ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โปรแกรมทัวร์พม่า
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ  02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac :

092-272-7443หน้า  1 | 2ทัวร์ Go Myanmar สุดโดน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ สุดคุ้ม

รหัสทัวร์ DD-L05-G01RGN-DD04_SEP

  1.กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวดากอง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
 (พระนอนตาหวาน) – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – พระงาทัตยี- ตลาดสก๊อต
  วัดพระหินอ่อน- ดอนเมือง

สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 3,991 บาท
กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61  21,27
ก.ค.61  4,5,11,12,18,26
ก.ย.61  2

 

ทัวร์ มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ PG-L05-RGN-PG10_SEP

  1.กรุงเทพฯ – กรุงเทพฯ –มัณฑะเลย์ –พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์
วัดกุโสดอ– พระราชวังมัณฑะเลย์– ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ 
  2.มัณฑะเลย์–สะพานไม้สักอูเบง – พุกาม  –ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ในมุม 360 องศา
ที่เจดีย์ชเวสันดอว์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
 3.พุกาม–ตลาดยองอู –วัดอนันดา – วิหารธรรมยังยี–เจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์
  4.มัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี– กรุงเทพฯ  


สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น  14,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61  21-24
ส.ค.61  2-5,16-19,23-26,10-13
ก.ย.61  6-9,13-16,27-30
 


 

ทัวร์ ทัวร์พม่า SUPER SHOCK พม่าไหว้พระ 5วันดัง

รหัสทัวร์ SL-L120-JT_MMR02_OCT

1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน
วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ 
 

สายการบินTHAI  LION AIR
ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท
กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  4-4,7-7,11-11,14-14
ก.ค.61  5-5,9-9,12-12,16-16,19-19,23-23
ส.ค.61 6-6,20-20,27-27
ก.ย.61 3-3,10-10,17-17,24-24
ต.ค.61 1-1,8-8 


 

ทัวร์ Go Myanmar สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5วัด

รหัสทัวร์ DD-L05-GO1RGN-DD001_SEP

1.กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) – ย่างกุ้ง – วัดพระเขี้ยวแก้ว 
 พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-(พระนอนตาหวาน)–เจดีย์ชเวดากอง 
 เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) - พระงาทัตยี – ตลาดสก๊อต –ดอนเมือง


สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 4,994.- บาท
กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61 17-30,22,29
ก.ค.61 1,7,8,14,15,21,22,30,6,13,27,29
ส.ค.61 4,5,11,18,19,25,26,13
ก.ย.61 1,2,8,9,15,16,22,23,29,30,7,14,21,28  ทัวร์ Go Myanmar สุดจ๊าตต.. ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9วัด

รหัสทัวร์ DD-L05-G01RGN-DD02_SEP

 1.กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง –วัดพระเขี้ยวแก้ว- เจดีย์กาบาเอ
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง
 2.เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-วัดบารมี-ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก-ดอนเมือง

สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61  20-21,21-22,27-28,28-29,22-23,29-30
ก.ค.61  1-2,5-6,12-13,18-19,19-20,25-26,6-7,7-8,13-14,14-15
 15-16,20-21,21-22,22-23,26-27,27,28,28-29,29-30
ส.ค.61 2-3,8-9,9-10,16-17,23-24,29-30,30-31
ก.ย.61  3-4,5-6,10-11,11-12,12-13,17-18,18-19,19-20
24-25,25-26,26-27,31-1
ก.ย.61  1-2,2-3,7-8,8-9,9-10,14-15,15-16,16-17
  21-22,22-23,23-24,28-29,29-30,30-1
ก.ย.61  6-7,12-13,13-14,19-20,20-21,26-27,27-28

  

ทัวร์พม่า SUPER shock พม่า มัณฑะเลย์ 

รหัสทัวร์  FD-L120-MMR031_AUG


1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์      
2.ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
วัดเจดีย์หยก-กรุงเทพฯ  
    
    
สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  2-3,8-9,15-16,22-23,29-30
ก.ค.61  7-8,21-22,28-29
ส.ค.61  4-5,17-18


