ทัวร์ออสเตรเลีย

ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลีย โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณยาหยี  02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac : 

092-272-7443

 ทัวร์ออสเตรีย เยอรมัน-เชค-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน

เที่ยวออสเตรีย รหัสทัวร์QR-L123-PRO_WQR31 D-CZ-A-CH_SEP


รายละเอียดโปรแกรม:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มิวนิค – ชมเมือง - จตุรัสมาเรียนพลัทซ์
มิวนิค - เมืองคาร์โลวีวารี่ – กรุงปร๊าก – ชมเขตเมืองเก่า-กรุงปร๊าก
 ปราสาทปร๊าก -เชสกี้คลุมลอฟ(เมืองมรดกโลก) – ฮัลสตัดซ์ - ซาลส์บวร์ก
ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ - อินนส์บรูค – ชมเมือง – เคมเทน
เคมเทน – กรุงวาดูซ – ลูเซิร์น -  อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – ช้อปปิ้ง
ลูเซิร์น – ซาฟเฮาส์เซ่น - สไตน์ อัมไรน์ – ซูริค – เดินทางกลับ-กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน  QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง 
มิ.ย - ก.ย 60 45900.-

 

 

ทัวร์ออสเตรเลีย QR03_EU SPECIAL EAST EUROPE  

เที่ยวออสเตรเลียQR-L09-QR03_RU SPECIAL_JUN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ-โดฮา – เวียนนา (ออสเตรีย) – ซิตี้ทัวร์ – โบสถ์สตีเฟ่นส์ – ถนนคาร์ทเนอร์
ปราสาทเชินบรุนน์ – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก-ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล
ศาลาว่าการหลังเก่า – บูดาเปสต์ -บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – จตุรัสฮีโร่ – ล่องแม่น้ำดานูบ
 สนามบินบูดาเปสต์-โดฮา – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบินQATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
26 เม.ย – 01 พ.ค 60   เม.ย.60  37900.-
03 – 08      พ.ค 60  35900.-
10 – 15       พ.ค 60  35900.-
24 – 29      พ.ค 60  34900.-
31  พ.ค  – 05 มิ.ย      พ.ค 60 34900.-
14 – 19      มิ.ย.603 34900.-
 

 

ทัวร์ออสเตรเลียQR07_EU SMART EAST EUROPE  

เที่ยวออสเตรเลียQR-L09-QR07_EU SMART_JUN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ-โดฮา-มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินส์บรูค
อินส์บรูค – ฮัลสตัท – ชาลซ์บูร์ก-ชาลซ์บูร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ- ปราก  
ปราก – ปราสาทปราก – บราติสสลาว่าอาหาร-บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ 
บูดาเปสต์ - เวียนนา – PARNDOLF OUTLET – ซิตี้ทัวร์ -เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ -
สนามบินเวียนนา – โดฮา  -โดฮา – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบินQATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
20 - 28   พ.ค 60  54900.-
03 - 11   มิ.ย 60  54900.-
17 – 25  มิ.ย 60  54900.-

 

ทัวร์ออสเตรเลีย BEAUTIFUL IN MELBOURNE 5D3N

เที่ยวออสเตรเลีย รหัสทัวร์BI-L09-MEL01-BEAUTIFUL- 5D3N_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:  
กรุงเทพ ฯ – บรูไน – เมลเบิร์น (ออสเตรเลีย)-เมลเบิร์น – Great Ocean Road
พอร์ตแคมเบลล์ – Twelve Apostles -เมลเบิร์น – ดันดีนองส์ – สถานีรถไฟจักรไอน้ำ
 สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK – เกาะฟิลลิป
 PHILLIPS ISLAND NATURE PARK-อิสระเต็มวันเมืองเมลเบิร์น
(ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)-เมลเบิร์น – สนามบินเมลเบิร์น
บรูไน – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน  ROYAL BRUNEI AIRLINES
กำหนดเดินทาง
18 – 22    มี.ค 60  29999.-
08 – 12 ,15 – 19   เม.ย 60  32999.-
22 – 26   เม.ย 60  29999.-
29เม.ย  – 03พ.ค เม.ย 60  32999.-
 


