ͧ
ͧ ͧ ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ͧ
!!! Դ !!! Դ֧ !!! ԹԿ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
ͺ Դ ԹԿ س س˹ԧ س س ¤ Tel. 02-174-2346-7 ^^


Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534
1 | 2 | 3
 


 

 

  3 ѹ 2 ׹

ͧ WE-L03-MFM_SHU_MAY

´ ͧ : ا෾
Ѵ ǹ ૹ -ૹ  
¹   - Ԫ ѡ Ѵ
Ҵ Ҫѧǹԧ - -

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ THAI SMILE
˹Թҧ

20-22..59     6988.-
24-26 , 26-28..59    7988.-
2-4 , 23-25..59     7988.-
16-18 , 21-23..59    7988.-
11-13 , 17-19..59    7988.-


 

 

 

 ͧ ͧԧ 4ѹ 2׹

ͧ CX-L09-KHG_NONGPING_JAN

´ ͧ : ا෾ ͧ ͧԧ
ѡо˭Թ CITYGATE OUTLET Թ
ҹ 3 Ե -
ѡ The Lovers Road Ѵ͡Ǣ - ͻ駵Ҵ
- ͧ Ѵ᪡ Ѵѧ¹
ͻ駶Ҹҹ ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ CATHAY PACIFIC
˹Թҧ

23-26..59     8999.-  

 

¹   3ѹ

ͧ WE-L09-MFM_ZHU_JAN-MAY

´ ͧ : ا෾ Ѵ
ʶૹ ¹ -ѡ The Lovers Road
Ѵ Ҵ- ǹǹԧǹ - ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ THAI SMILE
˹Թҧ

22-24 , 29-31..59    8900.-
11-13 , 25-27..59    7900.-
19-21 , 26-28..59    8900.-
21-23..59     9900.-
3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26..59   7900.-
11-13 , 18-20 , 25-27..59    8900.-
31..-2..59     7900.-
7-9..59     8900.-
10-12..59     9900.-
9-11..59     11900.-
13-15 , 14-16 , 15-17..59    13900.-
21-23 , 28-30..59    7900.-
22-24..59     9900.-
30..-2..59     11900.-
1-3 , 5-7 , 6-8..59    9900.-
12-14..59     7900.-
19-21 , 20-22..59    8900.-


 

 

 ͧ 3ѹ2׹

ͧ O8-L178-MFM_SHU_HKG_MAY

´ ͧ : ͹ͧ
ҹ¡ -ҹ ͻ駵ҴԹ
ǹԧǹ -   ͧ-  Ѵ᪡
Ԥ¾դ-Ѿ-ͻ駹Ҹҹ -
Ѵǹ   ҹǹ
ʶૹ - ૹ   ʹԹ - ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ  Siam Air
˹Թҧ

1214 , 25 -27 , 2628..59   8998.-
13 , 2-4 , 810 , 9-11 , 22-24 , 23-25..59  8998.-
12-14 , 13-15 , 14-16 , 15-17  , 16-18..59  سͺ
30..-2..59     8998.-
5-7 , 20-22..59     سͺ
6-8 , 7-9 , 13-15 , 27-29..59   8998.-
 

 

  3ѹ2׹

ͧ WE-L27-MFM_SHU_JUN

´ ͧ : ا෾
ʶ繵-ૹ   The Venetian -
-ѡ-ǧ˹-ͻ駵Ҵ
Ҫѧǹԧǹ+ -   --ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ Thai Smile Airways
˹Թҧ

26-28 , 27-29..59    8900.-
19-21..59     9900.-
4-6 , 5-7 , 11-13 , 12-14 , 18-20..59    8900.-
19-21 , 25-27 , 26-28..59    8900.-
2-4 , 8-10 , 9-11..59    11900.-
13-15 , 14-16 , 15-17..59    13900.-
22-24 , 23-25..59    9900.-
20-22..59     10900.-
19-21 , 26-28 , 27-29..59    8900.-
2-4 , 3-5 , 9-11 , 16-18, 24-26..59   8900.- 

 

3 ѹ 2 ׹

ͧ WE-L03-MFM_SUH_APR

´ ͧ : ا෾
Ѵ ǹ ૹ -ૹ  
¹   - Ԫ ѡ Ѵ
Ҵ Ҫѧǹԧ - -

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ Thai Smile Airways
˹Թҧ

27-29.59     8998.-
4-6 , 5-7 , 11-13 , 12-24 , 18-20..59   8998.-
19-21 , 25-27 , 26-28..59    8998.-
1-3 , 2-4 , 3-5 , 7-9 , 4-6 , 21-23 , 28-30..59  9889.-
5-7 , 8-10..59     10988.-
6-8 , 9-11..59     11988.-
10-12..59     12988.-
11-13 , 12-24..59    13988.-
29..-1..59     12988.-
30..-2..59     12988.-
1-3..59     12988.-
4-6 , 19-21..59     11988.-
6-8 , 13-15 , 21-23 , 27-29..59   9889.- 
 

