ทัวร์ออสเตรเลีย

ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลีย โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณยาหยี  02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534
  

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น เกาะฟิลลิป เกรทโอเชี่ยนโร้ด

โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย รหัส BI-L155-AUSTRALIA_NOV

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย : สนามบินสุวรรณภูมิ – บรูไน
เมลเบิร์น – สวนฟิตซรอย – โบสถ์เซนต์แพตทริก – เกาะฟิลลิป
โรงงานช็อคโกแลต - PHILLIP ISLAND NATURE PARK
เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ด - พอร์ตแคมเบลล์ - Twelve Apostles
เมลเบิร์น - หมู่บ้านเหมืองทอง - Queen Victoria Market - ย่านไชน่าทาวน์

                                      
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines
กำหนดเดินทาง

20-24 , 24-28 , 27-31ต.ค.58     39900.-
31ต.ค.–4พ.ย.58      39900.-
 

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS 4 NIGHTS

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส TG-L46-POPULAR_AUSTRALIA_DEC

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
นครซิดนีย์–สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – ซิดนีย์
นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง - เมลเบิร์น
ซิดนีย์ - เมลเบิร์น  –  รถไฟจักรไอน้ำโบราณ  – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป  
เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย )  – เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์  - เมลเบิร์น
นครเมลเบิร์นชมเมือง  - ช้อปปิ้ง  – กรุงเทพฯ

                                       
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : THAI AIRWAYS
กำหนดวันเดินทาง

7-12 , 17-22พ.ย.58     41900.-
2-7 , 5-10ธ.ค.58     41900.-

 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น เกาะฟิลลิป เกรทโอเชี่ยนโร้ด 6 วัน 4 คืน

โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย รหัส BI-L155-AUSTRALIA_6D4N_NOV

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย : สนามบินสุวรรณภูมิ – บรูไน
เมลเบิร์น – สวนฟิตซรอย – โบสถ์เซนต์แพตทริก – เกาะฟิลลิป
โรงงานช็อคโกแลต - PHILLIP ISLAND NATURE PARK
เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ด - พอร์ตแคมเบลล์ – ขึ้นเฮลิคอปเตอร์
ชม Twelve Apostles - เมลเบิร์น - อุทยานแห่งชาติดันดีนอง
นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ - บัลลารัต - หมู่บ้านเหมืองทอง
Queen Victoria Market - ย่านไชน่าทาวน์ - สนามบินทูรามารีน – กรุงเทพฯ

                                              
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines
กำหนดเดินทาง

20-25 , 24-29ต.ค.58     49900.-
27ต.ค.–1 พ.ย.58      49900.-
31ต.ค.–5 พ.ย.58      49900.-
 

 ทัวร์ออสเตรเลีย AUSTRALIA

โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย รหัส TG-L23-SYD_MEL_OCT-DEC

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ - ซิดนีย์
ซิดนีย์ - โคอาล่า พาร์ค - บลูเมาเท่น - ซีนิกเวิลด์ - ซิดนีย์ฮาเบอร์
โอเปร่าเฮ้าส์ - ล่องเรือกัปตันคุ้ก - เมลเบิร์น - เที่ยวชมเมือง - ไวน์เทสติ้ง 
ชมพาเหรดเพนกวิน เกาะฟิลลิป - เส้นทางเกรท โอเชี่ยน โร๊ด
อุทยานฯ พอร์ทแคมเบล - กลับถึงกรุงเทพฯ
                                              
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

21-26ต.ค.58      62000.-
4-6ธ.ค.58          62000.-
 

 ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS 4 NIGHTS

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส TG-L46-POPULAR_AUSTRALIA-OCT-DEC

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
นครซิดนีย์–สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง - เมลเบิร์น
ซิดนีย์ - เมลเบิร์น  –  รถไฟจักรไอน้ำโบราณ  – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป  
เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย )  – เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์ 
นครเมลเบิร์นชมเมือง  - ช้อปปิ้ง  – กรุงเทพฯ

      
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : Qantas Airways
กำหนดวันเดินทาง

20-25 , 23-28ต.ค.58      63900.-
7-12 , 17-22พ.ย.58      63900.-
2-7 , 5-10ธ.ค58      63900.-
 

 ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น - ซิดนีย์  6 วัน 4 คืน (ปีใหม่)

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส QF-L46-AUSTRALIA_29DEC-3JAN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ
นครซิดนีย์ – เมลเบิร์น  - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ
ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป - เกรทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย )
เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์  -  เมลเบิร์น – ซิดนีย์
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ม้าหินมิสเซสแม๊คควอรี่ - ช้อปปิ้ง
นครซิดนีย์–สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์- ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

