ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ  02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac : 

092-272-7443

เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงใหม่ของประเทศสมาชิกในกลุ่มเชนเก้น
สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนขั้นตอนการสมัครวีซ่าทุกประเภท
เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้น ไปโดยใช้ระบบ «วีซ่าไบโอเมตริกซ์ »
นับจากวันที่แจ้งไว้ข้างต้น ผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง
เนื่องจากจะมีการบันทึกข้อมูลทางกายภาพของผู้สมัคร (สแกนลายนิ้วมือและถ่ายภาพดิจิตอล)
ข้อมูลของผู้สมัครจะได้รับบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลวีซ่า (Visa Information System VIS)
เป็นระยะเวลา 5 ปี และประเทศสมาชิกในกลุ่มเชนเก้นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
 

1 | 2 | 3

 
 
 


 

ทัวร์ยุโรปเนเธอร์แลนด์  เยอรมนี  ลักเซมเบิร์กเบลเยี่ยม  ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์QR-L15-AMS-QR001_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – โดฮา -โดฮา –  อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
 จัตุรัสดัมสแควร์ -ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชร – โคโลญ
โคโลญ – ลักเซมเบิร์ก – บรัสเซลส์  -บรัสเซลส์ – บรูกก์ – ปารีส
ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – มงมาร์ต  – ช้อปปิ้ง-มหาวิหารนอเตรอดาม
 พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – OUTLET– สนามบิน -โดฮา – กรุงเทพฯ


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง   
2-9,26-3   พ.ย 60  42900.-
26-2  ธ.ค 60  49900.-

 

ทัวร์ยุโรปFlamsbana Norway 7 วัน 4 คืน

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์TG-L15-OSL-TG001_7D4N_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-กรุงเทพฯ – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ –  พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – เกียร์โล
เกียร์โล – ฟลัม – รถไฟสายโรแมนติก – ไมร์ดรัล – ล่องเรือซองฟยอร์ด – กุดวานเก้น
 เบอร์เก้น-เบอร์เก้น – ยอดเขาฟลอเยน – อุลวิค-อุลวิค – ออสโล – อิสระช้อปปิ้ง
ออสโล – สนามบิน – กรุงเทพฯ -กรุงเทพฯ

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน THAI  AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
17 – 23, 21 – 27, 30 – 6   พ.ย 60  52900.-
1 – 7    ธ.ค 60  52900.-
ทัวร์ยุโรปเนเธอร์แลนด์ – เบลเยี่ยม – ฝรั่งเศส8 วัน 5 คืน

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์EK-L05-AMS-EK002_8D5N_OCT 


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ดูไบ -ดูไบ –  อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – จัตุรัสดัมสแควร์        
ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชร – บรัสเซลส์
บรัสเซลส์ – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ล่องเรือบาโตมุช       
อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส-อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับ
มหานครปารีส-อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส – สนามบิน


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบินEMIRATES AIRLINE
กำหนดการเดินทาง
3-10,17-24,24-31  ต.ค 60  45900.-
ทัวร์ยุโรปไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน          

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ EK-L05-ZRH-EY001_7D4N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ  -กรุงเทพฯ – ดูไบ – ซูริค – ลูเซิร์น-ลูเซิร์น – เขาจุงเฟรา – อินเทอลาเกน
อินเทอลาเกน – เบิร์น – กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท-เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์
 โลซานน์-โลซานน์ – เจนีวา – สนามบิน-ดูไบ – กรุงเทพฯ


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบินEMIRATES AIRLINE
กำหนดเดินทาง
9 – 15, 26 – 1 ต.ค 60  53900.-
14 – 20, 29 พ.ย. – 5 ธ.ค  พ.ย 60  53900.-
28 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61  ธ.ค 60  65900.-
29 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61   ธ.ค 60  65900.-

ทัวร์ยุโรป EXCLUSIVE ITALY SWISS FRANCE

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ SQ-L09-SQ02_NOV

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ–สิงคโปร์-สนามบินมิลาน–เวนิส–จัตุรัสซานมาร์โค-เวนิส เมสเตร้-มิลาน
ลูเซิร์น–สิงโตแกะสลัก–สะพานไม้ชาเปล-ลูเซิร์น–เมืองแองเกิลเบิร์ก–ยอดเขาทิตลิส
ถ้ำน้ำแข็ง–ดิจอง-ดิจอง–กรุงปารีส–พระราชวังแวซายส์–CHIC OUTLET LA VALLEE
 VILLAGE-สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล–สิงคโปร์-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน  SINGAPORE AIRLINE
กำหนดการเดินทาง 
10–17 ต.ค. 60           55900.-
09–16 พ.ย. 60           55900.-
23–30 พ.ย. 60           55900.-
ทัวร์ยุโรปGERMAN AUSTRIA SWISS 7D 4N

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์EY-L47-EY93-GM-AUS_NOV


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาบูดาบี -สนามบินมิวนิค
สนามอัลลิอันซ์อารีน่า - BMW Welt – จัตุรัสมาเรียนพลัสซ์ – ซาลซ์บูร์ก
 สวนมิราเบล –บ้านเกิดโมสาร์ท – จัตุรัสเรสซิเดนท์-ซาลซ์บูร์ก - ฮัลล์สตัทท์
 อินส์บรุค – หลังคาทองคำ - ถนนมาเรีย เทเรสเซียน ซตราสเซอ -อินส์บรูค
 เมืองโฮเอินชวังเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - ฟุสเซ่น - ซูริค 
ซูริค - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - สิงโตแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล
 ซูริค-สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ 


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
กำหนดการเดินทาง       
18 -24    ธ.ค. 60  49900.-
30  – 6    พ.ย 60  49900.-

 

ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND LOVER

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ EY-L09-EY04_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ –สนามบินสุวรรณภูมิ–อาบูดาบี-อาบูดาบี-สนามบินซูริค
ลูเซิร์น–สิงโตหินแกะสลัก–สะพานไม้ชาเปล–ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE
อินเตอร์ลาเคน-อินเตอร์ลาเคน–ทาซ–เซอร์แมท -ทาซ–กรุงเบิร์น–มองเทรอซ์–โลซาน
โลซานน์–ศาลาไทย–เจนีวา–น้ำพุเจ็ทโด้–สนามบินเจนีวา-อาบูดาบี
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
กำหนดการเดินทาง 
18-23 ต.ค. 60          52999.-
30 พ.ย.–05 ธ.ค. 60   พ.ย 60           54999.-
05-10 ธ.ค. 60          54999.-

ทัวร์ยุโรป   ยุโรปตะวันออก 9 วัน QR

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ QR-L123-EU_W02 W-A-CZ_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์
จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์-มิวนิค – ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ 
ฮัลสตัทท์ – เชสกี้ บูเดอโจวิช-เชสกี้ บูเดอโจวิช – เชสกี้คลุมลอฟ 
(เมืองมรดกโลก) ปราสาทคลุมลอฟ – คาร์โลวี วารี - ปร๊าก
ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก - เขตเมืองเก่า - อนุสาวรีย์ยานฮุส 
สะพานชาร์ลส์ - ปร๊าก –  เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ 
โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์-สวนสาธารณะสตัดปาร์ค 
Outlet Parndorf – บราติสลาวา- หอคอยบราติสลาวา – บูดาเปสต์
คาสเซิลฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องแม่น้ำดานูบ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
ฮีโร่ สแควร์ – เดินทางกลับ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ           

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน  QATAR AIRWAYS 
กำหนดการเดินทาง    
07-15,14-22 ,28 -05 ต.ค 60 49900.
02-10 ,11-19, 25 – 03 ธ.ค 60 49900.-
29-06 , 30-07 ธ.ค 60 59900.-

  

ทัวร์ยุโรป Grand Italy 

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ TG-L33-EU_GRAND TTAIY_9D_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-กรุงเทพฯ-โรม (อิตาลี) –ปอมเปอี – เนเปิ้ล-เนเปิ้ล
เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต- กรุงโรม-โรม-มหาวิหารเซ้นต์ปีเตอร์
ฟลอเร้นซ์-พราโต้-พราโต้- ปิซ่า- เวนิส-เวนิส-มิลาน-มิลาน-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง
มิลาน-สนามบิน-กรุงเทพฯ

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน THAI  AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
10-18   ต.ค.60  63300.-
 


 

