ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี ทัวร์บาหลีราคาถูก แพคเกจทัวร์บาหลี โปรแกรมทัวร์บาหลี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณยาหยี 02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac : 

092-272-7443

 


ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4 วัน 3 คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ FD-L47-FD87_BALI_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานดอนเมือง  - เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูลูวาตู
หาดจิมบารัน-โชว์บารองแดนซ์ - หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี
ภูเขาไฟบาตูร์   ทะเลสาบบาร์ตู - วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์
 ตลาดปราบเซียน-วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน
 วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาต์ลอต- บาหลี-โรงงานกาแฟ
เดนปาซาร์ - สนามบินนูราลัย  ท่าอากาศยานดอนเมือง 
  

ทัวร์บาหลี ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์ บาหลี โดยสายการบิน THAI AIR ASIA 
กำหนดเดินทาง 
3-6    พ.ค.61  16888.-
24-27    พ.ค.61  16888.-
14-17    มิ.ย.61  16888.-
26-29    ก.ค.61  18888.-
9-12    ส.ค.61  16888.-
11-14    ต.ค.61  17888.-
25-28    ต.ค.61  17888.- 


 

ทัวร์ DESTINATION BALI BRUNEI

รหัสทัวร์ BI-L09-BWN02 BI_MAY


1.กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุสรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน
ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี
2.ระบำบารอง แดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) 
ตลาดปราบเซียน - ชายหาดจิมบารัน
3.วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู
ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท
4.ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร -ท่าอากาศยานนานาชาติบูไน – บรูไน
มัสยิดสุลต่าน โอมาร์อาลีไซฟุดดิน - มัสยิดทองคำ -พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA 
 หมู่บ้านกลางน้ำ -ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - ตลาดกาดง
5.บรูไน – ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


สายการบิน  ROYAL BRUNEI
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
พ.ค.61    8-12  

ทัวร์ บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน  5 วัน 3 คืน

รหัวทัวร์ FD-L120-BAL03_FD_SEP

1.กรุงเทพ - บาหลี -อนุสาวรีย์มหาภารตะ- วัดอูลูวาตู
สวนวิษณุ -หาดจิมบารัน
  2.บาหลี -ย็อกยาการ์ตา-เทวลัยปรัมบานัน -พระราชวังสุลต่าน
ปราสาทสวนน้ำ-บุโรพุทโธ-วัดปะวน-วัดเมนดุต
3.ย็อกยาการ์ตา-บาหลี•วัดบราตัน-วิหารทานาต์ลอต
4.บาร๊องแดนซ์ -หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก-หมู่บ้านคินตามณี
ชิมกาแฟขี้ชะมด-วัดเทมภัคสิริงค์- ตลาดปราบเซียน-ร้านKrisana
5.บาหลี-กรุงเทพ

สายการบิน THAI AIR ASIA  
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ค.61 2-6,23-27
มิ.ย.61 13-17
ก.ค.61 4-8,25-29
ส.ค.61 8-12,29-2ก.ย
ก.ย.61 19-23


ทัวร์บาหลี  FD88  Bali 4D3N

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ FD-L47- FD88_BALI_MAY18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานดอนเมือง  - เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูรูวาตู
 หาดจิมบารัน-ชมโชว์บารองแดนซ์ - หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี
 ชมวิวภูเขาไฟบาตูร์   ทะเลสาบ- บาร์ตู - วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์
 ตลาดปราบเซียน-วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน
 วิหารทานาต์ลอต -บาหลี-โรงงานกาแฟ -เดนปาซาร์ - สนามบินนูราลัย
 ท่าอากาศยานดอนเมือง        

ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินTHAI AIR ASIA 
กำหนดเดินทาง   
10-13   พ.ค 61  16988.-
ทัวร์  โปรสุดคุ้ม บินลัดฟ้า...เที่ยวบาหลี

รหัสทัวร์ SL-L120-BAL02_SEP


1.กรุงเทพ- บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู -สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน
2.หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก-ชมการแสดงบาร็อง -หมู่บ้านคินตามณี
บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันพร้อมชมวิวภูเขาไฟ -บาตูร์-ชิมกระแฟขี้ชะมด-วัดเทมภัคสิริงค์
ตลาดปราบเซียน- หาดคูต้า
3.ตลาดเมืองอูบุด-วัดบราตัน-วัดเม็งวี-วิหารทานาต์ลอต-คูต้า
4.คูต้า-ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก - กรุงเทพ


