ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย ทัวร์รัสเซียราคาถูก แพคเกจทัวร์รัสเซีย โปรแกรมทัวร์รัสเซีย
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณหยี 02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534//Dtac:092-272-7443


 หน้า 1 | 2  

ทัวร์ Delight Moscow

รหัสทัวร์ EK-L136-HG01B EK_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
2.ดูไบ – มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์
3.จัตุรัสแดง – วิหารเวนต์บาซิล -ห้างสรรพสินค้ากุม -  สวน Zaryadye Park
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ -พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ -โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ -ระฆังพระเจ้าซาร์
5.มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัท
6.ดูไบ – กรุงเทพฯ


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น  29,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61   4-9,13-18,21-26
ต.ค.61   10-15,11-16,17-22,18-23 

ทัวร์ RUSSIA GOOD DEAL

รหัสทัวร์ EY-L09-DME05 EY_DEC


1.สุวรรณภูมิ -อาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี หรับเอมิเรตส์
2.อาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี - โดโมเด  เมืองมอสโคว์ -มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ -ถนนอารบัต
3.เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ -เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ 
 บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ -โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
4.เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ
มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์
ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์
ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
5.เมืองมอสโคว์ - โดโมเดโดโว -เมืองมอสโคว์
อาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี 
6.สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 


สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61   8-13,17-22
ต.ค.61   3-8,16-21,23-28
พ.ย.61  6-11,27 พ.ย. - 2 ธ.ค.
ธ.ค.61   9-14,29 ธ.ค. – 3 ม.ค. 


ทัวร์ Delight Moscow

รหัสทัวร์ EK-L136-HG01A EK_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
2.ดูไบ – มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์
3.Space Museum พิพิธภัณฑ์ยูริ กาการิน
ถนนอารบัท - ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโก – รัสเซียนเซอร์คัส
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ -พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ -โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์
5.มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – สวน Zaryadye Park
6.ดูไบ – กรุงเทพฯ


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น  32,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61   4-9,13-18,21-26
ต.ค.61   10-15,11-16,17-22,18-23 
 

ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส

รหัสทัวร์ TG-L05-GO3 DME-TG008_DEC

1.กรุงเทพฯ – – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ 
2.มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่  IZMAILOVO
MARKET วิหาร เซนท์ซาเวียร์ – ล่องเรือชมกรุงมอสโคว์              
3.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
เซนต์บาซิล -ละครสัตว์ 
4.สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต – สนามบินมอสโคว์
5.กรุงเทพ

สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค. 61   8-12, 22-26
ก.ย 61   5-9, 19-23, 26-30
พ.ย. 61    7-11, 21-25
ธ.ค. 61   5-9, 10-14, 12-16, 17-21, 19-23

 

ทัวร์ DME08 RUSSIA SHOCK PRICE 6D3N

รหัสทัวร์ QR-L09-DME08-RUS_SEP


1.สุวรรณภูมิ
2.ฮาหมัด เมืองโดฮา -โดโมเดโดโว -เมืองมอสโคว์
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์- ถนนอารบัต
3.เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
 โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่       
4.เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
  ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
  จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล   
5.เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์
 สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - สนามบินโดโมเดโดโว
 เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา
6.ฮาหมัด เมืองโดฮา  - สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 36,888บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  26-31
ส.ค.61  99-14,23-28
ก.ย.61  4-9,13-19
 

ทัวร์ DME14_ANGELA RUSSIA 7D4N

รหัส SQ-L09-DME14-RUS_DEC

1.สุวรรณภูมิ-สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ 
2.สิงคโปร์ชางงี -โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ -เมืองมอสโคว์
 มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
3.เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้
 เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่        
4.เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
 ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
 จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม
อนุสรณ์สถานเลนิน
5.เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล- พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์- โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
6.เมืองมอสโคว์ - ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ - สนามบินโดโมเดโดโว
 เมืองมอสโคว์ -รัสเซีย -สนามบินสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ 
7.สนามบินสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์- สนามบินสุวรรณภูมิ -กรุงเทพฯ   
  

สายการบิน  SINGAPORE AIRLINE
ราคาเริ่มต้น  36,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61 08 - 14
ก.ย.61 12 - 18
ต.ค.61 24 - 30
พ.ย.61 14 - 20
ธ.ค.61 05 - 11,27 ธ.ค. - 02 ม.ค.

ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ EK-L155-EK001A_AUG


1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ 
2.ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
3.ซากอส – โนโวดิวิชี – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน 
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ 
ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
5.จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม 
Shopping Mall Alexander Garden – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบิน
6.กรุงเทพฯ

สายการบิน EMIRATES
ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61 26-31
ส.ค.61 9-14 


 

ทัวร์ RUSSIA ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 5 วัน 3 คืน 

รหัสทัวร์ TG-L47-RUS-TG93_DEC

1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว
กรุงมอสโคว์ - ล่องเรือแม่น้ำ Moskva
2.มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล -  ห้างกุม – อนุสรณ์สถานเลนิน - ถนนอารบัต       
3.มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ
ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET – ชมโชว์ละครสัตว์    
4.มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์
สนามบินมอสโคว์
5.สนามบินสุวรรณภูมิ


 สายการบิน THAI AIRWAYS   
ราคาเริ่มต้น 38,988 บาท

กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  22-26
ก.ย.61  5-9,12-16
พ.ย.61  7-11,21-25
ธ.ค.61  12-16


ทัวร์ HASHTAG  RUSSIAมอสโคว์ ซากอร์ส 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ TG-L40-RUS-5D3N_DEC


1.กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ –  ล่องเรือแม่น้ำ  Moskva
2.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
 โบสถ์เซนต์บาซิล – ถนนอารบัต
3.ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ 
 IZMAILOVO MARKET –  CIRCUS  
4.เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ 
 วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว์
5.กรุงเทพ ฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 39,991 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ย.61  7 – 11 / 14 – 18 / 21 – 25 / 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61
ธ.ค.61  5 – 9 / 12 – 16 /19 – 23

 

ทัวร์ Discovery Russia

รหัสทัวร์ EK-L136-HG03 EK_OCT


1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สุวรรณภูมิ - ดูไบ – มอสโคว์ -มหาวิหารเซนต์ซาเวียร – ถนนอารบัท
3.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ -โบสถ์อัสสัมชัญ 
 ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ -หอระฆังพระเจ้าอีวาน – สแปร์โรว์ฮิลล์ -รัสเซียนเซอร์คัส
4.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ -โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
หอระฆังพระเจ้าอีวาน – สแปร์โรว์ฮิลล์ -รัสเซียนเซอร์คัส
5.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก -โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว
6.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด -พระราชวังฤดูหนาว
7.มหาวิหารไอแซค – Outlet Village Pulkovo
8.ดูไบ – กรุงเทพฯ


สายการบิน EMIRATES AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61     20-27,23-30,.25 ก.ค.-1 ส.ค.,26 ก.ค.-2 ส.ค.
ส.ค.61     6-13,9-16,10-17,11-18,15-22,28 ส.ค.-4 ก.ย.
ก.ย.61      5-12,25 ก.ย.-2 ต.ค.
ต.ค.61      3-10,9-16,16-23,19-26

ทัวร์ รัสเซีย in Train (รถไฟตู้นอน) [มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก]

รหัสทัวร์ AY-L05-GO3 SVO-AY001_NOV

1.กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – มอสโคว์
2.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
โบสถ์เซนต์บาซิล – ละครสัตว์
3.สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์
ล่องเรือในแม่น้ำมอสควา – เนินเขาสแปร์โรว์
รถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส (First class)
4.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล
โบสถ์แห่งหยดเลือด – ถนนเนฟสกี้ 
5.พระราชวังแคทเธอรีน – พระราชวังปีเตอร์
6.พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
สนามบิน – เฮลซิงกิ 
7.กรุงเทพฯ