 

  ¹ 3 ѹ 2 ׹

ͧ WE-L176-MFM-SUH_JUL

´ ͧ : ا෾ - ʹԹ -
Ѵǹ ૹ - ૹ
¹ 趹ѡ չ +¡+
ǹԧǹ - - ʹԹ ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ THAI SMILE
˹Թҧ

10-12..59     8999.-
21-23..59   8999.-
29-31..59     8999.-
9-11 , 23-25..59     8999.-
29..-1..59     8999.-
 

 

 ͧ 4 ѹ 2 ׹

ͧ CX-L09-HKG_SZX-MAR16

´ ͧ : ا෾ - ͧ 
ͧ Ѵ᪡ Ѵѧ¹ Ѵҧ  
- ͻ - Splendid Of China ͧ
- ͧ - Ԥ¾դ վ  -  ͻ駹Ҹҹ ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ CATHAY PACIFIC
˹Թҧ

58 , 19 22..58      9999.-  ()
12-15..58      8888.-
 ()
25..59      10999.-
 ()
710 , 1417 , 2326..59     8888.-  
()
1821..59      9999.-
 ()
2023..59      8888.-
 ()
27..1..59      8888.-
 ()
58 , 1013 , 1215..59     8888.-
 ()
1720 , 1922 , 2427 , 2629..59    9999.-  () 

 -¹- 3ѹ 2׹

ͧ WE-L05-MFM_ZHU3D

´ ͧ : ا෾-
ʶ繵-¹--ѡ-ǧ˹
Ѵ-ͻ駵Ҵ-Ҫѧǹԧǹ+
--ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ THAI SMILE
˹Թҧ

15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 , 29-31..59  8900.-
5-7 , 20-22..59     10900.-
12-14 , 19-21 , 26-28 , 27-29..59    8900.-
4-6 , 11-13 , 12-14 , 18-20 , 19-21..59  8900.-
25-27 , 26-28..59   8900.- 

 

  Shock Price

WE-L27-MFM_ZUH_APR

´ : ا෾
ʶ繵-ૹ   The Venetian -
  -ѡ-ǧ˹-ͻ駵Ҵ
Ҫѧǹԧǹ+ -   --ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ THAI SMILE
˹Թҧ

18-20 , 19-21..58    8900. -
15-17 , 16-18 , 22-24 , 29-31..59    8900. -
26-28 , 27-29..59    8900. -
19-21..59     9900. -
4-6 , 5-7 , 11-13 , 12-14 , 18-20 ..59    8900. -
19-21 , 25-27 , 26-28 ..59    8900. -
22-24 , 23-25..59    9900. -
2-4 , 8-10 , 9-11..59    11900.-
13-15 , 14-16 , 15-17..59    13900.-
 

 

 ͧ ح ..ѷ..

ͧ O8-L178-HKG_SZX_ZUH_3D2N_JAN

´ ͧ : ͹ͧ ͧ Թ
ǹ÷ (Ѵǫԧ) - § Ҿ
Թ ǧ˹ ҹ ҹ¡
**شѧǹԧǹ - ͧ
çҹ Ѵ᪡ - վ City gate outlet

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ  Siam Air
˹Թҧ

17-19..58     8778.-
7-9..59     8778.
-    

 

 ͧ

ͧ WE-L178-MFM-ZUH_HKG_MAR

´ ͧ : ó ͧ
Ѵ᪡ ͻ駹Ҹҹ ǧ˹ -
ҹ ͻ駵ҴԹ - ҹ¡
Ҫѧǹԧǹ Сõ -
Ѵǹ   ҹǹ ʶૹ
ૹ   ʹԹ ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ  THAI SMILE
˹Թҧ

8-10 , 15-17 , 22-24 , 23-25..59   8998.-
27-29..59     8998.-
4-6 , 5-7 , 12-14..59    8998.- 

 

 ͧ Թ 3 ѹ 2 ׹

ͧ EK-L09-HKG_SZX_SUH_JUN

´ ͧ : ا෾ ͧ
Ԫ ѡ Ѵ Թ ͻ Lowu
ҹ 3 Ե - ͧ Ѵ᪡ վ
Ԥ դ ͻ駹Ҹҹ ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ EMIRATES
˹Թҧ

