ทัวร์ออสเตรเลีย

ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลีย โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณยาหยี  02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac : 

092-272-7443

 

ทัวร์ออสเตรีย ออสเตรีย เช็ก สโลวัค อังการี 9วัน6คืน

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ QR-L15-VIE-QR001_NOV
  

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กรุงเทพฯ – โดฮา  -โดฮา – เวียนนา – ซาลส์บวร์ก
ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค
เชสกี้ บูดาโจวิค – คาร์โลวี วารี – ปราก – สะพานชาร์ล
กรุงปราก – ปราสาทแห่งปราก – กรุงบราติสลาว่า-กรุงบราติสลาว่า
 Outlet in Parndorf – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-บูดาเปสต์
 เวียนนา – ถนนคาร์นท์เนอร์  -พระราชวังเชินบรุนน์ – สนามบิน
โดฮา – กรุงเทพฯ

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง  
6 – 14, 13 – 21, 27 พ.ย. – 5 ธ.ค.  พ.ย 60 46900.-
 

ทัวร์ออสเตรีย  TG01_EU  EAST EUROPE SUPER SAVE 6D3N
เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ TG-L09-TG01_EU_DEC
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเวียนนา – เชสกี้ ครุมลอฟ
มิวนิค – จัตุรัสมาเรียน – ศาลาว่าการ-มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก – ฮัลสตัท
ซาลส์บวร์ก-ซาลส์บวร์ก – เวียนนา – โบสถ์สตีเฟ่นส์ – ถนนคาร์นท์เนอร์   
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สนามบินเวียนนา -สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ทัวร์ออสเตรีย ราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรียโดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
03 – 08  ธ.ค 60 39999.-
06 – 11 ธ.ค 60 42999.-
13 – 18 ธ.ค 60 41999.-
20 – 25  ธ.ค 60 45999.-
24 – 29  ธ.ค 60 46999.-
ทัวร์ออสเตรเลีย VIENNA THE SERIES by TG EP.2

เที่ยวออสเตรีย รหัสทัวร์ TG-L15-GOTVIE-TG002_NOV


รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพฯ -กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาว่า-บราติสลาว่า
 ปราก – ปราสาทปราก -ปราก – คาร์โลวี วารี – ลินซ์-ลินซ์ – ซาลส์บวร์ก
 เวียนนา -เวียนนา – กรุงเทพฯ-กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรีย ราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรียโดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
19 – 26, 26 พ.ย. – 3 ธ.ค พ.ย 60 47500.-ทัวร์ออสเตรียPOPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION

เที่ยวออสเตรีย  รหัสทัวร์ TG-L46- AUSTRALIA NEW YEAR_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์-นครซิดนีย์– อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
สวนสัตว์พื้นเมือง – ซิดนีย์+นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
 เมลเบิร์น-เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย ) – เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ 
เมลเบิร์น-ชมพลุฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำยาราแห่งนครเมลเบิร์น
เมลเบิร์น  – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – ชมสวนสัตว์ - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป 
นครเมลเบิร์นชมเมือง-สวนฟิตซรอย กระท่อมกัปตันคุ้ก - ช้อปปิ้ง  – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรีย ราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรียโดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
28-2  ธ.ค 60  74900.-
ทัวร์ออสเตรีย ซิดนีย์ – เมลเบิร์น  6 วัน  4 คืน

เที่ยวออสเตรียรหัสทัวร์ TG-L46-CELEBRATION _DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
นครซิดนีย์– อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – สวนสัตว์พื้นเมือง – ซิดนีย์
นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – เมลเบิร์น
ชมการจุดพลุฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังการ-เมลเบิร์น  – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ
 ชมส่วนสัตว์ - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป  -เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย )
 เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น-ชมพรุฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่
ริมแม่น้ำยาราแห่งนครเมลเบิร์น- นครเมลเบิร์นชมเมือง-สวนฟิตซรอย-กระท่อมกัปตันคุ้ก
ช้อปปิ้ง –กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรีย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
29-3  ธ.ค 60  74900.-ทัวร์ออสเตรีย HIGHLIGHT MEBOURNE  5D3N

