ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก แพคเกจทัวร์ตุรกี โปรแกรมทัวร์ตุรกี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ  02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534//Dtac:092-272-7443

หน้า 1 | 2  

ทัวร์ SUPER SAVE OTTOMAN 9 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ QR-L15-ESB-QR001 QR_JUN


1.กรุงเทพฯ – สนามบินอู่ตะเภา –โดฮา – อังการา
2.อังการา- คัปปาโดเกีย –  นครใต้ดิน - เกอเรเม – ชมระบำหน้าท้อง
3.คัปปาโดเกีย  – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล
4.ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
คูซาดาสึ - เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี
5.เพอร์กามัม – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – ชานัคคาเล
6.ชานัคคาเล – อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 
แกรนด์บาซาร์  – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
7.จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 
อ่างเก็บน้ำใต้ดิน - เยเรบาตัน – ฮิปโปโดม
8.พระราชวังโดลมาบาเช - พระราชวังทอปกาปึ  – โดฮา
9.โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
   
สายการบิน QATAR AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 24,922 บาท

กำหนดการเดินทาง
มี.ค.61  12-20
พ.ค.61  7-15,14-22,21-29,
มิ.ย.61 4-12


ทัวร์ แกรนด์ตุรกี 10วัน7คืน

รหัสทัวร์ QR-L123-WQR1810B_MAY

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2.โดฮา – อาดานา – คัปปาโดเกีย  
3.คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – นครใต้ดิน – อุชิซาร์
4.อังการา – อิสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – พระราชวังทอปคาปี -สุเหร่าเซนต์โซเฟีย    
5.อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – แกรนด์บาซ่าร์ – ไอวาลิค  
6.ไอวาริค – เอเฟซุส – ปามุคคาเล่  
7. ปามุคคาเล่ – เฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย – คอนย่า -พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
8.คอนย่า – อาดานา – ชมเมือง  
9. สนามบิน – โดฮา            

สายการบิน QATAR AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  04 – 13, 18 – 27 
พ.ค.61  02 – 11,23 พ.ค. – 01 มิ.ย. 61

 

ทัวร์ EASY FANTASTIC IN TURKEY

รหัสทัวร์ TK-L90- FANTASTIC TK_JUL


1.กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)
2.อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
3.วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่
4.เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า -พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
5.คัปปาโดเกีย – คาราวานซาไร – นครใต้ดินคาร์ตัค -หมู่บ้านอวานอส - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
6.ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์)
  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – เมืองอังการ่า
7.กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
8.มหาวิหารเซนต์โซเฟีย  - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ท่าอากาศยานอตาเติร์ก
9.ท่าอากาศยานอตาเติร์ก - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  14-22,23-31,14-22,23-31
มิ.ย.61  2-10,10-18,18-23,2-10,10-18,18-26
ก.ค.61  5-13,15-23,20-28,5-13,8-16,15-23,20-28


 

ทัวร์ตุรกี  TK92 Hilight Turkey ทัวร์ตุรกี 8วัน 5คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์  TK-L47-TK92_HILIGHT TUK_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานอิสตันบูล - ฮิปโปโดม 
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – เยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปี 
 พระราชวังโดลมาบาห์เช-เมืองบูร์ซา - มัสยิด Grand Mosque 
 ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา - เมืองอิชเมียร์ -เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี 
 ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)   
เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย  คาราวานสไลน์ – นครใต้ดินชาดัค - ชมระบำหน้าท้อง 
เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – คัปปาโดเกีย – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค 
  Jewellery Shop - กรุงอังการา -อังการา – กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 
Candy Shop - ตลาดสไปซ์ – ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล  -ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล 
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
22 - 29    เม.ย.61  32998.-ทัวร์ Andaman to Wonderful Turkey

รหัสทัวร์ TK-L161-ANDAMAN_DEC

1. สนามบิน ภูเก็ต-อิสตันบูล-เมืองบูร์ซา
2.มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์
3.เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง
  โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
4. เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย
5.เมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า
6.กรุงอังคาร่า-อิสตันบูล
7.อิสตันบูล-ภูเก็ต
8.ภูเก็ต


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
พ.ค.61  27พ.ค.-03มิ.ย./03-10มิ.ย./17-24 มิ.ย.
ก.ค.61  08-15,17-24,23-30,31ก.ค.-07ส.ค.
ส.ค.61  14-21
ก.ย.61  03-10,22-29
ต.ค.61  06-13,11-18,16-23,18-25
พ.ย.61  05-12,18-25
ก.ค.61  27ก.ค.-03ส.ค
ธ.ค.61  03-10,04-11,11-18ธ.ค.,30 ธ.ค.-06 ม.ค.