4-6 , 21-23..59     9900.-
1-3 , 2-4 , 7-9 , 8-10 , 22-24 , 23-25 , 28-30..59 10900.-
3-5 , 4-6 , 5-7 , 6-8 , 7-9 , 13-15..59  10900.-
14-16 , 19-21 , 27-29 , 28-30..59   10900.-
12-14 , 26-28..59    9900.-
2-4 , 9-11..59     9900.-
3-5 , 4-6 , 17-19 , 18-20 , 24-26 , 25-27.59  10900.-
10-12 , 11-13 , 16-18 , 23-25.59   11900.-
30..-2..59     10900.-


 

 

 ͧ Թ 3ѹ2׹

ͧ EK-L47-HKG_SAZ_SHU_MAR

´ ͧ : ʹԹó - ͧ                                                            
- ѡ - Ԫ - Ѵ 
Happy Coast +3Ե - - ͧ - Ԥ¾դ
ǹ - վ - ͻ駹Ҹҹ - ʹԹó
                                                                   

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ EMIRATES
˹Թҧ

18-20..59     9999.-
19-21 , 26-28..59    10999.-
4-6 , 25-27 , 27-29..59    10999.-
20-22..59     9999.- 

 

 ͧ 3 ѹ 2 ׹

ͧ TG-L09-HKG_SZX_MAR

´ ͧ : ا෾ ͧ
Ѵ᪡ Ѵѧ¹    
- ͻ ҴԹ - ҹ 3 Ե
- ͧ - Ԥ¾դ վ  -  ͻ駹Ҹҹ

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ Thai Airways
˹Թҧ

2931..59     9999
30.. 1..59     9999
2123..59     10999
2729..59     9999
1214 , 1921 , 2527 , 2628..59   9999

 

 ͧ 鹷ҧح ѷ ...

ͧ O8-L178-HKG_SZX_ZHU_JAN-MAR

´ ͧ : ͹ͧ ͧ
ǧ˹ ҹ ҹ¡
ͻ駵ҴԹ - **شѧǹԧǹ
... տ+ǹᴧ - Թ *ѡǹ÷
ͻ *ëտ - Թ ͧ
çҹ Ѵ᪡ ͻ駹Ҹҹ
ʹԹͧ ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ  Siam Air
˹Թҧ

18-21 , 19-22..58     8998.-
2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26..59  8998.-
26-29..59      8998.-
27..-1..59      8998.-
4-7 , 5-8 , 11-14 , 12-15 , 18-21 , 19-22..59   8998.- 

  3 ѹ 2 ׹

ͧ WE-L99-MFM-DEC-MAY

´ ͧ : ا෾
ǹ Ѵǹ ʶ繵
¹ - ѡ ǧ˹ Ѵ
Stone Mountain  - ͻ駢¾ҫ - - ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ THAI SMILE
˹Թҧ

12-14 , 1921..58     9999.-
5-7..58     11900.-
23-25..59     9999.-
27-29..59     9999.-
20..59      11900.-
20..59      9999.-
12-14 , 13-15 , 14-16 , 15-17..59   13900.-
2-4 , 2325..59     9999.-
9-11 , 10-12 , 11-13..59    12900.-
29..-1..59     12900.-
30..-2..59     12900.-
14-16..59     9999.-
 

 ͧ 4 ѹ 3 ׹

ͧ O8-L178-HKG_MFM_SZX_MAR

´ ͧ : ͹ͧ ͧԹ
Թ - ǧ˹ - Жҹҹ¡ 
ǹԧǹ - ҖѴǹ
ҹǹ ʶૹૹ
ͧ 鹡ҹͧԧ ͻ City gate - ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ  Siam Air
˹Թҧ

23-26..59     9889
27..-1..59     9889.-
5-8 , 12-15..59     9889.-

 

 

 ͧ Թ

ͧ O8-L178-HKG_SZX_ZUH_MFM_JAN

´ ͧ : ͹ͧ ͧ -Ԥ¾դ
վ Ѵ᪡ Ҩ Թ
ҹ 3D ʧشѧ - Թ ԾԸѳԹ
ͻ ǧ˹ -   - ҹ
ͻ駵ҴԹ ҹ¡ - Ѵǹ 
ҹǹ ʶૹ ૹ
** ǹԧǹ - ͧ ˭ѹ
Եࡷҷŷ ʹԹͧا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ  Siam Air
˹Թҧ

17-19..58     9999.-
31..-3..59     15551.-
 

  й ͪҧ

ͧ WE-L104-MFM_JUL

´ ͧ : ҡҹó
5 ѴѡԷ  ժ
1.Ѵ Lin Fong     ͧ آҾ
2.Ѵǹ (Kun Lam) ͧ Թͧ⪤
3.Ѵ (A-Ma)  ͧ
4.Ѵҡ (Pau Kung) ͧ Ѵѵ ԭͧ آҾ
5.Ѵǹ (Sam Kai Vui Kun) ͧ ͧҡ觪