เที่ยวออสเตรีย รหัสทัวร์ TG-L46-HIGHLIGHT MEBOURNE_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – เมลเบิร์น-ถึงเมลเบิร์น นำท่านชมเมือง – สวนฟิตซรอย
ชมกระท่อมกัปตันคุ้ก-เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ด  -พอร์ตแคมเบลล์-เมลเบิร์น-
ชมพลุปีใหม่-เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน้ำโบราณ -สวนสัตว์พื้นเมืองชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
อิสระช็อปปิ้ง – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรียโดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
29-2  ธ.ค 60 59900.-
ทัวร์ออสเตรีย DELIGHT AUSTRALIA 6 D4 N

เที่ยวออสเตรียรหัสทัวร์ QF-L46-DELIGHT AUS_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์-นครซิดนีย์ – เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ
 ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป-เกรทโอเชี่ยนโร้ด( เต็มสาย )–เมืองอโพโล เบย์
 พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น-เมลเบิร์น  ชมเมือง – ซิดนีย์-ซิดนีย์
 สวนสัตว์พื้นเมือง – ชมหาดบอนได - ช้อปปิ้ง -ซิดนีย์  – กรุงเทพฯ  

  
ทัวร์ออสเตรีย ราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรีย โดย สายการบิน QANTAS
กำหนดเดินทาง
29-3  ธ.ค 60  71900.-

ทัวร์ออสเตรีย  BR01_EU FAMOUS EAST EUROPE  8D5N

เที่ยวออสเตรีย  รหัสทัวร์BR-L09-BR01_EU FAMOUS EAST- 8D5N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
ชาลซ์บูร์ก – ฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ -เชสกี้ ครุมลอฟ
ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาร์ล -ปราก
 บราติสลาวา – บูดาเปสต์  -บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – ป้อมชาวประมง
 ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา- เวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์
 สนามบินเวียนนา-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน  EVA AIR
กำหนดเดินทาง  
11-18,20-27  พ.ย 60   55900.-
30-6   ธ.ค 60  67900.-

 

ทัวร์ออสเตรเลีย BEAUTIFUL IN MELBOURNE 5D3N 

เที่ยวออสเตรีย รหัสทัวร์ JQ-L09-JQ01_AUS_JAN61


รายละเอียดโปรแกรม:
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ -เมลเบิร์ –GREAT OCEAN ROAD
พอร์ตแคมเบลล์-TWELEVE APOSTLES-เมลเบิร์น–ดันดีนองส์
สถานีรถไฟจักรไอน้ำ-สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK
เกาะฟิลลิป – PHILLIPS ISLAND NATURE PARK-อิสระเต็มวันเมืองเมลเบิร์น
(ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)-เมลเบิร์น–สนามบินเมลเบิร์น
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน JET STAR AIRLINES
กำหนดการเดินทาง
03–07,17-21,24-28    ต.ค.60  34999.-
07–11,21-25    พ.ย.60  33999.-
05–09,26-30    ธ.ค.60  36999.-
02–06     ม.ค. 61  39999.-


 

 

ทัวร์ออสเตรเลีย QR03_EU SPECIAL EAST EUROPE
  
เที่ยวออสเตรเลียQR-L09-QR03_RU SPECIAL_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ-โดฮา – เวียนนา (ออสเตรีย) – ซิตี้ทัวร์ – โบสถ์สตีเฟ่นส์ – ถนนคาร์ทเนอร์
ปราสาทเชินบรุนน์ – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก-ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล
ศาลาว่าการหลังเก่า – บูดาเปสต์ -บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – จตุรัสฮีโร่ – ล่องแม่น้ำดานูบ
 สนามบินบูดาเปสต์-โดฮา – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบินQATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
11-16,18-23,25-30 ต.ค 60  39999.-
ทัวร์ออสเตรีย   ออสเตรีย เยอรมนี เชคสโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน

เที่ยวออสเตรีย  รหัสทัวร์BR-L15-GOTVIE-BR003_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ  -กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – อินส์บรูค-ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
 จัตุรัสมาเรียนพลาสท์-มิวนิค – คาร์โลวี วารี – ปราก-ปราสาทปราก
 กรุงบราติสลาว่า-บราติสลาว่า – OUTLET – กรุงบูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL – เวียนนา
สนามบิน-กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน  EVA AIR
กำหนดเดินทาง  
31 ต.ค. – 8 พ.ย ต.ค 60  55900.-
19 - 27   ธ.ค 60  63900.-
26 ธ.ค. – 3 ม.ค.61   ธ.ค 60  65900.-
ทัวร์ออสเตรีย   ออสเตรีย เยอรมนี เชคสโลวัค ฮังการี10 วัน 7 คืน

เที่ยวออสเตรีย  รหัสทัวร์BR-L15-GOTVIE-BR004_NOV

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-กรุงเทพฯ  – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
เวียนนา – ฮัลสตัท – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่เหมืองเกลือโบราณ
และ จุดชมวิว SKY WALK – ซาลส์บวร์ก   -ซาลส์บวร์ก
ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟสุเซ่น-ฟุสเซ่น – มิวนิค – เชสกี้ ครุมลอฟ
 เชสกี้ บูเดโจวิช-เชสกี้ บูเดโจวิช – คาร์โลวี วารี – ปราก -ปราสาทแห่งปราก
 บราติสลาว่า -บราติสลาว่า – กรุงบูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL
 ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-บูดาเปสต์– เวียนนา– Outlet  – สนามบิน
กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน  EVA AIR
กำหนดเดินทาง  
19 – 28  ต.ค.60 58900.-
21 – 30   พ.ย.60  58900.-
 

ทัวร์ออสเตรีย  East Europe Classic 8D5N

เที่ยวออสเตรีย  รหัสทัวร์BR-L33-EAST  CLASSIC 8D_AUG


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-เวียนนา (ออสเตรีย)-บราติสลาวา (สโลวัค) -บูดาเปสต์ (ฮังการี)
บูดาเปสต์ (ฮังการี)-ปราก - (สาธารณรัฐเช็ค)-ปราก-เชสกี้ครุมลอฟ-เชสกี้บูโยวิช
 (สาธารณรัฐเช็ค)-เชสกี้บูโยวิช (สาธารณรัฐเช็ค) - ซาลสเบิร์ก  (ออสเตรีย)
ซาลสเบิร์ก-ฮอลสตัท-เวียนนา (ออสเตรีย) -เวียนนา-พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท
 (ออสเตรีย) - กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน  EVA AIR
กำหนดเดินทาง 
16-23   ต.ค.60  55900.-
6-13   พ.ย.60  47900.- 
27 พ.ย.-4 ธ.ค พ.ย.60  56300.-
 


 

ทัวร์ออสเตรีย เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน

เที่ยวออสเตรเลียรหัสทัวร์ EK-L155-EK015_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-ดูไบ- ปราสาทปราก–มหาวิหารเซนต์วิตัส–สะพานชาร์ล
ช็อปปิ้ง palladium-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-ซาลส์บูร์ก
สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท-ฮัลล์สตัทท์-เวียนนา-ถนนคาร์นท์เนอร์
พระราชวังเชินบรุนน์- McArthurGlen Designer Outlet–บูดาเปส
โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - ดูไบ-กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน EMIRATES
กำหนดการเดินทาง

2-8,5 – 11, 10 – 16,11-17      ต.ค 60   39900.-
19-25 ,20-26 ,27 ต.ค. – 2 พ.ย    ต.ค 60   39900.-
1 – 7 ,2-8, 15 – 21, 24-30      พ.ย 60   39900.-
29 – 5 ,30. – 6        พ.ย 60   39900.-
7-13          ธ.ค. 60 39900.-
28  – 3      ธ.ค 60  49900.-  