ทัวร์ยุโรปMono Norway 7 Days

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ TG-L33-MONO NORWAY7D_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ -ออสโล (นอร์เวย์)- กอล-ฟลัม-กุ๊ดวานเก้น-ฟลัม
ฟลัม-ไมร์ดาล-รถไฟสายโรแมนติกสายฟลัมส์บาน่า-วอส-เบอร์เก้น
เบอร์เก้น-เกียโล-ออสโล-ออสโล -ออสโล -กรุงเทพฯ


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน THAI  AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
03-09   พ.ย.60  49900.-
02-08   ธ.ค. 60  49900.-ทัวร์ยุโรป NORTH SEA SHORT BREAK 7 วัน 4 คืน 
   
เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ TG-L05-BRU-TG003_7D4N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ -กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – ลักเซมเบิร์ก
แฟรงค์เฟิร์ต-แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – โคโลญ
โคโลญ – อัมส์เตอร์ดัมส์ – ล่องเรือหลังคากระจก
อัมส์เตอร์ดัมส์ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์  – บรัสเซลล์
บรัสเซลล์ – สนามบิน-กรุงเทพฯ


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน THAI  AIRWAYSA

กำหนดเดินทาง
25-31  ธ.ค 60  62900.- 

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ MS-L22-ITALY10D7N_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ – ไคโร (อียิปต์)-ปีรามิด-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไคโร
กรุงโรม-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-สนามกีฬาคอลอสเซียม-ประตูชัยคอนสแตนติน
ฟิโนโรมาโน-ปิซ่า-หอเอนปิซ่า-เวนิส–  ลูเซิร์น ( สวิตเซอร์แลนด์ ) – ทะเลสาบโคโม
ลูเซิร์น - ยอดเขาทิตลิส -ปารีส –ล่องเรือบาตามูช-ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เน
พระราชวังแวร์ซายส์-สนามบินสุวรรณภูมิ 


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน EGYPT AIR
กำหนดการเดินทาง
19 – 28   ต.ค.60  69900. 


 

ทัวร์ยุโรป EY92 Hello PARIS

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์EY-L47- EY92 Hello PARIS_NOV


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินอาบูดาบี -สนามบินปารีสชาร์ล
 เดอ โกลด์ – ปารีส – มหาวิหารนอเทรอดาม – หอไอเฟล - ถนนชองป์ส เอลิเซ่
ประตูชัยนโปเลียน – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ร้านDuty Free - ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่
ลาฟาแยตต์-เมืองตูร์ – เข้าชมปราสาทเชอนองโซ - ปารีสสี่ -  อิสระเต็มวันท่องเที่ยว
ตามอัธยาศัย-พระราขวังแวร์ชายส์ - ช้อปปิ้งลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท
สนามบินชาร์ลเดอโกลล์-สนามบินอาบูดาบี้ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
            

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
กำหนดการเดินทาง   
5-10    ต.ค.60  37900.-
11-16    ต.ค.60  38900.-
8-13    พ.ย.60  37900.-
22-27    พ.ย.60  36900.-
29พ.ย. – 4ธ.ค.  พ.ย.60  37900.- 


 

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค 8 วัน

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์EK-L155-EK005-GERMANY_8D_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-ดูไบ-มิวนิค-ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค 
สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า-BMW Welt-จัตุรัสมาเรียน
โรเธนบวร์ก แห่งเทาเบอร์-นูเรมเบิร์ก-ไลป์ซิก-เมืองเก่าของเมืองไลป์ซิก
McArthurGlen Designer Outlet-เบอร์ลิน-อนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน
เช็คพอยท์ชาร์ลี-เบอร์ลินโดม-ประตูบรันเดนบรูก-ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก
โบสถ์เซนต์ไวตัส-สะพานชาร์ลส์-นาฬิกาดาราศาสตร์ 
ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก-โบสถ์เซนต์ไวตัส-สะพานชาร์ลส์
นาฬิกาดาราศาสตร์ 

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบินEMIRATES AIRLINE
กำหนดเดินทาง
10-17   ต.ค 60  45900.-
 


 

ทัวร์ยุโรป Germany Austria Slovakia Czech Hungary 8D5N

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ QR-L47-QR99_EAST EUROPE_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาบูดาบี -สนามบินมิวนิค
โฮเอินชวังเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค -  สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า
BMW Welt - จัตุรัสมาเรียน Marienplatz-มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก – ฮัลล์สตัท หมู่บ้านมรดกโลก
เมือง Ceske Budejovice -เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ – กรุงปราก  สาธารณรัฐเช็ก
 สะพานชาร์ลส์-ปราก - เข้าชมปราสาทปราก – กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย     
บราติสลาว่า - McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส ประเทศฮังการี
 ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-บูดาเบส – เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์    
ท่าอากาศยานโดฮา  –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ       


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง   
27ต.ค. – 3 พ.ย.   ต.ค 60  49900.-
6 – 13    ธ.ค. 60   55900.-
27– 3    ธ.ค 60  65900.-
 

ทัวร์ยุโรป WOW GREECE-SANTORINI 7 DAYS

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์  QR-L161-WOW GREECE_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพมหานคร-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดฮา-กรุงเอเธนส์
กรุงเอเธนส์-เมืองเดลฟี-เมืองกาลัมบาก้า-เมืองกาลัมบาก้า-เมืองเมทีโอร่า-ลาเมีย
กรุงเอเธนส์ -วันที่ห้าของการเดินทาง   กรุงเอเธนส์-เกาะซานโตรินี-ชมพระอาทิตย์ตกดิน
ที่หมู่บ้านเอีย-เกาะซานโตรินี-กรุงเอเธนส์-กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง   
06-12 , 12-18 ,27 -03   พ.ย 60  55900.-
07-13     ธ.ค. 60  53900.- 

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เช็ก

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์:TG-L46-EASY CLASSIC_8D5N_NOV

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมัน)-มิวนิค (เยอรมัน)–ฮัลสตัท(ออสเตรีย)
กรุงเวียนนา -ช้อปปิ้งถนนคาร์ตเนอร์-เวียนนา(ออสเตรีย) – เข้าพระราชวังเชรินน์บรุนน์
กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) – ป้อมปราการ Fisherman‘s Bastion - โบสถ์ Matthias
 ล่องเรือในแม่น้ำดานูบ-บูดาเบสต์ (ฮังการี) – บราติสลาวา (สโลวัค) – ภายนอกปราสาทแห่ง
กรุงบราติสลาวา – กรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ก) - สะพานชาร์ลส์-กรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ก)
ปราสาทแห่งกรุงปราก – เชสกี้ครุมลอฟ -ปราสาทครุมลอฟ-  เชสกี้ คลุมลอฟ– มิวนิก (เยอรมัน)
มิวนิก (เยอรมัน) – กรุงเทพฯ

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบินTHAI AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
4-11,23-30  พ.ย 60  54900.-
 


 

ทัวร์ยุโรปRomantic Swiss7 วัน 4 คืน

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์:TG-L46-ROMANTIC SW-7D4N_NOV


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรณภูมิ – มิลาน (อิตาลี)  -มิลาน -  ดูโอโม่ – Fox Town Outlet
 ลูกาโน่ (สวิสฯ)-ลูกาโน่ - ล่องเรือทะเลสาบลูกาโน่ – อันเดอร์แมท – อินเทอร์ลาเก้น
อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น-ลูเซิร์น  –  เว้กกิช – ยอดเขาริกี้
 ลูเซิร์น – ซูริค – ชมเมือง-ซูริค – สนามบินซูริค  -กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบินTHAI AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
13 – 19   พ.ย. 60  58900.-

ทัวร์ยุโรป FESTIVE ITALY SWISS FRANCE 7D4N

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ SQ-L09-SQ05_ FESTIVE_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์-สิงคโปร์ - มิลาน – วิหารเมืองมิลาน
แกลเลอรี เอ็มมานูเอล – ลูเซิร์น-ลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก
 ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – ดิจอง-ดิจอง – กรุงปารีส –พระราชวังแวร์ซายส์
 CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE-ปารีส – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน
หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุซ-สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล
สิงคโปร์ -สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน  SINGAPORE AIRLINE
กำหนดการเดินทาง
29-4  ธ.ค 60  63900.-
 