- Ԫ ҴԹ
ǹǹԧԧǹ + -
ǹҧͧ - ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ THAI SMILE
˹Թҧ

18-20..59     10888.-
1-3..59     14888.-
4-6 , 6-8 , 7-9..59    11888.-
12-14..59     16888.-
16-18..59     13888.-
21-23 24-26..59    10888.-
5-7..59     14888.-
7-9..59     13888.-
19-21..59     10888.-
5-7..59     10888.-
17-19..59     13888.-
1-3..59     14888.-

 

 

ͧ 3ѹ

ͧ EK-L09-HKG_3M_NOV_MAR-3D

´ ͧ : ا෾ ͧ
ѡ The Lovers Road Ѵ͡Ǣ Թ ͻ LOWU
  ҹ 3 Ե - - ͧ Ѵ᪡ Ѵѧ¹
ͻ駹Ҹҹ ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ EMIRATES
˹Թҧ

57 , 13-15 , 14-16 , 19-21 , 27-29..58   9999.-
12-14 , 19-21 , 26-28..58      10900.-
7-9 , 21-23 , 28-30..58      11900.-
5-7..58          12900.-
810 , 911 , 1416 , 2123 , 2830..59    10900.-
1618 , 2325..59        11900.-
2527..59          10900.-
2729..59          11900.-
35 , 5-7 , 10-12 , 12-14..59      12900.-

 

 

 ͧ 3ѹ

ͧ EK-L09-HKG_ZHU_SZX_JAN-MAR

´ ͧ : ا෾ ͧ
ѡ The Lovers Road Ѵ͡Ǣ
ͻ LOWU ҹ 3 Ե - - ͧ
Ѵ᪡ Ѵѧ¹ ͻ駹Ҹҹ ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ EMIRATES
˹Թҧ

8-10 , 9-11 , 21-23..59    10900.-
14-16 , 16-18 , 23-25 , 28-30..59   9999.-
25-27 , 27-29..59    9999.-
3-5 , 5-7 , 10-12 , 12-14..59   9999.-
 

 

 ͧ Թ 4 ѹ 2 ׹

ͧ CX-L27-HKG_SHU_SZX_MAR

´ ͧ : ا෾ ͧ
ѡ ǧ˹ ͻ駵Ҵ
Թ ͻ Ẻ 3 D
Թ - Ԥ դ Ѵ᪡ا Ѵѧ¹
Ъͻ駹Ҹҹ- ʹԹͧ - ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ Cathay Pacific
˹Թҧ

16-19 , 23-26 , 26-29..59    12900.- 

 

 ͧ ͹Ѻ ѷ..ä..ͧ

ͧ O8-L178-HKG_JAN

´ ͧ : ͹ͧ ͧ Թ
ǹ÷ (Ѵǫԧ) - § Ҿ
Թ ǧ˹ ҹ ҹ¡
**شѧǹԧǹ - ͧ
çҹ Ѵ᪡ - վ City gate outlet

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ  Siam Air
˹Թҧ

31..582..59     13331.-
 

 

 ͧ Թ 3 ѹ 2 ׹

ͧ EK-L09-HKG_SZX_SUH_JUN

´ ͧ : ا෾ ͧ
Ԫ ѡ Ѵ Թ ͻ Lowu
ҹ 3 Ե - ͧ Ѵ᪡ վ
Ԥ դ ͻ駹Ҹҹ ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ EMIRATES
˹Թҧ

13-15 , 14-16..59    14900.-
 

 

 ͧ ͧԧ - Թ 4 ѹ 2 ׹

ͧ CX-L27-HKG_NONGPING_SZX_APR

´ ͧ :  ا෾
ا෾ ͧ Ԥ դ (Mid Level) վ
ҹͧԧ 360 ͧ   (Normal Cabin) - ͻ駫Եࡷ
Թ ͻ Ẻ 3 D - Թ
Ѵ᪡ا Ѵѧ¹ - Ъͻ駹Ҹҹ

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ Cathay Pacific
˹Թҧ

18-21..59     16900.-   
7-10..59     14900.-
12-15..59     20900.-   

 

 ͧ ͹Ѻ ...

