ทัวร์ออสเตรเลีย

ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลีย โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณยาหยี  02-174-2346-7Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534


 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย SADNEY ONLY

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส QF-L20-SYDNEY_ONLY_MAY-JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินซิดนีย์ – บอนไดบีช –  เดอะร็อค – เดอะแก๊ป – สะพานฮาเบอร์
ชมอ่าวซิดนีย์ - อิสระช้อปปิ้ง - อิสระช้อปปิ้ง
สนามบินออสเตรเลีย – สนามบินสุวรรณภูมิ

                                       
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : Qantas Airways
กำหนดวันเดินทาง

6 – 10 , 13 – 17 , 20 – 24 , 27 – 31พ.ค.58  29900.-
3 – 7 , 10 – 14 , 17 – 21 , 24 – 28มิ.ย.58    29900.-
 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย BUFFET AUSTRIA

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส QR-L13-BUFFET_AUSTRIA-OCT_NOV-6D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ - โดฮา  - เวียนนา
ซาลส์บวร์ก - จัตุรัสโมสาส -  อินส์บรุค - ฮัลล์สตัท - หมู่บ้าน นักบุญวูล์ฟกัง
 ช้อปปิ้งที่ พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท - เวียนนา – พระราชวังพระราชวังฮอฟเบิร์ก – พระราชวังเบลวีเดียร์
เวียนนา (ออสเตรีย) – พระราชวังเชินบรุนน์ – โดฮา - ประเทศไทย

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : Qatar Airways
กำหนดวันเดินทาง

24-29ก.ย.58     39888.-
29ต.ค.-3พ.ย.58     39888.-
19-24พ.ย.58     39888.-

 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย โปรโมชั่นสุดฮิต ซิดนีย์ – พอร์ต สตีเฟ่น  5 วัน

โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย รหัส TG-L111-_SYDNRY_JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – ซิดนีย์                                  
ซิดนีย์ - ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าว – The Rock - ซิดนีย์- พอร์ต สตีเฟ่น
ซิดนีย์ – อิสระ เต็มวัน - ช้อปปิ้ง - ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ   
                                              

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

26-30มิ.ย.58     52900.-

 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย EXTREME AUSTRALIA 6 DAYS 

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส QF-L46-EXTREME_6D4N_JUL-SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
ชมนครซิดนีย์- หาดบอนได - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์  - ช้อปปิ้งไชน่า ทาวน์
ซิดนีย์ – พอร์ต สตีเฟ่นส์ นั่งรถ 4 WD ตะลุยบนเนินทราย
ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา - ซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์ อิสระช้อปปิ้ง หรือ
เลือกซื้อทัวร์นอกรายการตามใจชอบ - ซิดนีย์  – กรุงเทพฯ

                                       
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : Qantas Airways
กำหนดวันเดินทาง

8 – 13, 22 -27ก.ค.58    53900.-
26 – 31ส.ค.58     52900.-
3 – 8 , 10 – 15 , 24 – 29ก.ย58   52900.-

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย นครซิดนีย์-เมืองหลวงแคนเบอร์ร่า 5 วัน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส  TG-L111-AU81_WINTER_JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – ซิดนีย์                                         
ซิดนีย์ – ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – QVB / ไชน่า ทาวน์    
ซิดนีย์ – โคอาล่า ปาร์ค – บลูเมาท์เท่นส์ - ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า(เต็มวัน)
ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ  
                                                
                    
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดวันเดินทาง

11-15 , 18-22มิ.ย.58    53900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 ทัวร์ออสเตรเลีย เมืองหลวงแคนเบอร์ร่า 5 วัน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส  TG-L111-SYD-CBR_5D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย :    กรุงเทพฯ – ซิดนีย์                                         
ซิดนีย์ – ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – QVB / ไชน่า ทาวน์    
ซิดนีย์ – โคอาล่า ปาร์ค – บลูเมาท์เท่นส์ - ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า(เต็มวัน)
ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ     
                                             