ทัวร์ยุโรป ฮังการี -  สโลวัค - เชค - เยอรมัน - ออสเตรีย9วัน7คืน

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์OS-L86-TC6.1 AUTUMN EU_9D7N_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ –เวียนนา (ออสเตรีย)-เวียนนา (ออสเตรีย) -บูดาเปสต์ (ฮังการี)
ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน -คาสเซิ่ลฮิลล์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ (ฮังการี ) - บราติสลาวา (สโลวัค) –  กรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ก)
กรุงปราก - ปราสาทปราก – เขตเมืองเก่า -  เชสกี้คลุมลอฟ  (สาธารณรัฐเช็ก) 
ปราสาทเชสกี้คลุมลอฟ (เชค) – มิวนิค (เยอรมัน)  -มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์
(เยอรมนี) – ซาลส์เบิร์ก (ออสเตรีย) – สวนมิราเบล-มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ (เยอรมนี)
 ซาลส์เบิร์ก (ออสเตรีย) – สวนมิราเบล-เวียนนา- พระราชวังเชินบรุนน์–– โบสถ์เซนต์สตีเฟน
 ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์- กรุงเทพฯ 
 

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINES
กำหนดเดินทาง
14-22  ต.ค 60  75900.- 


 

ทัวร์ยุโรปGG02 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ QR-L98-GG02-PROMOTION9D_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ –  โรม(อิตาลี)-โรม – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– กรุงวาติกัน 
 มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ –วิหารแพนเธออน  –  ปิซ่า-เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า
 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส 
 สะพานถอนลมหายใจ –   จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค 
เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ )-พิชิตยอดเขาจุงเฟร
 สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี  –  สวิสสฟิงซ์ –  ลูเซิร์น
เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชิวๆชมเมือง – ดิจอง 
ดิจอง  – รถไฟด่วน TGV –  พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ 
 ถนนชองเอลิเซ่  – ประตูชัยปารีส – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู
ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 – DUTY FREE – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ช้อปปิ้ง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 ( กรุงเทพฯ)

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
17 – 25 ,26 ต.ค. – 3 พ.ย. ต.ค 60 78900.- 


 
 

ทัวร์ยุโรป MONO SWISS 7 DAYS

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์EK-L155-EK008_MONO_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้-โลซานน์-สำนักงานโอลิมปิคสากล
ศาลาไทย-เวเว่ย์-มองเทรอซ์-ปราสาทชิลยอง-เบิร์น-บ่อหมีสีน้ำตาล-ถนนจุงเคอร์นกาสเซ
นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม-กรินเดอวาล-ยอดเขาจุงฟราว-กลาเซียร์-เลาเทอบรุนเน่น-ลูเซิร์น
สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-ซูริค-จัตุรัสปราเดพลาทซ์-โบสถ์ฟรอ
มุนสเตอร์ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ-ดูไบ-กรุงเทพฯ     
   

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบินEMIRATES AIRLINE
กำหนดเดินทาง 
5-11,19-25      ต.ค.60     59900.-
8 – 14, 29  – 5     พ.ย 60   59900.-
4-10      ธ.ค 60 59900.-
28-3    ธ.ค 60  69900.-

ทัวร์ยุโรปฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์EK-L155-EK010_FRANCE_7D_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ- ดูไบ – หอไอเฟล – ถนนชองเชลิเช – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
 ล่องเรือบาโตมุช-La Vallee Village Outlet  - แกลลอเรียลาฟาแยตต์
เมืองบรูจจ์ – ศาลาว่าการเมือง – หอประชุมสงฆ์ – กรุงบรัสเซลส์
อะตอมเมียม - จัตุรัสกรองปลาซ-เมืองรอตเทอร์ดาม - บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส
 เมืองอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก-หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม
 หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ – จัตุรัสแดม – สนามบิน-ดูไบ-กรุงเทพฯ 


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบินEMIRATES AIRLINE
กำหนดเดินทาง  
4 – 10,10 – 16  ต.ค. 60  39900.-
 11 – 17,18 – 24  ต.ค. 60  39900.-
8 – 14 ,30 – 6   พ.ย 60  39900.-
7 – 13    ธ.ค. 60  39900.-
 

ทัวร์ยุโรปฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์EK-L155-EK010B_ FRANCE _DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ดูไบ – หอไอเฟล – ถนนชองเชลิเช –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือบาโตมุช
La Vallee Village Outlet- แกลลอเรียลาฟาแยตต์-เมืองบรูจจ์ – ศาลาว่าการเมือง
 หอประชุมสงฆ์ – กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมียม - จัตุรัสกรองปลาซ-เมืองรอตเทอร์ดาม
 บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส–เมืองอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก-เมืองลิเซ่ 
หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม–หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์–จัตุรัสแดม–สนามบิน
ดูไบ-กรุงเทพฯ


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบินEMIRATES AIRLINE
กำหนดเดินทาง
18-24     ต.ค. 60   39900.-
8-14,30-6    พ.ย. 60   39900.-
7-13   ธ.ค  60  39900.-
28-3,29-4   ธ.ค  60  49900.-
 

ทัวร์ยุโรปฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7 วัน

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ EK-L155-EK011-7DAYS_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ–ดูไบ-ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-แกลลอเรียลาฟาแยตต์
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ร้านค้าปลอดภาษีล่องเรือบาโตมูซ-La Vallee Village Outlet
แรงส์-มหาวิหารแรงส์-ประตูชัยประจำเมืองแรงส์-กอลมาร์-เมืองเก่ากอลมาร์
สตราสบูร์ก-จัตุรัสเกลแบร์-มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก (ฝรั่งเศส)
แองเกิลเบิร์ก-ทิตลิส-ถ้ำน้ำแข็ง-ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโต
บนหน้าผาหิน  (สวิสฯ)-อินเทอลาเก้น-ซูริค-ดูไบ-กรุงเทพฯ 


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบินEMIRATES AIRLINE
กำหนดเดินทาง   
19-25    ต.ค. 60  49900.-
1-7,5-11    ธ.ค. 60  49900.-
27 – 2,29 – 4   ธ.ค 60  59900.-
 

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ EK-L155-EK013-GERMANY_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ- ดูไบ-มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า-BMW Welt
พระราชวังนิมเฟนบูร์ก-จัตุรัสมาเรียน-ซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท
ฮัลล์สตัทท์-อินส์บรูค-หลังคาทองคำ-ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์
ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-น้ำตกไรน์
ดูไบ-กรุงเทพฯ  


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบินEMIRATES
กำหนดเดินทาง
5-11,11-17,12-18   ต.ค 60    39900.-
18-24,19-25      ต.ค.60    39900.-
1 – 7 ,16 – 22      พ.ย 60    39900.-
29 พ.ย. – 5 ธ.ค    พ.ย 60    39900.-
2 – 8 ,5 – 11     ธ.ค. 60   39900.-
28-3,29-4,30-5  ธ.ค 60  49900.-

 

ทัวร์ยุโรปเชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ EK-L155-EK015-CZECH_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-ดูไบ- ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ล
ช็อปปิ้ง palladium-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-ซาลส์บูร์ก-สวนมิราเบล
บ้านเกิดโมสาร์ท   (เชค – ออสเตรีย)ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์
พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet– บูดาเปส   
 (ออสเตรีย - ฮังการี)-โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - ดูไบ-ดูไบ-กรุงเทพฯ 

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบินEMIRATES
กำหนดเดินทาง      

2-8,5 – 11, 10 – 16 ,11 – 17,20 - 26    ต.ค 60   39900.-
19-25,20-26,27 ต.ค. – 2 พ.ย. 60     ต.ค 60   39900.-
1 – 7, 2 – 8 ,15 – 21,24 - 30     พ.ย.60   39900.-
29– 5 ,30 – 6        พ.ย.60  39900.-
7 – 13          ธ.ค.60   39900.-
28-3     ธ.ค 60  49900.-
 

ทัวร์ยุโรป PROMOTION SWITZERLAND 7 DAYS

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ EK-L155-EK018_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้-กลางเซียร์ 3000
โลซานน์ – ศาลาไทย -เบริ์น–บ่อหมีสีน้ำตาล–จุงเคอร์นกาสเซ
นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม–อินเตอร์ลาเก้น–ซูริค –โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
จัตุรัสปาราดาพลาทซ์–ถนนบานโฮฟซตราสเซอ-ลูเซิร์น–รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
สะพานไม้ชาเพล–ชาฟฮาวเซ่น –น้ำตกไรน์- ซูริค-ดูไบ-กรุงเทพฯ 


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน EMIRATES
กำหนดการเดินทาง
05–11,19–25   ต.ค. 60  49900.-
 