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8วัน 5คืน

รหัสทัวร์ TK-L47-TK94_NOV


1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2.ท่าอากาศยานอิสตันบูล - ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 เยเรบาตัน –  พระราชวังทอปกาปี - พระราชวังโดลมาบาห์เช     
3.อิสตันบูล - เมืองบูร์ซา - มัสยิด Grand Mosque – ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา
 เมืองอิชเมียร์ 
4.อิซเมียร์ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง
 เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)     
5.ปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - คัปปาโดเกีย  - คาราวานสไลน์ – นครใต้ดินชาดัค
 ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance)     
6. เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – คัปปาโดเกีย – โรงงานทอพรม
โรงงานเซรามิค –  Jewellery Shop - กรุงอังการา    
7.อังการา – กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – Candy Shop
 ตลาดสไปซ์ – ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล     
8.ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 33,888 บาท

กำหนดเดินทาง  
พ.ค.61  17-21,29พ.ค. – 5 มิ.ย.61,31พ.ค. – 7 มิ.ย.61
มิ.ย.61  13-20,27มิ.ย. – 4 ก.ค.61
ก.ค.61  18-25
ส.ค.61  8-15,22-29,29ส.ค. - 5 ก.ย. 61
ก.ย.61  12-19,26ก.ย. - 3 ต.ค. 61
ต.ค.61  10-17,17-21,24-31
พ.ย.61  7-14,21-28
 

ทัวร์ UNSEEN TURKEY  9D6N

รหัสทัวร์  TK-L09-IST02- UNSEEN TK_JUL


1.กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2.อิสตันบูล – เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก
3.อังการ่า – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
 หุบเขาอุซิซาร์ –      โชว์ระบำหน้าท้อง 
4.คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่
5.ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – คูซาดาซี 
6.คูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ชานัคคาเล่
 วิหารอะโครโปลิส
7.ชานัคคาเล่ – ทรอย – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
8.จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต – BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน
  SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล
9.สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น33,888 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  11-19,19-27,21-29,29 พ.ค. – 06 มิ.ย.

มิ.ย.61  6-14,7-15,13-21,20-28,24 มิ.ย. – 02 ก.ค.
  25 มิ.ย. – 03 ก.ค. ,29 มิ.ย. – 07 ก.ค.

ก.ค.61  3-11,12-20,13-21,18-26,23-31
  28 ก.ค. – 05 ส.ค. 


 

ทัวร์ IST04 DELUXE TURKEY  8D5N

รหัสทัวร์ TK-L09-IST04-DELUXE TK_AUG


1.กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2.อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบสห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองชานัคคาเล่
3.ม้าไม้เมืองทรอย - คูซาดาซี – ศูนย์เสื้อหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิซุส –บ้านพระแม่มารี
4.ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เฮียราโพลิส - คอนย่า
5.พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  - คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – โรงแรมพรม/เซรามิค
  นครใต้ดิน – โชว์ระบำหน้าท้อง
6.หุบเขาอุซิซาร์– เมืองไกเซรี – บินภายในสู่อิสตันบูล
7.จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต – BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน
SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล
8.สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น36,999บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  22-29
พ.ค.61  12-19
มิ.ย.61  2-9
ก.ค.61  14-21
ส.ค.61  23-30  

ทัวร์ TURKEY TROY 8 DAYS

รหัสทัวร์ TK-L161-TK TROY 8D_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
2.ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
  เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
3.ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง
 สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่
4.ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
5.บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
7.นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน
 ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
8.กรุงเทพมหานคร


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  06-13,08-15,19-26,20-27, 27พ.ค.-03มิ.ย.
มิ.ย.61  02-09,09-16, 16-23,23-30,30มิ.ย.-07ก.ค.
ก.ค.61  07-14, 08-15 
ส.ค.61  12-19
ต.ค.61  06-13,07-14,08-15,15-22, 20-27,27ต.ค.-03พ.ย.
 