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : THAI AIRWAYS
กำหนดวันเดินทาง

11-15 , 18-22มิ.ย.58    53900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
 

 ทัวร์ออสเตรเลีย HIGHLIGHT SYDNEY 5DAYS

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส TG-L46-HIGHLIGHT_JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย :  กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
นครซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์  - ช้อปปิ้งไชน่า ทาวน์
ซิดนีย์ – พอร์ต สตีเฟ่นส์ นั่งรถ 4 WD ตะลุยบนเนินทราย
ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา - ซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์  – กรุงเทพฯ

                                              
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : THAI AIRWAYS
กำหนดวันเดินทาง

30พ.ค.–3มิ.ย.58     55900-
20-24มิ.ย.58         55900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ – พอร์ต สตีเฟ่น  5 วัน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส  TG-L111-STEPHEN_5D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – ซิดนีย์                                  
ซิดนีย์ - ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าว – QVB  ไชน่า ทาวน์      
ซิดนีย์ – โคอาล่า ปาร์ค – บลูเมาท์เท่นส์               
ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ       
                                          

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : THAI AIRWAYS
กำหนดวันเดินทาง

11-15 , 18-22มิ.ย.58    54900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
 

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ – พอร์ต สตีเฟ่น  5 วัน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส  TG-L111-AU88_WINTER_JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – ซิดนีย์                                  
ล่องเรือชมอ่าว – QVB / ไชน่า ทาวน์ - ซิดนีย์ – โคอาล่า ปาร์ค
บลูเมาท์เท่นส์ - ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ      
                                           
                                        
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดวันเดินทาง

11-15 , 18-22มิ.ย.58    54900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย บริสเบน – โกลด์โคสท์ – ทังกาลูม่า -  ซิดนีย์  6 วัน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส QF-L46-HOLIDAY_6D4N_JUL-SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
ซิดนีย์ – บริสเบน - ชมเมือง  -  ทังกาลูมา รีสอร์ท -ป้อนอาหารโลมา
ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน - โกลด์โคสท์– พาราไดส์ คันทรี ฟาร์ม
มูวี่เวิลด์ – ซิดนีย์–  ชมหาดบอนได  -  ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง

                                       
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : Qantas Airways
กำหนดวันเดินทาง

8 -13, 22 -27ก.ค.58       62900.-
11 -16, 25 – 30ส.ค.58    59900.-
10 -15. 18 -23ก.ย.58     59900.-


 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 คืน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส TG-L46-POPULAR_6D4N_AUG-SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
นครซิดนีย์–สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – ซิดนีย์– เที่ยวชมเมือง
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง - เมลเบิร์น - ซิดนีย์ - เมลเบิร์น
รถไฟจักรไอน้ำโบราณ  – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป  
เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย )  – เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์
เมลเบิร์น - นครเมลเบิร์นชมเมือง  - ช้อปปิ้ง  – กรุงเทพฯ

                                       
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : THAI AIRWAYS
กำหนดวันเดินทาง

30ก.ค.– 4ส.ค.58     65900.-
7 – 12 , 11 - 16ส.ค.58    63900.-
8 – 13, 22 - 27ก.ย.58    63900.-


 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย ENJOY AUSTRALIA 7 DAYS 4 NIGHTS

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส QF-L46-ENJOY_7D4N_JUL-SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – บริสเบน
บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า - ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน
โกลด์โคสท์  –  MOVIE WORLD   – ซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  - ซิดนีย์ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
ช้อปปิ้งในย่านไชน่า ทาวน์ - กรุงเทพฯ 

                                       
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : Qantas Airways
กำหนดวันเดินทาง

7 – 13ก.ค.58     69900.-
28ก.ค-3ส.ค.58     69900.-
8 – 14 , 22 -28ส.ค.58    66900.-
5 -11 , 19 -25ก.ย.58    66900.-


 

 