ทัวร์ยุโรป PROMOTION SWITZERLAND 7 DAYS

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ EK-L155-EK018A-7D_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ -ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้-กลางเซียร์ 3000
 โลซานน์ – ศาลาไทย (สวิสฯ)-เบริ์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – จุงเคอร์นกาสเซ
 นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – อินเตอร์ลาเก้น – ซูริค-ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
 จัตุรัสปาราดาพลาทซ์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอลูเซิร์น – รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
 สะพานไม้ชาเพล – ชาฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ - ซูริค-ดูไบ-กรุงเทพฯ  

            
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน EMIRATES
กำหนดการเดินทาง
5 – 11    ต.ค.60  49900.-
8 – 14,29 – 5   พ.ย 60  49900.-
4 – 10    ธ.ค.60  49900.-

 

ทัวร์ยุโรป ROMANTIC EAST EUROPE

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ SQ-L09-SQ04_NOV


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ–สิงคโปร์-สิงคโปร์–มิวนิค (เยอรมัน)–เชสกี้ ครุมลอฟ(เชค)
ปราก(เชค)-ปราก–ปราสาทปราก–บราติสลาวา–บูดาเปสต์–ล่องแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์–ชมเมือง–เวียนนา–โบสถ์สตีเฟ่นส์–ถนนคาร์นท์เนอร์-เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์–ฮัลสตัท–ซาลส์บวร์ก-ซาลส์บวร์ก–สวนดอกไม้มิราเบล
มิวนิค–จัตุรัสมาเรียน-สนามบินมิวนิค–สนามบินสิงคโปร์-สนามบินสิงคโปร์
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน  SINGAPORE AIRLINE
กำหนดการเดินทาง 
17–24 ต.ค. 60   49900.-
08–15 พ.ย. 60 47900.-
21–28 พ.ย. 60 47900.-
 


 

ทัวร์ยุโรป ROMANTIC SWITZERLAND

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์  SQ-L09-SQ06_NOV


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ–สิงคโปร์-สิงคโปร์–ซูริค(สวิสเซอร์แลนด์)–เบิร์น–บ่อหมีสีน้ำตาล
มาร์กาสเซ–เจนีวา–น้ำพุเจ็ทโด้–โลซานน์-โลซานน์–ศาลาไทย–เวเว่ย์–ทาซ
เซอร์แมท-ทาซ–กรินเดอวาลด์–ยอดเขาจุงเฟรา–ลูเซิร์น-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโตหิน
สะพานไม้ชาเปล–ซูริค–โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์-สนามบินซูริค–สิงคโปร์-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน  SINGAPORE AIRLINE
กำหนดการเดินทาง 
04–10 ต.ค. 60   59900.-
18–24 ต.ค. 60 61900.-
08–14 พ.ย .60   59900.-
22–28 พ.ย. 60 59900.-
 
 

ทัวร์ยุโรป Hilight SWISS ไฮไลท์ สวิส 7 วัน 4 คืน

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์TG-L33-HILIGHT SWISS7D4N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ- ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-ลูเซิร์น-เจนิวา-เจนิวา-มองเทรอซ์-เวเว่ย์-โลซานน์-เจนิวา
เจนิวา-เบิร์น-อินเทอร์ลาเก้น-อินเทอร์ลาเก้น-ทิทลิส-แองเกิ้ลเบิร์ก-ซูริค-ซูริค
กรุงเทพฯ


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน  THAI  AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
06-12, 20-26   พ.ย.60  49900.-
 27 พ.ย.-03ธ.ค พ.ย.60  49900.-
01-07 ,03-09   ธ.ค.60  49900.- 


 

ทัวร์ยุโรป  Mono Italy 8 Days

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์TG-L33-MONO ITALY 8D_NOV


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ -กรุงเทพฯ-โรม (อิตาลี) –ปอมเปอี – เนเปิ้ล-เนเปิ้ล-เกาะคาปรี
ถ้ำบลูกร็อตโต- กรุงโรม-โรม- The Mall Outlet-ฟลอเร้นซ์-พราโต้-พราโต้- ปิซ่า- เวนิส
เวนิส-มิลาน-มิลาน-กรุงเทพฯ


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน  THAI  AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
 12-19,19-26   พ.ย.60 46900.-
 


 

ทัวร์ยุโรป  Mono SWISS 7D4N

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์TG-L33-MONO SWISS-7D4N _DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-ซูริค-เบิร์น-เจนีวา-เจนีวา-โลซานน์-เวเว่ย์-ทาซ-เซอร์แมท
เซอร์แมท-ทาซ-มองเทรอซ์-อินเทอร์ลาเก้น-อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-ลูเซิร์น
ลูเซิร์น-ซูริค-กรุงเทพฯ


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน  THAI  AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
6-12,20-26,27-3  พ.ย 60  53900.-
1-7,3-9   ธ.ค 60  53900.-
 
 

ทัวร์ยุโรป  ROMANTIC FRANCE

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์QR-L33-ROMANTIC FRANCE _OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ -โดฮา-นีซ (ฝรั่งเศส)- มอนเตคาร์โล (โมนาโค)-นีซ
นีซ-กราซ-เอ็กซ์อองโพรวองซ์-เอ็กซ์อองโพรวองซ์-อาวิยอง
อาวิยอง-มาร์เซย์-มาร์เซย์-คานส์-นีซ-โดฮา-โดฮา-กรุงเทพฯ


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน  QATAR
กำหนดเดินทาง
5-11,19-25  ต.ค 60  47900.- 
 

ทัวร์ยุโรป BEST FRANCE 6 DAYS

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ TG-L33- BEST FRANCE 6D_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ -กรุงเทพฯ-ปารีส-ล่องเรือแม่น้ำแซน-ปารีส-ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ท
 La Vallee Village-ปารีส -ปารีส-เชอน็องโซว์-ปารีส-กรุงเทพฯ

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน THAI  AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
 21-26   พ.ย.60   39900.-
5-10   ธ.ค.60  39900.-
 


 

ทัวร์ยุโรป EUROPE CHARMING 3 COUNTRIES 

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ TG-L33-EU_CHARMING_9D6N_NOV

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ -กรุงเทพฯ-แฟร้งค์เฟิร์ต-ไฮเดลเบิร์ก-สตุ๊ตการ์ต (เยอรมัน)
สตุ๊ตการ์ต-ทิทิเซ่-ไบรท์เนา (เยอรมัน)-ไบรท์เนา (เยอรมัน)-ลูเซิร์น
(สวิตเซอร์แลนด์)ลูเซิร์น-ทิทลิส (สวิตเซอร์แลนด์)-ฟุสเซ่น (เยอรมัน)
ฟุสเซ่น (เยอรมัน)-อินน์สบรูค (ออสเตรีย)อินน์สบรูค (ออสเตรีย)-มิวนิค
โรเซนเฮม (เยอรมัน)-โรเซนเฮม-มิวนิค-สนามบินมิวนิค (เยอรมัน)
กรุงเทพฯ


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน THAI  AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
10-18   พ.ย. 60  55900.-
 


 

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส-สวีสเซอร์แลนด์-อิตาลี 7 วัน 4 คืน

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ EK-L22-FRANCE7D4N_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง -ปารีส-ดีจอง-ลูเซิร์น
(สวิสเซอร์แลนด์)-ยอดเขาทิทลิส-ลูเซิร์น-เวนิส (อิตาลี)-ล่องเรือเกาะเวนิส
 ปิซ่า– หอเอนปิซ่า – กรุงโรม-สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE
กำหนดการเดินทาง
5-11    ต.ค.60  49999.-
5 – 11    ก.ค.60  52999.-
9 – 15 ,23-29   ส.ค.60  52999.-
11 – 17,19-25  ต.ค.60  52999.-
 


 

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์-ผรั่งเศส 9 วัน

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ EK-L22-ITALY9D_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กรุงเทพฯ –โรม ( อิตาลี )-ปิซ่า-เวนิส-เกาะเวนิส-มิลาน
FOX TOWN OUTLET อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราวน์
TOP OF EUROPE – ลูเซิร์น-ดีจอง-นั่งรถไฟด่วน TGV - ปารีส
 (ฝรั่งเศส) -แวร์ซายน์-ล่องเรือ-หอไอเฟล-ประตูชัย-ปารีส
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE
กำหนดการเดินทาง
13 – 21 .,20 – 28     ต.ค.60  72999.-
 


 