 

ทัวร์  YANGON บุญทุ่ม 2วัน1คืน

รหัสทัวร์ FD-L09-RGN05_OCT

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง
 หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
2.เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ
 ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - สนามบินย่างกุ้ง - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 6,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61  23-30
ต.ค.61  1-8,28-29
 

ทัวร์ มัณฑะเลย์ 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ FD-L187-JMM21-MM_AUG

1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-วัดตอจี-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา- Mandalay Hill
2.มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายงค์-พระราชวังมัณฑะเลย์
 พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-โรงงานทองคำเปลว
3.ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-เจดีย์หยก
สนามบินมัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 7,979 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61  2 –04,16-18,30มิ.ย.-02ก.ค. 61
ก.ค.61  21 –23
ส.ค.61  4 –06,25 –27

ทัวร์ ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน

รหัสทัวร์ PG-L05-GOT-RGN PG02_SEP

  1.กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เจดีย์กาบาเอ – พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี
  มหาวิชยเจดีย์ – มหาเจดีย์ชเวดากอง
  2.เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – วัดบารมี
 ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – กรุงเทพฯ  

        
สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น  7,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61  4-5,25-26
ก.ย.61  1-2,8-9,15-16,22-23,29-30 


 

ทัวร์ Go Myanmar อิ่มบุญ.. สุขใจ..

รหัสทัวร์ DD-L05-GO1G1-RGNDD03_SEP

1.กรุงเทพฯ ดอนเมือง–ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย
เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน–หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว
เจดีย์ไจ๊ปุ่น–ย่างกุ้ง-สถูปพระสุพรรณกัลยา
พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง         
3.เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) – ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์
(เทพทันใจ) ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต – วัดพระหินอ่อน
  ช้างเผือก กรุงเทพฯ

สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61    6-8,11-13,12-14,14-16,20-22,29-31,31ก.ค.-2ส.ค.
ส.ค.61    2-4,3-5,4-6,10-12,11-13,17-19,9-11,10-12,17-19
               16-18,23-25,24-26,27-29,30ส.ค.-1ก.ย.
ก.ย.61     1-3,6-8,7-9,8-10,13-15,14-16,15-17,20-22,21-23
                27-29,28-30,29ก.ย.-1ต.ค.
 

ทัวร์   NAMO MANDALAY 3D2N

รหัสทัวร์ FD-L09-MDL03-3D2N_OCT

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์
 เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองสกายน์ - เจดีย์กวงมูดอร์ - วัดอูมินทงแส่ - ดอยสกายน์
2.เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุง - เจดีย์ชินพิวเม
วัดชเวนันดอร์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ - เขามัณฑะเลย์
3.เมืองมัณฑะเลย์ -  ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สะพานไม้สักอูเบ็ง
 ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61  22-24
ก.ค.61  13-15,27-29
ส.ค.61  31 ส.ค. – 02 ก.ย.
ก.ย.61  21-23
ต.ค.61  12-14,20-22
 

ทัวร์  SHINING IN MYANMAR 3D2N

รหัสทัวร์ SL-L09-RGN03 - 3D2N_SEP

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง
 หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา)
 ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
 เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง
3.เมืองย่างกุ้ง – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา – พระเจดีย์โบตะทาวน์
 เทพทันใจ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต -  พระหินอ่อน

สายการบินTHAI  LION AIR
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  1-3,8-10,16-18,30 มิ.ย. – 02 ก.ค.
ก.ค.61  6-8,20-22
ส.ค.61  3-5,10-12,17-19,31 ส.ค. – 02 ก.ย.
ก.ย.61  7-9ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์ SL-L118-RGN03_SEP


1.กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - เจดีย์กลางน้ำเลเยพญา - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
 เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
2.หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรพระ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
 พระธาตุมุเตา - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระธาตุอินแขวน (รวมกระเช้าขึ้นพระธาตุอินแขวน)
3.พระธาตุอินแขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น
 ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - วัดบารมี