ทัวร์  HighlightTurkey 8D TK Lavender Jul

รหัสทัวร์TK-L98-GHTUR01_JUL


1.กรุงเทพฯ-อีสตันบูล
2.อีสตันบูล-ชานัคคาเล-ม้าไม้เมืองทรอย-เมืองโบราณทรอย-ไอวาลิค
3.ไอวาลิค-เพอร์กามัม-นั่งเคเบิ้ลคาร์-อะโครโปลิส-เมืองโบราณเอเฟซุส-บ้านพระแม่มารี
4.คูซาดาซึ-โรงงานผลิตเครื่องหนัง-ปามุคคาเล-เฮียราโปลิส-ปราสาทปุยฝ้าย
5. ชมทุ่งลาเวนเดอร์-คาราวานซาไร-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง
6. พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-นครใต้ดินไคมัคลี-อีสตันบูล
7. พระราชวังโดลมาบาห์เช-นั่งเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์
มัสยิดสุลต่านอาห์เม็ต-จัตุรัสสุลต่านอาห์เม็ต-โบสถ์เซนต์โซเฟีย
สนามบิน-กรุงเทพฯ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น  37,900 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ค.61 7-14,12-19,17-24
 

ทัวร์ HighlightTurkey8D TK Apr-Aug

รหัสทัวร์ TK-L98-GHTUR01_AUG

1.กรุงเทพฯ-อีสตันบูล
2. อีสตันบูล-ชานัคคาเล-ม้าไม้เมืองทรอย-เมืองโบราณทรอย-ไอวาลิค
3.ไอวาลิค-เพอร์กามัม-นั่งเคเบิ้ลคาร์-อะโครโปลิส-เมืองโบราณเอเฟซุส-บ้านพระแม่มารี
4. คูซาดาซึ-โรงงานผลิตเครื่องหนัง-ปามุคคาเล-เฮียราโปลิส-ปราสาทปุยฝ้าย
5. ปราสาทปุยฝ้ายใต้ดิน-คอนยา-คาราวานซาไร-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง
6.พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-นครใต้ดินไคมัคลี-อีสตันบูล
7. พระราชวังโดลมาบาห์เช-นั่งเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์
มัสยิดสุลต่านอาห์เม็ต-จัตุรัสสุลต่านอาห์เม็ต-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-สนามบิน-กรุงเทพฯ
8.กรุงเทพฯ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น  37,900 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  29 เม.ย.-6 พ.ค. 61
พ.ค.61  26 พ.ค.-2 มิ.ย. 61
มิ.ย.61  16-23
ส.ค.61  9-16
ทัวร์ UNSEEN UZBEKISTAN 8 DAYS

รหัสทัวร์ HY-L161- UNSEEN_APR


1.กรุงเทพมหานคร-กรุงทาชเค้นท์
2.เมืองทาชเค้นท์-เมืองบุคคอร่อ
3.เมืองบุคาร่า
4. เมืองบุคาร่า-เมืองซามาร์คานด์
5. เมืองซามาร์คานด์
6.เมืองซามาร์คานด์-เมืองทาชเค้นท์
7.เมืองทาชเค้นท์-กรุงเทพมหานคร
8.กรุงเทพมหานคร

สายการบิน UZBEKISTAN
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  10-17
ทัวร์ LUXURY RIVIERA TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ TK-L161-LUXURY_APR


1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
2.อิสตันบูล-อิซเมียร์-ปามุคคาเล่
3.ปามุคคาเล่-อันตาเลีย
4.เมืองอันตาเลีย-เมืองคัปปาโดเกีย
5.คัปปาโดเกีย-อิสตันบูล
6.อิสตันบูล
7.กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
8.กรุงเทพมหานคร

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท
กำหนดเดินทาง
เม.ย.61 09-16,10-17,11-18,13-20

