ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก แพคเกจทัวร์ตุรกี โปรแกรมทัวร์ตุรกี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ  02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534//Dtac:092-272-7443

หน้า 1 | 2 ทัวร์ Welcome to Turkey

รหัสทัวร์ QR-L15-BJV-QR002_SEP


1.กรุงเทพฯ
2.โดฮา - โบดรัม – ปามุคคาเล
3.ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส - คอนย่า
นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย-ชมระบำหน้าท้อง
4.คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่  - อังการ่า
5.อังการ่า – อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
6.สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  - พระราชวังทอปกาปึ  - ฮิปโปโดม
อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน - สุเหร่าสีน้ำเงิน - แกรนด์บาซาร์
7.อิสตันบูล - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย - ชานัคคาเล
8.ชานัคคาเล - เพอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส – คูซาดาสึ
9.คูซาดาสึ - โบดรัม - สนามบิน
10.โดฮา – กรุงเทพฯ


สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาริ่มต้น 28,922 บาท

กำหนดกาเดินทาง
มิ.ย. 61    11-20, 18-27
ส.ค.61     30 ส.ค.-8 ก.ย.
ก.ย. 61    3-12, 6-14, 10-19, 13-22, 17-26, 20-29

 

ทัวร์ ESB01 TURKEY WOW WOW !! 6D3N

รหัสทัวร์ QR-L09-ESB01-6D3N_SEP

1.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2.ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอังการา
 เอเซนโบก้า เมืองอังการา ประเทศตุรกี - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน
3.เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองเกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค 
 โรงงานเครื่องประดับ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ
4.เมืองคอนย่า - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองอัลทาเลีย
5.เมืองอัลทาเลีย - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอัลทาเลีย เมืองอัลทาเลีย ประเทศตุรกี
ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย   
6.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาริ่มต้น 26,999 บาท
กำหนดกาเดินทาง 
ก.ย.61  1-6,5-10,8-13,12-17,15-20

 

ทัวร์ ADA01 TURKEY SHOCK !! PRICE 6D3N

รหัสทัวร์ QR-L09-ADA01-6D3N_OCT

1.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2.ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
ท่าอากาศยานนานาชาติอาดานา เมืองอาดานา ประเทศตุรกี
 มัสยิดกลาง ซาบันซี - เมืองคัปปาโดเจีย  
3.เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองเกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
 เกอราเม่ - เมืองใต้ดิน - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค
โรงงานเครื่องประดับ   
4.เมืองคัปปาโดเจีย - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองอังการ่า
 พิพิธภัณฑ์อารยธรรม อนาโตเลียน - สุสานอตาเติร์ก
5.เมืองอังการ่า - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอังการา
 เอเซนโบก้า เมืองอังการา ประเทศตุรกี - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด
 เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 ประเทศไทย       
6.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย


สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาริ่มต้น 25,999 บาท
กำหนดกาเดินทาง
ก.ย.61  2-7,28ก.ย-3ต.ค,30ก.ย-5ต.ค
ต.ค.61  3-8,5-10,7-12,14-19,19-24


 

ทัวร์ TURKEY LAVENDER GARDEN

รหัสทัวร์ W5-L03-TK LAVENDER_JUL


1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน
2.เตหะราน - อิสตันบูล
3.อิสตันบูล - ชานัคคาเล่
4.ชานัคคาเล่ - เปอกามัม - อีชเมียร์
5.อีชเมียร์ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่
6.ปามุคคาเล่ - คัปปาโดเกีย
7.คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่า
8.อังการ่า - เตหะราน
9.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


สายการบิน MAHAN AIR
ราคาเริ่มต้น 30,927บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  3-11,10-18,17-25,
 4 ก.ค. 61 - 01 ส.ค. 61
 26 ก.ค. 61 - 03 ส.ค. 61 