ͧ O8-L178-HKG_SZX_ZUH_JAN

´ ͧ : ͹ͧ ͧ -Ԥ¾դ
վ Ѵ᪡ Ҩ Թ
ҹ 3D ʧشѧ - Թ ԾԸѳԹ
ͻ ǧ˹ - - ҹ
ͻ駵ҴԹ ҹ¡ - Ѵǹ
ҹǹ ʶૹ ૹ
** ǹԧǹ - ͧ ˭ѹ
Եࡷҷŷ ʹԹͧ ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ  Siam Air
˹Թҧ

31..583..59     15551.- 

 ͧ Թ

ͧ EK-L03-HKG_3M-JAN_MAR-3D

´ ͧ : ا෾ ͧ
Ԫ ѡ Ѵ Թ-ͻ Lowu
ҹ 3 Ե - ͧ Ѵ᪡ վ
Ԥ դ ͻ駹Ҹҹ ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ EMIRATES
˹Թҧ

7-9 , 14-16..59     9900.-
1-3 , 9-11..59     12900.-
2-4 , 8-10 , 15-17 , 16-18 , 21-23..59  10900.-
22-24 , 23-25 , 29-31..59    10900.-
20-22..59     12900.-
25-27..59     9900.-
26-28 , 27-29..59    10900.-
3-5 , 10-12..59     9900.-
4-6 , 5-7 , 11-13 , 12-14 , 17-19..59   10900.-
18-20 , 19-21 , 24-26 , 25-27 , 26-28..59 10900.-
31..-2..59     10900.- 

 ͧ Թ

ͧ EK-L03-HKG_3M-JAN_MAR-3D

´ ͧ : ا෾ ͧ
Ԫ ѡ Ѵ Թ-ͻ Lowu
ҹ 3 Ե - ͧ Ѵ᪡ վ
Ԥ դ ͻ駹Ҹҹ ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ EMIRATES
˹Թҧ

7-9 , 14-16..59     9900.-
1-3 , 9-11..59     12900.-
2-4 , 8-10 , 15-17 , 16-18 , 21-23..59  10900.-
22-24 , 23-25 , 29-31..59    10900.-
20-22..59     12900.-
25-27..59     9900.-
26-28 , 27-29..59    10900.-
3-5 , 10-12..59     9900.-
4-6 , 5-7 , 11-13 , 12-14 , 17-19..59   10900.-
18-20 , 19-21 , 24-26 , 25-27 , 26-28..59 10900.-
31..-2..59     10900.- 

 

 ͧ 3ѹ

ͧ EK-L09-HKG_ZHU_SZX_OCT-MAR'16

´ ͧ : ا෾ ͧ
ѡ The Lovers Road Ѵ͡Ǣ Թ ͻ LOWU
  ҹ 3 Ե - - ͧ Ѵ᪡ Ѵѧ¹
ͻ駹Ҹҹ ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ EMIRATES
˹Թҧ

57 , 12-14 , 19-21 , 26-28..58    10900.-
7-9 , 14-16 , 21-23 , 28-30..58   11900.-
5-7..58      12900.-
810 , 911 , 1416 , 2123 , 2830..59   10900.-
1618 , 2325..59     11900.-
2527..59      10900.-
2729..59       11900.-
35 , 5-7 , 10-12 , 12-14..59    12900.- ͧ 鹷ҧժ 5 Ѵѧ

ͧ O8-L178-HKG_DIS_MAR

´ ͧ : ͹ͧ ͧ  
ժ 5 Ѵѧ ͻ駵Ҵ
+ǹᴧ - ǧ˹
ҹ ҹ¡ Թ 3D ҹ - Թ
ͧ Disneyland ʹԹͧ ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ Siam Air
˹Թҧ

2-5 , 9-12 , 15-18 , 22-25..59            11811.-
29 -1..59             11811.-
26-29..59                11811.-
4-7 , 11-14 , 18-21..59               11811.- ͧ Թ 3 ѹ 2 ׹

ͧ HX-L176-SZX_DEC-MAY

´ ͧ : ʹԹ - ͧ Ҵ
Թ ҹ 3D - Թ - Ҫѧǹԧͧ
+ ¡ - ѡ - Ԫ
Թ - ҴԹ - - ͧ Ԥ¾դ
ǹ վ çҹ - ͻ Ҹҹ ʹԹ

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ HONG KONG AIRLINE
˹Թҧ

11-13 , 18-20 , 19-21..58     11999.-
8-10 , 15-17 , 22-24 , 29-31..59    10999.-
19-21 , 26-28..59     10999.-
4-6 , 6-11 , 18-20..59     10999.- 

 

ͧ ѹ 4ѹ 2׹

ͧ CX-L09-HKG_NONG-4D-MAY

´ ͧ : ا෾ϖͧ
觡ҹͧԧ-ѴԹ-Citygate Outlet
A Symphony of Lights - Ъͻѹ
ʹԤ դ- -Ѵ᪡
ͻ駨Ҩ  ͧ - ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ CATHAY PACIFIC
˹Թҧ

31..-3..59     16900.-
2-5 , 7-10 , 14-17 , 21-24 , 26-29 , 28-31..59  16900.- 


 