ทัวร์ IST03 TURKEY CHECKED 8D5N

รหัสทัวร์ QR-L09-IST03-TK_APR


  1.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  2.โดฮา – อังการ่า – นครใต้ดิน – GOREME – BELLY DANCE
  3.คัปปาโดเกีย – หุบเขาอุซิซาร์ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่
  4.ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – คูซาดาซี 
  5.คูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ชานัคคาเล่ – เมืองทรอย
  6.ชานัคคาเล่ – อิสตันบูล – จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต – BLUE MOSQUE
 สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
  7.SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล
  8.โดฮา – กรุงเทพฯ  

สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  28 เม.ย –05 พ.ค.61
ทัวร์ตุรกี  Spirit of Turkey Five Stars 8 วัน 5 คืน

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L15-VASR-TK002_JUN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ -เคย์เซอร์รี่ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล
ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาซึ-คูซาดาซึ – ทรอย – ชานัคคาเล
ชานัคคาเล – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย -พระราชวังทอปกาปึ
( เมษายน 2018 สวนดอกทิวลิป ) – สนามบิน


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
5-12, 14-21    เม.ย. 61  43900.-
3-10, 10-17, 17-24, 24-31   พ.ค. 61  39900.-
1-8, 22-29    มิ.ย. 61  39900.-

ทัวร์ OTTOMAM EMPIRE AND BEAUTIFUL RIVIERA 2 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ QR-L15-ADA-QR002 QR_JUN


1.กรุงเทพฯ
2.กรุงเทพฯ –โดฮา – อาดานา – คัปปาโดเกีย– ชมระบำหน้าท้อง
3.คัปปาโดเกีย –  เกอเรเม – นครใต้ดิน – คอนย่า
4.คอนย่า – แอสเพนโดส – อันตาเลีย – ล่องเรือเมดิเตอร์ริเนี่ยน
5.อันตาเลีย – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย
6.ปามุคคาเล – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – อิชเมียร์

สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61 1-10
พ.ค.61 6-15,9-18,13-22,20-29
มิ.ย.61 1-10,3-12,8-17
 

ทัวร์ DELIGHT TURKEY 9D 6N

รหัสทัวร์ TK-L154-DELIGHT TUK_MAY


1. สนามบินสุวรรณภูมิ
2.เมืองอิสตันบูล– เมืองชานัคคาเล่
3.เมืองชานัคคาเล่ - กรุงทรอย – เมืองเพอร์กามัม- วิหารอะโครโปลิส –เมืองคูซาดาซึ 
4.บ้านพระแม่มารี –เมืองเอฟฟิซุส- เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองปามุคคาเล่
5.เมืองคอนย่า –พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คาราวานสไลน์ - เมืองคัปปาโดเกีย
6.อิสตันบูล – ตลาดสไปซ์- KIZ KULESI หอคอยกลางทะเล
7.กรุงเทพมหานคร


สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  2-10
 


ทัวร์ RIVIERA-TULIP-TROY 9 DAYS

รหัสทัวร์ TK-L161-RIVIERA-TULIP_APR

  1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
  2.ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาเช่
  3.อีเมอร์กัน พาร์ค-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ช้อปปิงสไปซ์-เมืองชานัคคาเล่
  4.ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
  5.บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
6. เมืองปามุคคาเล่-เมืองอันตาเลีย
7.เมืองอันตาเลีย-เมืองคัปปาโดเกีย
  8.นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ
ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
  9.กรุงเทพมหานคร

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น  46,900 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  10-18,14-22

ทัวร์ตุรกี EASY FANTASTIC IN TURKEY

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ TK-L90-FANTASTIC TK_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)-อิสตันบูล – ชานัคคาเล่
 ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก-วิหารอะโครโปลิส
 (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่
เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า
 พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คอนย่า – คาราวานซาไร – คัปปาโดเกีย
 นครใต้ดินคาร์ตัค – หมู่บ้านอวานอส - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์)
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – เมืองอังการ่า-กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน
 ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-มหาวิหารเซนต์โซเฟีย  - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน
 พระรางวัลโดลมาบาห์เช่ – ท่าอากาศยานอตาเติร์ก-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดเดินทาง
23 เม.ย– 1พค61    34900.-
ทัวร์ AMAZING TURKEY TULIP    