ทัวร์ออสเตรีย  ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 คืน

เที่ยวออสเตรีย รหัสทัวร์TG-L46-AUS- POPULAR_DEC


รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพ – ซิดนีย์-นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  - ซิดนีย์-นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ -ช็อปปิ้ง (บิน) เมลเบิร์น -เกรทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย)
เมืองอโพโลเบย์-พอร์ตแคมเบลล์-เมลเบิร์น-เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน้ำโบราณ
ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป พร้อมทานกุ้งมังกรคนละครึ่งตัว
นครเมลเบิร์นชมเมือง – ช็อปปิ้ง – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบินTHAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง 
10-15,19-24,21-26   ต.ค.60  64900.-
21-26 ,30-05   พ.ย.60  64900.-
5-10   ธ.ค 60  68900.-
 

ทัวร์ออสเตรีย  HIGHLIGHT MEBOURNE 6 DAYS 3 NIGHTS

เที่ยวออสเตรีย รหัสทัวร์TG-L46-AUS-T MEBOURNE_NOV

รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพ – เมลเบิร์น-ถึงเมลเบิร์น นำท่านชมเมือง -เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ด
พอร์ตแคมเบลล์-เมลเบิร์น-เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน้ำโบราณ -สวนสัตว์พื้นเมืองชม
เพนกวินที่เกาะฟิลลิป -อิสระช็อปปิ้ง – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบินTHAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง 
11-16, 20-25,22-27   ต.ค 60  40900.-
15 – 20, 23-28     พ.ย 60  40900.-
 

ทัวร์ออสเตรีย  Wonderful Perth 5 Days/ 2 Nights

เที่ยวออสเตรีย รหัสทัวร์ SQ-L46-AUS-WONDERFUL_DEC


รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิฯ) – สิงคโปร์-สิงคโปร์ – เพิร์ธ – ชมเมือง – สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค
 ล่องเรือแม่น้ำสวอน – ฟรีแมนเทิล-เพิร์ธ – ชิมไวน์ – โรงงานช็อคโกแลค – สวนสัตว์พื้นเมือง
และตัดขนแกะ  – ช้อปปิ้ง-เพิร์ธ -  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งออสเตรเลีย
ตะวันตก – คาสิโน – สนามบินเพิร์ธ-สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิฯ)

ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบินSINGAPOREAIR
กำหนดเดินทาง
19 – 23   ต.ค 60  34900.-
02 – 06, 23 – 27    พ.ย 60  34900.-
01 – 05    ธ.ค 60  34900.-

 

ทัวร์ออสเตรีย ออสเตรีย – เชก – เยอรมนี – ฝรั่งเศส10 วัน 7 คืน

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ EK-L15-VIE-EK001_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กรุงเทพฯ-กรุงเทพฯ – ดูไบ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
เวียนนา – ปราก – ปราสาทปราก – นาฬิกาดาราศาสตร์  
ปราก – คาร์โลวี วารี – มิวนิค-มิวนิค – อินส์บรูค – ฟุสเซ่น
ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ไฟร์บูร์ก
ไฟร์บูร์ก – อองกีเชม – กอลมาร์ – ริควีร์ – สตราสบูร์ก
สตราสบูร์ก – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – ช้อปปิ้ง
ล่องเรือบาโตมุช – สนามบิน -ดูไบ – กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน EMIRATES
กำหนดการเดินทาง
28-7  พ.ย 60  59900.-
28-6  ธ.ค 60  75900.-
 

ทัวร์ออสเตรียบริสเบน - ทังกาลูมา - โกลด์โคสท์   5 วัน 3 คืน

เที่ยวออสเตรีย รหัสทัวร์TG-L46-WHALE WATCHIGN- 5D3N_SEP


รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพ -กรุงเทพ -บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า
ทังกาลูมา รีสอร์ท – เล่นกระดานทราย  – ล่องเรือชมวาฬฮัมพ์แบ็ค
ป้อนอาหารนก-ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน
 โกลด์โคสท์-โกลด์โคสท์-บริสเบน-กรุงเทพฯ