 

 

ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY OF DREAM 5D3N

เที่ยวออสเตรเลีย รหัสทัวร์TZ-L09-TZ01-AU SYDNEY - 5D3N_JUL

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์: 
กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์- สิงคโปร์ – ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) – หาดบอนได – เดอะแก็ป
 โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ –  ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ – ไชน่าทาวน์-ซิดนีย์
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – เขาสามอนงค์ – รถรางไฟฟ้า
SCENIC BABLEWAY – สวนสัตว์โคอาล่า ปาร์ค-อิสระเต็มวันนครซิดนีย์
(ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)-ซิดนีย์
 สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน  SCOOT
กำหนดเดินทาง 
12 – 16   เม.ย 60  45999.-
29เม.ย -03พ.ค  เม.ย 60 32999.-
10 – 14   พ.ค 60  32999.-
14 – 18   มิ.ย.60  31999.-
08 – 12    ก.ค 60  32999.-

 

 

ทัวร์ออสเตรเลีย MELBOURNE CITY OF LIGHT 5D3N

เที่ยวออสเตรเลีย รหัสทัวร์TZ-L09-TZ02-AU  MELBOURNE -5D3N_JUN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์: 
ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์-สิงคโปร์ - เมลเบิร์น – ชมเมือง
เมลเบิร์น – ดันดีนองส์ – สถานีรถไฟจักรไอน้ำ – สวนสัตว์พื้นเมือง
 MARU KOALA & ANIMAL PARK – เกาะฟิลลิป – PHILLIPS ISLAND NATURE PARK
อิสระเต็มวันเมืองเมลเบิร์น (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)
เมลเบิร์น – สนามบินเมลเบิร์น – สิงคโปร์ –ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน  SCOOT
กำหนดเดินทาง 
13 – 17    เม.ย 60  35999.-
27 เม.ย – 01 พ.ค  เม.ย.60  31999.-
07 – 11   มิ.ย 60  29999.-


 

 

ทัวร์ออสเตรเลีย  PERTH 5D3N

เที่ยวออสเตรเลีย รหัสทัวร์TG-L20-AUSSIE_04- PERTH 5D3N_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย)-เพิร์ธ –ล่องเรือ – เมืองท่าฟรีแมนเทิล
ชมเมือง – สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค – อิสระช้อปปิ้ง -อุทยานแห่งชาติยันเซฟ
SAND DUNES - พินาเคิล – ช้อปปิ้ง - เพิร์ธ – ตลาดฟรีแมนเทิล - สวนสัตว์พื้นเมือง
โรงงานผลิตไวน์  - ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ    


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน  THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
8-12, 15-19   มี.ค.60  35900.-
22-26, 29 มี.ค – 02 เม.ย.60  มี.ค060  35900.-
19-23, 26-30   เม.ย.60  35900.-
17-21, 24-28   พ.ค.60  35900.-
 31พ.ค - 04 มิ.ย.60   พ.ค.60   35900.-
7-11, 14-18, 21-25   มิ.ย.60  35900.-
 28 มิ.ย - 02 ก.ค.60   มิ.ย.60  35900.-
2-6, 16-20, 23-27   ส.ค.60  35900.-
6-10, 13-17, 20-24   ก.ย.60  35900.-
 


 

 

ทัวร์ออสเตรเลีย  SYDNEY PORT STEPHEN 5D3N

เที่ยวออสเตรเลีย รหัสทัวร์TG-L20-AUSSIE_05- SYDNEY_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ -สนามบินซิดนีย์ – หาดบอนได – ชมเมือง
 ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์-โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
 นั่งรถรางที่ชันที่สุด - นั่งกระเช้า-พอร์ต สตีเฟ่น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา
 ซิดนีย์-สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ – สนามบินสุวรรณภูมิ  


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน  THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
12-16 เม.ย 60 58900.-
 
 

 