ทัวร์ EASY FANTASTIC IN TURKEY

รหัสทัวร์ TK-L90- FANTASTIC TK_JUL


1.กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)
2.อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
3.วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่
4.เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า -พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
5.คัปปาโดเกีย – คาราวานซาไร – นครใต้ดินคาร์ตัค -หมู่บ้านอวานอส - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
6.ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์)
  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – เมืองอังการ่า
7.กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
8.มหาวิหารเซนต์โซเฟีย  - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ท่าอากาศยานอตาเติร์ก
9.ท่าอากาศยานอตาเติร์ก - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  2-10,10-18,18-23,2-10,10-18,18-26
ก.ค.61  5-13,15-23,20-28,5-13,8-16,15-23,20-28
ทัวร์ Discovery Turkey 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ EK-L136-HG14-TUK_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ 
2.ดูไบ – อิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดแกรนด์ บาซาร์
3.อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
 พระราชวังทอปกาปึ – เมืองอีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล่
4.เมืองชานัคคาเล่ – ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองเปอร์กามัม – อัซเคลปิออน – เมืองคูซาดาซึ
5.เมืองคูซาดาซึ – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิซุส – ร้านเสื้อหนัง – ปามุคคาเล่
6.เมืองปามุคคาเล่ –  เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
7.เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินไคมัคลึ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – โรงงานพรม
 โรงงานเซรามิค – เมืองอังคาร่า
8. เมืองอังคาร่า – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ 
9.เมืองอิสตันบูล – สไปซ์มาร์เก็ต – สนามบิน – ดูไบ
10.ดูไบ – สุวรรณภูมิ


สายการบิน  EMIRATES AIRLINE
ราคาริ่มต้น 33,900 บาท

กำหนดกาเดินทาง
ส.ค.61  3-12
ก.ย.61  4-13 , 13-22,27 ก.ย. – 6 ต.ค.,28 ก.ย. – 7 ต.ค. 61
ต.ค.61  5-14, 11-20, 16-25, 18-27 ต.ค., 25 ต.ค.-3 พ.ย.
พ.ย.61  2-11, 16-25,23 พ.ย.-2 ธ.ค. 61
ธ.ค.61  2-11, 6-15


 

ทัวร์ TURKEY 9วัน6คืน

รหัสทัวร์ TK-L120-BT-TUK01_AUG


1.กรุงเทพ •ตุรกี • อิสตันบูล
2.สนามบินอิสตันบูล• เมืองชานักกาเล
 เมืองโบราณทรอย• ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน • เมืองไอวาลิค
3.คุชาดาสึ• เมืองโบราณเอฟฟิซุส•บ้านพระแม่มารี
โรงงานผลิตเสื้อหนัง•ปามุคคาเล
4.ปามุคคาเล• ปราสาทปุยฝ้าย • เมืองคอนย่า •พิธภัณฑ์เมฟลานา
สถานนีคารวาน • เมืองคัปปาโดเกีย
5.เมืองคอนย่า • เมืองคัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์เกอเรเม
นครใต้ดินคาดัค • โชว์ระบำหน้าทอง Belly Dance
6.นั่งบอลลูนยมวิวเมืองคับปาโดเกีย (ไม่รวมค่านั่งบอลลูน)
ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ • โรงงานเซรามิค จิวเวอรี่
เมืองอังการา•ทะเลสาบน้ำเค็ม • กรุงอังการา •สุสานอาตาเตริ์ก
7.กรุงอังการา • นครอิสตันบูล• พระราชวังโดลมาบาห์เช่•ช่องแคบบอสพอรัส
8.บลูมอสก์• อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม •ชมพระราชวังทอปกาปึ
ชอปปิ้ง ณสไปซ์มาเก็ต
9.สนามบินอิสตันบูล• กรุงเทพ

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  5-9,19-27,30-7
ส.ค.61  5-13,8-16
ทัวร์ Andaman to Wonderful Turkey

รหัสทัวร์ TK-L161-ANDAMAN_DEC

1. สนามบิน ภูเก็ต-อิสตันบูล-เมืองบูร์ซา
2.มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์
3.เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง
  โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
4. เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย
5.เมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า
6.กรุงอังคาร่า-อิสตันบูล
7.อิสตันบูล-ภูเก็ต
8.ภูเก็ต


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61  08-15,17-24,23-30,31ก.ค.-07ส.ค.
ส.ค.61  14-21
ก.ย.61  03-10,22-29
ต.ค.61  06-13,11-18,16-23,18-25
พ.ย.61  05-12,18-25
ก.ค.61  27ก.ค.-03ส.ค
ธ.ค.61  03-10,04-11,11-18ธ.ค.,30 ธ.ค.-06 ม.ค.