ทัวร์ออสเตรเลีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบินTHAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง 
23-27   ก.ย 60  43900.- 


 

ทัวร์ออสเตรีย ออสเตรีย-เยอรมัน-สโลวาเกีย-ฮังการี-เช็ค 9 วัน OS

เที่ยวออสเตรีย  รหัสทัวร์ OS-L123-EU_W2.3A-D_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เวียนนา – ฮัลสตัทท์ – ซาลซ์บูร์ก – อุทยานมิราเบลล์ 

 บ้านโมซาร์ท -ถนนเกรไทเดร้ – มิวนิค-มิวนิค – โฮเฮน ชวานเกา 

 ปราสาทนอยชวานสไตน์- เอ็ททอล – พัสเซา-พัสเซา – เชสกี้คลุมลอฟ 

(เมืองมรดกโลก) – ปร้าก -ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า 

ปร้าก – เวียนนา – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง-เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ 

 บราติสลาวา – บูดาเปสต์  ล่องเรือแม่น้ำดานูป -บูดาเปสต์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น 

 ฮีโร่ สแควร์ -คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – เวียนนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

ทัวร์ออสเตรเลีย  ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLIMES

กำหนดเดินทาง  

26 - 03      ธ.ค 60 69900.-

 

ทัวร์ออสเตรีย ออสเตรีย-เยอรมัน-สโลวาเกีย-ฮังการี-เช็ค 9 วัน OS

เที่ยวออสเตรีย  รหัสทัวร์ OS-L123-EU_W2.3A-D-SL_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เวียนนา – ฮัลสตัทท์ – ซาลซ์บูร์ก – อุทยานมิราเบลล์ 

 บ้านโมซาร์ท -ถนนเกรไทเดร้ – มิวนิค-มิวนิค – โฮเฮน ชวานเกา 

 ปราสาทนอยชวานสไตน์- เอ็ททอล – พัสเซา-พัสเซา – เชสกี้คลุมลอฟ 

(เมืองมรดกโลก) – ปร้าก -ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า 

ปร้าก – เวียนนา – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง-เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ 

 บราติสลาวา – บูดาเปสต์  ล่องเรือแม่น้ำดานูป -บูดาเปสต์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น 

 ฮีโร่ สแควร์ -คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – เวียนนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

ทัวร์ออสเตรเลีย  ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย โดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLIMES

กำหนดเดินทาง  

27 - 04    ธ.ค 60 79900.-

 

ทัวร์ออสเตรีย ออสเตรีย บาวาเรีย 9 วัน

เที่ยวออสเตรีย  รหัสทัวร์ TG-L123-EU_W10_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มิวนิค – บรีเกนซ์ – นั่งกระเช้าสู่เขา Pf?nder 

 ชมวิวทะเลสาบคอนสแตนซ์ -นั่งรถไฟสายอัลร์เบิร์ก (Arlbergline) 

 อินนส์บรูค-อินนส์บรูค – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาสตูไบ – ซอลซ์เบิร์ก

ซอลล์เบิร์ก – นั่งรถรางสู่จุดชมวิว – ฮัลสตัทท์ – กราซ

กราซ – ชมเมือง – รถไฟสาย เซมเมอร์ริง - เวียนนา – ดินเนอร์กริ่นซิ่ง 

เวียนนา – ชมเมือง – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ช้อปปิ้ง -เวียนนา 

วาเคาท์ วาเลย์ – เมลค์ – มิวนิค – ช้อปปิ้ง-มิวนิค – ชมเมือง

 เดินทางกลับ  -กรุงเทพฯ

ทัวร์ออสเตรเลีย  ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ออสเตรเลีย  โดยสายการบิน THAI  AIRWAYSA

กำหนดเดินทาง  

30 -07 ธ.ค 60 89900.-

 


 


 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

1293 คน

 สถิติเมื่อวาน

1713 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

15428 คน

482604 คน

2944403 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official