                                       
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : Qantas Airways
กำหนดวันเดินทาง

29ธ.ค.-3ม.ค.59     69900.-


 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA ( RE-ROUTE )

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส QF-L46-AUSTRALIA_6D4N

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ
นครซิดนีย์ – เมลเบิร์น  - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ
ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป - เกรทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย )
เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น
เมลเบิร์น – ซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
ม้าหินมิสเซสแม๊คควอรี่ - ช้อปปิ้ง - นครซิดนีย์
สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์

          
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : Qantas Airways
กำหนดวันเดินทาง

29ธ.ค.-3ม.ค.59     69900.-


 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส TG-L46-SYD_MEL_JAN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ
นครซิดนีย์–สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  – นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง -เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ด
เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์  - เมลเบิร์น
รถไฟจักรไอน้ำโบราณ  – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
ชมพรุฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำยาราแห่งนครเมลเบิร์น
นครเมลเบิร์นชมเมือง - สวนฟิตซรอย กระท่อมกัปตันคุ้ก

                                       
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : THAI AIRWAYS
กำหนดวันเดินทาง

27ธ.ค.-1ม.ค.59     72900.-


 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ – เมลเบิร์น  6 วัน  4 คืน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส TG-L46-SYD_MEL_DEC

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ
นครซิดนีย์–สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง -เมลเบิร์น
เกรทโอเชี่ยนโร้ด – เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์
เมลเบิร์น-ชมพรุฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำยาราแห่งนครเมลเบิร์น
เมลเบิร์น  – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ  – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป 
นครเมลเบิร์นชมเมือง-สวนฟิตซรอย กระท่อมกัปตันคุ้ก - ช้อปปิ้ง

                                       
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : THAI AIRWAYS
กำหนดวันเดินทาง

28ธ.ค.-2ม.ค.59     72900.-


 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ – เมลเบิร์น  6 วัน  4 คืน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส TG-L46-SYD_MEL_28DEC-3JAN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ
นครซิดนีย์–สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง
เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย )  – เมืองอโพโล เบย์
พอร์ตแคมเบลล์  - เมลเบิร์น-ชมพรุฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่
ริมแม่น้ำยาราแห่งนครเมลเบิร์น– รถไฟจักรไอน้ำโบราณ
ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป - นครเมลเบิร์นชมเมือง
สวนฟิตซรอย กระท่อมกัปตันคุ้ก  - ช้อปปิ้ง  – กรุงเทพฯ

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : THAI AIRWAYS
กำหนดวันเดินทาง

28ธ.ค.-2ม.ค.59     72900.-


 

 

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส TG-L46-SYD_MEL_6D4N

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ
นครซิดนีย์–สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง
เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย )  – เมืองอโพโล เบย์
พอร์ตแคมเบลล์  - เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ
ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป  - ชมพรุฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่
ริมแม่น้ำยาราแห่งนครเมลเบิร์น - นครเมลเบิร์นชมเมือง
สวนฟิตซรอย กระท่อมกัปตันคุ้ก  - ช้อปปิ้ง  – กรุงเทพฯ

                                       
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : THAI AIRWAYS
กำหนดวันเดินทาง

27ธ.ค.-1ม.ค.59     72900.-

 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย บริสเบน – โกลด์โคสท์ – ทังกาลูม่า -  ซิดนีย์  6 วัน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส QF-L46-HOLIDAY_6D4N_JUL-SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
ซิดนีย์ – บริสเบน - ชมเมือง  -  ทังกาลูมา รีสอร์ท -ป้อนอาหารโลมา
ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน - โกลด์โคสท์– พาราไดส์ คันทรี ฟาร์ม
มูวี่เวิลด์ – ซิดนีย์–  ชมหาดบอนได  -  ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง

                                       
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : Qantas Airways
กำหนดวันเดินทาง

11 -16, 25 – 30ส.ค.58     59900.-
10 -15. 18 -23ก.ย.58      59900.-


 


 

 ทัวร์ออสเตรเลีย บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 คืน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส TG-L46-POPULAR_6D4N_AUG-SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
นครซิดนีย์–สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – ซิดนีย์– เที่ยวชมเมือง
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง - เมลเบิร์น - ซิดนีย์ - เมลเบิร์น
รถไฟจักรไอน้ำโบราณ  – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป  
เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย )  – เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์
เมลเบิร์น - นครเมลเบิร์นชมเมือง  - ช้อปปิ้ง  – กรุงเทพฯ

                                       
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : THAI AIRWAYS
กำหนดวันเดินทาง