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8วัน 5คืน

รหัสทัวร์ TK-L47-TK94_NOV


1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2.ท่าอากาศยานอิสตันบูล - ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 เยเรบาตัน –  พระราชวังทอปกาปี - พระราชวังโดลมาบาห์เช     
3.อิสตันบูล - เมืองบูร์ซา - มัสยิด Grand Mosque – ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา
 เมืองอิชเมียร์ 
4.อิซเมียร์ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง
 เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)     
5.ปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - คัปปาโดเกีย  - คาราวานสไลน์ – นครใต้ดินชาดัค
 ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance)     
6. เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – คัปปาโดเกีย – โรงงานทอพรม
โรงงานเซรามิค –  Jewellery Shop - กรุงอังการา    
7.อังการา – กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – Candy Shop
 ตลาดสไปซ์ – ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล     
8.ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 33,888 บาท

กำหนดเดินทาง  
มิ.ย.61  13-20,27มิ.ย. – 4 ก.ค.61
ก.ค.61  18-25
ส.ค.61  8-15,22-29,29ส.ค. - 5 ก.ย. 61
ก.ย.61  12-19,26ก.ย. - 3 ต.ค. 61
ต.ค.61  10-17,17-21,24-31
พ.ย.61  7-14,21-28
 

ทัวร์ DELIGHT TURKEY 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ SQ-L15-IST-SQ001-10D7N_DEC


1.กรุงเทพฯ - สิงคโปร์
2.สิงคโปร์ - อิสตัลบูล - อังการ่า
3.อังการ่า - คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
4.คัปปาโดเกีย - คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา -ปามุคคาเล
5.ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ
เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี
6.คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส - ชานัคคาเล
7.ชานัคคาเล - เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – อิสตัลบูล 
พระราชวังโดลมาบาเช - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน – แกรนด์บาซาร์
8.สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  - พระราชวังทอปกาปึ  - ฮิปโปโดม
สุเหร่าสีน้ำเงิน - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต   
9.ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบิน
10.สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ  


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 34,900บาท

กำหนดเดินทาง 
ต.ค.61    28 ต.ค.-6 พ.ย
พ.ย.61     6-15, 13-22, 18-27
ธ.ค.61   27 ธ.ค. 61-5 ม.ค. 62
 

ทัวร์ UNSEEN TURKEY  9D6N

รหัสทัวร์  TK-L09-IST02- UNSEEN TK_JUL


1.กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2.อิสตันบูล – เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก
3.อังการ่า – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
 หุบเขาอุซิซาร์ –      โชว์ระบำหน้าท้อง 
4.คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่
5.ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – คูซาดาซี 
6.คูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ชานัคคาเล่
 วิหารอะโครโปลิส
7.ชานัคคาเล่ – ทรอย – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
8.จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต – BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน
  SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล
9.สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น33,888 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  6-14,7-15,13-21,20-28,24 มิ.ย. – 02 ก.ค.
  25 มิ.ย. – 03 ก.ค. ,29 มิ.ย. – 07 ก.ค.

ก.ค.61  3-11,12-20,13-21,18-26,23-31
  28 ก.ค. – 05 ส.ค.
 