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น - ซิดนีย์  6 วัน 4 คืน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส QF-L46-DELIGTHT_6D4N_JUL-SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
นครซิดนีย์ – เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ
ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป - เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย )
เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์  -  เมลเบิร์น
เมลเบิร์น – ซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ชมหาดบอนได - ช้อปปิ้ง
พอร์ต สตีเฟ่นส์ 4WD ทัวร์ – ล่องเรือชมโลมาหัวขวดอย่างใกล้ชิด
ซิดนีย์  – กรุงเทพฯ

                                       
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : Qantas Airways
กำหนดวันเดินทาง

8 – 13 , 22 -27ก.ค58    67900.-
11 – 16, 25 -30ส.ค.58    58900.-
10 - 15, 18 – 23ก.ย.58    58900.- 


 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย เอดิเลด – แกงการู ไอส์แลนด์ – ซิดนีย์  6 วัน 4 คืน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส SQ-L46-ADE_STD_6D4N_JUL-SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
เอดิเลด ชมเมือง ย่านไชน่า ทาวน์ – ช้อปปิ้งที่ Rundle Mall - เอดิเลด
แกงการู ไอส์แลนด์ เกาะที่อนุรักษ์ธรรมชาติและชมสิงโตทะเลริมหาดอย่างใกล้ชิด
เอดิเลด –  บารอสซ่า วัลเลย์  ชิมไวน์ Penfolds & Jacob’s Creek
หมู่บ้านเยอรมัน Hahndorf - เอดิเลด – ซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าว
ช้อปปิ้งย่าน ไชน่า ทาวน์  - ซิดนีย์ – สิงคโปร์ -  กรุงเทพฯ

                                       
ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : Singapore Airlines
กำหนดวันเดินทาง

18 – 22 , 25 - 30ก.ค.58    86900.-
8 – 13, 22 – 27ส.ค.58       86900.-
12 – 17, 19 - 24ก.ย.58     86900.-


 

 ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ - บลูเมาท์เท่นส์ - พอร์ต สตีเฟ่นส์  5 วัน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส  TG-L46-HIGHLIGHT_SYDNEY_MAY-JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : ชมนครซิดนีย์
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์  - ช้อปปิ้งไชน่า ทาวน์
พอร์ต สตีเฟ่นส์ นั่งรถ 4 WD ตะลุยบนเนินทราย – ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา
สวนสัตว์พื้นเมือง – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : THAI AIRWAYS

กำหนดวันเดินทาง
1 – 5พ.ค. 58               53900.-
30 พ.ค. - 3 มิ.ย.58     53900 .-
20 – 24มิ.ย. 58           53900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น-เกรทโอเชี่ยน-เหมืองทองบัลลารัต 7 วัน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส  TG-L111-AU83_WINTER_JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย :    กรุงเทพฯ – ซิดนีย์                                      
 ซิดนีย์ – ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – QVB/ ไชน่า ทาวน์    
ซิดนีย์ – บลูเม้าท์เท่นส์ - โคอาล่า ปาร์ค                             
ซิดนีย์ - เมลเบิร์น – ชมเมือง – ชมกระท่อมกัปตันคุ๊ก - เกาะฟิลลิป
ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน - เมลเบิร์น – ถนนสายโรแมนติก “เกรทโอเชี่ยน”
เมลเบิร์น – เหมืองทองบัลลารัต  – ช้อปปิ้ง - สนามบิน         
สนามบินเมลเบิร์น - สุวรรณภูมิ กรุงเทพ
     
    

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดวันเดินทาง

17-23 มิ.ย.58     67900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 คืน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส TG-L46-AUSTRALIA_MAY-JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : นครซิดนีย์
สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง -เมลเบิร์น-รถไฟจักรไอน้ำโบราณ 
ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป-เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย )  – เมืองอโพโล เบย์ 
พอร์ตแคมเบลล์  - นครเมลเบิร์นชมเมือง  - ช้อปปิ้ง 

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : THAI AIRWAYS

กำหนดวันเดินทาง
1–6 , 5–10พ.ค. 58      63900.-
30 พ.ค. – 4 มิ.ย.58     63900.-
23 – 28มิ.ย. 58           63900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
 