7 – 12 , 11 - 16ส.ค.58     63900.-
8 – 13, 22 - 27ก.ย.58     63900.-


 


 

 ทัวร์ออสเตรเลีย ENJOY AUSTRALIA 7 DAYS 4 NIGHTS

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส QF-L46-ENJOY_7D4N_JUL-SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – บริสเบน
บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า - ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน
โกลด์โคสท์  –  MOVIE WORLD   – ซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  - ซิดนีย์ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
ช้อปปิ้งในย่านไชน่า ทาวน์ - กรุงเทพฯ 

                                       
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : Qantas Airways
กำหนดวันเดินทาง

8 – 14 , 22 -28ส.ค.58     66900.-
5 -11 , 19 -25ก.ย.58     66900.- 

 

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น - ซิดนีย์  6 วัน 4 คืน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส QF-L46-DELIGTHT_6D4N_JUL-SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
นครซิดนีย์ – เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ
ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป - เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย )
เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์  -  เมลเบิร์น
เมลเบิร์น – ซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ชมหาดบอนได - ช้อปปิ้ง
พอร์ต สตีเฟ่นส์ 4WD ทัวร์ – ล่องเรือชมโลมาหัวขวดอย่างใกล้ชิด
ซิดนีย์  – กรุงเทพฯ

                                       
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : Qantas Airways
กำหนดวันเดินทาง

11 – 16, 25 -30ส.ค.58     58900.-
10 - 15, 18 – 23ก.ย.58     58900.-  

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย เอดิเลด – แกงการู ไอส์แลนด์ – ซิดนีย์  6 วัน 4 คืน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส SQ-L46-ADE_STD_6D4N_JUL-SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
เอดิเลด ชมเมือง ย่านไชน่า ทาวน์ – ช้อปปิ้งที่ Rundle Mall - เอดิเลด
แกงการู ไอส์แลนด์ เกาะที่อนุรักษ์ธรรมชาติและชมสิงโตทะเลริมหาดอย่างใกล้ชิด
เอดิเลด –  บารอสซ่า วัลเลย์  ชิมไวน์ Penfolds & Jacob’s Creek
หมู่บ้านเยอรมัน Hahndorf - เอดิเลด – ซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าว
ช้อปปิ้งย่าน ไชน่า ทาวน์  - ซิดนีย์ – สิงคโปร์ -  กรุงเทพฯ

                                       
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : Singapore Airlines
กำหนดวันเดินทาง

8 – 13, 22 – 27ส.ค.58        86900.-
12 – 17, 19 - 24ก.ย.58      86900.-


  

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย GRAND AUSTRALIA

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส QF-L20-GRAND_AUSTRALIA_JAN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินซิดนีย์ – สนามบินเมลเบิร์น – เกาะฟิลลิป – ดูนกเพนกวิน
เมนูพิเศษกุ้งลอบเตอร์ ท่านละ 1 ตัว - เมลเบิร์น – ชมเมือง
กระท่อมกัปตันคุ๊ก – สวนฟิตซอย – ช้อปปิ้ง - เมลเบิร์น – บริสเบน – ชมเมือง
เม้าท์คูท่า – โกลโคสต์ – OUTBACK SPECTACULAR - โกลโคสต์ – ดรีมเวิล์ด
ถ่ายรูปกันหมีโคอาล่า – นับถอยหลังเข้าสู่ปี 2559 - โกลโคสต์
สนามบินบริสเบน –สนามบินซิดนีย์ – ชมเมืองซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
ซิดนีย์ – พอร์ต สตีเฟ่น – 4 WD - ล่องเรือชมปลาโลมา  - ซิดนีย์

                                       
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : Qantas Airways
กำหนดวันเดินทาง

27ธ.ค.58-3ม.ค.59       85900.-


 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย MELBOURNE - SYDNEY  ( 6 D 4 N )

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส QF-L20-MELBOURNE_SYDNEY_OCT

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินซิดนีย์ – สนามบินเมลเบิร์น – ซิตี้ทัวร์ – เที่ยวชมตึกรัฐสภา
สวนฟิตซอย - กระท่อมกัปตันคุ้ก – เกาะฟิลลิป – ชมฝูงเพนกวิน
เมลเบิร์น – จีลอง – เกรทโอเชี่ยน โร้ด – เมลเบิร์น - เมลเบิร์น –  ดันนีดอง
รถไฟจักรไอน้ำโบราณ –  WARROOK CATTLE FARM – ซิดนีย์
ซิดนีย์ – ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง
สนามบินซิดนีย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

                                       
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : Qantas Airways
กำหนดวันเดินทาง

