ทัวร์ออสเตรเลีย

ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลีย โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณยาหยี  02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac : 

092-272-7443ทัวร์ออสเตรีย  BR01_EU FAMOUS EAST EUROPE  8D5N

เที่ยวออสเตรีย  รหัสทัวร์BR-L09-BR01_EU FAMOUS EAST- 8D5N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
ชาลซ์บูร์ก – ฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ -เชสกี้ ครุมลอฟ
ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาร์ล -ปราก
 บราติสลาวา – บูดาเปสต์  -บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – ป้อมชาวประมง
 ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา- เวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์
 สนามบินเวียนนา-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน  EVA AIR
กำหนดเดินทาง  
23-30   ก.ย 60  53900.-
11-18,20-27  พ.ย 60   55900.-
30-6   ธ.ค 60  67900.-

 

ทัวร์ออสเตรเลีย BEAUTIFUL IN MELBOURNE 5D3N 

เที่ยวออสเตรีย รหัสทัวร์ JQ-L09-JQ01_AUS_JAN61


รายละเอียดโปรแกรม:
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ -เมลเบิร์ –GREAT OCEAN ROAD
พอร์ตแคมเบลล์-TWELEVE APOSTLES-เมลเบิร์น–ดันดีนองส์
สถานีรถไฟจักรไอน้ำ-สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK
เกาะฟิลลิป – PHILLIPS ISLAND NATURE PARK-อิสระเต็มวันเมืองเมลเบิร์น
(ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)-เมลเบิร์น–สนามบินเมลเบิร์น
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน JET STAR AIRLINES
กำหนดการเดินทาง
05–09,26-30    ก.ย.60  33999.-
03–07,17-21,24-28    ต.ค.60  34999.-
07–11,21-25    พ.ย.60  33999.-
05–09,26-30    ธ.ค.60  36999.-
02–06     ม.ค. 61  39999.-

 

ทัวร์ออสเตรีย เยอรมัน-เชค-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน

เที่ยวออสเตรีย รหัสทัวร์QR-L123-PRO_WQR31 D-CZ-A-CH_SEP


รายละเอียดโปรแกรม:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มิวนิค – ชมเมือง - จตุรัสมาเรียนพลัทซ์
มิวนิค - เมืองคาร์โลวีวารี่ – กรุงปร๊าก – ชมเขตเมืองเก่า-กรุงปร๊าก
 ปราสาทปร๊าก -เชสกี้คลุมลอฟ(เมืองมรดกโลก) – ฮัลสตัดซ์ - ซาลส์บวร์ก
ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ - อินนส์บรูค – ชมเมือง – เคมเทน
เคมเทน – กรุงวาดูซ – ลูเซิร์น -  อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – ช้อปปิ้ง
ลูเซิร์น – ซาฟเฮาส์เซ่น - สไตน์ อัมไรน์ – ซูริค – เดินทางกลับ-กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน  QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง 
มิ.ย - ก.ย 60 45900.-

 

 

ทัวร์ออสเตรเลีย QR03_EU SPECIAL EAST EUROPE
  
เที่ยวออสเตรเลียQR-L09-QR03_RU SPECIAL_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ-โดฮา – เวียนนา (ออสเตรีย) – ซิตี้ทัวร์ – โบสถ์สตีเฟ่นส์ – ถนนคาร์ทเนอร์
ปราสาทเชินบรุนน์ – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก-ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล
ศาลาว่าการหลังเก่า – บูดาเปสต์ -บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – จตุรัสฮีโร่ – ล่องแม่น้ำดานูบ
 สนามบินบูดาเปสต์-โดฮา – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบินQATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
20-25   ก.ย 60  39999.-
11-16,18-23,25-30 ต.ค 60  39999.-ทัวร์ออสเตรีย  ออสเตรีย – เช็ก – สโลวัค – ฮังการี 9 วัน 6 คืน