สายการบินTHAI  LION AIR
ราคาเริ่มต้น 9,997 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ค.61   27 – 29 ,28 – 30 กค. 61
ส.ค.61  11 – 13
ก.ย.61  14-16,21-23 


 

ทัวร์พม่าทันใจ  ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน

รหัสทัวร์ UB-L118-RGN03 UB_JUL


1.กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ เทพกระซิบ -พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
2.หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรพระ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
พระะธาตุมุเตา - เจดีย์ชเวมอดอร์ -พระธาตุอินแขวน
3.พระธาตุอินแขวน (รวมค่ากระเช้า) -พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
 เจดีย์ไจ๊ปุ่น -ช้อปปิ้งตลาดสก็อต -วัดบารมี


สายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 9,997 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61   1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,16-18,22-24,23-25
ก.ค.61    6-8,7-9,13-15,14-16,20-22,21-23  

ทัวร์พม่าพม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ DD-L120-MMR012_DD_SEP


1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
2.พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น
พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ

สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

กำหนดเดินทาง  
มิ.ย.61  1 -3 ,2 -4 ,8 -10,9 -11,15 -17 ,16 -18  
 22 -24 ,23 -25,29 มิ.ย.-1 ก.ค.61 ,30 มิ.ย-2 ก.ค.61 
  
ก.ค.61  6-8,7-9,13-15,14-16,20-22,21-23,27-29,28-30

ส.ค.61  3-5,4-6,10-12,11-13,17-19,18-20,24-26
 25-27,31 ส.ค.-2 ก.ย.61 

ก.ย.61  1-3,7-9,8-10,14-16,15-17,21-23,22-24,28-30,29 ก.ย-1 ต.ค.61 
 

ทัวร์ มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์-อมรปุระ 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ FD-L187-JMM22-MM_AUG


1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ-โรงงานทองคำเปลว-Mandalay Hill
2.มัณฑะเลย์-ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ระฆังมิงกุน
ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี-เมืองสกายน์-เจดีย์กวงมูดอร์-เจดีย์อูมินทงแส่
3.ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
สนามบินมัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น10,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61  2-4,16-18,30มิ.ย.-02ก.ค.
ส.ค.61  4-6,25-27
 

ทัวร์ มหัศจรรย์ พม่าเมืองแปร

รหัสทัวร์ DD-L120-BT-MMR041 DD_SEP


1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เมืองแปร-พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร
เจดีย์เบเบพญา-เจดีย์บอว์บอว์จีพญา-เลเมียตหน่า-พญาจี-เจดีย์ชเวซันดอร์
2.ตลาดเช้าเมืองแปร–เมืองถ่นโบ่–เขาอะเกาก์เตาง์–แป
หลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน(พระสวมแว่น)–ย่างกุ้ง    
3.ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี
ตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ    


สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61   9-11,15-17,16-18,22-24,23-25,29 มิ.ย.-1 ก.ค.
              30 มิ.ย.-2 ก.ค.
ก.ค.61   6-8,7-9,13-15,14-16,20-22,21-23,27-29,28-30
ส.ค.61   4-6,10-12,11-13,17-19,18-20,24-26,25-27
              31 ส.ค.6-2 ก.ย.
ก.ย.61   1-3,7-9,8-10,14-16,15-17,21-23,22-24,28-30


 


 

ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ

รหัสทัวร์ DD-L120-BT-MMRO04 DD_SEP


1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์
พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
2.พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61   1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,16-18,22-24,23-25
              29 มิ.ย.-1 ก.ค.,30 มิ.ย.-2 ก.ค.

ก.ค.61   6-8,7-9,13-15,14-16,20-22,21-23,27-29,28-30

ส.ค.61  3-5,4-6,10-12,11-13,17-19,18-20,24-26,25-27
             31 ส.ค.-2 ก.ย.

ก.ย.61  1-3,7-9,8-10,14-16,15-17,21-23,22-24,28-30
             29 ก.ย.-1 ต.ค. 