20-25ต.ค.58      61900.- 


 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY - MELBOURNE

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส TG-L20-SYDNEY_MELBOURNE_DEC

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินซิดนีย์ – บอนไดบีช –  เดอะร็อค – เดอะแก๊ป – สะพานฮาเบอร์
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง QVB - ซิดนีย์ – โคอาล่า ปาร์ค
ชมการตัดขนแกะ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด
นั่งกระเช้า - ซิดนีย์ – เมลเบิร์น – ชมเมือง – กระท่อมกัปตันคุ๊ก – สวนฟิตซอย
เกาะฟิลลิป – ดูนกเพนกวิน – เมนูกุ้งลอบเตอร์  - เมลเบิร์น – จีลอง
เกรทโอเชี่ยนโร้ท – เมลเบิร์น - สนามบินเมลเบิร์น – สนามบินสุวรรณภูมิ

                         
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : Qantas Airways
กำหนดวันเดินทาง

22-27ก.ย.58      62900.-
20-25ต.ค.58      62900.-
24-29พ.ย.58      62900.-
1-6ธ.ค.58      62900.-


 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย COUNTDOWN NEW YEAR 2016

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส QF-L20-COUNTDOWN_NEW YEAR_JAN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินซิดนีย์ – สนามบินเมลเบิร์น – หมู่บ้านเหมืองทอง
EUREKA SKYDECK 88 - เมลเบิร์น – ชมเมือง – กระท่อมกัปตันคุ๊ก
สวนฟิตซอย – ช้อปปิ้ง – ซิดนีย์– หาดบอนได
ม้าหินMrs Macquarie’s  Chair – ซิดนีย์อะควาเรี่ยม
นับถอยหลังเข้าสู่ปี 2016 - ซิดนีย์ – โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด

                                       
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : Qantas Airways
กำหนดวันเดินทาง

28ธ.ค.58-2ม.ค.59      69900.-


 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย MELBOURNE - SYDNEY

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส QF-L20-COUNTDOWN_NEW YEAR02_JAN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินซิดนีย์ – สนามบินเมลเบิร์น – หมู่บ้านเหมืองทอง
EUREKA SKYDECK 88 - เมลเบิร์น – นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ
สวนสัตว์ Warrook farm – ชมการตัดขนแกะ - ให้อาหารจิงโจ้ – เมลเบิร์น
เมลเบิร์น – ชมเมือง – กระท่อมกัปตันคุ้ก – สวนฟิตซอย – ช้อปปิ้ง – ซิดนีย์
ซิดนีย์ – หาดบอนได – ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ 

                                       
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : Qantas Airways
กำหนดวันเดินทาง

29ธ.ค.58-3ม.ค.59      69900.-


 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย MELBOURNE   BRISBANE   GOLD COAST   SYDNEY

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส QF-L20-GRAND_AUSTRALIA_OCT

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินซิดนีย์ – สนามบินเมลเบิร์น – ซิตี้ทัวร์ – เที่ยวชมตึกรัฐสภา
สวนฟิตซอย - กระท่อมกัปตันคุ้ก – เกาะฟิลลิป – ชมฝูงเพนกวิน
หมู่บ้านเหมืองทอง – เซอร์เวอร์เรนส์ ฮิลส์  ( Sovereign Hill ) – ช้อปปิ้ง
สนามบินเมลเบิร์น – สนามบินบริสเบน – ซิตี้ทัวร์ – เม้าท์คูท่า – โกลด์โคสต์
โกลด์โคสต์ – Warner Bros Movie World – ช้อปปิ้งฮาร์เบอร์ทาวน์เอ้าท์เล็ต
OUTBACK SPECTACULAR - โกลด์โคสต์ – สนามบินบริสเบน
สนามบินซิดนีย์ – บอนไดบีช –  เดอะร็อค – เดอะแก๊ป
สะพานฮาเบอร์ – ชมอ่าวซิดนีย์ - ซิดนีย์ – โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - นั่งรถรางที่ชันที่สุด + นั่งกระเช้า

          
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : Qantas Airways
กำหนดวันเดินทาง

17-24ต.ค.58      79900.-
 
 

 

 

VISITOR

 สถิติวันนี้

1283 คน

 สถิติเมื่อวาน

1893 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

64093 คน

502965 คน

1756783 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11

Copyright (c) 2011 by TourinloveAllway.com
บริษัท ทัวร์อินเลิฟออลเวย์ จำกัด
162/119 หมู่ 5 หมู่บ้านเฟื่องฟ้า 11 เฟส 2-4 ซ.มังกร-นาคดี ต,แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 02-174-2346-7