ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โปรแกรมทัวร์อินเดีย
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ 02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534//Dtac:092-272-7443


1 / 2

 


 

ทัวร์ Songkran in Kashmir Tajmahal

เที่ยวอินเดีย  รหัสทัวร์  SG-L18-GT-SXR SG01_APR


รายละเอียด โปรแกรมทัวร์
กรุงเทพฯ – เดลลี – ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์
 ชมสวนชาลิมาร์ - ชมสวนนิชา บากห์
ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิ้ลคาร์ – ศรีนาคา
ศรีนาคา – โซนามาร์ค –  ศรีนาคา-ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า
 เดลลี (บินภายใน)  – อักรา-อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด
 เดลลี-กรุงเทพฯ


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบินSPICE JET
กำหนดการเดินทาง
 11-16   เม.ย. 61  26911.-
12-17   เม.ย. 61 26911.-
13-18   เม.ย. 61  26911.-
 

ทัวร์ อินเดีย แคชเมีย อักรา ทัชมาฮาล 7วัน 5คืน

เที่ยวอินเดีย  รหัสทัวร์  TG-L18-GT-SXR TG01_MAY

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์
กรุงเทพฯ – เดลลี-เดลลี – ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์
ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิ้ลคาร์ – ศรีนาคา-ศรีนาคา – โซนามาร์ค
 ศรีนาคา-ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน)  – อักรา
อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี-กรุงเทพฯ


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS   
กำหนดเดินทาง
 27 ก.พ. - 05 มี.ค. 61  ก.พ.61  40900.-
22 - 28   มี.ค. 61  40900.-
03-09,05-11   เม.ย. 61 40900.-
12-18,13-19   เม.ย. 61  42900.-
21-28    เม.ย. 61  40900.-
 01-07    พ.ค. 61  41900.-
 05-11    พ.ค. 61  40900.-


 

ทัวร์อินเดีย อินเดีย พุทธคยา สบาย...สบาย

เที่ยวอินเดีย  รหัสทัวร์ WE-L18-GT-GAY WE01_MAR


รายละเอียด โปรแกรมทัวร์  :
กรุงเทพฯ – พุทธคยา-พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี
เวสาลี – กุสินารา-กุสินารา – ลุมพินี-ลุมพินี (เนปาล) –  สาวัตถี
สาวัตถี – พาราณสี-พาราณสี – พุทธคยา-พุทธคยา – กรุงเทพฯ


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน THAI SMILE
กำหนดเดินทาง
13 – 20   ม.ค. 61   46999.-
08 – 15   ก.พ. 61  46999.-
01 – 08   มี.ค. 61  46999.-
17 – 24  มี.ค. 61  46999.-

 

ทัวร์อินเดีย อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 1 คืน

เที่ยวอินเดีย  รหัสทัวร์ FD-L18-GT-JAI FD01_JAN


รายละเอียด โปรแกรมทัวร์  :
สนามบินดอนเมือง – ชัยปุระ-อักรา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด
บ่อน้ำจันเบารี - ชัยปุระ-ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์
 ซิติพาเลส – วัดเบียร์ล่ามันเดียร์ (วัดลักษมีนารายัน) – วัดพระพิฆเนศ
Ganesh Temple – ช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น-ชัยปูระ - กรุงเทพฯ


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
 29 ธ.ค. 17- 01   ม.ค.61  16991
12-15    ม.ค.61   13551
 26-29    ม.ค.61   13551 


 

ทัวร์อินเดีย มนต์เสน่ห์ราชสถาน  12 วัน 10 คืน

เที่ยวอินเดีย  รหัส TG-L34-INDIA_12D_DEC

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์อินเดีย  : กรุงเทพฯ – เมืองหลวงเดลี –  เมืองมันดาวา
เมืองนาวาครห์  –  เมืองบิคาเนอร์-เมืองจัยแซลเมียร์ นครสีทอง
เมืองจ๊อดปูร์ – รานัคปูร์ – เมืองอุไดร์ปูร์   เมืองพุชการ์  –  เมืองจัยปูร์ นครสีชมพู
เมืองอัครา – เมืองเดลลี  –  กรุงเทพฯ

ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS   
กำหนดเดินทาง

17-18    ก.พ. 61 65900.- 10 – 15  ท่าน
17-18    ก.พ. 61 69900.- 6 – 8  ท่าน
27 ธ.ค. 60 – 7 ม.ค.61  ธ.ค. 60 75900.- 6 – 8  ท่าน
27 ธ.ค. 60 – 7 ม.ค.61  ธ.ค. 60  71900.- 10 – 15  ท่าน
 