รหัสทัวร์ TK-L127-TUK TULIP_MAY   

1.กรุงเทพ-อิสตันบูล
2.เทศกาลดอกทิวลิป-ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอส- ฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาห์เช่
3.บูซาร์-ชานัคคาเล่-ทรอย
4.เพอร์กามัม-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน-คูซาดาซี
 5.เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
 6.เมืองคอนย่า-Obruk lake-คาราวานสไรน์-เมืองคัปปาโดเจีย
 7.บอลลูน-นครใต้ดิน-หมู่บ้านของนกพิราบ-หมู่บ้านอวานอส-เมืองอุชิซาร์
8.Carpet school-หุบเขาเดฟเรนท์-พาซาแบค-PANORAMIC VIEW
9.อิสตันบูล-กรุงเทพ

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 35,600 บาท
กำหนดเดินทาง
เม..ย.61 3-11,14-22,15-23,16-24,17-25
20-28,21-29,25 เม.ย. - 3 พ.ค.

พ.ค.61 1-9,3-11,4-12,5-13,11-19
16-24,18-26,25 พ.ค.-2มิ.ย.

    

ทัวร์ AMAZING TURKEY CHERRY    

 รหัสทัวร์ TK-L127-TUK CHERRY_JUN    

1.กรุงเทพ-อิสตันบูล
2.บาลัช-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาห์เช่
3.เมืองบูซาร์ –หมู่บ้านออตโตมัน-เมืองชานัคคาเล่
4.ม้าไม้เมืองทรอย- เพอร์กามัม-Greece Village-เมืองคูซาดาซี
5.เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
 6.Kirazlibahce -สวนเชอรี่-คอนย่า-คาราวานสไรน์-คัปปาโดเจีย
 7.บอลลูน – นครใต้ดิน-เมืองอุชิซาร์-หมู่บ้านอวานอส
8.หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW- Carpet School -หมู่บ้านของนกพิราบ
9.อิสตันบูล-กรุงเทพ

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 37,600 บาท
กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61 1-9,8-16,15-23,22-30,29 มิ.ย.-7ก.ค.

   


ทัวร์ AMAZING TURKEY LAVENDER SEASON

รหัสทัวร์ TK-L127-TUK LAVENDER_AUG

1.กรุงเทพ-อิสตันบูล
2.บาลัช-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาห์เช่
3.เมืองบูซาร์-หมู่บ้านออตโตมัน-เมืองชานัคคาเล่
4.ม้าไม้เมืองทรอย- เพอร์กามัม-Greece Village-เมืองคูซาดาซี
5.เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองเอสปาตา-ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์-คอนย่า-คาราวานสไรน์-คัปปาโดเจีย
7.บอลลูน – นครใต้ดิน-เมืองอุชิซาร์-หมู่บ้านอวานอส
8.หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW- Carpet School หมู่บ้านของนกพิราบ
 9.อิสตันบูล-กรุงเทพ

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 37,500 บาท
กำหนดเดินทาง

ก.ค.61 6-14,13-21,20-28,27 ก.ค.-4 ส.ค.

ส.ค.61 3-11,10-18,17-25,24 ส.ค.-1 ก.ย.

    


ทัวร์ Best of Turkey8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ TK-L15-ADB-TK001_JUN

1.กรุงเทพฯ
2.อิสตันบูล – อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส – คูซาดาซึ 
3.คูซาดาซึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส                                   
4.ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย
5.คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – อิสตันบูล                          
6.ฮิปโปโดม– สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮาเยียโซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ 
สไปซ์มาเก็ต – โชว์ระบำหน้าท้อง 
7.พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือบอสฟอรัส – ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ 
( เมษายน 2018 สวนดอกทิวลิป )
8.อิสตันบูล - กรุงเทพฯ

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
กำหนดเดินทาง

มี.ค.61 8-15, 22-29 มี.ค. 61

เม.ย.61 15-22 เม.ย., 26 เม.ย.-3 พ.ค. 61

พ.ค.61 4-11, 11-18, 18-25 พ.ค., 26 พ.ค.-2 มิ.ย. 61

มิ.ย.61 8-15, 15-22 มิ.ย. 61


 