ทัวร์ LAVENDER TURKEY

รหัสทัวร์ W5-L161-TURKEY W5_AUG


1.สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเตหะราน
2.อิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมา
บาเช่-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
3.พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์-เมืองชานัคคาเล่
4.กรุงทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
5.เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองปามุคคาเล่-เมืองอิสปาร์ต้า-สวนดอกลาเวนเดอร์
 เมืองคัปปาโดเกีย-โชว์ระบำพื้นเมือง Belly Dance Show
7.เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
 เกอเรเม่-เมืองอังคาร่า
8.กรุงอังคาร่า-กรุงเตหะราน-กรุงเทพมหานคร
9.กรุงเทพมหานคร


สายการบิน MAHAN AIR
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค. 61    6-14,13-21,20-28,27 ก.ค.-04 ส.ค.
ส.ค.61    3-11,10-18,17-25
 

ทัวร์ IST01_HILIGHT TURKEY 8D5N

รหัสทัวร์ QR-L09-IST01_TUR_SEP

1.ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
2.ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
  ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
เมืองอิสตันบูล - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส              
3.เมืองอิสตันบูล - เมืองเบอร์ซ่าร์ - มัสยิดหลวงแห่งเมืองเบอร์ซ่าร์
  สุสานสีเขียว - สุเหร่าสีเขียว - ตลาดผ้าไหม เมืองเบอร์ซาร์ - เมืองอิซเมียร์ 
4.เมืองอิซเมียร์ - เมืองคูซาดาซี - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส
  โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
5.เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ
  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเจีย
6.เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่
  หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ
  ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง  
7.เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - ท่าอากาศยานนานาชาติอังการา เอเซนโบก้า
เมืองอังการ่า ประเทศตุรกี - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์  
8.ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ ประเทศไทย 


สายการบิน QATAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 35,888บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61 8-15,29ก.ย-6ต.ค 


 

ทัวร์ IST04 DELUXE TURKEY  8D5N

รหัสทัวร์ TK-L09-IST04-DELUXE TK_AUG


1.กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2.อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบสห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองชานัคคาเล่
3.ม้าไม้เมืองทรอย - คูซาดาซี – ศูนย์เสื้อหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิซุส –บ้านพระแม่มารี
4.ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เฮียราโพลิส - คอนย่า
5.พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  - คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – โรงแรมพรม/เซรามิค
  นครใต้ดิน – โชว์ระบำหน้าท้อง
6.หุบเขาอุซิซาร์– เมืองไกเซรี – บินภายในสู่อิสตันบูล
7.จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต – BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน
SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล
8.สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น36,999บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  2-9
ก.ค.61  14-21
ส.ค.61  23-30  

ทัวร์ TURKEY TROY 8 DAYS

รหัสทัวร์ TK-L161-TK-TROY-8D_JAN

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
2.ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
 เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
3.ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง
สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่
4. ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
5.บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
7.นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน
 ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
8.กรุงเทพมหานคร


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61      07-14,08-15 
ส.ค.61      12-19
ก.ย.61       02-09,08-15,09-16,15-22,16-23,23-30,29 ก.ย.-06 ต.ค.
                 30 ก.ย.-07 ต.ค.
ต.ค.61      06-13,20-27,27ต.ค.-03พ.ย,27ต.ค.-03พ.ย. bus2
พ.ย.61     03-10,04-11,10-17,11-18,17-24,18-25,24 พ.ย.-01 ธ.ค.
  25 พ.ย.-02 ธ.ค.
ธ.ค.61     01-08,02-09,08-15,09-16,25ธ.ค.61-01ม.ค.62
                26ธ.ค.61-02ม.ค.62,27ธ.ค.61-03ม.ค.62
               29ธ.ค.61-05ม.ค.62,30ธ.ค.61-06ม.ค.62

 