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวสเวอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ EK-L22-ITALY7-EURO6_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กรุงเทพฯ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส – เวนิส– อินบรูคส์ – ซาลส์บวร์ก
ฮัลสตัท – มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – แองเกิลเบิร์ก
 ลูเซิร์น – ซูริค – น้ำตกไรน์ – ซูริค - ดูไบ – กรุงเทพ ฯ

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE
กำหนดการเดินทาง
4-10,17-23   ต.ค.60  45999.-
15-2,29 – 5   พ.ย 60  45999.-
27-2,29-4   ธ.ค 60  55999.- 


 

ทัวร์ยุโรป โครเอเชีย 7 วัน

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ EK-L22-CROATIA7D_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - ซาแกร๊บ - ซาดาร์ - สปริท - สตอน - ดูบรอฟนิค
ซีเบนิค  - พลิตวิเซ่ - ซาแกร๊บ - ดูไบ  - กรุงเทพฯ

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE
กำหนดการเดินทาง
10-16 ,17-23   ต.ค.60  44900.-
15-21    พ.ย.60    44900.-
1-7 ,6-12    ธ.ค.60  44900.- 


 

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ EK-L22-PROBENELUX7D4N_APR18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -มหานครปารีส-บรัสเซล (เบลเยี่ยม)
ไฮเดลเบิร์ก (เยอรมัน) -โคโลญจน์-อัมสเตอร์ดัม(เนเธอร์แลนด์) 
 กรุงเทพฯ(ประเทศไทย)

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE
กำหนดการเดินทาง 

23-29 มี.ค.61 39999.-
31-6 เม.ย.61 39999.- 


 

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศล-สวิสเซอร์แลนด์-อิตาลี 7วัน4คืน

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์ EK-L22-EURO2.2_7D4N_JAN18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:

กรุงเทพฯ-กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง-ปารีส-ดีจอง-ลูเซิร์น 

(สวิสเซอร์แลนด์) -ยอดเขาทิทลิส-ลูเซิร์น-เวนิส (อิตาลี)-ล่องเรือเกาะเวนิส – ปิซ่า

ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – กรุงโรม-สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบินEMIRATES AIRLINE

กำหนดเดินทาง

18-24 ม.ค.61 49999.- 

 9-15,24  – 2  ก.พ.61 49999.- 

15-21,28– 3  มี.ค. 61 49999.-

 

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศล-สวิสเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์ EK-L22-EURO4_MAR18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ -กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง -พระราชวังแวร์ซายส์ 
ล่องเรือบาตามูซ - ชมเมือง-ปารีส - รถไฟ TGV - ดีจอง - อินเทอร์ลาเก้น 
(สวิตเซอร์แลนด์)-อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
ลูเซิร์น - FOX TOWN OUTLET - มิลาน (อิตาลี) - เวนิส (อิตาลี)-เวนิส  - ปิซ่า
(อิตาลี)-ปิซ่า - โรม (อิตาลี) - ดูไบ - กรุงเทพฯ

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบินEMIRATES AIRLINE

กำหนดเดินทาง 

27  – 4 ม.ค 61 69999.-

10-18,24  – 4 ก.พ 61 69999.-

10-18 ,24  – 1 มี.ค 61 69999.-

31  – 8 มี.ค 61 72999.-
 


 

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์ EK-L22- PROBENELUX_7D4N_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -มหานครปารีส-ปารีส-บรัสเซล (เบลเยี่ยม)
บรัสเซล-ไฮเดลเบิร์ก (เยอรมัน) -โคโลญจน์- โคโลญจน์-อัมสเตอร์ดัม(เนเธอร์แลนด์)
อัมสเตอร์ดัม – กรุงเทพฯ-กรุงเทพฯ (ประเทศไทย)


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบินEMIRATES AIRLINE
กำหนดเดินทาง
12-18 ,19-25   ต.ค.60 43999.-
 


 

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิสเวอร์แลนด์-ฝรั่งเศล 9วัน

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์ EK-L22-EURO04_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ปิซ่า-เวนิส-เกาะเวนิส-เวนิส-มิลาน-FOX TOWN OUTLET
 อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE – ลูเซิร์น-ดีจอง
นั่งรถไฟด่วน TGV -ปารีส (ฝรั่งเศส) ปารีส-แวร์ซายน์-ล่องเรือ-หอไอเฟล-ประตูชัย-ปารีส
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบินEMIRATES AIRLINE
กำหนดเดินทาง
11-19,25-3  พ.ย 60  69999.-
2-10,5-13   ธ.ค 60  69999.-
26-3,27-4,30-7  ธ.ค 60  79999.- 


 

ทัวร์ยุโรปเยอรมัน-ออสเตรีย-เชก-สโลวาเกีย-ฮังการี 9 วัน 6 คืน

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์ EK-L22-EURO10.4_9D6N_MAR18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:

 กรุงเทพฯ-มิวนิค-มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ซาล์สเบิร์ก-ฮอลสตัท

เชสกี้คลุมลอฟ-คาโรวีวารี่ – ปราก-เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุน – บาติสลาวา (สโลวาเกีย) 

PARNDOF OUTLEET - บูดาเปสต์-นครบูดาเปสต์-นครบูดาเปสต์ – กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบินEMIRATES AIRLINE

กำหนดเดินทาง

20-28 ม.ค.61 49999.-

 17-25,24 – 4 ก.พ 61 49999.-

28 – 8 ก.พ 61 49999.-

 3-1117-25  30 – 7 มี.ค 61 49999.-

31 – 8 มี.ค 61 49999.- 

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน-เชค-ออสเตรีย-สโลวาเกีย-อังการี8วัน

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์ EK-L22-EURO10_8D-GERMAY_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
 กรุงเทพฯ-มิวนิค-มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ซาล์สเบิร์ก-ฮอลสตัท
เชสกี้คลุมลอฟ-คาโรวีวารี่ – ปราก-เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุน – บาติสลาวา (สโลวาเกีย)
PARNDOF OUTLEET - บูดาเปสต์-มหาวิหารแมททิอัส-ฮีโร่สแควร์-นครบูดาเปสต์ -กรุงเทพฯ
 สนามบินสุวรรณภูมิ


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบินEMIRATES AIRLINE
กำหนดเดินทาง
18-25    ต.ค.60  52999.- 


 

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน-เชค-ออสเตรีย-อังการี9วัน

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์ EK-L22-EURO10.1_9D-GERMAY_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-กรุงมิวนิค (เยอรมนี)
 ปราสาทนอยชวานสไตน์- มิวนิค – ล่องเรือเกาะคิมเซ – ปราสาทเฮอเรนคิมเซ
 บาดไฮเฮนฮัล-ซาลบวร์ก – ฮอลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ(เชค)-คาร์โลวี วารี่
 (เชค) – ปราก (เชค)-ปราก – เวียนนา(ออสเตรีย)-พระราชวังเชรินบรุนน์
 ช้อปปิ้ง parndorf outlet - บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ (ฮังการี)
บูดาเปสต์ – สนามบิน-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบินEMIRATES AIRLINE
กำหนดเดินทาง
11 – 19 ,21-29   ต.ค.60 60999.-  

 

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เช็ก 8 วัน 5 คืน

เที่ยวยุโรปรหัสทัวร์ TG-L46-BWEsayClassicEastern8D5N_NOV

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมัน)-มิวนิค (เยอรมัน)–ฮัลสตัท(ออสเตรีย)
กรุงเวียนนา -ช้อปปิ้งถนนคาร์ตเนอร์-เวียนนา(ออสเตรีย)
 เข้าพระราชวังเชรินน์บรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี)
ป้อมปราการ Fisherman‘s Bastion - โบสถ์ Matthias
 ล่องเรือในแม่น้ำดานูบ-บูดาเบสต์ (ฮังการี) – บราติสลาวา (สโลวัค)
ภายนอกปราสาทแห่ง -กรุงบราติสลาวา – กรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ก)
 สะพานชาร์ลส์-กรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ก) –ปราสาทแห่งกรุงปราก
เชสกี้ครุมลอฟ -ปราสาทครุมลอฟ -เชสกี้ คลุมลอฟ– มิวนิก (เยอรมัน)
กรุงเทพฯ

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน  THAI AIRWAYS
กำหนดการเดินทาง
4-11,23-30   พ.ย.60  54900.- 


 