ทัวร์ตุรกี    RIVIERA-TULIP TURKEY 10 DAYS

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ QR-L161-  RIVIERA-TUK_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา-อังคาร่า-อังคาร่า-ทะเลสาบเกลือ
คัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง -เกอเรเม่-บ้านพักมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง
ชมเมืองคัปปาโดเกีย-ช้อปปิ้ง-โชว์ระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน
ไคมัคลึ-คอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คอนย่า-แอสเพนดอส-อันตาเลีย
อันตาเลีย-ปามุคคาเล่-วันที่หกของการเดินทาง   ปามุคคาเล่-คูซาดาซึ
บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ซาดาซึ-เปอร์กามัม-ชานัคคาเล่
ชมม้าไม้เมืองทรอย-ชานัคคาเล่-อิสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่อง
แคบบอสฟอรัส-ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต-อิสตันบูล-สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน
พาร์ค-พระราชวัง-  ทอปกาปึ-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน-กรุงโดฮา-กรุงเทพมหานคร


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS

กำหนดเดินทาง
23 เม.ย.-02 พ.ค  เม.ย.61   39900.-
27 เม.ย.-06 พ.ค เม.ย.61  41900.-ทัวร์ WONDERFUL TURKEY 8วัน/5คืน

รหัสทัวร์ TK-L46-TUK1803_APR


1.กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล 
2.อิสตันบูล – กรุงเคย์เซอรี่ คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
นครใต้ดินไคมัคลี – โรงงานพรม – โรงงานเพชร
หุบเขานกพิราบ –หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์
3.เมืองคัปปาโดเกีย –โรงงานเครื่องปั้นดินเผา- เมืองคอนย่า
คาราวาสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา                                                
4.เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
เมืองคูซาดาสี – โรงงานหนัง
5.เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย-เมืองชานัคคาเล
6.เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 
พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต
7.อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี
ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี – สนามบินกรุงอิสตันบูล -**ชมเทศกาลดอกทิวลิป**
8.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

กำหนดเดินทาง 
เม.ย.61 3-10,10-17,12-19

ทัวร์  WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8วัน/5คืน

รหัสทัวร์ TK-L46-BW-TUK1803_APR


1.กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล
2.อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม –
พระราชวังทอปกาปึ - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี - สไปซ์ มาร์เก็ต
***ชมเทศกาลดอกทิวลิป***
3.อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมม้าไม้จำลอง
4.เมืองโบราณเอเฟซุส – คุซาดาสี – โรงงานเครื่องหนัง
5.เมืองคูซาดาสี – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
สุสานนีโครโพลิส – เมืองคอนย่า
6.เมืองคอนย่า – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา –  แวะถ่ายรูปคาราวาสไลน์
นครใต้ดิน Underground City – ไร่ไวน์ตูร์ลาซาน - โชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance)
7.คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - สนามบินเคย์เซอรี่
 (บินภายใน TK2013 14.45 – 16.25) อิสตันบูล - สนามบินกรุงอิสตันบูล 
8.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

กำหนดเดินทาง 
เม.ย.61 9-16,11-18,13-20
ทัวร์ TURKISH DELIGHT 8วัน/5คืน

รหัสทัวร์ TK-L46-BW-TUK1805_APR

  
1.กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล
2.อิสตันบูล(บินภายใน TK2010 06.40-08.05) – กรุงเคย์เซอรี่ คัปปาโดเกีย 
  เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม -นครใต้ดินไคมัคลี – โรงงานพรม 
 หุบเขานกพิราบ –หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์
3.เมืองคัปปาโดเกีย –โรงงานเครื่องปั้นดินเผา- เมืองคอนย่า
คาราวาสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองปามุคคาเล
4.เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส - โรงงานเครื่องหนัง
5.เมืองคูซาดาสี สนามบินอิซมีร์ - อิสตันบูล– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
สไปซ์ มาร์เก็ต **ชมเทศกาลดอกทิวลิป**
6.เมืองอิสตันบูล – พระราชวังทอปกาปี – วิหารเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดม 
 มัสยิดสีน้ำเงิน – จัตุรัสทักซิม
7.อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช่ -ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี – สนามบินกรุงอิสตันบูล
8.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61 28 เม.ย. – 04 พ.ค. 61
ทัวร์ REAL TURKEY 8วัน 5คืน