 ͧ 觡ҹͧԧ 3ѹ

ͧ HX-L09-HKG_NONGPING_FEB

´ ͧ : ا෾ ͧ
A SYMPHONY OF LIGHTS - Ԥ¾դ վ
Ѵ᪡ Ѵѧ¹ ͻ駹Ҹҹ - ҹͧԧ
˭Թ ͻ CiTY GATE OUTLET ͧ - ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ HONG KONG AIRLINES
˹Թҧ

19-21 , 27-29..59     16900.-


  

 

 ͧ ͧ 4ѹ

ͧ HX-L09-HKG_4CITY_NOV-FEB

´ ͧ : ا෾ ͧ
ͻ - Ѵ¹ - ǹǹԧǹ
Ҵ - ѡ The Lovers Road - - Ѵ
ʡǹ/ͧ-ʶૹ-ૹ
¹ - ͧ Ѵ᪡ Ѵѧ¹
ͻ駹Ҹҹ ا෾

1. ÷ء; +ǹᴧ/紻ѡ
2. ҹ 3 Ե شѧ
3. SAMSONITE

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ HONG KONG AIRLINES
˹Թҧ

12-15 , 27-30 .. 58     13900.-
21-24 .. 58      13900.-
26 - 29 ..59      13900.-


 


 

 

 ͧ ѹ 3ѹ

ͧ UL-L09-HKG_3D_JUN

´ ͧ : ا෾ ͧ
AVENUE OF STAR - A SYMPHONY OF LIGHTS
Ԥ¾դ վ - Ѵ᪡ Ѵѧ¹
ͻ駹Ҹҹ  !! ÷ - ҹͧԧ
˭Թ ͻ CiTY GATE OUTLET ͧ - ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ SRILANKAN AIRLINES
˹Թҧ

2325..59     16900.-
30..1..59     16900.-
1820 , 2729..59    16900.-
2022..59     17900.-
57 , 1214 , 1921 , 2628..59   16900.-
911 , 23-25..59    17900.-
14-16..59     21900.-
16-18..59     19900.-
30..2..59     17900.-
57 , 7-9 , 19-21..59    17900.-
14-16 , 21-23 , 28-30..59    16900.-
46 , 1113 , 1820 , 2527..59   16900.-

 

 

 ͧ 觡ҹͧԧ 3ѹ

ͧ HX-L09-HKG_NONGPING_FEB

´ ͧ : ا෾ ͧ 
A SYMPHONY OF LIGHTS - Ԥ¾դ վ
Ѵ᪡ Ѵѧ¹ Ѵҧ - ͻ駹Ҹҹ 
ҹͧԧ ˭Թ
ͻ CiTY GATE OUTLET ͧ - ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ HONG KONG AIRLINES 
˹Թҧ

19-21 , 27-29..59    16900.-

 

 

 ͧ Թ 3 ѹ 2 ׹

ͧ E8-L176-HKG_SZX_DEC-JAN

´ ͧ : ʹԹ ͧ Ҵ
Թ ҹ 3D - Թ - Ҫѧǹԧͧ
+ ¡ - ѡ - Ԫ
Թ - ҴԹ - - ͧ Ԥ¾դ
ǹ վ çҹ - ͻ Ҹҹ ʹԹ

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ CITY AIRWAY
˹Թҧ

31..-2..59      13999.- 

 

 ͧ ʹŹ 3 ѹ 2 ׹

ͧ EK-L09-HKG_DIS_APR

´ ͧ : ا෾
Symphony Of Light - ǹʹءʹŹ ѹ 
Ѵ᪡ çҹ Jewelry վ
Ԥ դ ͻҹҨ     
 

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ EMIRATES
˹Թҧ

12-14 , 17-19 , 18-20 , 25-27..59   19900.-
31..-2..59     20900.-


 

 

 ͧ ʹŹ 觾դ 3 ѹ 2 ׹

ͧ EK-L09-HKG_DIS_MAY

´ ͧ : ا෾
Symphony Of Light - ǹʹءʹŹ ѹ 
վ öҧդԤ դ - Ѵ᪡
çҹ Jewelry ͻҹҨ      

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ EMIRATES
˹Թҧ

3-5 , 9-11..59     20900.-
13-15 , 14-16 , 15-17..59    25900.-
29..-1..59     23900.-
30..-2..59     25900.-
1-3..59     25900.-
5-7..59     20900.-
20-22..59     24900.-
21-23..59     23900.-


 

 

ͧ Թ 5ѹ 3׹

ͧ CX-L09-HKG_SZX_SUH_MFM_5D_MAY

´ ͧ : ا෾ ͧ
Ԥ դ վ -  Ѵ᪡ Ѵѧ¹
ͻ - ǹǹԧǹ
شʹѹСõ - ѡ The Lovers Road
- ʡǹ/ͧ - ʶૹ
ૹ- ¹ Ҵ
ͧ ͻ駹Ҹҹ ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ CATHAY PACIFIC
˹Թҧ