 ทัวร์ออสเตรเลีย นครซิดนีย์–เมลเบิร์น-เกรทโอเชี่ยน-เหมืองทองบัลลารัต 7 วัน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส  TG-T147- AU83_SYD-MEL 7D MAY-JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : ซิดนีย์ – ชมเมือง
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – QVB/ ไชน่า ทาวน์ - บลูเม้าท์เท่นส์ - โคอาล่า ปาร์ค
เมลเบิร์น – ชมเมือง – ชมกระท่อมกัปตันคุ๊ก - เกาะฟิลลิป
ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน-ถนนสายโรแมนติก “เกรทโอเชี่ยน”
เหมืองทองบัลลารัต  – ช้อปปิ้ง        
                               

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : THAI AIRWAYS

กำหนดวันเดินทาง
20-26พ.ค. 58     67900.-
3-9มิ.ย. 58         67900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
 

 ทัวร์ออสเตรเลีย DELIGHT  AUSTRALIA 6 DAYS 4 NIGHTS

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส QF-L46-DELIGHT_JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย :  กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
นครซิดนีย์ – เมลเบิร์น  - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป  
เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย )  – เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์ 
เมลเบิร์น – ซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ชมหาดบอนได - ช้อปปิ้ง
พอร์ต สตีเฟ่นส์ 4WD ทัวร์ – ล่องเรือชมโลมาหัวขวดอย่างใกล้ชิด –ซิดนีย์
ซิดนีย์  – กรุงเทพฯ       
                                        

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : Qantas Airways
กำหนดวันเดินทาง

9-14มิ.ย.58     63900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น - ซิดนีย์  6 วัน 4 คืน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส QF-L46-RE_POPULAR6D_JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
นครซิดนีย์ – เมลเบิร์น  - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป  
เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย )  – เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์  -  เมลเบิร์น
เมลเบิร์น – ซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ม้าหินมิสเซสแม๊คควอรี่ - ช้อปปิ้ง
นครซิดนีย์–สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
ซิดนีย์  – กรุงเทพฯ

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : Qantas Airways
กำหนดวันเดินทาง

9-14มิ.ย.58     63900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 ทัวร์ออสเตรเลีย บริสเบน – โกลด์โคสท์ – ทังกาลูม่า -  ซิดนีย์  6 วัน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส QF-L46-HOLIDAY_AUSSIE_JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
นครซิดนีย์ – พาราไดซ์ คันทรี ฟาร์ม -โกลด์โคสท์   
โกลด์โคสท์  -   มูฟวี่เวิลด์  – บริสเบนชมเมือง  – ซิดนีย์ 
ทังกาลูมา รีสอทร์ท – บริสเบน – ซิดนีย์  
ซิดนีย์ -  ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์   –  ชมหาดบอนได -  ช้อปปิ้ง
ซิดนีย์  – กรุงเทพฯ 
                                               

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : Qantas Airways
กำหนดวันเดินทาง

9-14มิ.ย.58     64900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส TG-L46-POPULAR6D_JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
นครซิดนีย์–สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – ซิดนีย์
นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง -เมลเบิร์น
ซิดนีย์ - เมลเบิร์น  – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ  – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป  
เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย )  – เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์  - เมลเบิร์น
นครเมลเบิร์นชมเมือง  - ช้อปปิ้ง  – กรุงเทพฯ  
                                               

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : THAI AIRWAYS
กำหนดวันเดินทาง

30พ.ค.–4มิ.ย.58     65900.-
23 – 28มิ.ย.58        65900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ – โกลด์โคสท์ – แทงกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน 6 วัน 4 คืน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส TG-L46-ENJOY_AUSSIE_JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
นครซิดนีย์–สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง  – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง – โกลด์โคสท์
โกลด์โคสท์ - มูวี่ เวิลด์ – ทังการูม่า รีสอร์ท เกาะมอร์ตั้น
ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน – กรุงเทพฯ          
                                        