รหัสทัวร์ W5-L46-REAL-TUK1803_APR

1.กรุงเทพฯ–เตหะราน–กรุงอังการา
2.เตหะราน – กรุงอังการา -กรุงอังการา – เมืองคัปปาโดเกีย
เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม 
3.เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินไคมัคลี -เมืองคอนย่า
คาราวาสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
4.เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
เมืองคูซาดาสี – โรงงานหนัง
5.เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย   -เมืองชานัคคาเล
6.เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – มัสยิดสีน้ำเงิน
วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปี ***เทศกาลดอกทิวลิป
7.สนามบินอิสตันบูล – เตหะราน -เตหะราน-กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) 
8.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 


สายการบิน MAHAN AIR
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61 11 – 18 ,25 เม.ย. – 2 พ.ค. 61
ทัวร์ REAL TURKEY RE-ROUTE 8วัน 5คืน

รหัสทัวร์ W5-L46-BW-TUK1806_APR


1.กรุงเทพฯ–เตหะราน–อิสตันบูล
2.เตหะราน – อิสตันบูล-อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน
วิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม-พระราชวังทอปกาปึ- ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี
***เทศกาลดอกทิวลิป
3.อิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สไปซ์ มาร์เก็ต
เมืองชานัคคาเล่ - กรุงทรอย  
4.เมืองชานัคคาเล - เมืองปามุคคาเล – เมืองโบราณเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้าย
5.เมืองปามุคคาเล - คัปปาโดเกีย – เกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
6.คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน Underground City -หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์
7.สนามบินอังการา – เตหะราน -เตหะราน-กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) 
8.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

สายการบิน MAHAN AIR
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61 13-20 

 


 

ทัวร์ FIN FIN TURKEY (IST-IST)

รหัสทัวร์ KC-L03-FIN FIN TUK_APR


1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - อิสตันบลู
2.อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ - ไอวาลิค
3.ชานัคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่
4.ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย
5.คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - มหานครใต้ดิน - อังการ่า
6.คัปปาโดเกีย - อิสตันบูล
7.อิสตันบูล - อัลมาตี
8.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


สายการบิน AIR ASTANA
ราคาเริ่มต้น 28,927 บาท
เม.ย.61  3-10,24 เม.ย. 61 - 01 พ.ค. 61
 

ทัวร์ SAY HI TURKEY (IST-IST)

รหัสทัวร์ KC-L03-SAY HI TUK_OCT


1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - อิสตันบลู
2.อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ - ไอวาลิค
3.ชานัคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่
4.ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย
5.คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - มหานครใต้ดิน - อังการ่า
6.คัปปาโดเกีย - อิสตันบูล
7.อิสตันบูล - อัลมาตี
8.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

สายการบิน AIR ASTANA
ราคาเริ่มต้น 29,927 บาท

พ.ค.61  11-18,13-20,18-25
มิ.ย.61  3-10,8-15,29 มิ.ย. 61 - 06 ก.ค. 61
ก.ค.61  10-17,17-21,20-27,24-31
ส.ค.61  8-15,10-17,24-31
ก.ย.61  7-14,18-25,21-25
ต.ค.61  2-9,12-19,16-23,21-28,23-30
 

ทัวร์ LOVERS IN TURKEY

รหัสทัวร์ W5-L03- LOVERS IN TUK_MAY


1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน
2.เตหะราน - อิสตันบูล
3.อิสตันบูล - ชานัคคาเล่
4.ชานัคคาเล่ - เปอกามัม - อีชเมียร์
5.อีชเมียร์ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่
6.ปามุคคาเล่ - คัปปาโดเกีย
7.คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่า
8.อังการ่า - เตหะราน
9.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


สายการบิน MAHAN AIR
ราคาเริ่มต้น 28,927 บาท

พ.ค.61  3-11,8-16,15-23,17-25
 

ทัวร์ CHECK IN TURKEY SPRING SEASON

รหัสทัวร์ QR-L03-CHECK IN TUK_APR

1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา - อิสตันบลู
2.อิสตันบูล - ชานัคคาเล่
3.ชานัคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส
4.ปามุคคาเล่
5.ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย
6.คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่า
7.อังการ่า - อิสตันบูล
8.อิสตันบูล - โดฮา
9.โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 33,999 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  05 เม.ย. 61 - 13 เม.ย. 61
  12 เม.ย. 61 - 20 เม.ย. 61
  26 เม.ย. 61 - 04 พ.ค. 61

 