5-9 , 2630..59     14900.-
1216..59     13900.-
1620 , 2327..59    14900.-
1822..59     15900.-
15 , 812 , 1519 , 2226..59   14900.-
59. 59     15900.-
37..59     16900.-
1014 , 1721..59    14900.-
2428..59     13900.- 

 

 ͧ ͧԧ 5ѹ 3׹

ͧ HX-L09-HKG_SXZ_FEB

´ ͧ : ا෾ ͧ 觡ҹͧԧ
ѴԹ - Citygate Outlet Թ ͻ -
ǹǹԧǹ شʹѹСõ
ѡ The Lovers Road - ʡǹ
ͧ - ʶૹ -ૹ- ¹
Ҵ - Ѵ᪡ ͻ駹Ҹҹ ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ HONG KONG AIRLINES
˹Թҧ

1822..58      17900.-
2226..59      16900.-
2..2..59      16900.-
1822 , 1923..59     17900.-
 

 ͧ ͧԧ ʹ 觾դ 3ѹ 2׹

ͧ CX-L09-HKG_NONGPING_DIS_APR

´ ͧ : ا෾ϖͧ
觡ҹͧԧ-ѴԹ-Citygate Outlet
A Symphony of Lights - ʹŹѹ
öҧդ-ʹԤ դ-
Ѵ᪡-ͻ駨Ҩ  ͧ - ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ CATHAY PACIFIC
˹Թҧ

8-10..59     20900.-
12-14 , 13-15 , 14-16 , 15-17..59    26900.-
 

 

 ͧ ѹ 3 ѹ

ͧ HX-L09-HKG_MFM_JUN

´ ͧ : ا෾ ͧ -  ҹͧԧ
˭ѴԹ - A Symphony of Lights - ͧ
Ѵ ʶૹ - ૹ ¹
ͧ  Ŵ - ͧ - Ԥ¾դ վ
Ѵ᪡ -ͻ駹Ҹҹ-ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ HONG KONG AIRLINES
˹Թҧ

20-22..59      20900.-
26-28..59      19900.-
18-20 , 19-21..59     19900.-
6-8..59      21900.-
13-15 , 15-17..59     25900.-
23-25..59      19900.-
14-16 , 28-30..59     19900.-
4-6 , 18-20 , 25-27..59     18900.- 

 

ͧ ͧԧ ʹ 觾դ 3ѹ 2׹

ͧ CX-L09-HKG_DIS_MAR

´ ͧ : ا෾ϖͧ觡ҹͧԧ
ѴԹ-Citygate Outlet -A Symphony of Lights - ʹŹѹ
öҧդ-ʹԤ դ- -Ѵ᪡
ͻ駨Ҩ  ͧ - ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ CATHAY PACIFIC 
˹Թҧ

1719 , 1820 .. 58     20900.-
24-26 , 25-27 , 26-28..58     22900.-
30..-1.. 59      26900.-
2-4 ..59      25900.-
8-10 , 9-11 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 , 29-31..59  20900.-
30 ..1..59      20900.-
13-15 , 19-21 , 26-28 , 27-29..59    20900.-
4-6 , 5-7 , 11-13 , 12-14 , 18-20 , 19-21 , 25-27 ..59  20900.- 

 ͧ ѹ 3 ѹ

ͧ HX-L09-HKG_MFM_3D_JUN

´ ͧ : ا෾ ͧ
ҹͧԧ ˭ѴԹ - A Symphony of Lights
ͧ Ѵ ʶૹ - ૹ ¹
ͧ  Ŵ - ͧ - Ԥ¾դ վ
Ѵ᪡ -ͻ駹Ҹҹ-ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ HONG KONG AIRLINES
˹Թҧ

20-22..59      20900.-
26-28..59      19900.-
18-20 , 19-21..59     19900.-
6-8 ..59      21900.-
13-15 , 15-17 ..59     25900.-
23-25 ..59      19900.-
14-16 , 28-30..59     19900.-
4-6 , 18-20 , 25-27..59     18900.- 
 

 

  ҵ 6 ѹ 5 ׹

ͧ FD-L115-MFM_ZUH_APR

´ ͧ : ʹԴ͹ͧ Ե
¹ - - -§ ҹΧ  - ҵ
(öѺ- ) - ҵ   (öѺ-) - - 
ҹҨ ǹԧ   VIP - ˹ ҹ
ѴԹ ͻ駵ҴԹ ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ AirAsia
˹Թҧ

7-12 , 14-19 , 19-24 ..59     15999.-
28 ..-4 ..59      15999.-
3-8 , 7-12 , 17-22 , 21-26 ..59    15999.-
27 ..-1..59        15999.- 