ทัวร์ออสเตรเลียSYD - MEL 6D4N

เที่ยวออสเตรเลีย รหัสทัวร์TG-L20-AUSSIE_06-SYD - MEL 6D4N_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ -สนามบินซิดนีย์ – หาดบอนได – ชมเมือง
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์-โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
 นั่งรถรางที่ชันที่สุด - นั่งกระเช้า-ซิดนีย์ – เมลเบิร์น – ชมเมือง – กระท่อมกัปตันคุ้ก - เกาะฟิลลิป
ดูนกเพนกวิน – เมนูพิเศษกุ้งลอบส์เตอร์-เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท – TWELVE APOSTLES
เมลเบิร์น -อิสระช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน  THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
11-16  เม.ย.60  69900.-

 

 

ทัวร์ออสเตรเลียGRAND AUSTRALIA 8D6N

เที่ยวออสเตรเลีย รหัสทัวร์TG-L20-AUSSIE_07-GRAND-8D6N_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ  – บริสเบน-บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า – ให้อาหารปลาโลมา
ทังกาลูม่า รีสอร์ท – บริสเบน – โกลด์โคสท์-โกลด์โคสต์ – ดรีมเวิล์ด – ถ่ายรูปกับหมีโคอาล่า
พร้อมรับรูปที่ระลึก-โกลด์โคสต์ – บริสเบน - ซิดนีย์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
 นั่งรถรางที่ชันที่สุด - นั่งกระเช้า-ซิดนีย์ – ชมเมือง - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
ซิดนีย์ – เมลเบิร์น - ชมเมือง – กระท่อมกัปตันคุ้ก - เกาะฟิลลิป– ดูนกเพนกวิน
เมนูพิเศษกุ้งลอบส์เตอร์-อิสระช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน  THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
9-16 เม.ย.60 89900.- 

 

ทัวร์ออสเตรเลีย AUSTRALIA  POPULAR  6D4N

เที่ยวออสเตรเลียTG-L46-883-AUS-POPULAR -6D4N _MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์-นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ -นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
ช็อปปิ้ง – เมลเบิร์น-เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย์ –พอร์ตแคมเบลล์
เมลเบิร์น-เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน้ำโบราณ–ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
นครเมลเบิร์นชมเมือง – ช็อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง
25-30  มี.ค 60 63900.-
 

 

ทัวร์ออสเตรเลีย AUSTRALIA  POPULAR  6D4N

เที่ยวออสเตรเลียTG-L46-884-AUS-POPULAR -6D4N _FEB

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์-นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
 ช็อปปิ้ง – เมลเบิร์น-เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย์ –พอร์ตแคมเบลล์
เมลเบิร์น-เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน้ำโบราณ–ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
นครเมลเบิร์นชมเมือง – ช็อปปิ้ง – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง
23- 28      ก.พ 60    70900.-
 


 

ทัวร์ออสเตรเลียAUSTRALIA IMPRESSION 5D3N

เที่ยวออสเตรเลียQF-L46-885-AUS-IMPRESSION 5D3N _FEB

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์-นครซิดนีย์ – เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ
ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป-เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย์
พอร์ตแคมเบลล์ – เมลเบิร์น-เมลเบิร์น – ซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
 ชมหาดบอนได – ช็อปปิ้ง-ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน Qantas Airways
กำหนดเดินทาง
16 - 20   ก.พ  60  59900.-

 

 

ทัวร์ออสเตรเลียHOLIDAY AUSTRALIA 5D3N

เที่ยวออสเตรเลียQF-L46-886-HOLIDAY AUSTRALIA-5D3N  _MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์-นครซิดนีย์ – บริสเบน – ชมเมือง – โกลด์โคสท์
โกลด์โคสท์- Q1 OBSERVATION DECK ชมวิวเมืองโกลด์โคสท์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน - บริสเบน- ซิดนีย์-ซิดนีย์ – ชมหาดบอนได
 ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช็อปปิ้ง-ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน Qantas Airways
กำหนดเดินทาง
23 –27   มี.ค.60 52900.- 

 

