15900.-
29 ก.ค.-02 ส.ค.59     15900.-
13-17 , 18-22 , 19-23 ก.ค.59    16900.-
14-18 , 17-21 ก.ค.59    17900.-
15-19 , 16-20 ก.ค.59    18900.-

3-7 , 5-9 , 17-21 , 19-23 ส.ค.59   16900.-
24-28 , 26-30 ส.ค.59    16900.-
31 ส.ค.-4 ก.ย.59     16900.-
12-16 ส.ค.59     17900.-
10-14 , 11-15 ส.ค.59    18900.-

4-8 , 5-9 , 6-10 , 11-15 , 12-16 ก.ย.59  15900.-
13-17 ,  18-22 , 19-23 , 20-24 , 25-29 ก.ย.59 15900.-
26-30 , 27 ก.ย.-01 ต.ค.59   15900.-
1-5 , 2-6 , 3-7 , 7-11 ก.ย.59   16900.-
8-12 , 9-13 , 10-14 , 14-18 ก.ย.59  16900.-
15-19 , 16-20 , 17-21 , 21-25 ก.ย.59   16900.-
22-26 , 23-27 , 24-28 ก.ย.59   16900.-
28 ก.ย.-2 ต.ค.59    16900.-
29 ก.ย.-3 ต.ค.59   16900.-
30 ก.ย.-4 ต.ค.59   16900.-
 

 

ทัวร์เกาหลี KOREA SAKURA BLOOM

โปรแกรมทัวร์เกาหลี รหัส XX-L106-SAKURA_BLOOM_APR

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี : สุวรรณภูมิ - อินชอน
อินชอน - LA PROVENCE - PAJU OUTLET - ONEMOUNT SNOW PARK
สวนสนุก EVERLAND - ชมดอกซากุระบาน (เฉพาะเทศกาลเท่านั้น)
DRUMCAT SHOW OR FANTA STICK SHOW - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM
ศูนย์โสม – ศูนย์พลอยอเมทิส – ศูนย์เวชสำอาง - บลูเฮ้าส์
พระราชวังเคียงบ๊อก - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – N SEOUL TOWER
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน
วัดโชเกซา – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – DUTY FREE – คลองชองเกชอน
ศูนย์สมุนไพร – ศูนย์น้ำมันสนแดง  - SUPERMARKET - กรุงเทพฯ

แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / T’WAY

กำหนดการเดินทาง


4-8 , 15-19เม.ย.59  15900.-
6-10 เม.ย.59  16900.-
16-20 , 17-21 , 18-22 เม.ย.59  14900.-
19-23 , 20-24 เม.ย.59   14900.-

 

 

 ทัวร์เกาหลี Korea HIP HIP เกาหลี 5 วัน

โปรแกรมทัวร์เกาหลี รหัส LJxTW-L04-KR_HIPHIP_AUG

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี : กรุงเทพฯ - อินชอน
ป้อมมรดกโลกฮวาซอง –  วัดแดซุงวอน –  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เกาะนามิ” –  กรุงโซล –  ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสามมิติ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Museum
ชมโชว์ - กรุงโซล  – พระราชวังมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์
ศูนย์โสมเกาหลี – ดิวตรี้ฟรี – คลองชองเกชอน – หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก
เมียงดอง - ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP) – ตลาดพื้นเมืองทงแดมุน
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง Red Pine - หอคอย N Tower
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ละลายเงินวอน - อินชอน – กรุงเทพฯ

แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน JEJU AIR / T’WAY


9-13 , 15-19 , 16-20 พ.ค.59   13900.-
22-26 , 23-27 พ.ค.59   13900.-
29 พ.ค.-2 มิ.ย.59    13900.-
30 พ.ค.-3 มิ.ย.59    13900.-
12-16 , 14-18 , 17-21 , 21-25 พ.ค.59  14900.-
24-28 , 26-30 พ.ค.59   14900.-
28 พ.ค.-1 มิ.ย.59    14900.-
31 พ.ค.-4 มิ.ย.59    14900.-
19-23 พ.ค.59    15900.-

2-6 , 4-8 , 5-9 , 6-10 มิ.ย.59   13900.-
12-16 , 13-17 , 19-23 , 20-24 มิ.ย.59  13900.-
26-30 , 27 มิ.ย.- 1 ก.ค.59   13900.-
7-11 , 9-13 , 11-15 มิ.ย.59   14900.-
14-18 , 16-20 , 18-22 มิ.ย.59   14900.-
21-25 , 23-27 , 25-29 มิ.ย.59   14900.-
28 มิ.ย.- 3 ก.ค.59    14900.-

3-7 , 4-8 , 10-14 , 11-15 ก.ค.59 13900.-
17-21 ก.ค.59    13900.-
2-6 , 5-9 , 7-11 , 9-13 ก.ค.59  14900.-
12-16 , 14-18 , 16-20 ก.ค.59   14900.-
18-22 ก.ค.59     14900.-

25-29 , 27-31 ส.ค.59   13900.-
28 ส.ค.-1 ก.ย.59    13900.-
29 ส.ค.-2 ก.ย.59    13900.-
30 ส.ค.-3 ก.ย.59    14900.-

ทัวร์เกาหลี SPRING SUPER SHOCK 4วัน2คืน
รหัสทัวร์ TG-L40_AG_SPRING_SUPER_SHOCK_4D2N_MAY

กรุงเทพฯ - กรุงโซล-เก็บสตอเบอร์รี่ –  HANWHA AQUARIUM
ช้อปปิ้งทงแทมุน-พระราชวังชางด๊อกกุง – ศูนย์โสม – Cosmetic Shop
ช็อปปิ้งย่านเมียงดง -  ชม NANTA SHOW -RED PINE – ช็อปปิ้งย่านอินซาดง
TRICK EYE + ICE MUSEUM - ซุปเปอร์มาร์เก็ต – กรุงเทพ ฯ

สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

04-07 พ.ค.59  16900.- 

 

 ทัวร์เกาหลี Classic No.1 เกาหลี 5วัน

โปรแกรมทัวร์เกาหลี XX-L04-CLASSIC_NO1_JUN

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี : สุวรรณภูมิ - อินชอน
วนอุทยานจังหวัดแดดึงซาน - หมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลีโบราณ Hanok 
ป้อมมรดกโลก ฮวาซอง  - ทำกิมจิ - ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง 
ดิวตรี้ฟรี - คลองชองเกชอน - ชมโชว์ครบเครื่องเรื่องบันเทิง  Fanta Stick หรือ Hero Drawing หรือ Drum Cat - ถ้ำเหมืองทอง  “ ควังเมียง ” - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
วัดโช เกซา - เมียงดอง - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี 
ภาพวาดลวงตาสามมิติ - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - หอคอย N Tower  .
K-Food Class - ละลายเงินวอน - Premium Outlet  

แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน JIN AIR /JEJU AIR
EastarJet / T’way (TW)

7-11 , 21-25 เม.ย.59  17900.-
28 เม.ย.-2 พ.ค.59   18900.-
30 เม.ย.-3 พ.ค.59   18900.-
10-14 เม.ย.59   22900.-
11-15 , 14-18 เม.ย.59 24900.-
12-16 , 13-17 เม.ย.59  26900.-

12-16 , 26-30 พ.ค.59  16900.-
19-23 พ.ค.59   17900.-
5-9 พ.ค.59   19900.-

2-6 , 9-13 , 16-20 , 23-27 มิ.ย.59  16900.-
30 มิ.ย.-4 ก.ค.59    16900.-

 

 

ทัวร์เกาหลี WOW SUMMER IN KOREA

โปรแกรมทัวร์เกาหลี รหัส  LJ-L09-WOW_SUMMER_MAY

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เกาหลีใต้
หมู่บ้านเทพนิยาย - ONE MOUNT (SNOW PARK)* - ตามรอยซีรี่ย์ WINTER
 LOVE SONG ที่เกาะนามิ – รถไฟสายโรแมนติก
(NORMAL SEATRAIN) - รร.ซอรัคอุทยานซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา
เรียนทำกิมจิ+ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -ช้อปปิ้งสินค้า
LINE FRIEND STORE - ตลาดทงแดมุน - รร. โซล โสมเกาหลี
ผลิตภัณฑ์คอสเมติค - TRICK EYE & ICE MUSEUM - ตลาดฮงอิก
น้ำมันสน – ฮ็อตเกนามู – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ - พระราชวังชางด็อกกุง
คลองชองเกชอน -DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - รร. โซลหอคอยโซลทาวเวอร์
พลอยอะเมทิส – ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน JIN AIR
กำหนดเดินทาง

2-6 , 9-13 , 10-14 , 14-18 , 15-19 พ.ค.59  16900.-
16-20 , 17-21 , 21-25 , 22-26 ,23-27 พ.ค.59  16900.-
24-28 , 28 พ.ค.-01มิ.ย.59    16900.-
29 พ.ค.-2มิ.ย.59  16900.-
30 พ.ค.-3มิ.ย.59  16900.-
30 เม.ย.-4พ.ค.59  17900.-
1-5 , 3-7 , 4-8 , 7-11 , 8-12 พ.ค.59   17900.-
11-15 , 12-16 , 13-17 , 20-24 พ.ค.59  17900.-
25-29 , 26-30 , 27-31 พ.ค.59   17900.-
5-9 , 6-10 พ.ค.59      18900.-
18-22 , 19-23 พ.ค.59    19900.-


 


 

 ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM IN KOREA

โปรแกรมทัวร์เกาหลี รหัส LJ-L09-CHERRY_BLOSSOM_IN_KOREA_MAY

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี :หมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์ EDELWEISS
ตามรอยซีรีย์ - เพลงรักในสายลมหนาว WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ
รถไฟสายโรแมนติก (NORMAL SEATRAIN)
รร. ซอรัคอุทยานซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ช้อปปิ้งสินค้า - LINE FRIEND STORE
หอคอยโซลทาวเวอร์ - ตลาดทงแดมุน
รร. โซลชมความงามของดอกซากุระที่เกาะยออิโด*
โสมเกาหลี – ผลิตภัณฑ์คอสเมติค - TRICK EYE & ICE MUSEUM
ตลาดฮงอิก – น้ำมันสน – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ - พระราชวัง
ชางด็อกกุง - คลองชองเกชอน - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง
รร. โซลฮ็อตเกนามู – พลอยอะเมทิส – พาจู เอาท์เล็ต
ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน  JIN AIR
กำหนดเดินทาง

1-5 , 2-6 , 5-9 , 20-24 , 21-25 , 22-26เม.ย.59  19900.-
3-7 , 4-8 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-2เม.ย.59  18900.-
23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30เม.ย.59   18900.-
6-10 , 7-11 , 8-12เม.ย.59    20900.-
9-13 , 15-19เม.ย.59    21900.-
10-14เม.ย.59     23900.-
11-15 , 12-16 , 14-18เม.ย.59    26900.-
13-17เม.ย.59     29900.-
27เม.ย.-1พ.ค.59     19900.-
28เม.ย.-2พ.ค.59     19900.-
29เม.ย.-3พ.ค.59     19900.-
 

 

 ทัวร์เกาหลี SAKURA BLOOM IN KOREA

โปรแกรมทัวร์เกาหลี รหัส XJ-L09-SAKURA_BLOOM_IN_KOREA_MAY

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เกาหลีใต้ – หมู่บ้านฝรั่งเศส LA PROVENCE - ONE MOUNT
(SNOW PARK)* - เกาะนามิ - รร.ซูวอนเรียนการทำกิมจิ +
ใส่ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND – LINE FRIEND
โสมเกาหลี - คอสเมติค - DRUMCAT SHOW 
รร.โซลชมซากุระ ณ เกาะยออิโด - น้ำมันสน
สมุนไพรฮ็อตเกนามู - TRICK EYE & ICE - MUSEUM
ตลาดฮงอิก - พลอยอะเมทิส - ผ่านชมบลูเฮาส์
พระราชวังชางด็อกกุง - หอคอยโซลทาวเวอร์ - DUTY FREE
ตลาดเมียงดง – รร.โซลละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต

พิเศษ 1. พัก ซูวอน 1 คืน กรุงโซล 2 คืน
พิเศษ 2. ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง.. ตลาดเมียงดง และตลาดฮงอิก
พิเศษ 3. เล่นสนุกเต็มอิ่มไม่อั้นที่สวนสนุก EVERLAND
พิเศษ 4. ถ่ายรูปหวานๆกับดอกซากุระ ณ เกาะยออิโด**

แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน  AIR ASIA X
กำหนดเดินทาง

1-5 , 2-6 , 5-9 , 20-24 , 21-25 , 22-26เม.ย.59  19900.-
3-7 , 4-8 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23เม.ย.59  18900.-
23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30เม.ย.59   18900.-
6-10 , 7-11 , 8-12เม.ย.59    20900.-
9-13 , 15-19เม.ย.59   21900.-
10-14เม.ย.59     23900.-
11-15 , 14-18เม.ย.59    26900.-
13-17เม.ย.59     28900.-
27เม.ย.-1พ.ค.59     19900.-
28เม.ย.-2พ.ค.59     19900.-
29เม.ย.-3พ.ค.59     19900.-


 

 

 

 

 ทัวร์เกาหลี นามิ เอเวอร์แลนด์ ซอลัคซาน วัดชินฮันซา

โปรแกรมทัวร์เกาหลี รหัส LJ-L82-SEORAKSAN_APR

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อินชอน – เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮันซา
ซอรัคซาน – ยงอิน – โรงเรียนสอนทำกิมจิ -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
โซล ทาวเวอร์ – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – ไอซ์มิวเซี่ยม
ย่านฮงอิก - ศูนย์โสม – วังเคียงบ็อค – ดิวตี้ฟรี – คอสเมติก
โชว์ – บุฟเฟต์ขาปู – เมียงดง - ฮ็อกเกตนามู – ศูนย์น้ำมันสน
โรงงานสาหร่าย – พลอยอเมทีส – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน JIN AIR
กำหนดเดินทาง

1-5 , 2-6 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 6-10 , 7-11เม.ย.59  17900.-
8-12 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23เม.ย.59  17900.-
20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27เม.ย.59   17900.-
24-28 , 25-29 , 26-30เม.ย.59    17900.-
15-19เม.ย.59     19900.-
27เม.ย.-1พ.ค.59     19900.-
28เม.ย.-2พ.ค.59     19900.-
29เม.ย.-3พ.ค.59     19900.-
30เม.ย.-4พ.ค.59     19900.-


 

 

 

 

 ทัวร์เกาหลี SPRING SEASON IN KOREA

โปรแกรมทัวร์เกาหลี รหัส XJ-L09-SPRING_SEASON_IN_KOREA_MAR

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เกาหลีใต้
ONE MOUNT (SNOW PARK)* - เกาะนามิ – ป้อมฮวาซอง
รร.ซูวอน - เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก –ไร่สตรอเบอรรี่
สวนสนุก EVERLAND – LINE FRIEND - คอสเมติค – โสมเกาหลี
DRUMCAT SHOW – รร.โซลน้ำมันสน – สมุนไพรฮ็อตเกนามู
TRICK EYE & ICE MUSEUM – ตลาดฮงอิก - พลอยอะเมทิส
ผ่านชมบลูเฮาส์ - พระราชวังชางด็อกกุง – หอคอยโซลทาวเวอร์
DUTY FREE - ตลาดเมียงดง – รร.โซลละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต

แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน  AIR ASIA X
กำหนดเดินทาง

1-5 , 6-10 , 7-11 , 8-12 , 13-17 , 14-18 , 15-19มี.ค.59 16900.-
2-6 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 9-13 , 10-14 , 11-15มี.ค.59  17900.-
12-16 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24มี.ค.59 17900.-
21-25 , 22-26 , 27-31มี.ค.59    17900.-
23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30มี.ค.59   18900.-
28มี.ค.-1เม.ย.59   17900.-
29มี.ค.-2เม.ย.59     17900.-
30มี.ค.-3เม.ย.59     18900.-
31มี.ค.-4เม.ย.59     18900.-
 

 

 ทัวร์เกาหลี KOREA SPRING SEASON

โปรแกรมทัวร์เกาหลี รหัส XX-L106-KOREA_SPRING_MAR-JUN

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี : สุวรรณภูมิ - อินชอน
เกาะนามิ – YONG IN MBC DRAMIA – ป้อมมรดกโลกฮวาซอง
นั่งรถไฟหัวมังกรชมเมืองซูวอน - ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก
สวนสนุก EVERLAND เต็มวัน - DRUMCAT SHOW หรือ FANTA STICK SHOW
ชมซากุระบานที่ ถนนยออิโด (**เฉพาะวันที่ 1-10 เมษายน เท่านั้น) 
หรือ ถ่ายรูปคู่กับนกฟีนิกซ์ – พระราชวังเคียงบ๊อก - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
บลูเฮ้าส์ – ศูนย์เวชสำอาง – ศูนย์น้ำมันสนแดง - ศูนย์สมุนไพร
ศุนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - เมียงดง - N SEOUL TOWER
ศูนย์โสม - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศูนย์พลอยอเมทิส
SUPERMARKET - อินชอน - สุวรรณภูมิ

แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / T’WAY


3-7 , 4-8 , 5-9 เม.ย.59  16900.-
6-10 , 7-11 , 8-12 , 9-13 เม.ย.59  17900.-
10 - 14 , 11 - 15 เม.ย.59  18900.-
12 - 16 เม.ย.59  22900.-
13 - 17 เม.ย.59  23900.-
14-18 เม.ย.59  18900.-
15-19 เม.ย.59  17900.-
16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 เม.ย.59  16900.-
20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27เม.ย.59  16900.-
24-28 , 25-29 , 26-30 เม.ย.59  16900.-
27 เม.ย. - 1 พ.ค.59    16900.-
28 เม.ย. - 2 พ.ค.59   17900.-
29 เม.ย. - 3 พ.ค.59   17900.-
30 เม.ย. - 4 พ.ค.59   17900.-

16-20 , 23-27 พ.ค.59   14900.-
1-5 , 3-7 , 6-10 พ.ค.59   16900.-
2-6 , 7-11 , 8-12 , 9-13 , 10-14 พ.ค.59  15900.-
14-18 , 15-19 , 17-21 , 21-25 พ.ค.59   15900.-
22-26 , 24-28 พ.ค.59    15900.-
4-8 , 5-9 พ.ค.59     17900.-
11-15 , 12-16 , 13-17 พ.ค.59   16900.-
18-22 , 19-23 , 20-24 พ.ค.59   16900.-
25-29 , 26-30 , 27-31 พ.ค.59   16900.-
28 พ.ค.-1 มิ.ย.59   15900.-
29 พ.ค.-2 มิ.ย.59   15900.-
30 พ.ค.-3 มิ.ย.59   14900.-
31 พ.ค.-4 มิ.ย.59   15900.-