เที่ยวออสเตรีย  รหัสทัวร์QR-L15-GOTVIE-QR005_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – โดฮา  -โดฮา – เวียนนา – ซาลส์บวร์ก -ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท
เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค -เชสกี้ บูดาโจวิค – คาร์โลวี วารี – ปราก
กรุงปราก – ปราสาทแห่งปราก -ปราสาทปราก – Outlet in Parndorf – กรุงบราติสลาว่า
บราติสลาว่า – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ -บูดาเปสต์ – เวียนนา – สนามบิน


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน  QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง 
30 ก.ย. – 8 ต.ค ก.ย 60  49900.-ทัวร์ออสเตรีย   ออสเตรีย เยอรมนี เชคสโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน

เที่ยวออสเตรีย  รหัสทัวร์BR-L15-GOTVIE-BR003_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ  -กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – อินส์บรูค-ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
 จัตุรัสมาเรียนพลาสท์-มิวนิค – คาร์โลวี วารี – ปราก-ปราสาทปราก
 กรุงบราติสลาว่า-บราติสลาว่า – OUTLET – กรุงบูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL – เวียนนา
สนามบิน-กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน  EVA AIR
กำหนดเดินทาง  
5 – 13    ก.ย 60  55900.-
31 ต.ค. – 8 พ.ย ต.ค 60  55900.-
19 - 27   ธ.ค 60  63900.-
26 ธ.ค. – 3 ม.ค.61   ธ.ค 60  65900.-
ทัวร์ออสเตรีย   ออสเตรีย เยอรมนี เชคสโลวัค ฮังการี10 วัน 7 คืน

เที่ยวออสเตรีย  รหัสทัวร์BR-L15-GOTVIE-BR004_NOV

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-กรุงเทพฯ  – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
เวียนนา – ฮัลสตัท – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่เหมืองเกลือโบราณ
และ จุดชมวิว SKY WALK – ซาลส์บวร์ก   -ซาลส์บวร์ก
ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟสุเซ่น-ฟุสเซ่น – มิวนิค – เชสกี้ ครุมลอฟ
 เชสกี้ บูเดโจวิช-เชสกี้ บูเดโจวิช – คาร์โลวี วารี – ปราก -ปราสาทแห่งปราก
 บราติสลาว่า -บราติสลาว่า – กรุงบูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL
 ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-บูดาเปสต์– เวียนนา– Outlet  – สนามบิน
กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน  EVA AIR
กำหนดเดินทาง  
19 – 28  ต.ค.60 58900.-
21 – 30   พ.ย.60  58900.-
 

ทัวร์ออสเตรีย  East Europe Classic 8D5N

เที่ยวออสเตรีย  รหัสทัวร์BR-L33-EAST  CLASSIC 8D_AUG


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-เวียนนา (ออสเตรีย)-บราติสลาวา (สโลวัค) -บูดาเปสต์ (ฮังการี)
บูดาเปสต์ (ฮังการี)-ปราก - (สาธารณรัฐเช็ค)-ปราก-เชสกี้ครุมลอฟ-เชสกี้บูโยวิช
 (สาธารณรัฐเช็ค)-เชสกี้บูโยวิช (สาธารณรัฐเช็ค) - ซาลสเบิร์ก  (ออสเตรีย)
ซาลสเบิร์ก-ฮอลสตัท-เวียนนา (ออสเตรีย) -เวียนนา-พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท
 (ออสเตรีย) - กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน  EVA AIR
กำหนดเดินทาง 
16-23    ก.ย.60  49900.- 
16-23   ต.ค.60  55900.-
6-13   พ.ย.60  47900.- 
27 พ.ย.-4 ธ.ค พ.ย.60  56300.-

 

 

ทัวร์ออสเตรเลียQR07_EU SMART EAST EUROPE  

เที่ยวออสเตรเลียQR-L09-QR07_EU SMART_JUN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ-โดฮา-มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินส์บรูค
อินส์บรูค – ฮัลสตัท – ชาลซ์บูร์ก-ชาลซ์บูร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ- ปราก  
ปราก – ปราสาทปราก – บราติสสลาว่าอาหาร-บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ 
บูดาเปสต์ - เวียนนา – PARNDOLF OUTLET – ซิตี้ทัวร์ -เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ -
สนามบินเวียนนา – โดฮา  -โดฮา – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบินQATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
20 - 28   พ.ค 60  54900.-
03 - 11   มิ.ย 60  54900.-
17 – 25  มิ.ย 60  54900.-