สายการบิน FINN AIR
ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย. 61     14-20
ต.ค. 61     23-29
พ.ย. 61     2-8

 

ทัวร์ SUMMER LIGHT RUSSIA FIFA WORLD CUP 6D4N

รหัสทัวร์ KC-L03-SMRS10_KC_JUL


1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี
2.สแปร่โร่ฮิลล์ - รถไฟใต้ดิน - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
3.พระราชวังเครมลิน - รถไฟซัปซาน Sapsan Fast Train - เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก
4.พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว 
5.เซ็นปีเตอร์เบิร์ก - อัลมาตี
6.อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

สายการบิน AIR ASTANA
ราคาเริ่มต้น 53,555 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  9-14,23-28
ก.ค.61  12-17,26-31 


 

ทัวร์ AURORA HUNTER IN RUSSIA

รหัสทัวร์ KC-L03-SMRS12_KC_MAR

1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - มอสโคว์
2.พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
3.มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - ขับรถสโนโมบิล - ตามล่าหาแสงเหนือ
4.อนุสาวรีย์อโลชา - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - ตามล่าหาแสงเหนือ
5.มูรมันสก์ - มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต
6.มอสโคว์ - อัลมาตี
7.อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


สายการบิน AIR ASTANA
ราคาเริ่มต้น 54,888 บาท

พ.ย.61  9-15,17-23,30 พ.ย. 61 - 06 ธ.ค. 61
ธ.ค.61  7-13,10-16
ม.ค.62  21-27,28 ม.ค. 62 - 03 ก.พ.
ก.พ.62  4-10,11-17,18-24
มี.ค.61  4-10 


 

ทัวร์ โปรรัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส จัดจ้าน

รหัสทัวร์ QR-L03-SMRS11_QR_DEC


1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา
2.โดฮา - มอสโคว์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ถนนอารบัต
3.ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - สแปร์โร่ฮิลล์
4.พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล
ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดิน 
5.วิหารเซนต์ซาเวียร์  - ตลาดอิสมายลอฟกี้ -  โดฮา 
6.โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
 

สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 33,555 บาท

กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  4-9,11-16,18-23
พ.ย.61  11-16,14-19,23-25,30 พ.ย. 61 - 05 ธ.ค.
ธ.ค.61  5-10,13-18 


 

ทัวร์ RUSSIA COLORFUL AUTUMN

รหัสทัวร์ W5-L03-SMRS13_W5_OCT


1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน (อิหร่าน)
2.เตหะราน (อิหร่าน) - มอสโคว์ - วิหารเซนต์
ซาเวียร์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ตลาดอิสมาย ลอฟกี้
3.ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - สแปร์โร่ฮิลล์ - ถนนอารบัต
4.พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดิน 
5.เตหะราน (อิหร่าน) - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
6.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


สายการบิน MAHAN AIR
ราคาเริ่มต้น 30,555 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  26-31,27 ก.ค. 61 - 01 ส.ค.
ส.ค.61  1-6,10-15,23,25-28
ก.ย.61  6-11,12-17,19-24,27 ก.ย. 61 - 02 ต.ค.
ต.ค.61 1-6,5-10,11-16,19-24  

ทัวร์ DME03 WONDERFUL RUSSIA 6D4N

รหัสทัวร์ TG-L09-DME03 RUS_DEC

1.กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – สถานีรถไฟใต้ดิน
2.มอสโคว์ – รถไฟความเร็วสูงจากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ป้อมปีเตอร์และปอล– มหาวิหารเซนต์ไอแซค
3.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
พระราชวังฤดูหนาว -พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด
4.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน
 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ชมการแสดงละครสัตว์
5.มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
สนามบินมอสโคว์ – กรุงเทพฯ
6.เดินทางถึงกรุงเทพฯ 

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 54,888 บาท

กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  11-16
ก.ย.61  15-20
ต.ค.61  13-18,20-25
พ.ย.61  10-15
ธ.ค.61  1-6,8-13,27 ธ.ค. – 01 ม.ค.,29 ธ.ค. – 03 ม.ค.
 