 

ทัวร์ ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ 8M-L187-JMM16 8M_JUL


1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์
คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน    
2.พระธาตุอินทร์แขวน-วัดพระไฝเลื่อนไจ้ท์ปอลอ
พระนอนยิ้มหวาน-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ
เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง
3.ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-วัดบารมี-กรุงเทพฯ


สายการบิน MYANMAR AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61        01-03,08-10,15-17,22-24,29 มิ.ย.-01 ก.ค.
ก.ค.61        06-08 

 

ทัวร์    ROYAL MANDALAY 4D3N

รหัสทัวร์ FD-L09-MDL04-4D3N_OCT


1.ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์
 เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์
2.เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี
 เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี – มัณฑะเลย์
3.เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม
 วัดชเวนันดอร์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ 
4.เมืองมัณฑะเลย์ –  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สะพานไม้สักอูเบ็ง
 ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61  7-10,14-17,21-24
ก.ค.61  12-15
ส.ค.61  9-12,30 ส.ค. – 02 ก.ย.
ก.ย.61  13-16,27-30
ต.ค.61  11-14,19-22,26-29


ทัวร์พม่าพม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน เทพทันใจ

รหัสทัวร์ FD-L120-MMR04_5STAR_SEP

1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์
พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
2.พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว
พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ
เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

สายการบิน  Thai Air Asia
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
กำหนดเดินทาง 
มิ.ย.61  1 -3,2 -4 ,8 - 10,9-11,15 -17,16-18   
  22-24,23 -25 ,29 มิ.ย.61-1 ก.ค.61     
   30 มิ.ย.61-2 ก.ค.61    
ก.ค.61   6-8,7-9,13-15,14-16,20-22,21-23
  27-29,28-29
ส.ค.61  3-5,4-6,10-12,11-13,12-14,17-19
  18-20,24-26,25-27,25-27,31 ส.ค.-2 ก.ย.61
ก.ย.61  1-9,7-9,8-10,14-16,15-17,21-23,22-24,28-30,29-1

 

ทัวร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ PG-L05-RGN-PG010_SEP

  1.กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์
พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
  2.พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว  – เจดีย์ไจ๊ปุ่น
ย่างกุ้ง –พระนอนตาหวาน– เจดีย์ชเวดากอง         
  3.ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ
ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต–กรุงเทพฯ

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น  12,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61  29มิ.ย-1ก.ค,30มิ.ย-2ก.ค
ก.ค.61  6-8,20-22,21-23,7-9,13-15,14-16
ส.ค.61  28-30,10-12,11-13,3-5,4-6,17-19,18-20,24-26,25-27
ก.ย.61  7-9,8-10,14-16,15-17,21-23,22-24,28-30,29ก.ย-1ต.ค

 

ทัวร์ มัณฑะเลย์ -พินอูลวิน 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ FD-L187-JMM23-MM_AUG


1.กรุงเทพฯ-พินอูลวิน-สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติกันดอว์จี
อาคารเก่า-วัดมหาอันทุกันตา  
2.พินอูลวิน-ตลาดตูมิงกะลา-หอนาฬิกา-แวะชิมกาแฟ-มัณฑะเลย์พระราชวังมัณฑะเลย์
พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอMandalay Hill 
3.ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-สนามบินมัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61  02 –04,16-18,30มิ.ย.-02ก.ค. 61
ก.ค.61  21 –23
ส.ค.61  04 –06,25 –27 

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา (นั่งบอลลูนชมเมือง) 3วัน

รหัสทัวร์ 8M-L187-JMM14-MM_JUL


1.สนามบินสุวรรณภูมิ-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำ-พระนอนตากวาน
เจดีย์ชเวดากอง   
2.ย่างกุ้ง-หงสา-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-วัดไจ๊คะวาย
 พระนอนยิ้มหวาน-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง  
3.ย่างกุ้ง-นั่งบอลลูนชมเมือง-ตลาดสก็อต-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพกระซิบ
เทพทันใจ-วัดบารมี-สนามบิน-กรุงเทพฯ

สารการบิน MYANMAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  01-03,08-10 ,15-17,22-24
  29 มิ.ย.-01 ก.ค.