ทัวร์  HighlightTurkey 8D TK Lavender Jul

รหัสทัวร์TK-L98-GHTUR01_JUL


1.กรุงเทพฯ-อีสตันบูล
2.อีสตันบูล-ชานัคคาเล-ม้าไม้เมืองทรอย-เมืองโบราณทรอย-ไอวาลิค
3.ไอวาลิค-เพอร์กามัม-นั่งเคเบิ้ลคาร์-อะโครโปลิส-เมืองโบราณเอเฟซุส-บ้านพระแม่มารี
4.คูซาดาซึ-โรงงานผลิตเครื่องหนัง-ปามุคคาเล-เฮียราโปลิส-ปราสาทปุยฝ้าย
5. ชมทุ่งลาเวนเดอร์-คาราวานซาไร-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง
6. พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-นครใต้ดินไคมัคลี-อีสตันบูล
7. พระราชวังโดลมาบาห์เช-นั่งเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์
มัสยิดสุลต่านอาห์เม็ต-จัตุรัสสุลต่านอาห์เม็ต-โบสถ์เซนต์โซเฟีย
สนามบิน-กรุงเทพฯ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น  37,900 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ค.61 7-14,12-19,17-24
 

ทัวร์ HighlightTurkey8D TK Apr-Aug

รหัสทัวร์ TK-L98-GHTUR01_AUG

1.กรุงเทพฯ-อีสตันบูล
2. อีสตันบูล-ชานัคคาเล-ม้าไม้เมืองทรอย-เมืองโบราณทรอย-ไอวาลิค
3.ไอวาลิค-เพอร์กามัม-นั่งเคเบิ้ลคาร์-อะโครโปลิส-เมืองโบราณเอเฟซุส-บ้านพระแม่มารี
4. คูซาดาซึ-โรงงานผลิตเครื่องหนัง-ปามุคคาเล-เฮียราโปลิส-ปราสาทปุยฝ้าย
5. ปราสาทปุยฝ้ายใต้ดิน-คอนยา-คาราวานซาไร-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง
6.พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-นครใต้ดินไคมัคลี-อีสตันบูล
7. พระราชวังโดลมาบาห์เช-นั่งเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์
มัสยิดสุลต่านอาห์เม็ต-จัตุรัสสุลต่านอาห์เม็ต-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-สนามบิน-กรุงเทพฯ
8.กรุงเทพฯ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น  37,900 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  16-23
ส.ค.61  9-16
ทัวร์ AMAZING TURKEY CHERRY    

 รหัสทัวร์ TK-L127-TUK CHERRY_JUN    

1.กรุงเทพ-อิสตันบูล
2.บาลัช-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาห์เช่
3.เมืองบูซาร์ –หมู่บ้านออตโตมัน-เมืองชานัคคาเล่
4.ม้าไม้เมืองทรอย- เพอร์กามัม-Greece Village-เมืองคูซาดาซี
5.เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
 6.Kirazlibahce -สวนเชอรี่-คอนย่า-คาราวานสไรน์-คัปปาโดเจีย
 7.บอลลูน – นครใต้ดิน-เมืองอุชิซาร์-หมู่บ้านอวานอส
8.หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW- Carpet School -หมู่บ้านของนกพิราบ
9.อิสตันบูล-กรุงเทพ

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 37,600 บาท
กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61 1-9,8-16,15-23,22-30,29 มิ.ย.-7ก.ค.

   


ทัวร์ AMAZING TURKEY LAVENDER SEASON

รหัสทัวร์ TK-L127-TUK LAVENDER_AUG

1.กรุงเทพ-อิสตันบูล
2.บาลัช-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาห์เช่
3.เมืองบูซาร์-หมู่บ้านออตโตมัน-เมืองชานัคคาเล่
4.ม้าไม้เมืองทรอย- เพอร์กามัม-Greece Village-เมืองคูซาดาซี
5.เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองเอสปาตา-ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์-คอนย่า-คาราวานสไรน์-คัปปาโดเจีย
7.บอลลูน – นครใต้ดิน-เมืองอุชิซาร์-หมู่บ้านอวานอส
8.หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW- Carpet School หมู่บ้านของนกพิราบ
 9.อิสตันบูล-กรุงเทพ

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 37,500 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ค.61 6-14,13-21,20-28,27 ก.ค.-4 ส.ค.

ส.ค.61 3-11,10-18,17-25,24 ส.ค.-1 ก.ย.