6-10 , 13-17 , 20-24 มิ.ย.59   14900.-
1-5 , 2-6 , 3-7 , 4-8 , 5-9 มิ.ย.59  15900.-
7-11 , 8-12 , 9-13 , 10-14 มิ.ย.59  15900.-
11-15 , 12-16 ,14-18 , 15-19 มิ.ย.59 15900.-
16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 มิ.ย.59  15900.-
21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 มิ.ย.59  15900.-
25-29 , 26-30 มิ.ย.59   15900.-
27 มิ.ย.- 1ก.ค.59    14900.-
28 มิ.ย.- 2ก.ค.59     15900.-
29 มิ.ย.- 3ก.ค.59     15900.-
30 มิ.ย.- 4ก.ค.59    15900.-

 

 

 

 ทัวร์เกาหลี New!..ROMANTIC SUMMER IN KOREA 5D3N

โปรแกรมทัวร์เกาหลี รหัส LJ-L92-ROMANTIC_MAY-SEP

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี : กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
อินชอน - ชมหมู่บ้านสไตส์เมดิเตอร์เรเนี่ยน
ย้อนรอยซีรี่ย์ดัง ณ โรงถ่ายละคร MBC DRAMIA
ชมป้อมปราการขนาดใหญ่ของเมืองซูวอน ณ ป้อมฮวาซอง 
บ้านสุขาแห่งเมืองซูวอน - เรียนกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นได้ไม่จำกัด) - กรุงโซล
สวนสาธารณะบันโป + ชมโชว์สะพานน้ำพุประกอบเพลง
หลากสีสันริมฝั่งแม่น้ำฮัน ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู
น้ำมันสนเข็มแดง - COSMETICS OUTLET- ช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน
ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน – จัตุรัสกวางฮวามุน
พระราชวังด๊อกซูกุง - ช้อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง  ศูนย์โสมเกาหลี
พลอยแอมมาทีส – ช้อปปิ้ง LOTTE PREMIUM OUTLET
วัดยักชอนซา - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน


แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน JIN AIR
กำหนดเดินทาง

1–5 , 2–6 , 6–10 , 7–11พ.ค.59   17900.-
3–7 , 5–9 , 18–22 , 19–23พ.ค.59   18900.-
4–8พ.ค.59     19900.-
8–12 , 9–13 , 10–14 , 11–15 , 12–16พ.ค.59  16900.-
13–17 , 17–21 , 20–24 , 25–29พ.ค.59   16900.-
26-30 , 27–31พ.ค.59    16900.-
14–18 , 15–19 , 16–20 , 21–25พ.ค.59   15900.-
22–26 , 23–27 , 24–28พ.ค.59   15900.-
28พ.ค.–1มิ.ย.59     15900.-
29พ.ค.–2มิ.ย.59     15900.-
30พ.ค.–3มิ.ย.59     15900.-
31พ.ค.–4มิ.ย.59      15900.-
1–5 , 2–6 , 3–7 , 4–8 , 8–12 , 9–13มิ.ย.59  15900.-
10–14 , 11–15 , 15–19 , 16–20 , 17–21มิ.ย.59  15900.-
18–22 , 22–26 , 23–27 , 24–28 , 25–29มิ.ย.59  15900.-
5–9 , 6–10 , 7–11 , 12–16 , 13–17มิ.ย.59  14900.-
14–18 , 19–23 , 20–24 , 21–25 , 26–30มิ.ย.59  14900.-
27มิ.ย.–1ก.ค.59     14900.-
28มิ.ย.–2ก.ค59     14900.-
29มิ.ย.–3ก.ค.59     15900.-
30มิ.ย.–4ก.ค.59     15900.-
1–5 , 2–6 , 6–10 , 7–11 , 8–12 , 9–13ก.ค.59  15900.-
13–17 , 14–18 , 17–21 , 18–22 , 19–23ก.ค.59  15900.-
20–24 , 21–25 , 22–26 , 23–27 , 27– 31ก.ค.59  15900.-
3–7 , 4–8 , 5–9 , 10–14 , 11–15ก.ค.59   14900.-
12–16 , 24–28 , 25–29 , 26–30ก.ค.59   14900.-
15–19 , 16–20ก.ค.59    17900.-
28ก.ค.–1 ส.ค.59     15900.-
29ก.ค.–2 ส.ค.59     15900.-
30ก.ค.–3 ส.ค.59     15900.-
31ก.ค.–4 ส.ค.59     14900.-
1–5 , 2–6 , 7–11 , 8–12 , 9–13 , 14–18ส.ค.59  14900.-
15–19 , 16–20 , 21–25 , 22–26 , 23–27ส.ค.59  14900.-
3–7 , 4–8 , 5–9 , 6–10 , 12–16 , 13–17ส.ค.59  15900.-
17–21 , 18–22 , 19–23 , 20–24ส.ค.59   15900.-
24–28 , 25–29 , 26–30 , 27–31ส.ค.59   15900.-
10–14 , 11–15ส.ค.59    17900.-
28ส.ค.–1ก.ย.59     14900.-
29ส.ค.–2ก.ย.59     14900.-
30ส.ค.–3ก.ย.59     15900.-
31ส.ค.–4ก.ย.59     15900.-
1–5 , 2–6 , 3–7 , 7–11 , 8–12 , 9–13ก.ย.59  16900.-
10–14 , 14–18 , 15–19 , 16–20 , 17–21ก.ย.59  16900.-
21–25 , 22–26 , 23–27 , 24–28ก.ย.59   16900.-
4–8 , 5–9 , 6–10 , 11–15 , 12–16ก.ย.59  15900.-
13–17 , 18–22 , 19–23ก.ย.59    15900.-
20–24 , 25–29 , 26–30ก.ย.59    15900.-
27ก.ย.–1ต.ค.59     15900.-
28ก.ย.–2ต.ค.59     16900.-
29ก.ย.–3ต.ค.59     16900.-
30ก.ย.–4ต.ค.59     16900.-


 

 

 ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

โปรแกรมทัวร์เกาหลี รหัส LJ-L82-TOUR_KOREA1_MAR

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อินชอน – พาจู – หมู่บ้านฝรั่งเศส – เกาะนามิ – ซูวอน
วัดวาวูจองซา - ซูวอน – ยงอิน – โรงเรียนสอนทำกิมจิ
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซล – โซลทาวเวอร์
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – ไอซ์มิวเซี่ยม – ย่านฮงอิก
ศูนย์โสม – พระราชวังเคียงบ็อค – ดิวตี้ฟรี – คอสเมติก
ชมโชว์ – เมียงดง - ฮ็อกเกนามู – ศูนย์น้ำมันสน – โรงงานสาหร่าย
พลอยอเมทีส - ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน JIN AIR
กำหนดเดินทาง