ก.ค.61  6-8 

ทัวร์   BLESSING MYANMAR 3D2N

รหัสทัวร์ FD-L09-RGN02-3D2N_SEP

1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง
หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา)
ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง
3.เมืองย่างกุ้ง – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) - พระเจดีย์โบตะทาวน์
เทพทันใจ– ช้อปปิ้งตลาดสก็อต -  พระหินอ่อน - ช้างเผือก – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง
ท่าอากาศยานดอนเมือง -กรุงเทพ


สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 10,888บาท
มิ.ย.61  8-10,15-17,29มิ.ย-1ก.ค
ก.ค.61  5-7,6-8,12-14,19-21,21-23,26-28
ส.ค.61  2-4,3-5,16-18,17-19,23-25,30ส.ค-1ก.ยฃ
ก.ย.61  6-8,7-9,13-15,20-22,27-29,28-30

ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน

รหัสทัวร์ SL-L120-MMR002_SEP


1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเนปิดอว์-มหาเจดีย์อุปปาตสันติ 
2 กรุงเนปิดอว์-หงสาวดี-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน                    
3.พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระธาตุมุเตา
ราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เทพทันใจ-ตลาดสก๊อต-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    
4 ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ   


สายการบินTHAI  LION AIR
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

กำหนดเดินทาง 
มิ.ย.61  7-10,21-24
ก.ค.61  5-8,12-15,26-29
ส.ค.61  2-5,10-13, 30 ส.ค.-2 ก.ย.61       
ก.ย.61  6-9,20-23
 


 

ทัวร์พม่า โปร ยิ้มยิ้ม  เที่ยวพม่า เต็มอิ่ม 4 วัน

รหัสทัวร์ SL-L120-MMR02_SEP


1.กรุงเทพฯ-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา  
2 ย่างกุ้ง - หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง
คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน -นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่พระธาตุอินแขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)   
3.พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต|
เทพทันใจ-เจดีย์โบตาทาวน์- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
4.ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ      
   
                         
สายการบินTHAI  LION AIR
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

กำหนดเดินทาง   
มิ.ย.61   21-24
ก.ค.61 5-8,12-15,26-29
ส.ค.61  2-5,10-13,30 ส.ค.-2 ก.ย.61
ก.ย.61  6-9,20-23
 

ทัวร์ โปรพม่า 5ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม

รหัสทัวร์ DD-L120-MMR004_5STAR_SEP

1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์
พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)            
2.พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง                     
3.ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์
เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

              
สายการบิน NOK AIR
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

กำหนดเดินทาง    
มิ.ย.61  1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,16-18
   22-24,23-25,29 มิ.ย.-1 ก.ค.61,30 มิ.ย.-2 ก.ค.61

ก.ค.61  6-8,7-9,13-15,14-16,20-22
  21-23,27-29,28-30

ส.ค.61  3-5,4-6,10-13,11-13,17-19
  18-20,24-26,25-27,31 ส.ค.-2 ก.ย.61

ก.ย.61  1-3,7-9,8-10,14-16,15-17,21-23
  22-24,28-30,28 -30 ก.ย.61
  29 ก.ย.-1 ต.ค.61 

ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 5ดาว

รหัสทัวร์ SL-L120-MMR004_SEP


1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง
คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
2.พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว
พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3.ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ
เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ 

         
สายการบินTHAI  LION AIR
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

กำหนดเดินทาง      
มิ.ย.61  1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,16-18
 22-24,23-25,29 มิ.ย.-1 ก.ค.61, 30 มิ.ย.-2 ก.ค.61

ก.ค.61  6-8,7-9,13-15,14-16,20-22,21-23,27-29,28-30

ส.ค.61 3-5,4-6,10-13,11-13,17-19,18-20,24-26,25-27
31 ส.ค.-2 ก.ย.61

ก.ย.61  1-3,7-9,8-10,14-16,15-17,21-23
  22-24,28-30,28 -30 ก.ย.61,29 ก.ย.-1 ต.ค.61 