 

 ͧ ͧԧ 4ѹ 3׹

ͧ CX-L09-4M_NONGPING_OCT_MAR-4D

´ ͧ : ا෾ ͧ
觡ҹͧԧ ѴԹ - Citygate Outlet Թ
ͻ - ǹǹԧǹ
شʹѹСõ - ѡ The Lovers Road
- ʡǹ/ͧ              
ʶૹ - ૹ- ¹
Ҵ - VICTORIA PEAK - Ҵ REPULSE BAY
Ѵ᪡ ͻ駹Ҹҹ ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ CATHAY PACIFIC
˹Թҧ

29..-1..58     16900.-
31..-3..58     16900.-
1316 , 1417 , 1922 , 2124.. 58   16900.-
47 , 58 , 24-27 , 25-28 , 26-29..58  19900.-
1114 , 1215 , 1720 , 1821 , 1922 .. 58  16900.-
29..-1..59     23900.-
31..-3..59     23900.-
1-4 ..59     22900.-
710 , 912 , 1417 , 1619..59   15900.-
2124 , 2326 , 2831..59     15900.-
30..2 ..59     15900.-
47 , 1114 , 1316  25-28 .. 59   15900.-
1821 .. 59     16900.-
27..1 ..59     15900.-
36 , 58 , 1013 , 1215 ..59   15900.-
1720 , 1922 , 2427 , 2629 . 59   16900.-
31..3..59     16900.-
 

ͧ ͧԧ 4ѹ 3׹

ͧ HX-L09-HKG_NONGPING_MFM_MAY

´ ͧ : ا෾ ͧ
觡ҹͧԧ ѴԹ - Citygate Outlet Թ
ͻ - ǹǹԧǹ
شʹѹСõ - ѡ The Lovers Road
- ʡǹ/ͧ              
ʶૹ -ૹ- ¹
Ҵ - VICTORIA PEAK - Ҵ REPULSE BAY
Ѵ᪡ ͻ駹Ҹҹ ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ HONG KONG AIRLINES
˹Թҧ

28-31..59     15900.-
1821 , 1922 ..59    16900.-
2528 ..59     15900.-
27..1..59     15900.-
36 , 47 , 58 , 1013 , 1114 , 1215 ..59  15900.-
1720 , 1922 , 2427 , 2528 , 2629..59  16900.- 
  

 

 ͧ ѹ 3ѹ

ͧ UL-L09-HKG_LAN_LIYUN_JUL-JAN'16

´ ͧ : ا෾ϖͧ
÷ - AVENUE OF STAR A SYMPHONY OF LIGHTS
Ѵ᪡ Ѵѧ¹ ҹͻ駡ѺԹҷŴҤҡ 50-80% 
ҹͧԧ ˭Թ ͻ CiTY GATE OUTLET

1. ԹѺ¡úԹѧѹ ըͷء
2.ѡͧдѺ  4
3. Ѻ÷ʴ

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ SRILANKAN AIRLINES
˹Թҧ

7-9  , 14-16  , 21-23  , 28-30..58    15900.-
5-7 , 10-12 , 24 - 26 , 26 - 28.58    17900.
12-14 , 19-21.58                              16900.-
31..58-2..59                                  20900.-
2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25..59         16900.-
30..-1..59                                      16900- 

 

 ͧ ͧԧ ʹ 觾դ 3ѹ 2׹

ͧ CX-L09-HKG_NONG_DIS_OCT-MAR'16

´ ͧ : ا෾ϖͧ觡ҹͧԧ
ѴԹ-Citygate Outlet -A Symphony of Lights
ʹŹѹ - öҧդ-ʹԤ դ
-Ѵ᪡-ͻ駨Ҩ  ͧ - ا෾

ͧҤҶ١ ᾤࡨͧ ¡úԹ  CATHAY PACIFIC
˹Թҧ

5-7 , 14-16 , 19-21 , 27-29 , 28-30..58   20900.-
5-7 , 24-26 , 25-27 , 26-30..58    22900.-
30..-1..59      26900.-
2-4..59      25900.-
8-10 , 9-11 , 15-17 , 22-24..59    20900.-
26-28 , 27-29..59     20900.-
4-6 , 5-7 , 25-27..59     20900.- 

 

VISITOR

 ʶԵѹ

3

 ʶԵҹ

1134

 ʶԵ͹

ʶԵԻչ

ʶԵԷ

15875

92182

1919345

2012-06-11

Copyright (c) 2011 by TourinloveAllway.com
ѷ ԹԿ ӡѴ
162/119 5 ҹͧ 11 2-4 .ѧ-Ҥ ,á .ͧ .طûҡ 10280 . 02-174-2346-7