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : THAI AIRWAYS
กำหนดวันเดินทาง

30พ.ค.–4มิ.ย.58     67900.-
23-28มิ.ย.58         67900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

ทัวร์ออสเตรเลีย  เมลเบิร์น - ซิดนีย์  6 วัน 4 คืน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส QF-L46-POPULAR_AUSTRALIA_APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
นครซิดนีย์ – เมลเบิร์น  - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป  
เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย )  – เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์  -  เมลเบิร์น
เมลเบิร์น – ซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ม้าหินมิสเซสแม๊คควอรี่ - ช้อปปิ้ง
นครซิดนีย์–สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ -  ซิดนีย์
ซิดนีย์  – กรุงเทพฯ

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน Qantas Airways
กำหนดเดินทาง

11 – 16 , 12-17เม.ย.58     68900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 ทัวร์ออสเตรเลีย เอดิเลด – แกงการู ไอส์แลนด์ – ซิดนีย์  6 วัน 4 คืน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส SQ-L46-ADELAIDE_AUSSIE_JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
เอดิเลด ชมเมือง ย่านไชน่า ทาวน์ – ช้อปปิ้งที่ Rundle Mall
เอดิเลด –  แกงการู ไอส์แลนด์
เกาะที่อนุรักษ์ธรรมชาติและชมสิงโตทะเลริมหาดอย่างใกล้ชิด
เอดิเลด –  บารอสซ่า วัลเลย์  ชิมไวน์ Penfolds & Jacob’s Creek
หมู่บ้านเยอรมัน Hahndorf  - เอดิเลด – ซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าว – ช้อปปิ้งย่าน
ไชน่า ทาวน์ - ซิดนีย์ – สิงคโปร์ -  กรุงเทพฯ    
                                             

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน : Singapore Airlines
กำหนดวันเดินทาง

31พ.ค.–5มิ.ย.58     86900.-
10-15มิ.ย.58         86900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย  ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 คืน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส TG-L46-POPULAR_AUSTRALIA_MAR-APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
นครซิดนีย์–สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – ซิดนีย์
นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง -เมลเบิร์น
ซิดนีย์ - เมลเบิร์น  – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ  – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป  
เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย )  – เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์  - เมลเบิร์น
นครเมลเบิร์นชมเมือง  - ช้อปปิ้ง  – กรุงเทพฯ

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

4-9 , 21-26มี.ค.58      65900.-
1-6เม.ย.58                  65900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย  บริสเบน - ทังกาลูมา - โกลด์โคสท์ -  ซิดนีย์  6 วัน 4 คืน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส TG-L46-ENJOY_AUSTRALIA6D_APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – บริสเบน
บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า - รีสอร์ท – บริสเบน - โกลด์โคสท์
โกลด์โคสท์  –  MOVIE WORLD -  บริสเบน – ซิดนีย์
ซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  - ซิดนีย์
ซิดนีย์ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์  -  ช้อปปิ้งในย่านไชน่า ทาวน์

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

12-17เม.ย.58      73900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย  ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – บริสเบน – โกลด์โคสท์  6 วัน 4 คืน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส TG-L46-PARADISE_AUSTRALIA_APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
นครซิดนีย์–สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – ซิดนีย์
นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง – บริสเบน
บริสเบน – มูวี เวิลด์ – โกลด์โคสท์  – ซีเวิลด์ – SKYPOINT OBSERVATION DECK
ชมวิวเมืองโกลด์โคสท์  - โกลด์โคสท์ – บริสเบน  – กรุงเทพฯ

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

12-17เม.ย.58      71900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย  เมลเบิร์น - ซิดนีย์  6 วัน 4 คืน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส QF-L46-DELIGHT_AUSTRALIA_APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
นครซิดนีย์ – เมลเบิร์น  - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป  
เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย )  – เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์  -  เมลเบิร์น
เมลเบิร์น – ซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ชมหาดบอนได - ช้อปปิ้ง
พอร์ต สตีเฟ่นส์ 4WD ทัวร์ – ล่องเรือชมโลมาหัวขวดอย่างใกล้ชิด –ซิดนีย์