 

 

ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY OF DREAM 5D3N

เที่ยวออสเตรเลีย รหัสทัวร์TZ-L09-TZ01-AU SYDNEY - 5D3N_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์: 
กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์- สิงคโปร์ – ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) – หาดบอนได – เดอะแก็ป
 โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ –  ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ – ไชน่าทาวน์-ซิดนีย์
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – เขาสามอนงค์ – รถรางไฟฟ้า
SCENIC BABLEWAY – สวนสัตว์โคอาล่า ปาร์ค-อิสระเต็มวันนครซิดนีย์
(ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)-ซิดนีย์
 สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน  SCOOT
กำหนดเดินทาง
21 – 25   ต.ค 60  35999.-
 


ทัวร์ออสเตรีย SYDNEY  5D3N

เที่ยวออสเตรีย รหัสทัวร์TG-L20-AUS_01SYD+OP ITON-5D3N_SEP


รายละเอียดโปรแกรม:
สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ -สนามบินซิดนีย์ – หาดบอนได – ชมเมือง
อิสระช้อปปิ้ง – หรือซื้อ OPTIONAL TOUR -อิสระช้อปปิ้ง-สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ
สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบินTHAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง 

2-6, 16-20, 23-27   ส.ค 60  35900.-
6-10, 13-17, 20-24   ก.ย 60  35900.-

 

ทัวร์ออสเตรีย MELBOURNE  5D3N

เที่ยวออสเตรีย รหัสทัวร์TG-L20-AUS_02MEL+OPTION-5D3N_SEP


รายละเอียดโปรแกรม:
สนามบินสุวรรณภูมิ – เมลเบิร์น -เมลเบิร์น – ชมเมือง – กระท่อมกัปตันคุ้ก – สวนฟิตซอย
อิสระช้อปปิ้ง – หรือซื้อ OPTIONAL TOUR -อิสระช้อปปิ้ง-สนามบินเมลเบิร์น  – สนามบินสุวรรณภูมิ  


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบินTHAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง 

2-6, 16-20, 23-27   ส.ค 60  35900.-
6-10, 13-17, 20-24   ก.ย 60  35900.-


 

 

ทัวร์ออสเตรเลีย  PERTH 5D3N

เที่ยวออสเตรเลีย รหัสทัวร์TG-L20-AUSSIE_04- PERTH 5D3N_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย)-เพิร์ธ –ล่องเรือ – เมืองท่าฟรีแมนเทิล
ชมเมือง – สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค – อิสระช้อปปิ้ง -อุทยานแห่งชาติยันเซฟ
SAND DUNES - พินาเคิล – ช้อปปิ้ง - เพิร์ธ – ตลาดฟรีแมนเทิล - สวนสัตว์พื้นเมือง
โรงงานผลิตไวน์  - ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ    


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน  THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
2-6, 16-20, 23-27   ส.ค.60  35900.-
6-10, 13-17, 20-24   ก.ย.60  35900.-
 ทัวร์ออสเตรีย  DELIGHT AUSTRALIA 5 D3N

เที่ยวออสเตรีย รหัสทัวร์QF-L46-AUSTRALIA  5D3N_SEP


รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพ – ซิดนีย์-นครซิดนีย์ – เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ
ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป+กุ้งมังกรท่านละครึ่งตัว-เกรทโอเชียนโร้ด (เต็มสาย)
 เมืองอโพโล เบย์ -พอร์ตแคมเบลล์ – เมลเบิร์น -เมลเบิร์น – ซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
 ช็อปปิ้ง-ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบินQantas Airways
กำหนดเดินทาง
7-11   ก.ค 60  57900.-
10-14   ส.ค 60  53900.-
21-25   ก.ย 60  53900.- 


 