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  19-22,26-29
พ.ค.61  3-6,10-13,17-20,24-27,31 พ.ค.-03 มิ.ย. 61
มิ.ย.61  7-10,14-17,21-24,28 มิ.ย-01 ก.ค. 61
ก.ค.61  5-8,12-15,19-22,26-29
ส.ค.61  2-5,9-12,16-19,23-26,30 ส.ค.-02 ก.ย. 61
ก.ย.61  6-9,13-16,20-23,27-30
 

ทัวร์บาหลี BL01 บาหลี-ทานาล็อต-คินตามณี 3 วัน 2 คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ PKG-L110- BL01_MAR18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี)-วัดทานาล็อต-หาดจิมบารัน
BATIK GALUH -คินตามณี- ร้านกาแฟ-เทมภัคสิริงค์-อูบุด
FREE TIME  - เดนปาซาร์(บาหลี)- กรุงเทพฯ


ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี
กำหนดเดินทาง
สิงหาคม 60 –  มีนาคม 61 7,500 บาท/ท่าน

 

ทัวร์บาหลีBL02 บาหลี-ทานาล็อต-คินตามณี-เบซากีห์ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ PKG-L110- BL02_MAR18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี)- สวนพระวิษณุ-วัดอูลูวาตู-หาดจิมบารัน
เบซากีห์-ภูเขาอากุง-คินตามณี-MOUNT BATUR -  เทมภัคสิริงค์
TEGALALANG TERRACE (นาขั้นบันใด)-UBUD
วัดทานาล็อต-เทือกเขาเบดูกัลป์-วัดเบราตาน(วิหารกลางน้ำ) -วัดเม็งวี
FREE TIME - เดนปาซาร์(บาหลี)- กรุงเทพฯ


ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี
กำหนดเดินทาง
สิงหาคม 60 –  มีนาคม 61 8,900 บาท/ท่าน 


ทัวร์บาหลี  PARADISE IN BALI 4D3N

รหัสทัวร์ SL-L09-DPS01 _VN_AUG


กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร
 เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน-หมู่บ้านคินตามานี
ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - ชมระบำบารอง แดนซ์ - วิหารเทมภัคศิริงค์
วัดเม็งวี (ทามานอายุน) - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลันดานู - ทะเลสาบบราตาน
 วิหารทานาล็อท-ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ– ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร
 ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ


สายการบินTHAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท
กำหนดเดินทาง    
มิ..ย61 07 – 10 ,14 – 17,21 – 24  
ก.ค.61 12 – 15,19 – 22   
ส.ค.61 09 – 12 ,23 – 26
 


ทัวร์ WONDERFUL INDONESIA บุโรพุทโธ - บาหลี 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์  GA-L128-GAJOG-01 GA_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – ยอร์คยาการ์ต้า – วัดพราหมนันท์
  ศูนย์เครื่องเงิน - มาลิโอโบโร่
2.มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุท – พระราชวังน้ำสุลต่าน – พระราชวังน้ำ 
สนามบิน ยอร์คยาการ์ต้า –  บาหลี
3.บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – วัดตัมปะก์ซีริง   
  ตลาดปราบเซียน – อูบุด - กฤษณะ เซ็นเตอร์
4.วัดเม็งวี – เบดูกัลป์ – ทะเลสาบบราตัน –วัดอูลันดานู – วิหารตานะห์ ล็อต - คูต้า- หาดจิมบารัน
5.สนามบินบาหลี-จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ

สายการบิน GARUDA INDONESIA
ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61  4-8,12-16,13-17,25-29,27เม.ย.-1พ.ค.
พ.ค.61   9-13,16-20,25-29
มิ.ย.61   6-10,13-17,20-24,27มิ.ย.-1ก.ค.
ก.ค.61   4-8,11-15,18-22,26-30
ส.ค.61   1-5,9-13,22-26
ก.ย.61   5-9,12-16,19-23,26-30
ต.ค.61   3-7,11-15,20-24

 

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

66 คน

 สถิติเมื่อวาน

1099 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

36545 คน

155092 คน

3118975 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official