1-5 , 2-6 , 4-8 , 5-9 , 7-11 , 8-12 , 9-13มี.ค.59  15900.-
11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19มี.ค.59  15900.-
19-23 , 20-24 , 21-25มี.ค.59    15900.-

 

 ทัวร์เกาหลี FIRST SPRING IN KOREA

โปรแกรมทัวร์เกาหลี รหัส XL-L09-FIRST_SPRING_IN_KOREA_MAR

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) – เรียนทำกิมจิ - ใส่ชุดฮันบก
รร. ซูวอนตามรอยซีรีย์ เพลงรัก ในสายลมหนาว WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ
รถไฟสายโรแมนติก (NORMAL SEA TRAIN)
รร. ซอรัคอุทยานซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – LINE FRIEND STORE - ตลาดทงแดมุน
รร. โซลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง คอสเมติค – น้ำมันสน
TRICK EYE & ICE MUSEUM - โสมเกาหลี - พระราชวังชางด็อกกุง
DUTY FREE – N SEOUL TOWER – ขาปูบุฟเฟต์ - ตลาดเมียงดง
รร. โซลฮ็อกเกนามู – พลอยอะเมทิส – ซุปเปอร์มาร์เก็ต

แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน  AIR ASIA X
กำหนดเดินทาง

2-6 , 4-8 , 9-13 , 11-15 , 16-20 , 18-22มี.ค.59  18900.-
 

 ทัวร์เกาหลี SEORAK SPRING TRAINMAR 2016

โปรแกรมทัวร์เกาหลี รหัส XX-L106-SEORAK_SPRING_TRAIN_APR

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เกาะนามิ - TEDDY BEAR FARM
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮันซา – แช่ออนเซ็น
ท่านใดที่ต้องการแช่ออนเซ็นเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยนะคะ
SEA TRAIN (รถไฟสายโรแมนติก) – เรียนทำกิมจิ+ชุดฮันบก
สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
พระราชวังแฮกุง – ป้อมฮวาซอง - ศูนย์โสม – ศูนย์เวชสำอาง
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – DUTY FREE
ศูนย์พลอยอเมทิส – ศูนย์น้ำมันสนแดง –SUPERMARKET

แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / T’WAY
กำหนดเดินทาง

20-24 , 21-25 , 27-31มี.ค.59    15900.-
22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30มี.ค.59  16900.-
28มี.ค.-1เม.ย.59     15900.-
29มี.ค.-2เม.ย.59     16900.-
30มี.ค.-3เม.ย.59     16900.-
31มี.ค.-4เม.ย.59     16900.-
 

 

ทัวร์เกาหลี BEST SNOW’S KOREA

โปรแกรมทัวร์เกาหลี รหัส XX-L106-BEST_SNOW_FEB-MAR-5D

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - LA PROVENCE - PAJU OUTLET 
เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์และครูฝึก)
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
สตรอเบอร์รี่ฟาร์ม - DRUMCAT SHOW OR FANTA STICK SHOW
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก
TRICK ART MUSEUM - ศูนย์โสม – ศูนย์พลอยอเมทิส
ศูนย์เวชสำอาง - บลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบ๊อก
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – N SEOUL TOWER
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง -  ทงแดมุน
วัดโชเกซา – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – DUTY FREE
คลองชองเกชอน - ศูนย์สมุนไพร – ศูนย์น้ำมันสนแดง
SUPERMARKET - กรุงเทพฯ

แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / T’WAY
กำหนดเดินทาง

12-16 , 13-17 , 16-20 , 23-27ก.พ.59   15900.-
14-18 , 22-26ก.พ.59    14900.-
27ก.พ.-2มี.ค.59     15900.-
27ก.พ.-2มี.ค.59     14900.-
27ก.พ.-2มี.ค.59     14900.-
1-5 , 2-6 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 8-12 , 9-13มี.ค.59  15900.-
10-14 , 11-15 , 12-16 , 15-17 , 16-20มี.ค.59  15900.-
17-21 , 18-22 , 19-23 , 22-26 , 23-27มี.ค.59  15900.-
24-28 , 25-29 , 26-30มี.ค.59   15900.-
6-10 , 7-11 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 21-25 , 27-31มี.ค.59  14900.-
28มี.ค.-1เม.ย.59     14900.-
29มี.ค.-2เม.ย.59     15900.-
30มี.ค.-3เม.ย.59     15900.-
31มี.ค.-4เม.ย.59     15900.- 

 

 ทัวร์เกาหลี KOREA BEST WINTER 

โปรแกรมทัวร์เกาหลี รหัส XX-L106-BEST WINTER FEB-MAR-5D

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ENGLISH VILLAGE
ปั่น RAIL BIKE - เกาะนามิ -  เล่นสกีสุดมันส์
(ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์และครูฝึก)
หรือ ONEMOUNT SNOW PRAK - (ไม่รวมบัตรเข้า)
กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดเราจะพาไปที่  ONEMOUNT SNOW PRAK
แทน สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND
(รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - ศูนย์เวชสำอาง
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก
ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี - ทงแดมุน - บลูเฮ้าส์  - ศูนย์โสม
พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์น้ำมันสนแดง - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี
เมียงดง - DRUMCAT SHOW OR FANTA STICK SHOW
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - ศูนย์สมุนไพร
ศูนย์พลอยอเมทิส - DUTY FREE  - จตุรัสกลางเมืองควางฮวามุน
SUPERMARKET

แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / T’WAY
กำหนดเดินทาง

4-8 , 5-8 , 11-15 , 21-25 , 23-27ก.พ.59  16900.-
11-15 , 24-28 , 25-29ก.พ.59    17900.-
26ก.พ.-1มี.ค.59     16900.-
27ก.พ.-2มี.ค.59     16900.-
28ก.พ.-3มี.ค.59     16900.-
29ก.พ.-4มี.ค.59     16900.-
1-5 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 8-12 , 9-13 , 10-14มี.ค.59  16900.-
11-15 , 12-16 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22มี.ค.59  16900.-
19-23 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30มี.ค.59  16900.-
6-10 , 7-1 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 21-25 , 27-31มี.ค.59  15900.-
28มี.ค.-1เม.ย.59     15900.-
29มี.ค.-2เม.ย.59     16900.-
30มี.ค.-3เม.ย.59     16900.-
31มี.ค.-4เม.ย.59     16900.-
 