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน Qantas Airways
กำหนดเดินทาง

11-16 , 12-17เม.ย.58     68900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย  ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 คืน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส TG-L46-POPULAR_AUSTRALIA_APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
นครซิดนีย์–สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – ซิดนีย์
นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง -เมลเบิร์น
ซิดนีย์ - เมลเบิร์น  – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ  – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป  
เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย )  – เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์  - เมลเบิร์น
นครเมลเบิร์นชมเมือง  - ช้อปปิ้ง  – กรุงเทพฯ

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

11-16 , 12-17 , 13-18เม.ย.58      70900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 ทัวร์ออสเตรเลีย  ซิดนีย์ - บลูเมาท์เท่นส์ - พอร์ต สตีเฟ่นส์  5 วัน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส TG-L46-HIGHLIGHT_SYDNEY_APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
นครซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์  - ช้อปปิ้งไชน่า ทาวน์
ซิดนีย์ – พอร์ต สตีเฟ่นส์ นั่งรถ 4 WD ตะลุยบนเนินทราย – ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา
ซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์  – กรุงเทพฯ

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

13-17เม.ย.58       59900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย  ซิดนีย์ – โกลด์โคสท์ – แทงกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน 6 วัน 4 คืน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส TG-L46-ENJOY_AUSTRALIA_APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
นครซิดนีย์–สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ -ซิดนีย์
นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง  – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง – โกลด์โคสท์
โกลด์โคสท์ - มูวี่ เวิลด์ – ทังการูม่า รีสอร์ท เกาะมอร์ตั้น
ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน  – กรุงเทพฯ 

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

11-16เม.ย.58       73900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย  PROGRAM SYDNEY- PORT STEPHEN 5 DAYS 3 NIGHTS

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส TG-L20-SYDNEY_APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – ซิดนีย์  – ชมเมือง
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์  - ซิดนีย์ – โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ-
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด + นั่งกระเช้า
ซิดนีย์ – พอร์ต สตีเฟ่น – นั่งเรือชมปลาโลมา + 4 WD – รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ – ซิดนีย์
ซิดนีย์ – อิสระช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ 

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

13-17เม.ย.58      63900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย  PROGRAM SYDNEY- PORT STEPHEN 5 DAYS 3 NIGHTS

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส TG-L20-SYDNEY_PORT_APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ – ชมเมือง
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์  - ซิดนีย์ – โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด + นั่งกระเช้า - ซิดนีย์
พอร์ต สตีเฟ่น – นั่งเรือชมปลาโลมา + 4 WD – รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
ซิดนีย์  – อิสระช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ 

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

11-15เม.ย.58      63900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 คืน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส TG-L46-POPULAR_MAR-APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์ - นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ช้อปปิ้ง
เมลเบิร์น - ซิดนีย์ - เมลเบิร์น  – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ  – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย )  – เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์  - เมลเบิร์น  
นครเมลเบิร์นชมเมือง  - ช้อปปิ้ง  – กรุงเทพฯ

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
4-9 วันมาฆะ , 21 – 26 มี.ค.58    65900.-

1-6 เม.ย.58                               65900.-
ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

 

 ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 คืน

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส TG-L46-POPULAR_19-24FEB15

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์ - นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ช้อปปิ้ง
เมลเบิร์น - ซิดนีย์ - เมลเบิร์น  – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ  – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย )  – เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์  - เมลเบิร์น  
นครเมลเบิร์นชมเมือง  - ช้อปปิ้ง  – กรุงเทพฯ