    

 

ทัวร์ LUXURY RIVIERA TURKEY

รหัสทัวร์ TK-L161-TURKEY  TK_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
2.ปามุคคาเล่-อันตาเลีย
3.เมืองอันตาเลีย-เมืองคัปปาโดเกีย
4.คัปปาโดเกีย-อิสตันบูล
5.อิสตันบูล
6.กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
7.กรุงเทพมหานคร


สายการบิน  TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61    30มิ.ย.-07ก.ค.
ต.ค.61    6-13,7-14,8-15,13-20,14-21,15-22,20-27,21-28
              27ต.ค.-03พ.ย.
ทัวร์ SAY HI TURKEY (IST-IST)

รหัสทัวร์ KC-L03-SAY HI TUK_OCT


1.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - อิสตันบลู
2.อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ - ไอวาลิค
3.ชานัคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่
4.ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย
5.คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - มหานครใต้ดิน - อังการ่า
6.คัปปาโดเกีย - อิสตันบูล
7.อิสตันบูล - อัลมาตี
8.สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

สายการบิน AIR ASTANA
ราคาเริ่มต้น 29,927 บาท

มิ.ย.61  3-10,8-15,29 มิ.ย. 61 - 06 ก.ค. 61
ก.ค.61  10-17,17-21,20-27,24-31
ส.ค.61  8-15,10-17,24-31
ก.ย.61  7-14,18-25,21-25
ต.ค.61  2-9,12-19,16-23,21-28,23-30

ทัวร์  AMAZING TURKEY 9D6N   

รหัสทัวร์ TK-L127-AMZ TK-9D6N_NOV


1.กรุงเทพ-อิสตันบูล
2.ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาห์เช่
3.บูซาร์-ชานัคคาเล่-ทรอย
4.เพอร์กามัม-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน-คูซาดาซี
5.เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองคอนย่า-คาราวานสไรน์-เมืองคัปปาโดเจีย
7.บอลลูน-นครใต้ดิน-เมืองอุชิซาร์-หมู่บ้านอวานอส
8.หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW-หมู่บ้านของนกพิราบ
พาซาแบค-Carpet School
9.อิสตันบูล-กรุงเทพ

สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 36,999 บาท

กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  10-18,11-19 ,16-20,22-30
  23-31 ,26 ต.ค -3 พ.ย,28 ต.ค -5 พ.ย
พ.ย.61  2-10 , 9-17 , 16-24,23 พ.ย.-1 ธ.ค.,30 พ.ย-8 ธ.ค
 

ทัวร์ AMAZING TURKEY WINTER 9D6N  
             
รหัสทัวร์ TK-L127-AMZ TK- 9D6N_DEC


1.กรุงเทพ-อิสตันบูล
2.ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาห์เช่
3.บูซาร์-ชานัคคาเล่-ทรอย
4.เพอร์กามัม-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน-คูซาดาซี
5.เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองคอนย่า-คาราวานสไรน์-เมืองคัปปาโดเจีย
7.บอลลูน-นครใต้ดิน-เมืองอุชิซาร์-หมู่บ้านอวานอส
8.หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW-หมู่บ้านของนกพิราบ
พาซาแบค-Carpet School-สกีรีสอร์
9.อิสตันบูล-กรุงเทพ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 36,999 บาท

กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  4-12, 7-15 ,14-22
 

ทัวร์ PREMIUM WINTER SKI TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ TK-L161-WINTER SKI-TK_JAN

1.สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-เมืองอิซเมียร์
2.เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่
3. เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า
4.เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-ชมความสวยงาม
เมืองคัปปาโดเกียพิพิธภัณฑ์- ระบำหน้าท้อง
5.เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองไคเซอร์รี่-สกี รีสอร์ท-กรุงอิสตันบูล
6.ฮิปโปโดม-สุเหร่าสีฟ้า-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์ บาซาร์
7.ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาชเช่
ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต-กรุงเทพมหานคร
8.กรุงเทพมหานคร


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61     25ธ.ค.61-01ม.ค.62,26ธ.ค.61-2ม.ค.62
27ธ.ค.61-03ม.ค.62
               31ธ.ค.61-07ม.ค.62 


 