 ทัวร์เกาหลี KOREA’S BEST SPRING APR’16

โปรแกรมทัวร์เกาหลี รหัส XX-L106-KOREA_BEST_SPRING_APR

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ENGLISH VILLAGE
ปั่น RAIL BIKE – เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
(ไม่รวมกระเช้า) - วัดชินฮันซา - สวนสนุก EVERLAND 
(รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี
ทงแดมุน - ศูนย์โสม - พระราชวังชางด็อก - ศูนย์เวชสำอาง
ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี
เมียงดง - DRUMCAT SHOW OR FANTA STICK SHOW
N’SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE  - คลองชองเกชอน
ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์น้ำมันสนแดง - SUPERMARKET

แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / T’WAY
กำหนดเดินทาง

1-5 , 2-6 , 3-7 , 4-8เม.ย.59    16900.-
5-9เม.ย.59     17900.-
6-10 , 7-11 , 8-12 , 9-13เม.ย.59   18900.-
10-14 , 11-15 , 14-18เม.ย.59    19900.-
12-16เม.ย.59     23900.-
13-17เม.ย.59     24900.-
15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23เม.ย.59  18900.-
20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28เม.ย.59  18900.-
25-29 , 26-30เม.ย.59    18900.-
27เม.ย.-1พ.ค.59     18900.-
28เม.ย.-2พ.ค.59     19900.-
29เม.ย.-3พ.ค.59     20900.-
30เม.ย.-4พ.ค.59     20900.- 

 

 ทัวร์เกาหลี โซรัค ฟินเวอร์ MAY

โปรแกรมทัวร์เกาหลี รหัส TW-L142-SORAK_FINVER_JUN

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี :  สนามบินสุวรรณภูมิ
โซล – สกีโดม - เกาะนามิ – โซรัคซาน– สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ตลาดทงแดมุน - พร้อมโชว์ FANTA STICK
พระราชวังชางด๊อกกุง – ศูนย์โสม – ฮงแด - KITTY CAF?
TRICK EYE & ICE MUSEUM – COSMETIC OUTLETS - เมียงดง
N TOWER - ดิวตี้ฟรี – น้ำมันสนเข็มแดง - แอมมาทิส
ฮ็อกเกตนามู - ซุปเปอร์มาเก็ต – สุวรรณภูมิ

แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน TWAY
กำหนดเดินทาง

1-5 , 2-6 , 8-12 , 9-13 , 15-19 , 16-20พ.ค.59  15900.-
22-26 , 23-27พ.ค.59    15900.-
4-8 , 5-9 , 6-10 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 18-22พ.ค.59  16900.-
19-23 , 20-24 , 25-29 , 26-30 , 27-31พ.ค.59  16900.-
29พ.ค.-2 มิ.ย.59     15900.-
30พ.ค.-3 มิ.ย.59      15900.-
 

 ทัวร์เกาหลี KOREA SPRING1

โปรแกรมทัวร์เกาหลี รหัส 7C-L90-KOREA_SPRING1_MAY

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อินชอน –หมู่บ้านฝรั่งเศส Petite France-เกาะนามิ
ปั่นจักรยานเรียลไบต์-วัดวาวูจองซา-ไร่สตรอเบอร์รี่
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –โซล ทาวเวอร์(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
ตลาดทงแดมุน-ศูนย์โสมรัฐบาล – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ๊อค
ศูนย์เครื่องสำอาง -คลองชองเกซอน – DUTY FREE
ช้อปปิ้งเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – โรงงานสาหร่าย –ทำคิมบับ
(ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก –ถ่ายภาพ 3 มิติ
ช้อปปิ้งย่านอีวาแด-ซุปเปอร์มาเก๊ตละลายเงินวอน

แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน JEJU AIR
กำหนดเดินทาง

3-7 , 4-8 , 17-21 , 18-22 , 24-28 , 25-29เม.ย.59  17900.-
10-14 เม.ย.59     20900.-
11-15 เม.ย.59     23900.-
8-12 , 9-13 , 15-19 , 16-20 , 22-26 , 23-27พ.ค.59 17900.- 


 

 

 ทัวร์เกาหลี KOREA SPRING2

โปรแกรมทัวร์เกาหลี รหัส 7C-L90-KOREA_SPRING2_MAY

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อินชอน –เกาะนามิ-เท็ดดี้แบร์ ฟาร์ม-อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
(รวมกระเช้า)-วัดชินฮันซา - ปั่นจักรยานเรียลไบต์-ไร่สตรอเบอร์รี่
โรงเรียนกิมจิ + ชุดฮันบก –สวนสนุกเอเวอร์แลนด- ตลาดทงแดมุน
ศูนย์โสมรัฐบาล – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ๊อค
ศูนย์เครื่องสำอาง -คลองชองเกซอน-DUTY FREE
โซล ทาวเวอร์ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ - ช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู -ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง
Trick eye Museum+ Ice Museum – ช้อปปิ้งย่านอีวาแด
ซุปเปอร์มาเก๊ตละลายเงินวอน– สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ

แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน JEJU AIR
กำหนดเดินทาง

1-5 , 2-6 , 5-9 , 6-10 , 7-11 , 8-12เม.ย.59  18900.-
9-13 , 16-20 , 19-23 , 20-24 , 21-25เม.ย.59  18900.-
22-26 , 23-27 , 26-30เม.ย.59    18900.-
12-16 , 14-18เม.ย.59    26900.-
13-17เม.ย.59     27900.-
15-19เม.ย.59     19900.-
27เม.ย.-1พ.ค.59     18900.-
28เม.ย.-2พ.ค.59     21900.-
29เม.ย.-3พ.ค.59     21900.-
30เม.ย.-4พ.ค.59     19900.-
3-7 , 5-9 , 18-22 , 19-23พ.ค.59   21900.-
4-8 พ.ค.59     22900.-
6-10 , 7-11 , 10-14 , 11-15 , 12-16พ.ค.59  18900.-
13-17 , 14-18 , 17-21 , 20-24 , 24-28พ.ค.59  18900.-
21-25 , 25-29 , 26-30 , 27-31พ.ค.59   17900.-
28พ.ค.-1มิ.ย.59     17900.-
31พ.ค.-4มิ.ย.59     17900.-


 ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เที่ยวเกาหลีโอป้าๆๆ

โปรแกรมทัวร์เกาหลี รหัส 7C-L82-KOREA_OPA_MAY

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อินชอน – ชุนชอน – เกาะนามิ – ซูวอน – วัดวาวูจองซา
ยงอิน – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซล
โซลทาวเวอร์ –  พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – ไอซ์มิวเซี่ยม
ย่านฮงอิก - ศูนย์โสม – วังเคียงบ็อค – ดิวตี้ฟรี – คอสเมติก
ชมโชว์ – ตลาดเมียงดง - ฮ็อกเกตนามู – ศูนย์น้ำมันสน
โรงงานสาหร่าย – พลอยอเมทีส – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน JEJU AIR
กำหนดเดินทาง

1-5 , 2-6 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 16-20 , 17-21เม.ย.59  16900.-
6-10 , 7-11 , 8-12 , 9-13เม.ย.59   17900.-
10-13 , 11-14 , 15-19เม.ย.59    19900.-
18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26เม.ย.59  16900.-
23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30เม.ย.59   16900.-
27เม.ย.-1พ.ค.59     19900.-
28เม.ย.-2พ.ค.59     19900.-
29เม.ย.-3พ.ค.59     19900.-
30เม.ย.-4พ.ค.59     19900.-
1-5 , 2-6 , 3-7 , 4-8 , 5-9พ.ค.59   19900.-
17-21 , 18-22 , 19-23พ.ค.59    19900.-
6-10 , 7-11 , 8-12 , 9-13 , 10-14 , 11-15พ.ค.59  16900.-
12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20พ.ค.59  16900.-
20-24 ,  21-25 , 22-26 , 23-27พ.ค.59   15900.-
24-28 , 25-29 , 26-30 , 27-31พ.ค.59   15900.-
28พ.ค.-1มิ.ย.59     15900.-
29พ.ค.-2มิ.ย.59     15900.-
30พ.ค.-3มิ.ย.59     15900.-
31พ.ค.-4มิ.ย.59     15900.- 

 

 ทัวร์เกาหลี I Love You  Korea Cherry Blossom 5D 3N  

โปรแกรมทัวร์เกาหลี รหัส LJ-L47-KOREA_CHERRY_BLOSSOM_APR

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี : กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อินชอน- หมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์ Edelweiss – ปั่นเรียวไบท์
เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร)
กิมจิแลนด์ ใส่ชุด ฮันบก - SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์)
COSMETIC SHOP – ช้อปปิ้งทงแดมุน - ศูนย์โสมรัฐบาล
RED PINE – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อคคุง - DUTY FREE
ช้อปปิ้งเมียงดง – ชมโชว์ K-Pop Hologram Concert
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - AMETHYEST FACTORY
TRICK EYE MUSEUM – ช้อปปิ้ง ย่านฮงอิค - Kitty Caf?
SUPER MARKET – สนามบินอินชอน - สุวรรณภูมิ

แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน  JIN AIR
กำหนดเดินทาง

1–5 , 2–6 , 5–9 , 15–19 , 19–23เม.ย.59   17900.-
20–24 , 21–25 , 22–26เม.ย.59   17900.-
6–10 , 7–11เม.ย.59     18900.-
9–13เม.ย.59     19900.-
10–14เม.ย.59     22900.-
11–15 , 14–18เม.ย.59     23900.-
12–16 , 13–17เม.ย.59    26900.-
 

 ทัวร์เกาหลี Korea Summer Save!!! 5D3N  

โปรแกรมทัวร์เกาหลี รหัส LJ-L47-KOREA_SUMMRE SAVE_JUN

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี : กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) – หมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์
Edelweiss – เกาะนามิ – One Mount Snow Park
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - กิมจิแลนด์ ใส่ชุด“ฮันบก”
COSMETIC SHOP - SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์)
ช้อปปิ้งทงแดมุน - ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE - บลูเฮาส์
พระราชวังเคียงบ็อคคุง – DUTY FREE –   ช้อปปิ้งเมียงดง
ชมโชว์ K-Pop Hologram Concert - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู
AMETHYEST FACTORY - TRICK EYE - MUSEUM – ฮงอิค
Kitty Caf? - SUPER MARKET – สนามบินอินชอน - สุวรรณภูมิ   

พิเศษ!!! ชมโชว์ใหม่ K-Pop Hologram Concert

แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน  JIN AIR
กำหนดเดินทาง

26-30เม.ย.59     17900.-
27เม.ย.–1พ.ค.59     19900.-
28เม.ย.–2พ.ค.59     19900.-
29เม.ย.–3พ.ค.59     19900.-
30เม.ย.–4พ.ค.59     19900.-
1–5 พ.ค.59     19900.-
2–6 , 3–7 , 6–10 , 18–22 , 19–23พ.ค.59  17900.-
5–9พ.ค.59     18900.-
10–14 , 11–15 , 12–16 , 13–17พ.ค.59   16900.-
20–24 , 25–29 , 26–30 , 27–31พ.ค.59   16900.-
17–21 , 24–28พ.ค59    15900.-
31พ.ค–4มิ.ย.59     15900.-
1–5 , 2–6 , 3–7 , 8–12 , 9–13 , 10–14มิ.ย.59  16900.-
15–19 , 16–20 , 17–21 , 22–26 มิ.ย.59   16900.-
23–27 , 24–28มิ.ย.59    16900.-
14–18 , 21–25มิ.ย.59    15900.-

 

 

 ทัวร์เกาหลี โซรัค ฟินเวอร์ JUN

โปรแกรมทัวร์เกาหลี รหัส TW-L142-SORAK_FINVER_JUL

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี :  สนามบินสุวรรณภูมิ - โซล
สกีโดม - เกาะนามิ – โซรัคซาน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ตลาดทงแดมุน - พร้อมโชว์ FANTA STICK
พระราชวังชางด๊อกกุง – ศูนย์โสม – ฮงแด - KITTY CAF?
TRICK EYE & ICE MUSEUM – COSMETIC OUTLETS
เมียงดง - N TOWER - ดิวตี้ฟรี – น้ำมันสนเข็มแดง - แอมมาทิส
ฮ็อกเกตนามู - ซุปเปอร์มาเก็ต – สุวรรณภูมิ

แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน TWAY
กำหนดเดินทาง

1-5 , 2-6 , 3-7 , 8-12 , 9-13 , 10-14มิ.ย.59  16900.-
15-19 , 16-20 , 17-21 , 22-26 , 23-27 , 24-28มิ.ย.59 16900.-
5-9 , 6-10 , 12-16 , 13-17 , 19-23มิ.ย.59  15900.-
20-24 , 26-30 , 27-31มิ.ย.59    15900.-
29 มิ.ย.-3 ก.ค.59     16900.- 