ทัวร์ออสเตรีย  POPULAR AUSTRALI6D

เที่ยวออสเตรีย รหัสทัวร์TG-L46- POPULAR AUSTRALIA 6D_JUL

รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพ – ซิดนีย์-นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  - ซิดนีย์-นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง
 ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ -ช็อปปิ้ง (บิน) เมลเบิร์น -เกรทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย)
เมืองอโพโลเบย์-พอร์ตแคมเบลล์-เมลเบิร์น-เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน้ำโบราณ
ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป พร้อมทานกุ้งมังกรคนละครึ่งตัว
นครเมลเบิร์นชมเมือง – ช็อปปิ้ง – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบินTHAI  Airways
กำหนดเดินทาง
5-10,20-25  ก.ค 60  66900.-

 

 

ทัวร์ออสเตรเลีย  SYDNEY 5D3N

เที่ยวออสเตรเลีย รหัสทัวร์ TG-L20-SYDNEY 5D3N_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ -สนามบินซิดนีย์ – หาดบอนได – ชมเมือง
อิสระช้อปปิ้ง – หรือซื้อ OPTIONAL TOUR -อิสระช้อปปิ้ง-สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ
 สนามบินสุวรรณภูมิ  


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน THAI
กำหนดเดินทาง

2-6, 16-20, 23-27 ส.ค 60 35900.-
6-10, 13-17, 20-24   ก.ย 60  35900.-
 

ทัวร์ออสเตรเลีย MELBOURNE 5D3N

เที่ยวออสเตรเลีย รหัสทัวร์ TG-L20-MELBOURNE -5D3N_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ – เมลเบิร์น -เมลเบิร์น – ชมเมือง – กระท่อมกัปตันคุ้ก
สวนฟิตซอย -สนามบินเมลเบิร์น  – สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน THAI
กำหนดเดินทาง
2-6, 16-20, 23-27   ส.ค 60  35900.-
6-10, 13-17, 20-24   ก.ย 60 35900.-

 

 

ทัวร์ออสเตรเลียGOLD COAST5D3N

เที่ยวออสเตรเลียรหัสทัวร์ TG-L20-GOLD COAST-5D3N_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ – บริสเบน– ชมเมือง – เม้าท์คุทธา – โกล์ดโคสต์ 
อิสระช้อปปิ้ง – หรือซื้อ OPTIONAL TOUR -อิสระช้อปปิ้ง 
โกลด์โคสต์ – บริสเบน  – สนามบินสุวรรณภูมิ   


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน THAI
กำหนดเดินทาง
7-11, 14-18, 21-25, 28 มิ.ย  – 02 ก.ค 60  35900.-
2-6, 16-20, 23-27    ส.ค 60  35900.-
6-10, 13-17, 20-24   ก.ย 60  35900.-
 

 

ทัวร์ออสเตรเลียPERTH5D3N

เที่ยวออสเตรเลียรหัสทัวร์ TG-L20-PERTH-5D3N_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย)-เพิร์ธ –ล่องเรือ – เมืองท่าฟรีแมนเทิล
 ชมเมือง – สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค – อิสระช้อปปิ้ง -อุทยานแห่งชาติยันเซฟ
SAND DUNES - พินาเคิล – ช้อปปิ้ง -เพิร์ธ – ตลาดฟรีแมนเทิล - สวนสัตว์พื้นเมือง
โรงงานผลิตไวน์-ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ   

    
ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน THAI
กำหนดเดินทาง 
2-6, 16-20, 23-27   ส.ค 60  35900.-
6-10, 13-17, 20-24   ก.ย 60  35900.-

 

ทัวร์ออสเตรีย ออสเตรีย สโลวีเนีย โครเอเชีย 7 วัน

เที่ยวออสเตรเลียรหัสทัวร์EK-L155-EK017-7D_NOV

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-ดูไบ-เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-สวนสาธารณะ
สตัดปาร์ค-ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ -เวียนนา-พระราชวังฮอฟเบิร์ก
อนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า-THE DESIGNER OUTLET
PARNDORF-กราซ-เขตเมืองเก่า-หอนาฬิกาประจำเมือง-ลุบเบลียนา
จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน-สะพานมังกร-พลิตวิตเซ่-อุทยานแห่งชาติ
ทะเลสาบพลิทวิตเซ่-ซาเกรบ-ซาเกรบ-มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
มหาวิหารแห่งซาเกรบ-ประตูหิน-ตลาดกลางเมือง-สนามบิน
ดูไบ-กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน EMIRATES
กำหนดการเดินทาง
12–18       ก.ย. 60   45900.-
11–17,17–23     ต.ค. 60 45900.-
8–14       พ.ย. 60   45900.-
 