ทัวร์ออสเตรเลียHOLIDAY AUSTRALIA 5D3N

เที่ยวออสเตรเลียQF-L46-887-HOLIDAY AUS- 5D3N_FEB

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์-นครซิดนีย์ – บริสเบน – ชมเมือง – โกลด์โคสท์
โกลด์โคสท์- Q1 OBSERVATION DECK ชมวิวเมืองโกลด์โคสท์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน   - บริสเบน- ซิดนีย์ซิดนีย์ – ชมหาดบอนได
 ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช็อปปิ้ง- ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน Qantas Airways
กำหนดเดินทาง
16 -20   ก.ค60  60900.-
 

 

ทัวร์ออสเตรเลียMIRACLE AUSTRALIA  6D3N

เที่ยวออสเตรเลียTG-L46-888-MIRACLE- AUS- 6D3N_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - บริสเบน-บริสเบน – ชมเมือง -บริสเบน – โกลด์โคสท์ 
 MOVIE WORLD- ทังกาลูมา รีสอร์ททังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน - โกลด์โคสท์
โกลด์โคสท์ – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน - Q1 DECK-ชมวิวเมืองโกลด์โคสท์
 ช้อปปิ้ง ฮาร์เบอร์ทาวน์ เอาท์เล็ท – บริสเบน -กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง
21 –26  มี.ค 60  55900.- 

ทัวร์ออสเตรเลียMIRACLE AUSTRALIA  6D3N

เที่ยวออสเตรเลียTG-L46-889-MIRACLE- AUS- 6D3N_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-กรุงเทพฯ -บริสเบน – ชมเมือง
บริสเบน – โกลด์โคสท์  - MOVIE WORLD
ทังกาลูมา รีสอร์ท  พร้อมป้อนอาหารโลมา
ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน - โกลด์โคสท์ 
โกลด์โคสท์ –เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน 
Q1 OBSERVATION DECK ชมวิวเมืองโกลด์โคสท์
ช้อปปิ้ง ฮาร์เบอร์ทาวน์ เอาท์เล็ท – บริสเบน -กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง
21 -26    ก.พ 60  60900.-
21 –26  มี.ค 60  55900.-


 

ทัวร์ออสเตรเลียENJOY AUSTRALIA  7D5N

เที่ยวออสเตรเลียTG-L46-890-ENJOY AUS-7D5N _APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ -กรุงเทพ -บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า
ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน – โกลด์โคสท์
โกลด์โคสท์ -เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน  -ช้อปปิ้งแปซิฟิค แฟร์-
Q1 OBSERVATION DECK ชมวิวเมืองโกลด์โคสท์ + อาหารบุฟเฟ่ต์ซีฟูด
โกลด์โคสท์ – MOVIE WORLD – ซิดนีย์-ซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – ซิดนีย์-ซิดนีย์ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ -กรุงเทพ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง
11- 17  เม.ย 60 76900.- 

ทัวร์ออสเตรเลียENJOY AUSTRALIA  6D4N

เที่ยวออสเตรเลียTG-L46-891-ENJOY  AUS- 6D4N _APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ -กรุงเทพ -บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า
ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน – โกลด์โคสท์-โกลด์โคสท์
 MOVIE WORLD – ซิดนีย์-ซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – ซิดนีย์
ซิดนีย์ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ -กรุงเทพ

ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง
11- 16  เม.ย 60 71900.- 

ทัวร์ออสเตรเลียPARADISE AUSTRALIA 7 DAYS

เที่ยวออสเตรเลียTG-L46-892-PARADISE   AUS-7D _APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – ซิดนีย์-ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
ชมการแสดงพื้นบ้านของชาวอะบอริจิ้นส์-ซิดนีย์
ซิดนีย์ – พอร์ต สตีเฟ่นส์  นั่งรถ 4 WD -ตะลุยบนเนินทราย
ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา-ซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
ช้อปปิ้ง-บริสเบน-โกลด์โคสท์-โกลด์โคสท์- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน
ช้อปปิ้งแปซิฟิค แฟร์- Q1 OBSERVATION DECK
โกลด์โคสท์ – MOVIE WORLD –บริสเบน ชมเมือง - กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง
10 –16    เม.ย 60 73900.- 