ทัวร์  GREATEST OF RUSSIA

รหัสทัวร์ QR-L09-DME10 QR_AUG


1.สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
2.สุวรรณภูมิ -ฮาหมัด เมืองโดฮา -โดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์
 เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต
3.เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ -ตลาดอิสไมโลโว่
4.เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พระราชวังเครมลิน 
มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์
บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม 
อนุสรณ์สถานเลนิน       
5.เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์
ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน   
6.เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด
7.เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล
มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ถนนเนฟกี้ 
ท่าอากาศยานนานาชาติปูนโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา
ประเทศกาต้าร์   
8.ฮาหมัด เมืองโดฮา-สุวรรณภูมิ 

สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 55,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61    8-15,22-29
 

ทัวร์ DME02 HILIGHT RUSSIA 7D5N BY TG

รหัสทัวร์ TG-L09- DME02 RUS_NOV


1.กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
2.รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล
3.พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 โบสถ์หยดเลือด –  ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
4.มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว
5.พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล
ถนนอารบัต  - CIRCUS
6.เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว
7.สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 57,888 บาท

กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  8-14
ก.ย.61  19-25
ต.ค.61  10-16,17-23
พ.ย.61  7-12 


 

ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ EK-L155-EK002_AUG


1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท
3.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ -  โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
  หอระฆังพระเจ้าอีวาน  สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส       
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้  - จตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล
  หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ
5.มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว   
6.พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง  
7.พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค -  Outlet Village  
8.ดูไบ – กรุงเทพฯ


สายการบิน EMIRATES
ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
พ.ค.61  7-14,11-18,15-22,17-24,22-29
 25 พ.ค. – 1 มิ.ย. /26 พ.ค. – 2 มิ.ย.
  28 พ.ค. – 4 มิ.ย. /29 พ.ค. – 5 มิ.ย.
  
ก.ค.61  24-31,25 ก.ค. – 1 ส.ค.

ส.ค.61  8-15,10-17
 

ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์  EK-L155-EK002-8D5N_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท
3.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ -  โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
 หอระฆังพระเจ้าอีวาน  สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส    
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้  - จตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล
หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ  
5.มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว           
6.พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
7. พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค -  Outlet Village
8.ดูไบ – กรุงเทพฯ


สายการบิน EMIRATES
ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61  11-15,24ก.ย-1ต.ค
ต.ค.61  8-15,16-23,22-29 

ทัวร์ AMAZING MOSCOW-ST. PERTERBURG  7 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์  TK-L127- AMAZING RUS-7D4N_DEC


1.กรุงเทพฯ - อิสตันบูล
2.อิสตันบูล – มอสโคว์ -เนินเขาสแปร์โร่-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET-ถนนอารบัต
3.สถานีรถไฟใต้ดิน -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
จัตุรัสวิหาร - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล  - หอนาฬิกาซาวิเออร์
ห้างกุม - สุสานเลนิน - ชมละครสัตว์
4.มอสโคว์-รถไฟความเร็วสูง Sapsan -เซนปีเตอร์เบิร์ก- ปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังฤดูร้อน
5.พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ป้อมปีเตอร์และปอล
 พระราชวังนิโคลัส
6.โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ถนนเนฟสกี้-สนามบิน
7.สุวรรณภูมิ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น57,300 บาท

กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  18-24,25-31 ส.ค.  
ก.ย.61  1-7,8-14,15-21, 22-28 ,29 ก.ย.-5 ต.ค.
ต.ค.61  6-12 ,27 ต.ค-2พ.ย
พ.ย.61  3-9 ,10-16 ,17-23 ,24-30
ธ.ค.61  1-7 ,8-14 ,15-21 ,22-28
 

ทัวร์CLASSIC RUSSIA รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รหัสทัวร์ TG-L05-GO3 DME-TG006_JAN19

1.กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
2.มอสโคว์ – นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก
พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ – ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้
3.พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน
4.มหาวิหารเซนท์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด –
ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ช็อปปิ้งที่ห้าง Galeria
นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์
5.มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน 
พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ – จตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล
ห้างกุม – ละครสัตว์
6.ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – สนามกีฬาเลนิน
สนามบิน                                          
7.กรุงเทพฯ


สายการบิน  THAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้น 62,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61   1-7, 8-14, 12-18, 15-21, 22-28,29 ก.ย.-5 ต.ค.
ต.ค.61   6-12, 10-16, 17-23, 20-26, 24-30
             27 ต.ค.-2 พ.ย.,31 ต.ค.-6 พ.ย.
พ.ย.61  3-9, 14-20, 17-23 , 24-30 , 28 พ.ย.-4 ธ.ค.
ธ.ค.61   8-14, 12-18, 15-21, 19-25, 22-28, 24-30
             26 ธ.ค.-1 ม.ค. 62, 29 ธ.ค.-4 ม.ค. 62
             31 ธ.ค.-6 ม.ค. 62


ทัวร์ รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รหัสทัวร์ KC-L03-SMRS14_KC_FEB

1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี
2.สแปร่โร่ฮิลล์ - รถไฟใต้ดิน - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง
 วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
3.พระราชวังเครมลิน - รถไฟซัปซาน Sapsan Fast Train - เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก
4.พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว
5.เซ็นปีเตอร์เบิร์ก - อัลมาตี
6.อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

สายการบิน AIR ASTANA
ราคาเริ่มต้น 45,555 บาท

กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  2-7,16-21
ก.ย.61  14-19,28 ก.ย. 61 - 03 ต.ค.
พ.ย.61  10-15,24-29
ธ.ค.61  8-13
ม.ค.62  174-22,31 ม.ค. 62 - 05 ก.พ.
ก.พ.61  21-26

 

ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ EK-L136-HG01C -1_JUN

1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโก
2.ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
3.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ
ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ -ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – ชมการแข่งขันมหกรรมฟุตบอล 2018
ทีมชาติโปรตุเกส VS ทีมชาติโมร็อกโก - สแปร์โรว์ ฮิลล์
5.จัตุรัสแดง – รัสเซียนเซอร์คัส – ดูไบ
6.กรุงเทพฯ

สายการบิน EMIRATES
ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61 17-22
 

ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ EK-L136-HG01C -3_JUN

1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโก
2.ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
3.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ
 ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ -ระฆังพระเจ้าซาร์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
4.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – สแปร์โรว์ ฮิลล์
 ชมการแข่งขันมหกรรมฟุตบอล 2018 ทีมชาติเดนมาร์ก VS ทีมชาติฝรั่งเศส
5.จัตุรัสแดง – รัสเซียนเซอร์คัส – ดูไบ
6.กรุงเทพฯ


สายการบิน EMIRATES
ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61  23-28
 

ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ EK-L136-HG01C -2_JUN


1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโก
2.ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
3.สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – สแปร์โรว์ ฮิลล์
ชมการแข่งขันมหกรรมฟุตบอล 2018 -ทีมชาติเยอรมัน VS ทีมชาติเม็กซิโก
4.พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
5.จัตุรัสแดง – รัสเซียนเซอร์คัส – ดูไบ
6.กรุงเทพฯ


สายการบิน EMIRATES

ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61  15-20

  

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

55 คน

 สถิติเมื่อวาน

1132 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

25485 คน

227522 คน

3191405 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official