ทัวร์ออสเตรีย เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน

เที่ยวออสเตรเลียรหัสทัวร์ EK-L155-EK015-7D_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-ดูไบ- ปราสาทปราก–มหาวิหารเซนต์วิตัส–สะพานชาร์ล
ช็อปปิ้ง palladium-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-ซาลส์บูร์ก
สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท-ฮัลล์สตัทท์-เวียนนา-ถนนคาร์นท์เนอร์
พระราชวังเชินบรุนน์- McArthurGlen Designer Outlet–บูดาเปส
โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - ดูไบ-กรุงเทพฯ

ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน EMIRATES
กำหนดการเดินทาง
6–12,14–20,20–26       ก.ย.60   39900.-
2-8,5 – 11, 10 – 16,11-17    ต.ค 60  39900.-
19-25 ,20-26 ,27 ต.ค. – 2 พ.ย   ต.ค 60  39900.-
1 – 7 ,2-8, 15 – 21, 24-30    พ.ย 60  39900.-
29 – 5 ,30. – 6     พ.ย 60  39900.-
7-13      ธ.ค. 60  39900.-
 

ทัวร์ออสเตรีย  บริสเบน – โกลด์โคสท์ -  ซิดนีย์  5 วัน 3 คืน

เที่ยวออสเตรีย รหัสทัวร์QF-L46-HOLIDAY AUS_5D3N_SEP


รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพ – นครซิดนีย์-นครซิดนีย์ – บริสเบน – ชมเมือง – โกลด์โคสท์
พิเศษ.. บุฟเฟ่ต์ซีฟูด สด ๆ แบบไม่อั้น-โกลด์โคสท์- Q1 OBSERVATION DECK
ชมวิวเมืองโกลด์โคสท์-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน  บริสเบน (บิน) ซิดนีย์
ซิดนีย์ – ชมหาดบอนได – เดอะ แก๊ป - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ช้อปปิ้ง
ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน Qantas Airways
กำหนดเดินทาง 
10-14 ส.ค.60  55900.-
21-25   ก.ย.60   55900.-
 

ทัวร์ออสเตรีย  ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 คืน

เที่ยวออสเตรีย รหัสทัวร์TG-L46-AUS- POPULAR  6D4N_SEP
  

รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพ – ซิดนีย์-นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  - ซิดนีย์-นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ -ช็อปปิ้ง (บิน) เมลเบิร์น -เกรทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย)
เมืองอโพโลเบย์-พอร์ตแคมเบลล์-เมลเบิร์น-เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน้ำโบราณ
ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป พร้อมทานกุ้งมังกรคนละครึ่งตัว
นครเมลเบิร์นชมเมือง – ช็อปปิ้ง – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบินTHAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง 
20-25   มิ.ย 60  63900.-
5-10, 8-13   ก.ค 60  66900.-
9-14, 12-17   ส.ค 60  63900.-
19-24    ก.ย 60  63900.-
 

ทัวร์ออสเตรียบริสเบน - ทังกาลูมา - โกลด์โคสท์   5 วัน 3 คืน

เที่ยวออสเตรีย รหัสทัวร์TG-L46-WHALE WATCHIGN- 5D3N_SEP


รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพ -กรุงเทพ -บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า
ทังกาลูมา รีสอร์ท – เล่นกระดานทราย  – ล่องเรือชมวาฬฮัมพ์แบ็ค
ป้อนอาหารนก-ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน
 โกลด์โคสท์-โกลด์โคสท์-บริสเบน-กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบินTHAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง 
8-12   ก.ค 60  47900.-
12-16,26-30  ส.ค 60  43900.-
23-27   ก.ย 60  43900.-
 