ทัวร์ออสเตรเลียPARADISE AUSTRALIA

เที่ยวออสเตรเลียTG-L46-897-PARADISE  AUS _APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – ซิดนีย์-ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์- ซิดนีย์ ช้อปปิ้ง
ซิดนีย์ – พอร์ต สตีเฟ่นส์  นั่งรถ 4 WD -ตะลุยบนเนินทราย- ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา
ซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ (บิน)บริสเบน-โกลด์โคสท์
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน-มูฟวี่เวิลด์-โกลด์โคสท์ – บริสเบน – กรุงเทพฯ

ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง
11 –16 , 12 -17    เม.ย 60 69900.-


 

ทัวร์ออสเตรเลียPOPULAR AUSTRALIA 6 DAYS

เที่ยวออสเตรเลียTG-L46-898-POPULAR  AUS-6D _APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – ซิดนีย์-นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ -นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
ช็อปปิ้ง – เมลเบิร์น-เกรทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย)-เมืองอโพโลเบย์
พอร์ตแคมเบลล์-เมลเบิร์น-เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน้ำโบราณชมนมเพนกวินที่
เกาะฟิลลิป + ทานกุ้งมังกรท่านละครึ่งตัว พร้อมไวน์-นครเมลเบิร์นชมเมือง
 ช็อปปิ้ง – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง
10 -15 , 11 -16      เม.ย 60  68900.-
12 -17 , 13 -18  เม.ย 60  68900.-  

ทัวร์ออสเตรเลียHOLIDAY TANGALOOMA  6D4N

เที่ยวออสเตรเลียTG-L46-899-PTANGALOOMA-6D4N_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – นครซิดนีย์-นครซิดนีย์ – บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูมา รีสอร์ท
 ป้อนอาหารโลมา*ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน – โกลด์โคสท์
โกลด์โคสท์ – พาราไดส์ คันทรี ฟาร์ม -มูวี่เวิลด์ – ซิดนีย์-ซิดนีย์
ชมหาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช็อปปิ้ง-ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน Thai Airways
กำหนดเดินทาง
11 -16    เม.ย 60  42900.-
 


 

ทัวร์ออสเตรีย  DELIGHT AUSTRALIA 5 D3N

เที่ยวออสเตรีย รหัสทัวร์QF-L46-AUSTRALIA  5D3N_SEP


รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพ – ซิดนีย์-นครซิดนีย์ – เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ
ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป+กุ้งมังกรท่านละครึ่งตัว-เกรทโอเชียนโร้ด (เต็มสาย)
 เมืองอโพโล เบย์ -พอร์ตแคมเบลล์ – เมลเบิร์น -เมลเบิร์น – ซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
 ช็อปปิ้ง-ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบินQantas Airways
กำหนดเดินทาง
6-10   พ.ค 60  53900.-
22-26   มิ.ย 60  53900.-
7-11   ก.ค 60  57900.-
10-14   ส.ค 60  53900.-
21-25   ก.ย 60  53900.- 


 


 

ทัวร์ออสเตรีย  POPULAR AUSTRALI6D

เที่ยวออสเตรีย รหัสทัวร์TG-L46- POPULAR AUSTRALIA 6D_JUL

รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพ – ซิดนีย์-นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  - ซิดนีย์-นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง
 ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ -ช็อปปิ้ง (บิน) เมลเบิร์น -เกรทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย)
เมืองอโพโลเบย์-พอร์ตแคมเบลล์-เมลเบิร์น-เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน้ำโบราณ
ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป พร้อมทานกุ้งมังกรคนละครึ่งตัว
นครเมลเบิร์นชมเมือง – ช็อปปิ้ง – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบินTHAI  Airways
กำหนดเดินทาง
1-6,5-10   พ.ค 60  63900.-
20-25   มิ.ย 60  63900.-
5-10,20-25  ก.ค 60  66900.- 
 

ทัวร์ออสเตรเลียDELIGHT AUSTRALIA 5 DAYS

เที่ยวออสเตรเลียQF-L46-900-DELIGHT- AUS-5D_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – ซิดนีย์-นครซิดนีย์ – เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ
ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป+กุ้งมังกรท่านละครึ่งตัว-เกรทโอเชียนโร้ด
(เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย์ -พอร์ตแคมเบลล์ – เมลเบิร์น
เมลเบิร์น – ซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช็อปปิ้ง
ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบินQantas Airways
กำหนดเดินทาง
12 –16 , 13 -17    เม.ย 60 61900.-