ทัวร์ยุโรป  GRAND ITALY 8 DAYS

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ QR-L123-EU_W11.3-MXP_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มิลาน – ดูโอโม่ – เวโรน่า – เมสเตร้   
เวนิส – ฟลอเรนซ์ – โบสถ์ซานตา มาเรีย -ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า
หอเอนแห่งเมืองปิซ่า – เซียน่า - The Mall – Luxury Outlet 
เซียน่า – ทิโวรี่ – ซอร์เรนโต้ - เนเปิลส์ -เนเปิลส์ – ปอมเปอี – โรม 
ช้อปปิ้งบันไดสเปน-โรม – ชมเมือง – กรุงวาติกัน – โคลอสเซียม 
น้ำพุเทรวี่ – กรุงเทพฯ  -กรุงเทพฯ  

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS 

กำหนดการเดินทาง             

26-02 ธ.ค 60 59900.-

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตฯ-ฝรั่งเศส 10 วัน

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์TG-L86-TC 1 TOP OF EU_OCT 


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ -โรม(อิตาลี)-กรุงโรม – ชมเมือง –นครวาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่–บันไดสเปน -ปิซ่า-เมืองปิซ่า–หอเอนปิซ่า –  เมสเตร้
 เวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า-เมสเตร้ – มิลาน(อิตาลี) – อินเทอร์ลาเค่น
อินเทอร์ลาเค่น -นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE –ลูเซิร์น
(สวิสเซอร์แลนด์)สิงโตสะอื้น-สะพานไม้คาเปล(สวิสเซอร์แลนด์) - ดิจอง
(ฝรั่งเศส)ดิจอง – นั่ง TGV สู่มหานครปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซน
 ขึ้นหอไอเฟลชั้นที่2 – โบสถ์นอร์เทรอดาม (ฝรั่งเศส)- พระราชวังแวร์ซายน์
พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ – ช้อปปิ้ง (ฝรั่งเศส)-ปารีส –ท่าอากาศยานปารีส-ชาร์ล เดอ โกล
 สุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน  THAI
กำหนดเดินทาง
14-23,21-30  ต.ค 60  95000.-
 


 

ทัวร์ยุโรป  EY05_EU SIMPLY ITALY 6D3N

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์  EY-L09- EY05_EU SIMPLY_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี-อาบูดาบี-สนามบินเวนิส
เกาะเวนิส – โบโลญญ่า-ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – LECCIO THE MALL OUTLET
ฟลอเรนซ์ – วิหารซานตามาเรีย – สะพานเวคคิโอ – กรุงโรม-โคลอสเซี่ยม – นครวาติกัน
น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – สนามบินโรม-อาบูดาบี – กรุงเทพฯ


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
กำหนดเดินทาง   
7-12   ต.ค 60  42999.-
21-26   ต.ค 60  44999.-
 


 

ทัวร์ยุโรป QR-07 SMART EAST EUROPE 9D6N

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์QR-L09-QR07_EU SMART EAST_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ-โดฮา-มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินส์บรูค
อินส์บรูค – ฮัลสตัท – ชาลซ์บูร์ก-ชาลซ์บูร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ- ปราก  
ปราก – ปราสาทปราก – บราติสสลาว่า-บราติสลาวา – บูดาเปสต์
 ล่องแม่น้ำดานูบ -บูดาเปสต์ - เวียนนา – PARNDOLF OUTLET – ซิตี้ทัวร์
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ - สนามบินเวียนนา – โดฮา-   โดฮา – กรุงเทพฯ 

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบินQATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
25-1   ต.ค 60 51900.-
7-15,21-29  ต.ค 60  54900.-
18-26   พ.ย 60  51900.-
2-10   ธ.ค 60  54900.-
 


 

ทัวร์ยุโรปเยอรมัน-สวิสฯ(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8 วัน TG

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์ TG-L123-PRO_WTG12_8D_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-แฟรงเฟิร์ต – กอลมาร์ – ทิทิเช่ – ป่าดำ
ชมทะเลสาบทิทิเซ่ – ทิทิเซ่-ทิทิเซ่ - ซาฟเฮาส์เซ่น – นํ้าตกไรน์ – ลิกเทนสไตน์
 กรุงวาดูซ –อินเทอร์ลาเค่น – ช้อปปิ้ง-อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์
นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา- ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า
 ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง-ดีจอง – มหานครปารีส - เข้าพระราชวังแวร์ซายย์
 ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ -ปารีส - ย่านมองมาร์ต - มหาวิหารซาเคร-เกอร์ - City Tour
Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต -ปารีส - กรุงเทพฯ

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง 
14-21  พ.ย 60  59900.-
4-11  ธ.ค 60  59900.- 
 


 

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศล-อังกฤษ 12วัน

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ TG-L23-EUR_02A_NEM_12D_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)-กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่
บันไดสเปน-นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์-ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า
ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า
 ลูกาโน่-ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น-กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - โบน
(Beaune) ฝรั่งเศส-โบน (Beaune) - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - เที่ยวชมเมือง
พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์-สถานีรถไฟ Paris Gare Du Nord
นั่งรถไฟ EUROSTAR สู่มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน-พระราชวังวินด์เซอร์ - อิสระช้อปปิ้
เดินทางสู่สนามบิน - เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย-เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน THAI AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
7-18  ต.ค 60 150000.-
14-25  ต.ค 60 152000.-
  


 

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศล  11วัน

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ TG-L23-EUR_04_CH FR_11D_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)-กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่
 บันไดสเปน - เซียน่า-เซียน่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย-ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้
 เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า -เวนิส เมสเตร้ - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น – อินเทอลาเก้น
อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPOE
อินเทอลาเก้น - สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส-เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล
 ร้านดิวตี้ฟรี - โบสถ์โนตเตรอดาม -ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์-พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - DINNER CRUISE
ปารีส – เดินทางกลับกรุงเทพ-เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน THAI AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
5-15 ,7-17,14-24  ต.ค.60 117000.- 


 

ทัวร์ยุโรป BAVARIA-TIROL 9DAYS

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ TG-L23-EUR_09_BAVARIA-TIROL 9D_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต-แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ่
อุทยานป่าดำ-ทะเลสาบทิทิเซ่ - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น
ฟุสเซ่น - การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - อินสบรูค-วัตเท่น - คริสตัลเวิร์ด
 เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวชมเหมืองเกลือ - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง-เซนต์วูลฟ์กัง - หมู่บ้านฮัลสตัท
 ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - บาดไรเค่นฮาล-บาดไรเค่นฮาล - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค
เที่ยวชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ-เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน THAI AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
7-15 ,14-22   ต.ค. 60  90000.-
4-12 ,11-19  พ.ย 60  90000.-
18-26,25 พ.ย.-3 ธ.ค. พ.ย 60  90000.-
2-10 ,9-17   ธ.ค 60  90000.-
16-24,23-31   ธ.ค. 60  90000.- 


 

ทัวร์ยุโรป Best OF GERMANY 10 DAYS

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ TG-L23-EUR11_BEST 10D_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิวนิค (เยอรมนี)-มิวนิค - หมู่บ้านปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ
 เบิร์ชเทสการ์เด้น/บาดไรเค่นฮาล-ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) - ฟุสเซ่น
ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค-มิวนิค - ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village - โรเธนบวร์ก
(เส้นทางสายโรแมนติก)-โรเธนบวร์ก - เดรสเดน - เบอร์ลิน-เที่ยวกรุงเบอร์ลิน - กำแพงเบอร์ลิน
 บรันเดนบวร์ก - ช้อปปิ้งคูดัม-เบอร์ลิน - พอสต์ดัม - พระราชวังซองซูซีส์ - นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์
มหาวิหารโคโลญจน์ - นครแฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน THAI AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
6-15 ,13-22   ต.ค. 60  107000.-
3-12,10-19   พ.ย 60  107000.-
17-26 ,24 พ.ย.-3   พ.ย 60  107000.-
1-10 ,8-17  ธ.ค. 60  107000.-
15-24 ,22-31  ธ.ค. 60  107000.-
 


 

ทัวร์ยุโรป INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE 10 DAYS

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ TG-L23-EUR12_INSIGHT GRAND-10D_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - นครมิวนิก (เยอรมนี)-นครมิวนิก - พัสเซา
- เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก-เชสกี้ คลุมลอฟ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก
ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
กรุงปร๊าก - บราติสลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี)-บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 เวียนนา (ออสเตรีย) - หมู่บ้าน-กรีนซิ่ง-กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลส์บวร์ก – มิวนิก - ช้อปปิ้ง-จัตุรัสมาเรียน
เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน THAI AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
6-15 ,13-22    ต.ค.60  96000.-
3-12,10-19    พ.ย.60  96000.-
17-26,24 พ.ย. – 3 ธ.ค.   พ.ย.60  96000.-
1-10,8-17 ,15-24   ธ.ค.60  96000.- 