ทัวร์อินเดีย  LUXURY INDIALUXURY ESCAPE IN KASHMIR

เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์  TG-L204- INDIA02_IND_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – เดลลี-เดลลี – ศรีนาคา – แคชเมียร์ (บินภายใน)
โซนามาร์ค – ศรีนาคา-อิสระยามเช้า – สวนโมกุล – ล่องเรือซิคาร่า
ศรีนาคา – เดลลี (บินภายใน) – อักรา – ทัชมาฮาล-ทัชมาฮาล
 อักรา ฟอร์ท – เดลลี-เดลลี – กรุงเทพฯ  


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS   
กำหนดเดินทาง
20-26    ม.ค 61  78900.-
3-9,17-23   ก.พ 61  78900.-
3-9,17-23    มี.ค.61  78900.-

 

ทัวร์อินเดีย LUXURY INDIA LUXURY ESCAPE IN RAJASTHAN9วัน7คืน
  
เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์  TG-L204- INDIA01_IND_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – เดลลี – อินเดียเกท – ราชปติภาวัน – หอคอยกุตุปมินาร์
เดลลี – อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ท -อักรา – พระราชวังฟาเตห์ปูร์สิครี
จัยปูร์  -จัยปูร์ – ฮาวามาฮาล - แอมเบอร์ ฟอร์ท - หอดูดาว จันทราแมนทาร์   
จัยปูร์ – จ๊อดปูร์ – อนุสรณ์สถาน จัสวัน ธาดา-จ๊อดปูร์ – รานัคปูร์ – อุไดปูร์     
อุไดปูร์ – ซิตี้พาเลซ – วัดฮินดู – ล่องเรือทะเลสาบพิโคลา  -อุไดปูร์-เดลลี     
เดลลี – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ   


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS   
กำหนดเดินทาง                 
20-28    ม.ค 61  57900.-
3-11,17-25  ก.พ 61  57900.-
3-11   มี.ค 61  57900.-

 

ทัวร์อินเดียLUXURY IN INDIALUXURY ESCAPE IN BODHGAYA7วัน6คืน

เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์  TG-L204- INDIA03_IND_FEB

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – พุทธคยา -พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – ปัตนะ-นาลันทา – ปัตนะ 
ปัตนะ - เวสาลี – กุสินารา -กุสินารา – ลุมพินี-ลุมพินี (เนปาล) –  สาวัตถี
สาวัตถี – พาราณสี -พาราณสี – สารนาท – กรุงเทพฯ


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS   

กำหนดเดินทาง       
5-11     ธ.ค.60  65900.-
16-22    ม.ค.61  65900.-
29 ม.ค-4ก.พ  ม.ค 61  65900.-
16-22    ก.พ 61  65900.-


 

ทัวร์อินเดีย LUXURY INDIA LUXURY ESCAPE IN AURANGABAD6วัน4คืน

เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์  TG-L204- INDIA04_IND_FEB

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มุมไบ (บอมเบย์) -วัดพระพิฆเนศ-ออรังกาบัด 
ถ้ำเอลโลร่า – ออรังกาบัด – มุมไบ -Elephanta Island
พิพิธภัณฑ์ฉัตรปาตีชีวาจีมหาราช-กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฯ 


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS   
กำหนดเดินทาง       
15-20,22-27   ม.ค 61 57900.-
5-10 ,19-27    ก.พ6 1  57900.-

 

ทัวร์อินเดียLUXURY INDIA LUXURY ESCAPE IN SIKKIM11วัน9คืน

เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์  TG-L204- INDIA05_IND_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-กัลกาตา-กัลกัตตา-บักโดกรา-กังต็อก -กังต็อก-ทะเลสาบฌางโก
กังต็อก -กังต็อก-หมู่บ้านลาชุง-หุบเขายุมถัง-หมู่บ้านลาชุง  -ลาชุง-กังต็อก
กังต็อก-ดาร์จีลิง  -ดาร์จีลิง   -ดาร์จีลิ่ง-บักโดกรา-กัลกาตา  
สะพานHowrah-Mable Palace-วิหารSt.paul’s-บ้านแม่ชีเทเรซ่า   
กัลกาตา-กรุงเทพฯ   


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS   
กำหนดเดินทาง                   
12-21,19-28   ม.ค 61  83900.-
9-18 ,16-25  ก.พ 61  83900.-
9-18 ,16-25   มี.ค 61  83900.-


 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

208 คน

 สถิติเมื่อวาน

1173 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

20784 คน

20784 คน

2984667 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official