ทัวร์ออสเตรียบริสเบน - ทังกาลูมา - โกลด์โคสท์   5 วัน 3 คืน

เที่ยวออสเตรีย รหัสทัวร์TG-L46-AUS - HIGHLIGHT-5D3N_SEP
  

รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพ – เมลเบิร์น-ถึงเมลเบิร์น นำท่านชมเมือง
เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ด  -พอร์ตแคมเบลล์-เมลเบิร์น
เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน้ำโบราณ -สวนสัตว์พื้นเมืองชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
อิสระช็อปปิ้ง – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบินTHAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง 

9-14   ก.ค 60  44900.-
10-15   ส.ค 60  39900.-
9-14,20-25 ก.ย 60  39900.-

 

ทัวร์ออสเตรีย ซิดนีย์ –บลูเมาท์เท่นส์   5 วัน 3 คืน

เที่ยวออสเตรีย รหัสทัวร์QF-L46-SYDNEY EASY-5D3N_SEP


รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพฯ – ซิดนีย์-ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ –ช้อปปิ้ง
ซิดนีย์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-สวนสัตว์พื้นเมือง
ซิดนีย์ – อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์นอกรายการตามใจชอบ
ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบินQantas Airways
กำหนดเดินทาง 
7-11   ก.ค 60  44900.-
13-17,19-23  ส.ค 60  38900.-
9-13,23-27  ก.ย 60  38900.-

 

ทัวร์ออสเตรีย ออสเตรีย บาวาเรีย 9 วัน

เที่ยวออสเตรีย รหัสทัวร์ TG-L123-EU_W10_9D_AUG

รายละเอียดโปรแกรม:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มิวนิค – บรีเกนซ์ – นั่งกระเช้าสู่เขา Pf?nder
ชมวิวทะเลสาบคอนสแตนซ์ - นั่งรถไฟสายอัลร์เบิร์ก (Arlbergline) – อินนส์บรูค
ซอลล์เบิร์ก – เหมืองเกลือ – ฮัลสตัทท์ – กราซ-เวียนนา – ชมเมือง – พระราชวังเชิร์นบรุนน์
ช้อปปิ้ง -เวียนนา – ชมเมือง – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ช้อปปิ้ง-เวียนนา – วาเคาท์ วาเลย์
 ดูร์นสไตน์ – มิวนิค -มิวนิค – ชมเมือง – เดินทางกลับ  - กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน THAI  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง  
07-15    ก.ค. 60  85900.-
27 ก.ค.-04 ส.ค.   ก.ค 60  85900.-
11-19    ส.ค. 60  89900.-
 

ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวนครซิดนีย์ โคอาล่า ปาร์ค บลูเม้าเท่นส์

เที่ยวออสเตรีย รหัสทัวร์ TG-L111-AU86TG_AUG


รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพฯ– ซิดนีย์-- ชมเมือง– ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์-ซิดนีย์
โคอาล่า ปาร์ค– บลูเมาท์เท่นส์ – ซิดนีย์-ซิดนีย์–ฟรีเดย์
อิสระช้อปปิ้ง- ซิดนีย์– กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน THAI AIRWAY
กำหนดการเดินทาง
21-25    ก.ค.60       53900.-
10-14, 23-27   ส.ค.60       53900.-


 

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น รถจักรไอน้ำ เกรทโอเซี่ยน เหมืองทองบัลลรัต 7 วัน

เที่ยวออสเตรียรหัสทัวร์ TG-L111-AU94TG_AUG

รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น-เมลเบิร์น – ชมเมือง-เมลเบิร์น –Warrook Castle Farm
เกาะฟิลลิป ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน-เมลเบิร์น – รถจักรไอน้ำโบราณ Puffing Billy
 Brighton Beach-เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ด – เมลเบิร์น-บัลลารัต – ช้อปปิ้ง– สนามบิน


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน THAI AIRWAY
กำหนดการเดินทาง
20-26   ก.ค. 60     63900.-
10-16   ส.ค. 60  63900.- 


 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

7 คน

 สถิติเมื่อวาน

1389 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

24223 คน

336906 คน

2798705 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official