 

 ทัวร์เกาหลี ซากุระ ฟินเวอร์

โปรแกรมทัวร์เกาหลี รหัส TW-L142-SAKURA_FINVER_MAY

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี :  สนามบินสุวรรณภูมิ
โซล – สกีโดม - เกาะนามิ – โซรัคซาน
โซรัคซาน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ตลาดทงแดมุน
พร้อมโชว์ FANTA STICK - พระราชวังชางด๊อกกุง – ศูนย์โสม
ฮงแด - KITTY CAF? –TRICK EYE & ICE MUSEUM
COSMETIC OUTLETS - เมียงดง - N TOWER - ดิวตี้ฟรี
น้ำมันสนเข็มแดง - แอมมาทิส – ฮ็อกเกตนามู - ซุปเปอร์มาเก็ต 

แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน TWAY
กำหนดเดินทาง

1-5 , 2-6 , 5-9 , 15-19 , 16-20 , 19-23เม.ย.59  16900.-
20-24 , 21-25 , 22-26เม.ย.59    16900.-
3-7 , 4-8 เม.ย.59     15900.-
6-10 , 7-11 , 8-12 , 9-13เม.ย.59   17900.-
10-14เม.ย.59     19900.-
11-15เม.ย.59     20900.-
12-16 , 13-17 , 14-18เม.ย.59    24900.-
17-21 , 18-22 , 24-28 , 25-29เม.ย.59   15900.-
27เม.ย.-1พ.ค.59     18900.-
28เม.ย.-2พ.ค.59     19900.-
29เม.ย.-3พ.ค.59     17900.-
30เม.ย.-4พ.ค.59     16900.- 

 

ทัวร์เกาหลี SUPER  SPRING เกาะนามิ  -  ซูวอน

โปรแกรมทัวร์เกาหลี รหัส LJ-L172-SUPER_SPRING_APR

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) อินชอน – พาจู
หมู่บ้านฝรั่งเศส – เกาะนามิ – ซูวอน – วัดวาวูจองซา - ซูวอน
ยงอิน – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
โซล ทาวเวอร์ – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – ไอซ์มิวเซี่ยม
ย่านฮงอิก - ศูนย์โสม – พระราชวังเคียงบ็อค – ดิวตี้ฟรี
คอสเมติก – ชมโชว์ – เมียงดง - ฮ็อกเกตนามู
ร้านสมุนไพรน้ำมันสน – โรงงานสาหร่าย – พลอยอเมทีส
ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน  JIN AIR
กำหนดเดินทาง

1-5 , 2-6 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 6-10 , 7-11มี.ค.59  15900.-
8-12 , 9-13 , 10-14 , 11-14 , 12-16มี.ค.59  15900.-
13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21มี.ค.59   15900.-
18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26มี.ค.59   15900.-
23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27-31มี.ค.59  15900.-
28มี.ค.-1เม.ย.59     15900.-
29มี.ค.–2เม.ย.59      15900.-
30มี.ค.–3เม.ย.59     15900.-
31มี.ค.-4เม.ย.59     15900.- 
 

 ทัวร์เกาหลี Super Sakura

โปรแกรมทัวร์เกาหลี รหัส LJ-L172-SUPER_SAKURA_MAY

รายละเอียด ทัวร์เกาหลี : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - อินชอน
เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮันซา
ซอรัคซาน – ยงอิน – โรงเรียนสอนทำกิมจิ
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซล ทาวเวอร์ –  พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
ไอซ์มิวเซี่ยม – ย่านฮงอิก - ศูนย์โสม – พระราชวังเคียงบ็อค
ดิวตี้ฟรี – คอสเมติก – ชมโชว์ – เมียงดง - ฮ็อกเกตนามู
ร้านสมุนไพรน้ำมันสน – โรงงานสาหร่าย – พลอยอเมทีส
ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

แพคเกจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก โดย สายการบิน   JIN AIR
กำหนดเดินทาง

1-5 , 2-6 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 6-10 , 7-11เม.ย.59  16900.-
8-12 , 9-13 , 16-20 , 17-21 , 18-22เม.ย.59  16900.-
19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27เม.ย.59  16900.-
24-28 , 25-29 , 26-30เม.ย.59    16900.-
12-16 , 13-17เม.ย.59    26900.-
10-14 , 11-15 , 14-18 , 15-19เม.ย.59   18900.-
27เม.ย.-1พ.ค.59     18900.-
28เม.ย.-2พ.ค.59     18900.-
29เม.ย.-3พ.ค.59     18900.-
30เม.ย.-4พ.ค.59     18900.-
 

 ทัวร์เกาหลี “Korea 7 Zap”
 
เที่ยวเกาหลี รหัส ZE&LJ-L60-KOREA_ZAP_APR

 
รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เกาหลี : กรุงเทพฯ - อินชอน
One Mount Snow Park  - เกาะนามิ - ไร่สตรอเบอร์รี่
Kimji School พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในชุดประจำชาติฮันบก
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  - N Seoul Tower  -  ชมโชว์สุดพิเศษ
ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง Red Pine
พระราชวังเคียงบกกุง  - Cosmetic Outlet - Trick Eye
และ Ice Museum - Duty Free - คลองชองเกชอน
ช้อปปิ้งย่านเมียงดง - Herb Shop – พลอยสีม่วง อเมทิสต์
ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์เกาหลีราคาถูก แพคเกจทัวร์เกาหลี โดย สายการบิน  Eastar Jet /Jin Air
กำหนดเดินทาง

6-10 , 8-12 , 15-19 , 22-26มี.ค.59   17900.-
10-14 , 25-29มี.ค.59    18900.-
29มี.ค.-2เม.ย.59      17900.-
31มี.ค.-4เม.ย.59     18900.- 

 

 

VISITOR

 สถิติวันนี้

255 คน

 สถิติเมื่อวาน

1380 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

2819 คน

253587 คน

2080750 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11

Copyright (c) 2011 by TourinloveAllway.com
บริษัท ทัวร์อินเลิฟออลเวย์ จำกัด
162/119 หมู่ 5 หมู่บ้านเฟื่องฟ้า 11 เฟส 2-4 ซ.มังกร-นาคดี ต,แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 02-174-2346-7