ทัวร์ มัณฑะเลย์-พุกาม-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มิงกุน 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ FD-L187-JMM26-MM_AUG


1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ-วชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ Mandalay Hill    
2.มัณฑะเลย์-ล่องแม่น้ำอิระวดี-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ระฆังมิงกุน
เจดีย์ชินพิวมินสะพานไม้อูเบ็ง-พุกาม (นั่งรถ)-เจดีย์ชเวสิกอง
เจดีย์ชเวซานดอร์ (ชมทะเลเจดีย์)
3.พุกาม-วัดติโลมินโล-เจดีย์สัพพัญญู-วิหารธรรมยันจี-วัดอนันดา
วัดมนุหา-วัดกุบยางกีเครื่องเขิน-มัณฑะเลย์ (นั่งรถ)

4.ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-แวะชมเจดีย์หยก
สนามบินมัณฑะเลย์กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61  12-15,19-22,26-29
ส.ค.61 2-5,9-12,16-19,23-26

 

ทัวร์ โปรน้องดีดี พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน

รหัสทัวร์ PG-L120-MMR021_JUN


1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ
พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
2.ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง
เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
3.พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 11,900บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  1-3,8-10,15-17,22-24, 29 มิ.ย.-1 ก.ค.61 


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน  2วัน 1คืน

เที่ยวพม่า รหัสทัวร์  8M-L110-RGN004_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–หงสาวดี– เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา)
พระธาตุอินทร์แขวน-ย่างกุ้ง–พระนอนตาหวาน– เจดีย์โบตะทาวน์
เทพทันใจ–สก๊อตมาร์เก็ต–เดินทางสู่สนามบิน มิงกะลาดง  
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ  
  
ทัวร์พม่า ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์พม่า โดยสายการบิน AIR ASIA

กำหนดเดินทาง         
23-24   ก.ค.61  10900.-
24-25   ส.ค.61  11900.-
2-3,24-25   ก.ย.61  10900.-     
10-11   ต.ค.61  10900.-
22-23   ต.ค.61  11900.-
23-24   พ.ย.61  10900.-
5-6   ธ.ค.61  10900.-
 

ทัวร์ มัณฑะเลย์-พุกาม (นั่งรถ)-สกายน์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ FD-L187-JMM27-MM_AUG


1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ-วชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ Mandalay Hill    
2.มัณฑะเลย์-เมืองสกายน์-เจดีย์กวงมูดอร์-เจดีย์อูมินทงแส่-สะพานไม้อูเบ็ง
พุกาม (นั่งรถ)-เจดีย์ชเวสิกอง-เจดีย์ชเวซานดอร์ (ชมทะเลเจดีย์)
3.พุกาม-วัดติโลมินโล-เจดีย์สัพพัญญู-วิหารธรรมยันจี-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี
เครื่องเขิน-มัณฑะเลย์ (นั่งรถ)    
4.ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-แวะชมเจดีย์หยก
สนามบินมัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น14,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61  14-17,28 มิ.ย. – 01 ก.ค.
ก.ค.61  12-15 ,19-22,26-29
ส.ค.61  02-05,09-12,16-19,23-26
 

ทัวร์พม่า พม่า สักการะ 5มหาบูชาสถาน บินFD

รหัสทัวร์ FD-L120-MMR08_AUG


1. กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี
ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-มหาเจดีย์ชเวดากอง 
3.ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล
วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น
4.พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด
มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-เขามัณฑะเลย์                          
5 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ    
   
สายการบินAIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท
กำหนดเดินทาง     
ก.ค.61  5-9,26-30
ส.ค.61  9-13,23-27


ทัวร์พม่า แกรนด์พม่า เจาะลึกเมืองน่าเที่ยว 6วัน

รหัสทัวร์ FD-L120-MMR09_6D_AUG


1.กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน
2.พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระราชวังบุเรงนอง
ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เจดีย์ชเวดากอง
3.ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล
วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี- จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น         
4.พุกาม-เฮโฮ- รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ
หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง         
5.เฮโฮ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
6 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ

สายการบินAIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท

กำหนดเดินทาง  
ก.ค.61  26-31
ส.ค.61  10-15

 

ทัวร์พม่า MMR061_อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล 3 วัน

 รหัสทัวร์ FD-L120-MMR061_3D_AUG


1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา 
2.มัณฑะเลย์-สนามบินเฮโฮ-รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู
ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง
3 เฮโฮ-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ    
              
สายการบิน  AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61 1-3,6-8,20-22,27-29
ส.ค.61  3-5,11-13,24-26

 

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน

รหัสทัวร์ FD-L120-MMR05_FD_AUG


1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน
วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
2.มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี
วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี- จุดชมวิวทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด             
3. พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี
ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง             
4 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯ    
        
สายการบินThai Air Asia
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

กำหนดเดินทาง  
มิ.ย.61  7-10,21-24,28มิ.ย-1ก.ค.61
ก.ค.61  12-15,19-22,27-30
ส.ค.61  10-13,16-19,23-26
 

 

ทัวร์พม่า เจาะลึกมัณฑะเลย์3วัน

รหัสทัวร์ PG-L120-MMR03_PG_SEP


1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ
นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์
2.พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน
ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล      
3.ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ
สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ           


สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  15-17,29มิ.ย-1ก.ค.61
ก.ค.61  6-8,13-15,27-29
ส.ค.61  11-13,24-26,31ส.ค-2ก.ย
ก.ย.61  7-9,21-23,28-30


ทัวร์พม่าพม่า พม่า หลงรัก...พุกาม 3 วัน

รหัสทัวร์  FD-L120-MMR052_3D_AUG


1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา
โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก    
2.พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี
วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง      
3.มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ
               
             
สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

กำหนดเดินทาง   
มิ.ย.61  1-3
ก.ค.61  6-8,20-22,27-29
ส.ค.61  3-5,24-26

 

ทัวร์พม่า  พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน

 รหัสทัวร์ PG-L120-MMR05_PG_SEP


1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์      
2.มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา
วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู
วิหารธรรมยันจี- เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด
3.พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน
เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์
 พระราชวังไม้สักชเวนานจอง             
4.ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-วัดมหากันดายงค์
มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ  


สายการบิน BANGKOK AIRWAY
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

กำหนดเดินทาง         
ก.ค.61   5-8,19-22,26-29   
ส.ค.61  2-5,10-13,30ส.ค-2ก.ย.61
ก.ย.61  13-16,20-23,27-30 


 

ทัวร์พม่า พม่า พุกาม ทะเลสาบอินเล 4 วัน

รหัสทัวร์  FD-L120-MMR071_4D_AUG


1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
2.พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี
วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด     
3.พุกาม-เฮโฮ- รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ
หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง  
4 เฮโฮ-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ   
     
สายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท
กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  7-10,21-24,28มิ.ย-1ก.ค.61
ก.ค.61  12-15,19-22,27-30
ส.ค.61  2-5,10-13,16-19,23-26  

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 

รหัสทัวร์ FD-L120-MMR051_4D_AUG


1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-ทะเลเจดีย์-จุดชมวิวทะเลเจดีย์
โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม    
2.พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล
วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์          
3.มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี
ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง             
4 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ   
  
สายการบินThai Air Asia
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

กำหนดเดินทาง
มี.ย.61  7-10,21-24,28มิ.ย-1ก.ค.61
ก.ค.61  12-15,19-22,27-30
ส.ค.61  2-5,10-13,16-19,23-26


 


 

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4วัน

รหัสทัวร์ PG-L120-MMR051_PG_SEP


1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
2.พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา
วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู,วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์     
3.มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี
ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง    
4 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ


สายการบิน  BANGKOK AIRWAYS        
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61   7-10,21-24
ก.ค.61   5-8,19-22,26-29
ส.ค.61  2-5,10-13,30-2
ก.ย.61  13-16,20-23,27-30

 


  

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

61 คน

 สถิติเมื่อวาน

1132 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

25491 คน

227528 คน

3191411 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official