 

ทัวร์ออสเตรเลียHIGHLIGHT SYDNEY 5D3N 

เที่ยวออสเตรเลียTG-L46-901- SYDNEY-5D3N_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ– ซิดนีย์-ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ – หอคอยซิดนีย์
พร้อมอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์  - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ 
ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-สวนสัตว์พื้นเมือง- ซิดนีย์
ซิดนีย์ – พอร์ต สตีเฟ่นส์  นั่งรถ 4 WD -ตะลุยบนเนินทราย
ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา-ซิดนีย์ ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน  Thai Airways
กำหนดเดินทาง
12 –16 , 13 -17   เม.ย 60  59900.- 

ทัวร์ออสเตรเลียCAPITAL AUSTRALIA 5D3N 

เที่ยวออสเตรเลียTG-L46-913- CAPITAL- AUS-5D3N_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – ซิดนีย์-ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ – หอคอยซิดนีย์
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ -ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
สวนสัตว์พื้นเมือง- ซิดนีย์-ซิดนีย์ – แคนเบอร์ร่า - ซิดนีย์
ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน  Thai Airways
กำหนดเดินทาง
12 –16 , 13 -17  เม.ย 60  58900.- 

ทัวร์ออสเตรเลียCOLORFUL SYDNEY 5 DAYS

เที่ยวออสเตรเลียTG-L46-914- COLORFUL-5D_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-สวนสัตว์พื้นเมือง - ซิดนีย์
ซิดนีย์ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ –พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดาม
ทุสโซ –อิสระช้อปปิ้ง-ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน  Thai Airways
กำหนดเดินทาง
12 –16 , 13 -17   เม.ย 60 58900.-


 

ทัวร์ออสเตรเลียSYDNEY CENTRAL COAST  5 DAYS

เที่ยวออสเตรเลียTG-L46-915- CENTRAL-COAST-5D_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ซิดนีย์-ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
เซ็นทรัลโคสท์-เซ็นทรัลโคสท์ -สวนสัตว์พื้นเมือง-พอร์ต สตีเฟ่นส์
ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา- นิวคาสเซิล-นิวคาสเซิล- ซิดนีย์
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ –ช้อปปิ้ง –ซิดนีย์
ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน  Thai Airways
กำหนดเดินทาง
11 –15    เม.ย 60  59900.-


 

ทัวร์ออสเตรเลียSYDNEY EASY TOUR   5 DAYS

เที่ยวออสเตรเลียTG-L46-915- SYDNEY EASY5D_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ซิดนีย์-ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ –ช้อปปิ้ง
ซิดนีย์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-สวนสัตว์พื้นเมือง -ซิดนีย์
 อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์นอกรายการตามใจชอบ
ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน  Thai Airways
กำหนดเดินทาง
 12 –16 , 13-17    เม.ย 60  54900.-

 

 

ทัวร์ออสเตรเลีย  SYDNEY 5D3N

เที่ยวออสเตรเลีย รหัสทัวร์ TG-L20-SYDNEY 5D3N_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ -สนามบินซิดนีย์ – หาดบอนได – ชมเมือง
อิสระช้อปปิ้ง – หรือซื้อ OPTIONAL TOUR -อิสระช้อปปิ้ง-สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ
 สนามบินสุวรรณภูมิ  


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน THAI
กำหนดเดินทาง
8-12, 15-19, 22-26, 29 มี.ค – 02 เม.ย 60  35900.-
19-23, 26-30   เม.ย 60  35900.-
17-21, 24-28, 31 พ.ค 60- 04 มิ.ย 60  35900.-
7-11, 14-18, 21-25, 28 มิ.ย 6– 02 ก.ค 60  35900.-
2-6, 16-20, 23-27 ส.ค 60 35900.-
6-10, 13-17, 20-24   ก.ย 60  35900.-
 