ทัวร์ AMAZING TURKEY NEW YEAR 9D6N  
           
รหัสทัวร์ TK-L127-AMZ TK-9D6N_DEC


1.กรุงเทพ-อิสตันบูล
2.ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาห์เช่
3.บูซาร์-ชานัคคาเล่-ทรอย
4.เพอร์กามัม-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน-คูซาดาซี
5.เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
6.เมืองคอนย่า-คาราวานสไรน์-เมืองคัปปาโดเจีย
7.บอลลูน-นครใต้ดิน-เมืองอุชิซาร์-หมู่บ้านอวานอส
8.หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW-หมู่บ้านของนกพิราบ
พาซาแบค-Carpet School-สกีรีสอร์
9.อิสตันบูล-กรุงเทพ


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท

กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61 25  ธ.ค 61 - 2 ม.ค 62
  27  ธ.ค 61 -  4 ม.ค 62
  29  ธ.ค 61 -  6 ม.ค 62
 

ทัวร์ TURKISH MEDITERRANEAN 9D6N

รหัสทัวร์  TK-L46-TUK-MEDITERRAN_OCT

1.กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล BY TK069 (23.00 – 05.20)
2.อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย
ฮิปโปโดม – พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์ มาร์เก็ต
3.อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมม้าไม้จำลอง
4.เมืองโบราณเอเฟซุส - คุซาดาสี – โรงงานเครื่องหนัง
5.เมืองคูซาดาสี – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย– เมืองอันตัลยา
6.เมืองอันตัลยา – หอคอยฮิเดอร์ริค – พิพิธภัณฑ์บ้านอตาเติร์ก
น้ำตกดูเดน – ท่าเรือโบราณ ล่องเรือ
7.เมืองอันตัลยา – คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน Underground City
โรงงานพรม – โรงงานเพชร
8.คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
ชิมไวน์สนามบินเคย์เซอรี่ (บินภายใน)
อิสตันบูล - สนามบินกรุงอิสตันบูล  BY TURKISH AIRLINES
9.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61    13-21,20-28 

ทัวร์ WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8วัน/5คืน

รหัสทัวร์ TK-L46-TUK-8D5N_OCT

1.กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล BY TK065 (21.45 – 04.00)
2.อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม
พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์ มาร์เก็ต
3.อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมม้าไม้จำลอง
4.เมืองโบราณเอเฟซุส – คุซาดาสี – โรงงานเครื่องหนัง
5.เมืองคูซาดาสี – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคอนย่า
6.เมืองคอนย่า – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
แวะถ่ายรูปคาราวานสไลน์ - นครใต้ดิน Underground City
ไร่ไวน์ตูร์ลาซาน - โชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance)
7.คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
สนามบินเคย์เซอรี่ (บินภายใน TK2013 14.40 – 16.20)
อิสตันบูล - สนามบินกรุงอิสตันบูล  BY TK 064 (20.10 – 09.40)
8.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 


สายการบิน  TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61    15-22 

ทัวร์ WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8วัน/5คืน

รหัสทัวร์ TK-L46-WONDERFULTUK_NOV

1.กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล BY TK065 (21.45 – 04.00)
2.อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม
พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์ มาร์เก็ต
3.อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมม้าไม้จำลอง
4.เมืองโบราณเอเฟซุส – คุซาดาสี – โรงงานเครื่องหนัง
5.เมืองคูซาดาสี – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคอนย่า
6.เมืองคอนย่า – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
แวะถ่ายรูปคาราวานสไลน์ - นครใต้ดิน Underground City
ไร่ไวน์ตูร์ลาซาน - โชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance)
7.คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
สนามบินเคย์เซอรี่ (บินภายใน TK2015 20.30 – 22.10) สนามบินกรุงอิสตันบูล 
8.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   BY TK 068 (01.55 – 14.50)


สายการบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค. 61  25 ต.ค. – 1 พ.ย. 

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

54 คน

 สถิติเมื่อวาน

1132 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

25484 คน

227521 คน

3191404 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official