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

19-24 ก.พ.58   67900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

 ทัวร์ออสเตรเลีย  PROGRAM SYDNEY- MELBOURNE 7 DAYS 4 NIGHTS

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส TG-L20-SYDNEY_MEL_APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – ซิดนีย์  – ชมเมือง
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์  - ซิดนีย์ – โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด + นั่งกระเช้า - ซิดนีย์ – เมลเบิร์น
ชมเมือง – กระท่อมกัปตันคุ๊ก – สวนฟิตซอย – โรงงานช็อคโกแล็ต - เกาะฟิลลิป
ดูนกเพนกวิน - เมนูกุ้งลอบเตอร์ ท่านละ 1 ตัว - เมลเบิร์น – จีลอง – เกรทโอเชี่ยนโร้ท
เมลเบิร์น  – หมู่บ้านเหมืองทอง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

10-16เม.ย.58      73900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

ทัวร์ออสเตรเลีย  PROGRAM BRISBANE-GOLDCOAST-MELBOURNE-SYDNEY

เที่ยวออสเตรเลีย รหัส QF-L20-MELBOURNE_SYDNEY_APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ เที่ยวออสเตรเลีย : กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ – บริสเบน – ชมเมือง
เม้าท์คุทธา - โกลด์โคสต์ –  ฮาร์เบอร์ทาวน์ เอ้าท์เล็ต – ช้อปปิ้ง - โกลด์โคสต์
ดรีมเวิล์ด – ถ่ายรูปกับหมีโคอาล่าพร้อมได้รับภาพที่ระลึกกลับบ้าน
OUTBACK SPECTACULAR – ชมโชว์คาวบอยพร้อมรับประทานอาหารค่ำ
โกลด์โคสต์ – บริสเบน – เมลเบิร์น – เกาะฟิลลิป – โรงงานช็อคโกแล็ต – ดูนกเพนกวิน
เมลเบิร์น – บาลารัต – หมู่บ้านเหมืองทอง – กระท่อมกัปตันคุ๊ก – สวนฟิตซอย – ช้อปปิ้ง
เมลเบิร์น – ซิดนีย์ – รับประทานอาหารกลางวันบนหอคอย - ซิดนีย์ทาวเวอร์ – ช้อปปิ้ง
ซิดนีย์ – ชมเมือง – เดอะร็อค – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง - ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

พิเศษ!!! รับประทานอาหารกลางวันบนหอคอยซิดนีย์ทาวเวอร์
เมนูพิเศษ !!!กุ้งลอบเตอร์ + เป๋าฮื้อ
พิเศษ!!! รับประทานอาหารค่ำเมนูกุ้งลอบเตอร์ ท่านละ 1 ตัว
พิเศษ!!! รับประทานอาหารค่ำพร้อมชมโชว์คาวบอยสุดอลังการ พร้อมแสงสีเสียงสุดตระการตา
เหมือนย้อนสู่ยุคคาวบอยอย่างแท้จริง

ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลียโดย สายการบิน Qantas Airways
กำหนดเดินทาง

11-18เม.ย.58      87900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
 

 

 

VISITOR

 สถิติวันนี้

389 คน

 สถิติเมื่อวาน

714 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

62082 คน

254361 คน

1508179 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11

Copyright (c) 2011 by TourinloveAllway.com
บริษัท ทัวร์อินเลิฟออลเวย์ จำกัด
162/119 หมู่ 5 หมู่บ้านเฟื่องฟ้า 11 เฟส 2-4 ซ.มังกร-นาคดี ต,แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 02-174-2346-7

Link : เพื่อนบ้าน | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | รับจัดกรุ๊ปทัวร์ | รับจัดทัวร์ | ทัวร์มาเลเซีย | แพคเกจทัวร์เกาหลี | แพคเกจทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จีน | แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์พม่า | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์กัมพูชา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์เวียดนาม | แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | แพคเกจทัวร์ยุโรป | ทัวร์นิวซีแลนด์ | แพคเกจทัวร์พม่า | แพคเกจทัวร์ไต้หวัน | แพคเกจทัวร์บาหลี | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์ฟิลิปปินส์ | ทัวร์ศรีลังกา | แพคเกจทัวร์เนปาล |