ทัวร์ออสเตรเลีย MELBOURNE 5D3N

เที่ยวออสเตรเลีย รหัสทัวร์ TG-L20-MELBOURNE -5D3N_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ – เมลเบิร์น -เมลเบิร์น – ชมเมือง – กระท่อมกัปตันคุ้ก
สวนฟิตซอย -สนามบินเมลเบิร์น  – สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน THAI
กำหนดเดินทาง
8-12, 15-19, 22-26, 29 มี.ค – 02       เม.ย 60 35900.-
19-23, 26-30         เม.ย 60  35900.-
17-21, 24-28, 31 พ.ค - 04 มิ.ย 60  35900.-
7-11, 14-18, 21-25, 28 มิ.ย – 02 ก.ค 60 35900.-
2-6, 16-20, 23-27   ส.ค 60  35900.-
6-10, 13-17, 20-24   ก.ย 60 35900.-

 

 

ทัวร์ออสเตรเลียGOLD COAST5D3N

เที่ยวออสเตรเลียรหัสทัวร์ TG-L20-GOLD COAST-5D3N_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ – บริสเบน– ชมเมือง – เม้าท์คุทธา – โกล์ดโคสต์ 
อิสระช้อปปิ้ง – หรือซื้อ OPTIONAL TOUR -อิสระช้อปปิ้ง 
โกลด์โคสต์ – บริสเบน  – สนามบินสุวรรณภูมิ   


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน THAI
กำหนดเดินทาง
8-12, 15-19, 22-26, 29 มี.ค – 02 เม.ย60  35900.-
19-23, 26-30   เม.ย 60  35900.-
17-21, 24-28, 31 พ.ค  - 04 มิ.ย60  35900.-
7-11, 14-18, 21-25, 28 มิ.ย  – 02 ก.ค 60  35900.-
2-6, 16-20, 23-27    ส.ค 60  35900.-
6-10, 13-17, 20-24   ก.ย 60  35900.-
 

 

ทัวร์ออสเตรเลียPERTH5D3N

เที่ยวออสเตรเลียรหัสทัวร์ TG-L20-PERTH-5D3N_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย)-เพิร์ธ –ล่องเรือ – เมืองท่าฟรีแมนเทิล
 ชมเมือง – สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค – อิสระช้อปปิ้ง -อุทยานแห่งชาติยันเซฟ
SAND DUNES - พินาเคิล – ช้อปปิ้ง -เพิร์ธ – ตลาดฟรีแมนเทิล - สวนสัตว์พื้นเมือง
โรงงานผลิตไวน์-ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ   

    
ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน THAI
กำหนดเดินทาง 
8-12, 15-19, 22-26, 29 มี.ค – 02 เม.ย60  35900.-
19-23, 26-30   เม.ย 60  35900.-
17-21, 24-28, 31 พ.ค - 04 มิ.ย60  35900.-
7-11, 14-18, 21-25, 28 มิ.ย - 02 ก.ค 60  35900.-
2-6, 16-20, 23-27   ส.ค 60  35900.-
6-10, 13-17, 20-24   ก.ย 60  35900.-
 


ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 9 วัน

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์ EY-L123-EU-W1.5_9D_APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ยุโรป  
 โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่
วิหารแพนธีออน– บันไดเสปน – ปราโต้ -  หอเอนเมืองปิซ่า–เมสเตร้ - เกาะเวนิส–
สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** - มิลาน – ดูโอโม
แกลเลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 – อินเทอร์ลาเค่น– เดินเที่ยวชมเมือง -  กรินเดลวาลด์
นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี -  ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า– ไคลน์ไชเด็ค
ดีจอง - นั่งรถไฟ TGV – ปารีส – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์- มองมาร์ต
มหาวิหารซาเคร-เกอร์ - City Tour -  Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม–ห้างลาฟาแยต

ทัวร์ยุโรป  ราคาถูก แพคเกจทัวร์ยุโรป   โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
06-14  เม.ย. 60  84900.-
08-16   เม.ย. 60 89900.-
  

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

721 คน

 สถิติเมื่อวาน

1182 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

46995 คน

209276 คน

2671075 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official