ทัวร์ TURKEY SPRING SEASON

รหัสทัวร์ QR-L03-TUK SPRING_MAY


1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา - อิสตันบลู
2.อิสตันบูล
3.อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ - เปอกามัม
4.คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่
5.ปามุคคาเล่ - คอนย่า
6.คอนย่า - คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - คัปปาโดเกีย
7.คัปปาโดเกีย - อังการ่า - โดฮา
8.โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61  12-19,15-22,29 เม.ย. 61 - 06 พ.ค. 61
พ.ค.61  5-12,12-19
 

ทัวร์ TURKEY TULIP FESTIVAL

รหัสทัวร์ W5-L03-TUK-TULIP FESTIVAL_APR


1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน
2.เตหะราน - อิสตันบูล
3.อิสตันบูล - ชานัคคาเล่
4.ชานัคคาเล่ - เปอกามัม - อีชเมียร์
5.อีชเมียร์ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่
6.ปามุคคาเล่ - คัปปาโดเกีย
7.คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่า
8.อังการ่า - เตหะราน
9.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


สายการบิน MAHAN AIR
ราคาเริ่มต้น 30,927 บาท

เม.ย.61  12-20,26 เม.ย. 61 - 04 พ.ค. 61


  

ทัวร์ตุรกี TURKEY LOVE 8D5N

เที่ยวตรุกี รหัสทัวร์ EY-L09-CDG02_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี-อาบูดาบี-สนามบินปารีส 
ซิตี้ทัวร์ปารีส – ล่องเรือบาโตมุช – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-พระราชวังแวร์ซาย
CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE-ปารีส – บรัสเซลส์ – อะโตเมี่ยม 
 จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – เมเนเก้นพีส  -บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ 
 มหาวิหารโคโลญ-อัมสเตอร์ดัม – งานเทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF – จัตุรัสดัมสแควร์
ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร  – หมู่บ้านกังหันซานส์คันส์ 
สนามบินสคิปโพล-อาบูดาบี – กรุงเทพฯ 


ทัวร์ตรุกี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ตุรกี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS 
กำหนดเดินทาง
10 - 17   เม.ย 61  59900.-
28เม.ย–05พ.ค 61  พ.ค 61  54900.-
05 - 12    พ.ค.6 1 52900.-


ทัวร์ BULGARIA-ROMANIA 9 DAYS

รหัสทัวร์ TK-L161-BULGARIA_MAY


1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
2.อิสตันบูล-เมืองโซเฟีย
3.เมืองโซเฟีย-เมืองพลอฟดิฟ
4.เมืองพลอฟดิฟ-เมืองสตารา ซาโกรา
5.เมืองสตารา ซาโกรา-เมืองคาซานลัค-เมืองเวลิโค ทาร์โนโว
6.เมืองเวลิโค ทาร์โนโว-เมืองบูคาเรสต์
7.เมืองบูคาเรสต์-เมืองบราซอฟ
8.เมืองบราซอฟ-เมืองบราน-กรุงบูคาเรสต์-อิสตันบูล
9.อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 63,900 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ค.61  28พ.ค.-05 มิ.ย.,29พ.ค.-06 มิ.ย.,30พ.ค.-07 มิ.ย. 61  

ทัวร์ GRAND BELGIUM-NATHERLAND 8 DAYS

รหัสทัวร์ QR-L161-GRAND BELGIUM_APR


1.สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา
2.กรุงโดหา-กรุงบรัสเซล-บรูจส์
3.บรูจส์-เกนท์-หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์-รอตเตอร์ดัม
4.รอตเตอร์ดัม-เดลฟท์-กรุงเฮก-อัมสเตอร์ดัม
5.อัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกีธูร์น-ซานส์ สคันส์-อัมสเตอร์ดัม
6.อัมสเตอร์ดัม-ลิซเซ่-สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ-อัมสเตอร์ดัม
7.อัมสเตอร์ดัม-กรุงโดฮา
8.กรุงโดฮา-กรุงเทพมหานคร

สายการบิน QATAR AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

กำหนดเดินทาง
เม.ย.61 02-09,16-23,30 เม.ย.-07 พ.ค.
 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

64 คน

 สถิติเมื่อวาน

1099 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

36543 คน

155090 คน

3118973 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official