 

ทัวร์ยุโรป EUR38_GERMANY-SLOVANIA-CROATIA 10 DAYS

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ TG-L23-EUR38_GERMANY-10D_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินมิวนิค-มิวนิค - เบลด - ล่องเรือทะเลสาบเบลด
 ถ้ำโพสทอยน่า - ลูบลิยานา - เมืองหลวงสโลเวเนีย-ลูบลิยานา - ซาเกรบ
ซาเกรบ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - ซาดาร์-ซาดาร์ - ซีบีนิก - พรีโมสทีน - โบสถ์เซนต์เจมส์
 สปริต - วังดิโอคลีเธียน-สปริต - เนอุม (บอสเนีย - เฮอเซโกบีนา) - ดูบรอฟนิก - เมืองโบราณ
 ขึ้นกำแพงเมืองเก่า-ดูบรอฟนิก -  มอนเตเนโกร - THE BEST OF MONTENEGRO
พอดกอร์ริซ่า - บินสู่นครแฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี) - ช้อปปิ้งถนนเกอเธ่-แฟรงค์เฟิร์ต - รูเดสไฮม์ - เคเบิ้ล คาร์
แอสมันเชาเซ่น - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เซนต์กอร์ - สนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต
คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน THAI AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
14-23   ต.ค 60 114000.-
 

 

ทัวร์ยุโรปปารีส 6 วัน” (GF)

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์GF-L22-PMOTION-8D5N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ / ปารีส-ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์  - ชมเมือง - ปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซน
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – มงมาร์ต-ปารีส – ช้อปปิ้ง-ปารีส – กรุงเทพฯ - กรุงเทพฯ  
      

ทัวร์ยุโรป ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน GULF AIR
กำหนดเดินทาง                 
เดินทางทุกวันศุกร์ กลับอังคาร ถึงประเทศไทยทุกวันพุธ 29999.-
 


 

ทัวร์ยุโรป EUROPE GERMANY-BAVARIA 9 วัน 6 คืน

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์TG-L56-EU GERMANY_9D6N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )-เมืองแฟรงเฟิร์ต – เที่ยวชมเมืองแฟรงเฟิร์ต
 เมืองบอบพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – เมืองซังค์กัวร์ – เมืองแฟรงเฟิร์ต
เมืองแฟรงเฟิร์ค - เมืองไมนซ์ – มหาวิหารไมนซ์ - เมืองไฮเดลเบิร์ก
เมืองไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์
เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – เมืองเวิร์ซบวร์ก – เมืองบัมแบร์ก
เมืองนูเรมเบิร์ก-เมืองนูเรมเบิร์ก – เมืองพัสเซา – เคลสไตน์เฮ้าส์
 เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน-เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน – เมืองพรีม  อัม คีมซี
 ปราสาทแฮริมคิมเซ่ – เมืองมิวนิค-เมืองมิวนิค - กรุงเทพ ฯ
สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
15-23,28-5  ต.ค 60  99500.-
11-19,18-26  พ.ย 60  99500.-
3-11   ธ.ค 60  99500.-
 

ทัวร์ยุโรป EUROPE ICELAND AURORA 8 วัน 5 คืน

เที่ยวยุโรป  รหัสทัวร์  TG-L56-EU- ICELAND AURORA  _DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )-กรุงออสโล (นอร์เวย์) – เที่ยวออสโล
 กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์)-เมืองเรย์คอล์ท – บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์
น้ำตกเฮินฟอซซ่า – เมืองเคิร์คจูเฟล – ตามล่าหาแสงเหนือ-กรุนดาร์ฟฟยอร์เดอร์
 ล่องเรือชมวาฬ – กรุงเรกยาวิก – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา – เพอร์ลัน
ซิงเควลลีร์ – น้ำตกกูลล์ฟอสต์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์
เมืองเซลฟอสส์-แฮวร์ราเชอดีฮ์ – อาบน้ำแร่บลูลากูน – เคฟลาวิก
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพ ฯ )-สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน THAI  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
6-13,21-28 ต.ค 60  119900.-
5-12,19-26  พ.ย 60  119900.-
1-8,13-20   ธ.ค 60  119900.-
 


ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันออก 9 วัน TG

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ TG-L123-EU_EAST EU9D_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์
 พัสเซา-พัสเซา – คลุมลอฟ – ชมเมืองเก่า - กรุงปร๊าก-กรุงปร๊าก – ชมมืองเก่า
 บราติสลาวา-บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ชมเมือง – ล่องเรือแม่น้ำดานูป   
คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน-บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์
ชมเมือง-เวียนนา – ซอลส์เบิร์ก – ฮัลสตัทท์ – โรเซนฮาม -โรเซนฮาร์ม - มิวนิค - กรุงเทพฯ   
   
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน  THAI  AIRWAYSA

กำหนดการเดินทาง
10-18  ต.ค 60  65900.-
15-23  ต.ค 60  69900.- 


 

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ TG-L123-EU_W4.5EAST EU9D_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟชมวิวสายโรแมนติก
“เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซนต์ มอริทซ์-เซ็นต์มอร์ริทซ์ – อันเดอร์แมท – ชมเมือง
นั่งรถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส – พักโรมแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์ -เซอร์แมทซ์
 นั่งกระเช้าขึ้น แมทเธอร์ฮอร์น – มองเทรอซ์ – เว่เว่ย์ - โลซานน์ 
โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น (เมืองหลวง) – อินเทอร์ลาเค่น
นั่งรถรางไฟฟ้าสู่เขา Harder Kulm – ฟองดูสวิสฯ-อินเทอร์ลาเค่น
กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี
ลานหิมะ -  ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต
สะพานไม้คาเปล-ลูเซิร์น – ล่องทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ
วาดุส – ซูริค-ซูริค - สไตน์ อัม ไรน์ - ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์ – รัปเปอร์สวิว
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่าน “ถนนบาห์นฮอฟ”-ซูริค – กรุงเทพฯ


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน  THAI  AIRWAYSA
กำหนดการเดินทาง
13-22    ก.ย. 60 111900.-
30 ต.ค.-08 พ.ย ต.ค. 60 111900.-


   


 

ทัวร์ยุโรปอิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน 9 วัน

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ TG-L123-EU_W36_9D_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์: 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มิลาน – เซอมิโอเน่ – อุทยานโดโลไมต์
 โอร์ทิเซย -โอร์ทิเซย – นั่งกระเช้าชมวิว – แอล์ป เดอ ซุสซิ
 ซานต้า แมกดัลนา – วิลล์นอบ-วัล ดิ ฟูนส์ – ทะเลสาบมิซูริน่า – อินน์สบรูก
อินน์สบรูก – น้ำตกคริมมล์ – นั่งกระเช้าขึ้นเขาคิทซ์เทียนฮอร์น 
 ตะลุยลานหิมะ – ซอลล์เบิร์ก-ซอลล์เบิร์ก– ฮัลสตัทท์ – เบิร์ชเทสการ์เด้น – มิวนิค
มิวนิค – นั่งเรือสู่พระราชวังแฮเรนคิมเซ่ - ช้อปปิ้ง – จตุรัสมาเรียนพลัทซ์       
มิวนิค – กรุงเทพฯ          


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน  THAI  AIRWAYSA
กำหนดการเดินทาง        
6-14  ต.ค 60  79900.-
13-21  ต.ค 60  79900.-

 

ทัวร์ยุโรป  อิตาลี - สโลวาเนีย - โครเอเชีย - มอนเตเนโกร - มาซิโดเนีย 10 วัน

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์  QR-L123-EU_W41_MAR18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ  -โดฮา – เวนิส – ทรีเอสเต้ – จัตุรัสอูนีตา ดิทาเลีย-ทรีเอสเต้
 ลุบเบลียน่า(สโลวาเนีย) – ซาเกรบ(โครเอเชีย)  -ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ
ซาดาร์-ซาดาร์ – สปลิท – ดูบรอฟนิค -ดูบรอฟนิค – ชมเมือง – พอดกอรีตซา (มอนเตเนโกร)
พอดกอรีตซา –พริซเรน(โคโซโว) – สโกเปีย(มาซิโดเนีย)-สโกเปีย – หมู่บ้านกาดิเม “Gadime Village”
 ชมเมือง - สโกเปีย – เดินทางกลับ-กรุงเทพฯ


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง   
28 ต.ค-06 พ.ย ต.ค 60  69900.-
25 -04    พ.ย 60 69900.-
16-225    ธ.ค.60  69900.-
27 -05    ม.ค 61  69900.-
17-26    ก.พ.61  69900.-
 17-26    มี.ค.61  69900.-
 

ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี 9 วัน 

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ TG-L123-EU_W11.1-MXP_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -มิลาน – มหาวิหารดูโอโม – ปราสาทสฟอร์เซสโก้ 
เวโรน่า – เวนิส-เวนิส – จัตุรัสซานมาโค – ล่องเรือกอนโดล่า – ฟลอเรนซ์ 
ฉลองปีใหม่ ณ เมืองฟลอเรนซ์-ฟลอเรนซ์ – เมืองปิซ่า – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท
โรม – เนเปิ้ลส์ – เกาะคาปรี – ซอร์เรนโต้ -ซอร์เรนโต้ – เมืองโบราณปอมเปอี 
คาสเทล โรมาโน เอาท์เล็ท -เข้าชมโคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี – มหาวิหารแพนธีออน  
นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – ช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน-กรุงโรม 
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน THAI  AIRWAYSA
กำหนดการเดินทาง    
29 -06 ธ.ค 60 75900.-


ทัวร์ยุโรป  Historic of Poland HungaryAustria Germany 10 Days

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์EK-L198-SIRI-01-HISTORIC_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ – ดูไบ – วอร์ซอ
 วาเชียนกี้-พระราชวังหลวง - โชแปงมิวเซียม-เหมืองเกลือ - มรดกโลกค่ายเอาชวิทซ์
กรากุฟ - บูดาเปสต์-เอสตาร์กอม - หมู่บ้านเซนเทนเดอร์-บูดาเปสต์ - กราซ
ฮัลล์สตัทท์ - ซัลบวร์ก-มิวนิก – ช้อปปิ้ง - ดูไบ - กรุงเทพมหานคร-ดูไบ - กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบินEMIRATES AIRLINE
กำหนดเดินทาง
6 - 15 , 13 - 22   ต.ค.60  86900.-
22 - 31    ธ.ค 60  87000.-
 29 - 7     ธ.ค 60  90000.-

ทัวร์ยุโรป  The Secrets of Aurora Iceland 10 Days

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ TG-L198-SIRI-05-SECRETS_NOV


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ - นอร์เวย์
 เคฟลาวิก - เรคยาวิก-เคิร์กจูเฟล - ล่องเรือชมวาฬ-บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์
 น้ำตกเฮินฟอซซ่า - วงแหวนทองคำ-เซลยาแลนฟอส – น้ำตกสโกการ์ฟอส – ขับรถสโนว์โมบิล
โจกุลซาลอน – ธารน้ำแข็งสกาฟตาเฟล-วิค – ชายหาดสีดำ – บูลลากูน-เคฟลาวิก – โคเปนเฮเกน
โคเปนเฮเกน – กรุงเทพมหานคร-โคเปนเฮเกน – กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบินTHAI  AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
3-12  พ.ย 60 159000.-
ทัวร์ยุโรป  Northern Italy Romantic11 Days

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ EK-L198-SIRI-08-NORTHERN_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - ปาดัว
เมสเตร - เกาะเวนิส - มาราเนลโล-มาราเนลโล – ลา สเปเซีย
ลา สเปเซีย – ชิงเคว่ เทอเร-ลา สเปเซีย - ปอร์โตฟิโน - เจนัว - เวโรนา
เวโรนา - จูเลียตเฮ้าส์ - โบลซาโน่ – ออร์ติเซ่ - อัลเป ดิ ซุยซี-ออร์ติเซ่ - คอร์ติน่า
 อัลเป ดิ ซุยซี-อัลเป ดิ ซุยซี - ทะเลสาบการ์ดา – เซอร์มิโอเน่ - แบร์กาโม
เยี่ยมชมมิลาน - ดูไบ - กรุงเทพมหานคร-ดูไบ - กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบินEMIRATES AIRLINE
กำหนดเดินทาง
,5 - 15 , 12 - 22   ต.ค.60  89000.-
23 ธ.ค. - 2 ม.ค.   ธ.ค 60  90000.-
 28 ธ.ค. - 7 ม.ค.   ธ.ค 60  93000.-

 

ทัวร์ยุโรป  แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน TG

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ TG-L123-EU_W4.3_ZRH_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ซูริค – น้ำตกไรน์ – ชไตน์ อัม ไรน์ – อัพเพนเซล 

 คูร์-คูร์ – รถไฟชมวิวสาย “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” -FOX TOWN OUTLET 

 เบลลินโซน่า -เบลลินโซน่า(เมืองมรดกโลก) – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส 

เซอร์แมทซ์-นั่งรถไฟสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต – ชมเขาแมทเธอฮอร์น 

มองเทรอซ์ – เว่เว่ย์ – อินเทอลาเค่น – โลซาน-โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น (เมืองหลวง) 

เมืองเก่า – บ่อหมี – อินเทอร์ลาเค่น-อินเทอร์ลาเค่น – นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง 

ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล-ลูเซิร์น – ซูริค – กรุงเทพฯ-กรุงเทพฯ              

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน THAI  AIRWAYSA

กำหนดการเดินทาง    

28 -05 ธ.ค 60 99900.-ทัวร์ยุโรป  France & Alps10 Days

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ EK-L198-SIRI-12-FRANCE_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพมหานคร - ดูไบ-ดูไบ - ปารีส - เมลัน - โบน
โบน - อานซี - ชาโมนิกซ์-ชาโมนิกซ์ - เอกุยย์ ดู มิดี - ชาโมนิกซ์
ชาโมนิกซ์ - มัลลูส - กอลมาร์ - สทราชบูร์ก-สทราชบูร์ก – แม็ส - น็องซี
น็องซี - ทรัว - แร็งส์-แร็งส์ - เยี่ยมชมปารีส-| ฟงแตนโบล - ปารีส - ดูไบ
 กรุงเทพมหานคร-ดูไบ - กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบินEMIRATES AIRLINE
กำหนดเดินทาง
6 - 15 ,13 - 22   ต.ค.60  89000.-
22 - 31    ธ.ค. 60  90000.-
 28 ธ.ค. - 6 ม.ค ธ.ค. 60  93000.-
ทัวร์ยุโรป  Ireland and Northern Ireland 12 Days

เที่ยวยุโรป รหัสทัวร์ TG-L198-SIRI-13-LRELAND_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - กลาสโกว์
 เอดินบะระ-เอดินบะระ – แคร์ไรอัน - เบลฟาสต์-เยี่ยมชมเบลฟาสต์
| เบลฟาสต์ - ลอนดอนเดอร์รี-ลอนดอนเดอร์รี - กาลเวย์-กาลเวย์ – คิลลาร์รี ฟยอร์ด
ไคล์มอร์ - กาลเวย์-กาลเวย์ – หน้าผาโมเฮอร์ - เอนนิส - บันแรดดี - ลิมเมอร์ริก
ลิมเมอร์ริก - บลานีย์ - คอร์ก-คอร์ก - คิลเคนนี่ - คิลแดร์ – ดับลิน-ดับลิน - ดูไบ
ดูไบ - กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ยุโรป ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบินEMIRATES AIRLINE
กำหนดเดินทาง
,4 - 15, 11 - 22  ต.ค.60  115000.-
22 ธ.ค. - 2 ม.ค.   ธ.ค 60  115000.-
 27 ธ.ค. - 7 ม.ค.   ธ.ค 60  118000.-

 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงใหม่ของประเทศสมาชิกในกลุ่มเชนเก้น
สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนขั้นตอนการสมัครวีซ่าทุกประเภท
เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้น ไปโดยใช้ระบบ «วีซ่าไบโอเมตริกซ์ »
นับจากวันที่แจ้งไว้ข้างต้น ผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง
เนื่องจากจะมีการบันทึกข้อมูลทางกายภาพของผู้สมัคร (สแกนลายนิ้วมือและถ่ายภาพดิจิตอล)
ข้อมูลของผู้สมัครจะได้รับบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลวีซ่า (Visa Information System VIS)
เป็นระยะเวลา 5 ปี
และประเทศสมาชิกในกลุ่มเชนเก้นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้


 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

893 คน

 สถิติเมื่อวาน

1456 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

24036 คน

409348 คน

2871147 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official